Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.Zarządzanie kryzysowe - komunikacja kryzysowa

dn. 26.06.2019 r. I Warszawa

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-17:00)

 

     Szkolenie w swej formie zbliżone jest do warsztatów, które łączą w elastyczny sposób formy podawcze wiedzy (wykład) z interaktywnymi ćwiczeniami praktycznej realizacji procedur na tle aplikacyjnej sytuacji.
W trakcie zajęć poznasz od strony teoretycznej i praktycznej narzędzia i proces tworzenia innowacyjnych strategii komunikacji kryzysowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji.

Cele szkolenia:

  ​I. Rozwój umiejętności w zakresie:
     1. w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacją kryzysową;
     2. efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową.
     3. przyjmowania właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem na różnych szczeblach
         w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
     4. zarządzania wiedzą w sytuacji stresowej.

 II. Rozwój wiedzy w zakresie:
     1. procesów komunikowania się w sytuacji w wewnętrznym i zewnętrznym obiegu informacji;
     2. zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej.
     3. możliwości wykorzystania mowy ciała do zdobywania przewagi w kontaktach oraz do
         rozpoznawania symptomów agresji, niechęci czy zainteresowania.


Program szkolenia:

  1. Zarządzanie komunikowaniem kryzysowym w instytucji
  2. Determinanty komunikowania kryzysowego
  3. Bariery, zakłócenia i błędy w procesach komunikacji kryzysowej
  4. Mowa ciała - niewerbalny element komunikacji kryzysowej.
  5. Aspekt stresu w sytuacjach kryzysowych
  6. Procedury jako skuteczne narzędzia działania w sytuacji kryzysowej

Główne założenia szkolenia

 1. rozwój umiejętności w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzania sytuacja kryzysową;
 2. kształtowanie  przyjmowania  właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem na różnych  szczeblach
  w strukturach organizacyjnych firm i instytucji;
 3. nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją kryzysową.
 4. nabycie umiejętności właściwego komunikowania się (przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
  kryzysowe)  w sytuacji  kryzysowej  ze wszystkimi  pracownikami w tym  szczególnie z Zarządem
  Spółki
 5. nabycie umiejętności właściwego zachowania się (przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
  kryzysowe) w sytuacji kryzysowej;
 6. nabycie umiejętność zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej (stres paraliżuje, człowiek
  nie działa pod wpływem stresu nie potrafi wykorzystać wiedzy którą, posiada  itp.)
 7. dostarczenie narzędzi i sposobów do zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej - stres
  w zarządzaniu kryzysowym.

 

Korzyści z uczestnictwa:

 1. ​zdobędziesz praktyczne umiejętności tworzenia systemu zarządzania informacją
  w sytuacjach kryzysowych;
 2. poznasz różne aspekty strategii komunikacji kryzysowej;
 3. zdobędziesz umiejętności analizy procesów komunikacji kryzysowej;
 4. będziesz potrafił opracować księgę komunikacji kryzysowej;
 5. nauczysz się projektować stosowne procedury związane z zarządzaniem informacją
  w sytuacjach kryzysowych oparte na mapach procesów;
 6. dowiesz się jak skutecznie komunikować się w sytuacjach kryzysowych ;
 7. zrozumiesz wpływ stresu na skuteczność i efektywność zarządzania informacją
  w sytuacjach kryzysowych 

Grupa docelowa:

 1. menedżerowie, kierownicy i pracownicy współodpowiedzialni za opracowanie, wdrażanie
  i realizację strategii komunikacji kryzysowej w firmie/instytucji;
 2. kadra struktur zarządzania kryzysowego;
 3. osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmach / instytucjach
  w zakresie obiegu informacji o zdarzeniach;
 4. osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami w sytuacjach kryzysowych;
 5. rzecznicy prasowi i inne osoby do kontaktu z mediami
 6. studenci studiów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.

 

   Wszystkie instytucje / firmy / przedsiębiorstwa narażone są codziennie na sytuacje zakłócające ich
sprawną  działalność. Od profesjonalizmu ich kadr zależy czy będzie to tylko codzienny  problem czy
sytuacja rozwinie się w kierunku kryzysu. To od ludzi zajmujących się komunikacja kryzysową zależy
czy prezes, szef, zarząd dowiedzie się o nich z krótkiego raportu o sytuacji z wnioskami  przeciwdziałania
na  przyszłość czy przeczyta w lokalnej  gazecie albo na  telewizyjnym pasku. Kryzysem jest ten problem,
który poważnie zakłóci działalność organizacji i najczęściej z  jednoczesnym wyzwoleniem zainteresowania
mediów. 
Większość organizacji pasywnie czeka  na  niebezpieczeństwo  zakłóceń funkcjonowania i reaguje zależnie
od sytuacji kreując swoją strategię na bieżąco. Można też wybrać inną aktywną drogę, na której przewidując
większość  swoich kryzysów jest w stanie przygotować  odpowiednie procedury i reakcje wymagające tylko
drobnych modyfikacji w sytuacji konieczności ich uruchomienia. 
Księga komunikacji kryzysowej to narzędzie, które w znacznym stopniu  ułatwi zarządzanie  informacją
w pierwszych, tych  najtrudniejszych do  opanowania, chwilach  sytuacji  kryzysowej. To właśnie w tym
okresie działając pod presją czasu, mediów, współpracowników, przełożonych i zazwyczaj w stanie stresu
popełnia się najwięcej  błędów, które  warunkują nie tylko  skuteczne działania, ale również  mają ogromny
wpływ na wizerunek podmiotu. Dobrze  stworzone procedury  wewnętrzne oparte na mapach  procesów
umożliwią  efektywne działanie nawet w sytuacjach, w których zazwyczaj  ludzi blokuje stres związany
z odpowiedzialnością, niepełną znajomością sytuacji czy uświadamianiem sobie potencjalnych następstw
jakie sytuacja kryzysowa może nieść dla Twojej firmy / instytucji czy Ciebie osobiście. 


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Prelegent:  ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik  >>>
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-17:00)

CENA SZKOLENIA:

990 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do dn. 12 czerwca
1500 zł + 23% VAT - udział 2 osób z firmy - cena obowiązuje do dn. 12 czerwca

1290 zł + 23% VAT - cena regularna 

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Lokalizacja:
Centrum konferencyjno - szkoleniowe
Golden Floor Plaza >>>
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
piętro 15, sala 2***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadzący

ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik
Ekspert  w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej  Wojsk OPL w Koszalinie
(1993), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2001), Szkoły
NATO w Oberammergau (2013), Wyższej Szkoły Administracji
i Przedsiębiorczości w Lublinie (2010).
W 2005 roku  uczestniczył w szkoleniu  praktycznym  z zakresu
przeciwdziałania  terroryzmowi  prowadzonemu przez Dowództwo
Centralne Sił  Zbrojnych USA w Katarze. Weteran  operacji  poza
granicami kraju.  Jako Szef  Sekcji Operacyjnej 2 Grupy  Bojowej
uczestniczył w działaniach bojowych w Karbali w Republice Iraku.
Na przełomie 2005 i 2006 roku pełniąc obowiązki Szefa Wydziału
Ochrony  Wojsk  Wielonarodowej  Dywizji  Centrum  Południe
odpowiadał za koordynacje ochrony fizycznej baz w polskiej strefie
odpowiedzialności.
W czasie służby wojskowej  uczestniczył w 1997 roku w usuwaniu
skutków powodzi w rejonie Wrocławia oraz w 2010 roku w składzie
Wojskowego  Zespołu  Zadaniowego  w akcji  przeciwpowodziowej
w Sandomierzu.
Uczestnik  80 akcji  bojowych na  terenach  uznawanych  za strefy
działań wojennych. W czasie służby w Iraku wielokrotnie prowadził
szkolenia dla przedstawicieli  mediów  w  zakresie  bezpieczeństwa  
w rejonie misji. Posiada duże doświadczenie w działaniu w różnych
sytuacjach obarczonych wysokim stresem.
Po odejściu z wojska  podjął  pracę  w  strukturach   zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych. Do końca sierpnia 2018 r. kierował
Wojewódzkim  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego w Lublinie.
W  lipcu 2018 r.  został  zaproszony  do  udziału  w  pracach  grupy
eksperckiej  oceniającej  użyteczność polsko-greckiego symulatora
zarządzania kryzysowego „Neptune – Anticipation of Blue Economy
Cascading” realizowane w ramach Programu Ramowego
UE - HORYZONT 2020 (największego w historii programu unijnego
w zakresie badań naukowych i innowacji).  
Obecnie Główny Specjalista ds. obronnych w Urzędzie Miasta Lublin.
Prowadzi  wiele  zajęć dla  młodzieży  w obszarze  przeciwdziałania
zagrożeniom  i zasad   zachowania się  w różnych  sytuacjach
niebezpiecznych.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl