Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

Niezwykle cieszy nas fakt, że XIV edycja konferencji "Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb" spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Bardzo miło było nam gościć wszystkich Państwa.

Dziękujemy za wszelkie miłe słowa skierowane zarówno pod naszym adresem, jak i naszych prelegentów, których ocenili Państwo naprawdę wysoko. Dyskusja, która wywiązała się podczas panelu dyskusyjnego świadczy o tym, że program wydarzenia odpowiedział na Państwa oczekiwania, a nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości. Te pytania, na które nie otrzymali Państwo odpowiedzi, postaramy się zadać podczas kolejnej edycji wydarzenia.

Patron Honorowy:


Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych -
Gen. broni Marek Tomaszycki


Gratulacje z okazji zdobycia Statuetki SuccessPoint składamy firmie DGT Sp. z o.o.

         

 


Partner Srebrny:

Partnerzy:
     

SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONYCH PODCZAS KONFERENCJI TECHNOLOGII ORAZ ROZWIĄZAŃ 
UCZESTNICY
WYBIORĄ NAJLEPSZE, KTÓRE ZOSTANIE NAGRODZONE STATUETKĄ!!!

 

Głos zabiorą:

 • Kpt. lek. Jakub Garbacki - Szef  zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
   
 • Kpt. dr inż. Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
   

  "Komunikacja kryzysowa w ratownictwie – wymiary zewnętrzny i wewnętrzny"

 • Dr Jerzy Kiełbowicz - Prorektor ds. organizacyjno-prawnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
   
 • Dr Aneta Łyżwa - Komisarz Policji, Instytut Badań nad Przestępczością i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

   

  „Zadania Policji w przypadku zaistnienia katastrofy”
 • Dr inż. Ryszard Piwowarczyk - Adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna
    „Rola i zadania infrastruktury transportowej kraju"
 • Podinsp. dr Krzysztof Wiciak - Dyrektor, Instytut Badań nad Przestępczością i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
   
 • Płk Ireneusz Zygmunt - Szef Połączonego Centrum Operacyjnego, Zarządu Operacyjnego, Pionu Operacyjnego, Dowództwa Operacyjnego RSZ
    "Siły Zbrojne RP w Krajowym Systemie Zarządzania Kryzysowego - wyzwania i zagrożenia"

 • Michał Borowski – Senior Product Manager, Huawei Enterprise​
   

  „Rapid – wydzielona, dyspozytorska sieć LTE"

 • Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure

   

  „Platforma Intergraph Planning & Response jako narzędzie wspierające prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych"

 • Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

   

  „Systemy dyspozytorskie – nieodzowny element komunikacji”


 

Fundator książek:

 

 

 

Wsparcie merytoryczne:

 

 

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program

 

9.10 - 9.50

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.50 - 10.00

Powitanie 
Klaudia Moskała - SuccessPoint Sp. z o.o.

10.00 - 10.30

"Siły Zbrojne RP w Krajowym Systemie Zarządzania Kryzysowego - wyzwania i zagrożenia"
Płk Ireneusz Zygmunt - Szef Połączonego Centrum Operacyjnego, Zarządu Operacyjnego, Pionu Operacyjnego, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Ministerstwo Obrony Narodowej

10.30 - 11.00

„Rapid – wydzielona, dyspozytorska sieć LTE"
Michał Borowski – Senior Product Manager, Huawei Enterprise​

11.00 - 11.15

„Systemy dyspozytorskie – nieodzowny element komunikacji”
Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

11.15 - 11.35 „Platforma Intergraph Planning & Response jako narzędzie wspierające prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych"
Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure

11.35 - 11.45

Prezentacja wystawców - DGT Sp. z o.o., Huawei Enterprise

11.45 - 12.15

Przerwa kawowa

12.15 - 12.35

„Komunikacja kryzysowa w ratownictwie – wymiary zewnętrzny i wewnętrzny"
Kpt. dr inż. Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

12.35 - 12.55

„Rola i zadania infrastruktury transportowej kraju"
Dr inż. Ryszard Piwowarczyk - Adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

12.55 - 13.15

„Zadania Policji w przypadku zaistnienia katastrofy”
Dr Aneta Łyżwa - Komisarz Policji, Instytut Badań nad Przestępczością i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

13.15 - 13.35

Przerwa kawowa

13.35 - 14.40

Panel dyskusyjny

Moderatorzy:

 • Podinsp. dr Krzysztof Wiciak - Dyrektor, Instytut Badań nad Przestępczością i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Dr Aneta Łyżwa - Komisarz Policji, Instytut Badań nad Przestępczością i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Paneliści:

 • Kpt. lek. Jakub Garbacki - Szef  zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 
 • Kpt. dr inż. Paweł Gromek - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Dr Jerzy Kiełbowicz - Prorektor ds. organizacyjno-prawnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

14.40-15.00

Wręcznie statuetki, rozlosowanie upominków wśród uczestników

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lokalizacja

Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa
-- sala ŻWIRKO --

parking hotelowy 
na hasło SuccessPoint  -30%
3,50zł / 1 godzina

 


 

Prelegenci

Płk Ireneusz Zygmunt - Szef Połączonego Centrum Operacyjnego, Zarządu Operacyjnego, Pionu Operacyjnego, Dowództwa Operacyjnego RSZ

Zajmuje się problematyką Zarządzania Kryzysowego przez 8 lat. Współpracuje 
z Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i układem pozamilitarnym.
Uczestniczył w zabezpieczeniu i organizacji:
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016;
Szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9.07.2016 r.
Ponadto uczestniczył w narodowych i międzynarodowych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
 

Kpt. lek. Jakub Garbacki - Szef  zespołu ratownictwa medycznego 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej 

Absolwent Uniwersytetu Medycznego (Wojskowej Akademii Medycznej) w Łodzi, specjalista psychiatra.
Aktualnie kończy specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał między innym w klinikach psychiatrycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, szpitalach wieloprofilowych województwa mazowieckiego, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Szpitalu Drewnica, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Wolskim.
Od 2012 r. pełni funkcję koordynatora-kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.
Od 2012 r. pracuje także w Zespole Leczenia Środowiskowego (Domowego) w Radzyminie
Od 2006 roku pracuje również w ratownictwie lotniczym, a od 2014 roku jest szefem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

 

Michał Borowski - Wireless Solution Manager, Huawei Enterprise 

Michał Borowski jest odpowiedzialny za rozwiązania bezprzewodowych w Huawei Polska i zajmuje się technicznym wsparciem sprzedaży dla rynku Enterprise. Obecnie główny obszar jego działalności to urządzenia LTE. Związany jest z branżą telekomunikacyjną od 1997 roku. Pracę zaczynał u operatora sieci ERA (obecnie T-Mobile), gdzie zajmował się planowaniem radiowym, badaniem i certyfikacją urządzeń oraz współpracą z dostawcami sprzętu radiowego. Później był odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży oraz wprowadzania nowych produktów pracując w firmach Ericsson i ZTE. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

„Rapid – wydzielona, dyspozytorska sieć LTE"

Prezentacja systemu Rapid, czyli wydzielonej, autonomicznej sieci dyspozytorskiej typu "Network in the box". Prezentowany system umożliwia bardzo szybkie utworzenie dyspozytorskiej sieci radiowej w dowolnym miejscu i czasie. Stworzona sieć łączy w sobie cechy sieci szerokopasmowych 4. generacji (LTE) oraz sieci dyspozytorskich. System umożliwia realizację połączeń głosowych, video oraz przesył danych z prędkością do kilkudziesięciu Mb. W prezentacji zostaną omówione elementy składowe systemu Rapid, podstawowe funkcje realizowane przez system oraz wyniki prób poligonowych. Podczas trwania konferencji, na stoisku firmy Huawei będą można zapoznac się z działającym systemem Rapid.

 

Paweł Gromek – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

W 2014 r. ukończył Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Organizacja masowej ewakuacji ludności w Polsce. Od 2005 r. jest związany ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP), gdzie od 2011 r., jako oficer Państwowej Straży Pożarnej, pracuje na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Pełni ponadto funkcję nieetatowego dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP. Jest współzałożycielem i opiekunem Koła Naukowego Inżynierów Bezpieczeństwa, autorem lub współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Został wyróżniony
w konkursie Innowator Mazowsza 2014 w kategorii „Młody Innowacyjny Naukowiec”, a także w 42 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy w kategorii „Przedsięwzięcia Organizacyjne
i Edukacyjne”. Jego aktualna praca naukowa skupia się na analizie sieciowej i podnoszeniu sprawności systemów bezpieczeństwa (głównie bezpieczeństwa powszechnego), w tym w świetle zarządzania ciągłością działania, edukacji dla bezpieczeństwa
i funkcjonowania mediów.

