Dołącz do nas na FB

Szkolenie przedstawi znaczenia zbierania wymagań dla powodzenia projektu. Celem będzie rówież nauka dobrego przygotowania dokumentacji opisującej wymagania na system.

Podstawy zbierania wymagań dla biznesu
13 luty 2018 r. | Warszawa


Uczestnicy nabędą umiejętności umożliwiających osiągnięcie następujących korzyści: 
1. Nabycie wiedzy o planowaniu projektu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań  na system 
2. Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się pojęciami związanymi z  zarządzaniem wymaganiami 
3. Nabycie wiedzy umożliwiającej prawidłowe przygotowanie specyfikacji wymagań  na oprogramowanie przez użytkowników biznesowych. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
1. Zbieranie wymagań biznesowych 
  1.1. Podstawy: czym są wymagania na oprogramowanie i dlaczego są ważne? 
  1.2. Analiza problemu i szukanie kluczowych przyczyn 
  1.3. budowanie wizji systemu 
  1.4. Identyfikacja udziałowców i opisywanie wymagań biznesowych 
  1.5. Modelowanie wymagań - metody i narzędzia modelowania wymagań 
2. Opisywanie wymagań na system 
   2.1. Czym są wymagania systemowe i skąd się biorą 
   2.2. Opisywanie wymagań funkcjonalnych - przypadki użycia 
   2.3. Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych 
   2.4. Wymagania a testy - kiedy wymaganie jest dobrej jakości 
   2.5. Powiązania między wymaganiami 
3. Dodatkowe 
   3.1. Role i odpowiedzialności w procesie zbierania wymagań. 
   3.2. Nietypowe projekty - nowy system a zmiana istniejącego rozwiązania 
   3.3. Zmiany w wymaganiach i analiza wpływu zmian 
   3.4. Umowa z dostawcą a wymagania – co zapewni sukces projektu 
   3.5. Jak dokumentować wymagania - przydatne szablony dokumentów 
   3.6. Przydatne narzędzia do zbierania wymagań 

 

ADRESACI SZKOLENIA: 
1. kierownicy komórek biznesowych
2. specjaliści biznesowi 
3. właściciele produktów 


PARAMETRY SZKOLENIA 
Czas trwania: 1 DZIEŃ

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Szkolenie ma formę wykładu połączonego z przykładami praktycznymi.

CENA SZKOLENIA:

      950 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 23 stycznia
      1150 zł + 23% VAT - cena obowiązuje po 23 stycznia

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.
 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl