Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza.

Zapraszamy do udziału w  XVIII edycji ogólnopolskiej konferencji: 

„Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb”

15 lutego 2018 r. | Warszawa

 

Proponowana tematyka konferencji:

I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków.
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
     kryzysowym.
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje.
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji:
     A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu:
         - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
         - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
     B. Cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania.

>>SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA<<

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:
- kadrę zarządzającą: wszystkich poziomów administracji publicznej,  przedstawicieli centrów
  zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do
  zarządzania kryzysowego.
- funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej,
  Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej,
  Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby   odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych
  strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do
  wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby
  ratownicze chemiczne, radiacyjne

 

>>POPRZEDNIE EDYCJE<<Warunki udziału:

Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE.
Wystarczy wypełnić
 formularz zgłoszeniowy >>>

Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji.

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

 
 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Poprzednie edycje

Konferencje na temat zarządzania kryzysowego zawsze cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem była rosnąca z roku na rok liczba uczestników, wsparcie ze strony ważnych instytucji oraz ekspertów.

Dlatego też mieliśmy przyjemność zorganizowania do tej pory już jedenastu edycji konferencji na temat technologii wspierających reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz wspierających komunikację i kooperację służb.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z poprzednich edycji konferencji!

I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja
VI edycja VII edycja VIII edycja IX edycja X edycja
XI edycja XII edycja XIII edycja XIV edycja XV edycja
XVI edycja XVII edycja      

 

Patroni Honorowi poprzednich edycji:

mon
   

Partnerzy poprzednich edycji:

Noidss Nowatel
UAV

SZKOLENIE - Zarządzanie komunikowaniem

zkolenie:
Zarządzanie kryzysowe - zarządzanie komunikowaniem
     dn.15 listopada 2017 r. | Warszawa 

        (*) szkolenie odbędzie się po konferencji - godz.15:15-18:30 (3 godz.)
 
                                                                                                 REJESTRACJA >>>


Wszystkie instytucje / firmy / przedsiębiorstwa narażone są codziennie na sytuacje zakłócające ich
sprawną  działalność.Od profesjonalizmu ich kadr zależy czy będzie to tylko codzienny problem czy
sytuacja rozwinie się w kierunku kryzysu. To od ludzi zajmujących się komunikacją kryzysową
zależy w dużej mierze jak lokalna gazeta czy stacja telewizyjna przedstawi zdarzenie.


      Kryzysem  jest ten problem, który  poważnie zakłóci  działalność organizacji i najczęściej
z jednoczesnym  wyzwoleniem  zainteresowania mediów. Większość organizacji  pasywnie
czeka na niebezpieczeństwo 
zakłóceń funkcjonowania i reaguje zależnie od sytuacji kreując
swoją strategię na bieżąco.
      Można też wybrać inną aktywną drogę, na której przewidując większość swoich kryzysów
jesteśmy w stanie przygotować odpowiednie procedury i reakcje wymagające tylko drobnych
modyfikacji w sytuacji konieczności ich uruchomienia.
  To właśnie w tym  pierwszym okresie gdy
działamy  pod  presją czasu, mediów,  współpracowników,  przełożonych i  zazwyczaj  w stanie stresu
popełnia się  najwięcej  błędów,  które  warunkują nie  tylko skuteczne  działania, ale  również mają
ogromny wpływ na wizerunek podmiotu.
      Dobrze  przygotowane  komunikaty  dla prasy, radia czy  telewizji dają szanse wykorzystania
efektu pierwszego źródła informacji w celu właściwego ukierunkowania dalszego rozwoju przekazu
medialnego.

Szablon komunikatu przygotowany wcześniej w spokoju i wielokrotnie przemyślany
zanim dojdzie do sytuacji kryzysowej, pozwala uniknąć błędów wynikających
z działania pod presją czasu.

Cele szkolenia:                                                                                 REJESTRACJA >>>
  Rozwój wiedzy w zakresie:
   1. Formułowania komunikatów medialnych w sytuacjach kryzysowych.
   2. Przygotowania procedur komunikacji
   3. Zapanowania nad stresem w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia:
  1. Zarządzanie komunikowaniem kryzysowym w instytucji.
  2. Aspekty stresu w sytuacjach kryzysowych.

Główne założenia szkolenia
 1. nabycie wiedzy w obszarze:
     ¤  skutecznego komunikowania się (przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
         kryzysowe) w sytuacji kryzysowej z podmiotami zewnętrznymi.
     ¤  efektywnego przygotowania się do przekazywania komunikatów medialnych
         w sytuacjach kryzysowych.
     ¤  nabycie wiedzy w zakresie zjawiska stresu i jego oddziaływania na człowieka
     ¤  aspektów działania pod presją (przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie
         kryzysowe) w sytuacji kryzysowej;
2. dostarczenie prostych narzędzi i sposobów do zapanowania nad stresem w sytuacji
    kryzysowej - stres w zarządzaniu kryzysowym.
 
Korzyści z uczestnictwa:
 1. dowiesz się jak skutecznie komunikować się w sytuacjach kryzysowych;
 2. otrzymasz zestaw prostych porad jak przygotować się do skutecznej współpracy
     z mediami w czasie sytuacji kryzysowych;
 3. zrozumiesz wpływ stresu na skuteczność i efektywność zarządzania informacją
     w sytuacjach kryzysowych;
 4. otrzymasz zestaw prostych technik do opanowania stresu w sytuacji działania pod presją.

Grupa docelowa:
 1. kadra struktur zarządzania kryzysowego;
 2. osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmach / instytucjach
     w zakresie obiegu informacji o zdarzeniach;
 3. osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami w sytuacjach kryzysowych;
 4. rzecznicy prasowi i inne osoby do kontaktu z mediami
 5. studenci studiów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.
 
Trener: 
ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
więcej >>>

Cena szkolenia:  350pln + 23% VAT za os. (**)

UWAGA                                                                                               REJESTRACJA >>>
 
(  *) szkolenie odbędzie się po konferencji w godz.15:15-18:30 (3 godz.)
 ( **)  możliwość negocjacji ceny udziału przy zgłoszeniu min. 2 os. z instytucji
 (***)  w cenie szkolenia jest obiad

---
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami  prawa  autorskiego.  Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości  lub elementów w celach  czerpania korzyści  majątkowych bez  zgody autora
jest zabronione.

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl