Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

5 października 2016 w Warszawie odbyła się konferencja
„Ratownictwo Medyczne - trendy i narzędzia wsparcia”

 Patronat Honorowy:

Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny - Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
Dr n. med. Grzegorz Michalak - Konsultant Mazowiecki w dziedzinie medycyny ratunkowej

 

Partner Brązowy: Partner:

Wystawca:


Podczas tegorocznej edycji do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy Pana Karola Bielskiego - dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, który rozpoczął spotkanie prelekcją na temat narzędzi wsparcia na przykładzie WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie. Kolejny wykład należał do Pana Piotra Bułło - dyrektora Biura Handlu i Marketingu w firmie DGT Sp. z o.o. Prelekcja "DGT MCS praktyczne wsparcie akcji ratunkowych" cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Podczas prezentacji wystawców swoje rozwiązanie zaprezentowała nam również firma EKOMARK Sp. z o.o., która zaprezentowała respirator Hamilton, posiadający inteligentny tryb wentylacji ASV.

Po przerwie kawowej, podczas której przedstawiciele firm chętnie odpowiadali na pytania, doradzali oraz dzielili się z gośćmi swoją wiedzą i doświadczeniem, nadszedł czas na kolejne prezentacje. Marcin Podgórski - Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego SP ZOZ LPR opowiedział o roli Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w procesie zaopatrzenia pacjenta urazowego, był to jeden z najciekawszych wykładów tego dnia. Kolejny wykład wygłosiła Pani Dr n. o zdr. Elżbieta Sideris - Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego. Prezentacja poruszyła temat, o którym bardzo często zapominamy - "Pomoc psychologiczna dla PRM. Konieczność czy  bezcelowość?". Prelegentka podkreśliła jak ważna jest pomoc ratownikom medycznych, którzy każdego dnia narażeni są na stres związany z odpowiedzialnością za życie innych ludzi.

Ostatnia sesja konferencji należała do Pana Kpt. lek. Jakuba Garbackiego - Szefa zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, który wygłosił dwa wykłady eksperckie "Służba ASAR i lotnicze grupy poszukiwawczo ratownicze zadania i możliwości współpracy z innymi służbami oraz PRM" oraz "Współpraca służb w sytuacji kryzysowej na ziemi,w powietrzu i na wodzie - wskazania, przeciwwskazania, wspólne i oddzielne drogi do zażegnania kryzysu". Na zakończenie wydarzenia rozlosowaliśmy umominki ufundowane przez firmę DGT Sp. z o.o., książki "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc" PZWL, oraz kilka egzemplarzy  czasopisma Rescue Magazine. Za udział w konferencji ratownicy medyczni otrzymali 8 punktów edukacyjnych.

 

Jesteśmy zaszczyceni, że podczas konferencji mogliśmy gościć tak zacne grono uczestników, prelegentów oraz partnerów. Serdecznie dziękujemy za udział, wsparcie i współpracę.


Wsparcie merytoryczne:
Fundator książek:


***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program

9.20 - 10.00

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

10.00 - 10.10 Powitanie
Klaudia Moskała - SuccessPoint Sp. z o.o.

10.10 - 10.55

"Ratownictwo Medyczne –narzędzia wsparcia na przykładzie WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie"
Karol Bielski - Dyrektor, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

10.55 - 11.25

"DGT MCS praktyczne wsparcie akcji ratunkowych"
Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

11.25 - 11.35

Prezentacja wystawców: DGT Sp. z o.o., EKOMARK Sp. z o.o.

11.35 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 12.30

"Rola Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w procesie zaopatrzenia pacjenta urazowego"
Marcin Podgórski 
- Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania SP ZOZ LPR

12.30 - 13.00

"Pomoc psychologiczna dla PRM. Konieczność czy  bezcelowość?"
Dr n. o zdr. Elżbieta Sideris - Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta, Dyrektor, Instytut Ratownictwa Psychologicznego

13.00 - 13.20

Przerwa kawowa

13.20 - 13.50

"Służba ASAR i lotnicze grupy poszukiwawczo ratownicze zadania i możliwości współpracy z innymi służbami oraz PRM"
Kpt. lek. Jakub Garbacki - Szef  zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 

13.50 - 14.20

"Współpraca służb w sytuacji kryzysowej na ziemi,w powietrzu i na wodzie - wskazania, przeciwwskazania, wspólne i oddzielne drogi do zażegnania kryzysu"
Kpt. lek. Jakub Garbacki - Szef  zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej

14.20-14.35

Rozlosowanie książek wśród uczestników

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne Atrium
Budynek Atrium Tower
Sala B

Piętro 9

al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

 

Patroni Medialni

   

 

Prelegenci

Karol Bielski - Dyrektor, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Dyrektor WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie, radca prawny, menedżer służby zdrowia.

Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno jako dyrektor jak i wicedyrektor ds. administracyjnych i ekonomicznych jednostek służby zdrowia w tym od blisko 10 lat w WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

 

Kpt. lek. Jakub Garbacki - Szef  zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 

Absolwent Uniwersytetu Medycznego (Wojskowej Akademii Medycznej) w Łodzi, specjalista psychiatra.
Aktualnie kończy specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał między innym w klinikach psychiatrycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, szpitalach wieloprofilowych województwa mazowieckiego, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Szpitalu Drewnica, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Wolskim.
Od 2012 r. pełni funkcję koordynatora-kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.
Od 2012 r. pracuje także w Zespole Leczenia Środowiskowego (Domowego) w Radzyminie
Od 2006 roku pracuje również w ratownictwie lotniczym, a od 2014 roku jest szefem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

 
Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

Z firmą DGT związany od 18 lat. W latach 2008-2014 kierował Biurem R&D w DGT. We wrześniu 2014 objął w DGT stanowisko Dyrektora Biura Handlu i Marketingu. Od 2010 roku współtworzy krajowy system obsługi numeru 112 – SI PR. W trakcie pracy w DGT uczestniczył głównie w innowacyjnych projektach, np. Wojewódzkie Stanowisko Kierowania Policji w Łodzi wraz z Powiatowymi Stanowiskami Kierowania, Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru granicy  morskiej RP (ZSRN), Wojewódzki Zintegrowany System Łączności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Zintegrowany System Łączności Wojewódzkiej Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na kierunku Informatyka. Studia Podyplomowe: Uniwersytet Gdański – Zarządzanie Projektami.

 

Partnerzy

DGT od 25 lat wnosi aktywny wkład w rozwój telekomunikacji w Polsce. Jako pierwsza w firma w Polsce DGT zaprojektowała, wyprodukowała i wdrożyła cyfrowe centrale telefoniczne. Uczestniczy w modernizacji łączności zarówno na rynku operatorów telekomunikacyjnych, jak i w sektorach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz w przemyśle, biznesie i administracji. Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej DGT-MCS. Mają one zastosowanie na różnych rynkach, a ich cechą szczególną jest integracja używanych na danym obszarze przewodowych i radiowych środków łączności w jednolity system telekomunikacyjny. DGT specjalizuje się również w projektowaniu i rozwoju systemów łączności specjalnej, przeznaczonych do organizacji polowych systemów łączności w wojsku, jak również tam, gdzie wymagana jest łączność w trudnych warunkach środowiskowych. Ofertę DGT uzupełniają dedykowane systemy rejestracji korespondencji telefonicznej, faksowej, modemowej i radiotelefonicznej, specjalizowane analizatory strumieni danych przesyłanych łączami światłowodowymi w sieciach operatorów stacjonarnych i komórkowych, a także urządzenia do budowy przewodowych i bezprzewodowych sieci dostępowych. Firma DGT w latach 2011-2012 wdrożyła w Polsce krajowy System Powiadamiania Ratunkowego 112, a następnie na przełomie 2014/2015 dokonała rozbudowy systemu w celu zwiększenia jego pojemności (przyjęcie rocznie około 69 mln zgłoszeń alarmowych) oraz uruchomienia 45 Zintegrowanych Dyspozytorni Medycznych. W 2015r DGT wdrożyła systemy zintegrowanej łączności dla Policji w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. W grudniu 2015r uruchomiony został system zintegrowanej łączności radiowej na potrzeby PRM w województwie pomorskim.
   

EKOMARK Sp. z o.o., działająca rynku sprzętu medycznego od 1999 roku, dystrybutor szwajcarskiego producenta najwyższej klasy respiratorów Hamilton Medical AG, oferuje sprzęt tworzony w oparciu o najnowszą technologię i filozofię bezpiecznej mechanicznej wentylacji płuc. Respiratory Hamilton przystosowane są do pracy we wszystkich ośrodkach prowadzących pacjentów wymagających mechanicznej wentylacji.

Wszystkie respiratory Hamilton, posiadają inteligentny tryb wentylacji ASV (Adaptive Support Ventilation) –umożliwiający automatyczny dobór parametrów w zależności od bieżącego stanu pacjenta. Opracowany przez międzynarodowe grono specjalistów dla uniknięcia błędów i problemów z ustawianiem parametrów wentylacji.

 

RTcom to doświadczona i działająca od 2011 firma zajmująca się dystrybucją oraz sprzedażą szerokiej gamy urządzeń radiokomunikacyjnych. Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy o długim stażu i doświadczeniu w tej branży. Naszymi największymi atutami są wiedza, kompetencje oraz kwalifikacje. Stawiamy na ciągły rozwój oraz umacnianie pozycji sprawdzonego i pewnego partnera biznesowego. Nasi klienci to służby administracji publicznej, zakłady przemysłowe, agencje ochrony, porty lotnicze oraz ci wszyscy, dla których łączność radiowa to narzędzie pracy.

RTcom od samego początku swej działalności związany jest z potentatami branży radiokomunikacyjnej. Oferujemy sprawdzone i uznane na rynkach światowych rozwiązania największych producentów.  Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem:
·        Hytera Communications
·        Sonic Communications
·        TEMCO Japan
·        Voxtech Shenzhen
·        LeAntenne
·        Alfatronix

   

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl