Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

Zarządzanie kryzysowe - komunikacja kryzysowa

czerwiec 2021 r.


SZKOLENIE ONLINE
Czas trwania szkolenia:
  9:00 - 15:00


UWAGA!
Biorąc pod uwagę sugestie uczestników i sytuację
epidemiologiczną wydarzenie odbędzie się w trybie on-line.

 

 


Szkolenie w swej formie zbliżone jest do warsztatów, które łączą w elastyczny sposób formy podawcze wiedzy (wykład) z interaktywnymi ćwiczeniami praktycznej realizacji procedur na tle aplikacyjnej sytuacji.
W trakcie zajęć poznasz od strony teoretycznej i praktycznej narzędzia i proces tworzenia innowacyjnych strategii komunikacji kryzysowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji.

Cele szkolenia:

  ​I. Rozwój umiejętności w zakresie:
     1. w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacją kryzysową;
     2. efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową.
     3. przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem na różnych szczeblach
         w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
     4. zarządzania wiedzą w sytuacji stresowej.

 II. Rozwój wiedzy w zakresie:
     1. procesów komunikowania się w sytuacji w wewnętrznym i zewnętrznym obiegu informacji;
     2. zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej.
     3. możliwości wykorzystania mowy ciała do zdobywania przewagi w kontaktach oraz do
         rozpoznawania symptomów agresji, niechęci czy zainteresowania.


Program szkolenia:

  1. Zarządzanie komunikowaniem kryzysowym w instytucji
  2. Determinanty komunikowania kryzysowego
  3. Bariery, zakłócenia i błędy w procesach komunikacji kryzysowej
  4. Mowa ciała - niewerbalny element komunikacji kryzysowej.
  5. Aspekt stresu w sytuacjach kryzysowych
  6. Procedury jako skuteczne narzędzia działania w sytuacji kryzysowej

Główne założenia szkolenia

 1. rozwój umiejętności w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacja kryzysową;
 2. kształtowanie  przyjmowania  właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem na różnych  szczeblach
  w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
 3. nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową.
 4. nabycie umiejętności właściwego komunikowania się (przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
  kryzysowe)  w sytuacji  kryzysowej  ze wszystkimi  pracownikami w tym  szczególnie z Zarządem
  Spółki
 5. nabycie umiejętności właściwego zachowania się (przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
  kryzysowe) w sytuacji kryzysowej;
 6. nabycie umiejętność zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej (stres paraliżuje, człowiek
  nie działa pod wpływem stresu nie potrafi wykorzystać wiedzy którą, posiada  itp.)
 7. dostarczenie narzędzi i sposobów do zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej - stres
  w zarządzaniu kryzysowym.

Korzyści z uczestnictwa:

 1. ​zdobędziesz praktyczne umiejętności tworzenia systemu zarządzania informacją
  w sytuacjach kryzysowych;
 2. poznasz różne aspekty strategii komunikacji kryzysowej;
 3. zdobędziesz umiejętności analizy procesów komunikacji kryzysowej;
 4. będziesz potrafił opracować księgę komunikacji kryzysowej;
 5. nauczysz się projektować stosowne procedury związane z zarządzaniem informacją
  w sytuacjach kryzysowych oparte na mapach procesów;
 6. dowiesz się jak skutecznie komunikować się w sytuacjach kryzysowych ;
 7. zrozumiesz wpływ stresu na skuteczność i efektywność zarządzania informacją
  w sytuacjach kryzysowych 

Grupa docelowa:

 1. menedżerowie, kierownicy i pracownicy współodpowiedzialni za opracowanie, wdrażanie
  i realizację strategii komunikacji kryzysowej w firmie/instytucji;
 2. kadra struktur zarządzania kryzysowego;
 3. osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmach / instytucjach
  w zakresie obiegu informacji o zdarzeniach;
 4. osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami w sytuacjach kryzysowych;
 5. rzecznicy prasowi i inne osoby do kontaktu z mediami
 6. studenci studiów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.

 

   Wszystkie instytucje / firmy / przedsiębiorstwa narażone są codziennie na sytuacje zakłócające ich
sprawną  działalność. Od profesjonalizmu ich kadr zależy czy będzie to tylko codzienny  problem czy
sytuacja rozwinie się w kierunku kryzysu. To od ludzi zajmujących się komunikacja kryzysową zależy
czy prezes, szef, zarząd dowie się o nich z krótkiego raportu o sytuacji z wnioskami  przeciwdziałania
na  przyszłość czy przeczyta w lokalnej  gazecie albo na  telewizyjnym pasku. Kryzysem jest ten problem,
który poważnie zakłóci działalność organizacji i najczęściej z  jednoczesnym wyzwoleniem zainteresowania
mediów. 
Większość organizacji pasywnie czeka  na  niebezpieczeństwo  zakłóceń funkcjonowania i reaguje zależnie
od sytuacji kreując swoją strategię na bieżąco. Można też wybrać inną aktywną drogę, na której przewidując
większość  swoich kryzysów jest w stanie przygotować  odpowiednie procedury i reakcje wymagające tylko
drobnych modyfikacji w sytuacji konieczności ich uruchomienia. 
Księga komunikacji kryzysowej to narzędzie, które w znacznym stopniu  ułatwi zarządzanie  informacją
w pierwszych, tych  najtrudniejszych do  opanowania, chwilach  sytuacji  kryzysowej. To właśnie w tym
okresie działając pod presją czasu, mediów, współpracowników, przełożonych i zazwyczaj w stanie stresu
popełnia się najwięcej  błędów, które  warunkują nie tylko  skuteczne działania, ale również  mają ogromny
wpływ na wizerunek podmiotu. Dobrze  stworzone procedury  wewnętrzne oparte na mapach  procesów
umożliwią  efektywne działanie nawet w sytuacjach, w których zazwyczaj  ludzi blokuje stres związany
z odpowiedzialnością, niepełną znajomością sytuacji czy uświadamianiem sobie potencjalnych następstw
jakie sytuacja kryzysowa może nieść dla Twojej firmy / instytucji czy Ciebie osobiście. 


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Prelegent:  ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik  >>>
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-15:00)

CENA SZKOLENIA:

990 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do dn. 14 maja
1500 zł + 23% VAT - udział 2 osób z firmy - cena obowiązuje do dn. 14 maja

1290 zł + 23% VAT - cena regularna od 15 maja

HARMONOGRA:
09:00 - rozpoczęcie szkolenia
11:00 - 11:20 - przerwa
11:20 - 13:00 - szkolenie
13:00 -13:20 - przerwa
13:20- 15:00 - szkolenie
15:00 - zakończenie szkolenia

* Uwaga!
Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na realizację szkolenia
w trybie stacjonarnym szkolenie odbędzie się w trybie on-line.


 

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadzący

  ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik

Ekspert  w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Absolwent    Wyższej    Szkoły   Oficerskiej    Wojsk   OPL
w    Koszalinie   (1993),    Akademii   Obrony   Narodowej
w   Warszawie  (2001),  Szkoły  NATO  w  Oberammergau
(2013),  Wyższej Szkoły Administracji i Przedsiębiorczości
w  Lublinie (2010).  W 2005 roku  uczestniczył w szkoleniu 
praktycznym   z   zakresu   przeciwdziałania   terroryzmowi 
prowadzonemu przez Dowództwo Centralne Sił  Zbrojnych
USA  w  Katarze.  Weteran  operacji  poza  granicami  kraju. 
Jako Szef Sekcji Operacyjnej 2 Grupy Bojowej uczestniczył
w   działaniach   bojowych   w  Karbali   w  Republice  Iraku.
Na  przełomie 2005  i  2006  roku  pełniąc  obowiązki  Szefa
Wydziału Ochrony Wojsk (Force Protection) Wielonarodowej
ywizji Centrum-Wschód odpowiadał za koordynacje ochrony
fizycznej  baz w  polskiej  strefie  odpowiedzialności.

W  czasie służby  wojskowej  uczestniczył  w  1997  roku  w usuwaniu  skutków powodzi w rejonie 
Wrocławia   oraz   w   2010  roku  w  składzie  Wojskowego   Zespołu   Zadaniowego  w   akcji 
przeciwpowodziowej w Sandomierzu.
Uczestnik   80  akcji   bojowych  na terenach  uznawanych  za   strefy   działań   wojennych. 
Posiada  status  weterana  operacji  poza  granicami  kraju.   
W czasie służby w Iraku  wielokrotnie prowadził  szkolenia dla  przedstawicieli  mediów w zakresie 
bezpieczeństwa w rejonie misji.  Posiada  duże  doświadczenie  w działaniu  w różnych sytuacjach
obarczonych wysokim stresem. 
Po zakończeniu  służby  wojskowej  podjął  pracę w strukturach zarządzania  kryzysowego i spraw
obronnych. Do końca sierpnia 2018 r. kierował Wojewódzkim  Centrum Zarządzania  Kryzysowego
w Lublinie.  W lipcu 2018 r. został zaproszony do udziału w pracach grupy  eksperckiej  oceniającej
użyteczność polsko-greckiego symulatora zarządzania kryzysowego „Neptune - Anticipation of Blue
Economy  Cascading”   realizowanego  w  ramach  Programu  Ramowego  UE - HORYZONT  2020
(największego  w  historii  programu  unijnego  w  zakresie  badań  naukowych i innowacji). Główny
Specjalista   ds.  obronnych  w  Urzędzie   Miasta   Lublin.   Prowadzi   wiele   zajęć   dla  młodzieży
w   obszarze   przeciwdziałania   zagrożeniom  i  zasad   zachowania   się   w  różnych   sytuacjach
niebezpiecznych.
Od lutego 2020 r. realizuje  zadania w składzie  ścisłego sztabu  koordynującego  działania  mające
na celu  przeciwdziałanie  epidemii  na terenie  miasta  Lublin  z  bezpośrednią  odpowiedzialnością
za  organizację  i  funkcjonowanie  obiektów  kwarantanny   instytucjonalnej  (zbiorowej)  na  terenie
miasta. Był odpowiedzialny również za organizację i działanie pierwszego na terenie miasta (jednego
z  pierwszych  w  Polsce)  izolatora   dla  osób  chorych  na  COVID-19  o   łagodnym  przebiegu, nie
wymagających   leczenia  w  szpitalu.   Jest  współautorem   wielu  procedur   bezpieczeństwa
(posiadających akredytację SANEPID) dla obiektów kwarantanny zbiorowej organizowanych przez
samorządy  powiatowe  na  terenie  województwa  lubelskiego.