Dołącz do nas na FB

Zarządzanie testami – warsztat Test Managera
 26 - 27 kwietnia 2018 r., Warszawa

godziny szkolenia:

I dzień 10:00-17:00
II dzień 9:00-17:00

 Szkolenie połączone z praktycznymi zadaniami prezentujące twardą wiedzę i miękkie kompetencje, które powinien posiadać każdy profesjonalny Test Manager. Dobrze zdefiniowany proces testowy, odpowiednia strategia testowa i profesjonalnie dobrani testerzy stanowią o sukcesie zespołu testowego i skuteczności testów. Warto więc zainwestować w poznanie modeli testowych i dobrych praktyk zarządzania testami, nie zapominając o zarządzaniu zespołem ekspertów.  


Zakres szkolenia:

Proces testowy
- Modele testowe
- Własny proces testowy
- Produkty testowe
- Metryki
- Wdrożenie procesu testowego w organizacji
- Udoskonalanie procesu testowego – TPI vs TMM
 
Zarządzanie testami
- Analiza Interesariuszy
- Cele testów
- Plan testów
- Strategia testów
- Harmonogram testów
- Zarządzanie ryzykiem testowym
- Zarządzanie zmianą testową
- Monitorowanie testów
- Metryki testowe
 
Zarządzanie zespołem testowym
- Tester idealny
- Pułapki psychologiczne  
- Budowa zespołu testowego
- Efektywna rekrutacja
- Motywacja
- Ścieżki karier

Grupa docelowa:
- Kierownicy Testów
- Liderzy Testów
- Koordynatorzy Testów
- Testerzy, którzy chcą wejść na ścieżkę managerską

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena szkolenia:   

1 990 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 12 kwietnia

2 190 zł + 23% VAT - cena obowiązuje od 13 kwietnia

 

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Prowadzący

Monika Braun

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.Koordynatorka prężnie działającego krakowskiego oddziału SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby udzielany jest RABAT!!!
 
tel. +48 720-911-820
e-mail: biuro@successpoint.pl