"Komunikacja kryzysowa w ratownictwie – wymiary zewnętrzny i wewnętrzny"

- Ratownictwo – ujęcie całościowe
- Uwarunkowania komunikacyjne działań ratowniczych
- Istota komunikacji kryzysowej
- Wymiar zewnętrzny komunikacji kryzysowej w ratownictwie
- Wymiar wewnętrzny komunikacji kryzysowej w ratownictwie

 

Dr Jerzy Kiełbowicz - Prorektor ds. organizacyjno-prawnych, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prawnik, do roku 1988 nauczyciel akademicki w UMCS w Lublinie. Od 1989 do 2006 – Ministerstwo Sprawiedliwości: m.in. Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu – Dyrektor Departamentu przez 7 lat. Od 2005 do chwili obecnej: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie – nauczyciel akademicki, prorektor. 

 

Dr Aneta Łyżwa - Instytut Badań nad Przestępczością i Terroryzmem, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Doktor nauk prawnych, komisarz Policji, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, kierunku – Prawo, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, aktualnie adiunkt Instytutu Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

„Zadania Policji w przypadku zaistnienia katastrofy”

Przedstawiony zostanie pokrótce charakter czynności podejmowanych przez Policję w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej wywołanej  katastrofą, czyli zdarzeniem rodzącym konieczność natychmiastowego podjęcia szeroko zakrojonych działań o zróżnicowanym podłożu. Omówione zostaną zatem prowadzone przez ten organ działania ochronno-porządkowe wiążące się z prowadzoną co do zasady akcją ratunkową – w tym  problematyka organizacji ruchu drogowego, zabezpieczenia mienia i samej akcji ewakuacyjnej, jak również działania o charakterze procesowym – w przypadku katastrof spowodowanych przestępnym działaniem osób trzecich. Co do tej drugiej sytuacji, szczególna uwaga poświęcona zostanie zdarzeniom zaistniałym na skutek popełnienia przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz w komunikacji, w szczególności z art. 163§1-4 k.k., art. 165§1-4 k.k. oraz art. 173§1-4 k.k. Scharakteryzowana zostanie ponadto skala zagrożenia naszego kraju przedmiotową przestępczością, w oparciu o dane statystyczne dotyczące lat 1999-2015, zgromadzone przez Komendę Główną Policji.

 

Maciej Maciejonek - Dyrektor ds. kluczowych klientów w obszarze bezpieczeństwa publicznego, Hexagon Safety & Infrastructure

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Z firmą Intergraph związany od ponad 14 lat. Architekt systemów obszarze geomatyki. Współtwórca rozwiązań funkcjonujących na szczeblu krajowym: Geoportal, Uniwersalny Moduł Mapowy, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach. Na stanowiskach zarządczych od stycznia 2012. W sierpniu 2015 roku powołany na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury krytycznej.

„Platforma Intergraph Planning & Response jako narzędzie wspierające prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych"

W trakcie prelekcji zaprezentowane zostanie portfolio produktów firmy Hexagon Safety & Infrastructure oferowane w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie produktu Intergraph Planning & Response dedykowanego centrom zarządzania kryzysowego przedstawione zostaną funkcje wspomagające organizację akcji ratunkowych.  Jako źródło aktualnych informacji na potrzeby planowania i prowadzenia działań wykorzystane zostaną nowe technologie w postaci zobrazowań z systemów bezzałogowych UAV.

 
Piotr Bułło - Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

Z firmą DGT związany od 18 lat. W latach 2008-2014 kierował Biurem R&D w DGT. We wrześniu 2014 objął w DGT stanowisko Dyrektora Biura Handlu i Marketingu. Od 2010 roku współtworzy krajowy system obsługi numeru 112 – SI PR. W trakcie pracy w DGT uczestniczył głównie w innowacyjnych projektach, np. Wojewódzkie Stanowisko Kierowania Policji w Łodzi wraz z Powiatowymi Stanowiskami Kierowania, Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru granicy  morskiej RP (ZSRN), Wojewódzki Zintegrowany System Łączności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Zintegrowany System Łączności Wojewódzkiej Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku na kierunku Informatyka. Studia Podyplomowe: Uniwersytet Gdański – Zarządzanie Projektami.

„Systemy dyspozytorskie – nieodzowny element komunikacji”

Parę słów o firmie DGT
DGT MCS - system dyspozytorski – zastosowania, korzyści
DGT MCS - nowe produkty DGT wpierające system dyspozytorski
DGT MCS - wybrane wdrożenia

 

Dr inż. Ryszard Piwowarczyk - Adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

- W 2006 roku uzyskany dyplom doktora nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej, specjalność Bezpieczeństwo Narodowe.
- Posiada dorobek publikacyjny w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i obronności.
- Posiada 8 letnie doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” (przedmioty: Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych, Ustawodawstwo w zarządzaniu kryzysowym, Ochrona ludności, Obrona cywilna, Ochrona infrastruktury krytycznej, Bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji, Awarie i katastrofy w technice, Sytuacje kryzysowe w aspekcie międzynarodowym.
- Cechuje się doskonałą znajomością realiów i bieżącej polityki bezpieczeństwa narodowego Polski.
- Posiada praktyczne doświadczenie i umiejętności związane z przygotowaniem wniosków na granty, m. in. Był członkiem Zespołu merytorycznego powołanego Decyzją nr 62/RKR/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej zarządzania projektem Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów.
- Zna na poziomie co najmniej dobrym język angielski, niemiecki i rosyjski.
- Między innymi autor lub współautor wybranych publikacji z zastrzeżeniem iż ostatnie publikacje dostępne są  w wewnętrznym systemie informatycznym WAT:

„Osłona infrastruktury transportowej państwa w aspekcie obowiązków Państwa Gospodarza” (HNS-Host Nation Support), 2006 r.
Referaty głoszone na konferencjach organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną, pt. „Ekomilitaris” Ekologiczne i energooszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe (2002,2003,2004)
„Infrastruktura transportowa i jej zagrożenie w okresie kryzysów” XII Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna inżynierii wojskowej, 2002 r.
„Aspekty współdziałania resortu transportu i budownictwa z resortem MSWiA w obszarze transportu”, Konferencja MSWiA, 20016 r.
„Wybrane aspekty zarządzania krajową i europejską infrastrukturą krytyczną”, Uniwersytet Śląski, 2009 r.
„Ochrona teleinformatycznej infrastruktury krytycznej”, Wyższa Szkoła Policji. Konferencja międzynarodowa na temat: Ochrona Infrastruktury Krytycznej – Diagnoza Potrzeb i Możliwości, Członek Rady Programowo-Naukowej, 2010 r.
„Rola Infrastruktury Krytycznej w zarzadzaniu kryzysowym”, odczyt w Centrum Promocji Informatyki, 2010 r.
„Europejska infrastruktura krytyczna”, odczyt, 2010 r.
„Zagrożenia terrorystyczne dla bezpieczeństwa infrastruktury transportowej kraju”, referat, 2012 r.
„Ochrona Infrastruktury Krytycznej, referat, Warszawa”, monografia, 2012 r. nauki techniczne, nauki ekonomiczne.
„Wstępna analiza wykorzystania cywilnych środków transportu lotniczego dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zobowiązań Polski w strukturach NATO”, referat, 2013 r., nauki humanistyczne.
„Bezpieczeństwo regionalnej infrastruktury na przykładzie Portu Lotniczego Radom, referat”, 2013 r., nauki techniczne.
„Transportowa infrastruktura krytyczna”, monografia, 2013 r., nauki humanistyczne.
„The role of Poland In the field of air transport security” referat na XIV Polsko-Amerykańskiej Konferencji Nauki i Technologii, Columbus, Ohio, USA

 

"Rola i zadania infrastruktury transportowej kraju"

I. Podstawy prawno-legislacyjne wykonywania transportu kolejowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym (obszar UE).

 • Przewóz towarów niebezpiecznych transportem kolejowym.
 • Osłona infrastruktury krytycznej w obszarach transportu kolejowego.
 • Przykłady zniszczeń w infrastrukturze kolejowej na przełomie ostatnich 10 lat.
 • Rezerwy strategiczne i rola Przedsiębiorców w odbudowie zniszczeń infrastruktury kolejowej.

II. Podstawy prawno-legislacyjne wykonywania transportu drogowego.

 •  Rola i zadania ministra właściwego d.s. transportu
 •  Współpraca z NATO i UE w obszarach infrastruktury drogowej (ID).
 •  Zagrożenia ID oraz wykorzystanie Rezerw Strategicznych.
 •  Przykłady zniszczeń i sposoby przywracania ID do stanu pierwotnego.
 •  Rola i zadania ministra właściwego d.s. transportu na zagrożenia infrastruktury krytycznej.
 •  Zniszczenia w obszarach ID wywołane klęskami żywiołowymi.

III. Wnioski i podsumowanie z pkt. I i pkt. II
IV. Pytania i odpowiedzi.

   
 

 

Partnerzy

Huawei Enterprise to jedna z trzech grup biznesowych Huawei odpowiedzialna za tworzenie produktów i usług ITC, w tym m.in.: rozwiązań dla funkcjonalnych sieci korporacyjnych, systemów cloud computing oraz centrów danych. Oferta grupy Enterprise jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości i obejmuje komplet produktów niezbędnych do tworzenia i obsługi zaawansowanych systemów teleinformatycznych. Firma tworzy zarówno pojedyncze urządzenia i elementy infrastruktury, jak i w pełni funkcjonalne, samodzielne systemy komputerowo-serwerowe, a także kompletną infrastrukturę sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa i zunifikowanej komunikacji. Do obsługi sprzętu wykorzystywane jest dedykowane, zestandaryzowane oprogramowanie, które zapewnia łatwość użytkowania niezależnie od stosowanego komponentu oraz systemu operacyjnego. Rozwiązania Huawei Enterprise stosowane są m.in. w przemyśle transportowym, energetycznym, sektorze finansowym, zdrowotnym czy publicznym, a ich cechą szczególną jest niemal nieograniczona skalowalność, która dopasowuje się do potrzeb nawet najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów.

 

Hexagon Safety & Infrastructure  jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych dla instytucji rządowych, administracji publicznej, transportu oraz dostawców usług działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego a także w sektorze usług sieciowych i branży komunikacyjnej. Jako światowy lider, doświadczony innowator oraz zaufany partner wspiera życie milionów ludzi na całym świecie dostarczając rozwiązania i technologie wspomagające podejmowanie kluczowych decyzji w codziennej pracy. Więcej na stronie: hexagonsafetyinfrastructure.com.

Hexagon Safety & Infrastructure  jest częścią grupy kapitałowej Hexagon AB (notowanej na Nordyckiej Liście Giełdowej: HEXAB; hexagon.com), wiodącego dostawcy technogii w dziedzinie projektowania, pomiaru i wizualizacji.
 

DGT od 25 lat wnosi aktywny wkład w rozwój telekomunikacji w Polsce. Jako pierwsza w firma w Polsce DGT zaprojektowała, wyprodukowała i wdrożyła cyfrowe centrale telefoniczne. Uczestniczy w modernizacji łączności zarówno na rynku operatorów telekomunikacyjnych, jak i w sektorach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz w przemyśle, biznesie i administracji. Specjalnością DGT jest konstrukcja i produkcja zintegrowanych systemów łączności dyspozytorskiej DGT-MCS. Mają one zastosowanie na różnych rynkach, a ich cechą szczególną jest integracja używanych na danym obszarze przewodowych i radiowych środków łączności w jednolity system telekomunikacyjny. DGT specjalizuje się również w projektowaniu i rozwoju systemów łączności specjalnej, przeznaczonych do organizacji polowych systemów łączności w wojsku, jak również tam, gdzie wymagana jest łączność w trudnych warunkach środowiskowych. Ofertę DGT uzupełniają dedykowane systemy rejestracji korespondencji telefonicznej, faksowej, modemowej i radiotelefonicznej, specjalizowane analizatory strumieni danych przesyłanych łączami światłowodowymi w sieciach operatorów stacjonarnych i komórkowych, a także urządzenia do budowy przewodowych i bezprzewodowych sieci dostępowych. Firma DGT w latach 2011-2012 wdrożyła w Polsce krajowy System Powiadamiania Ratunkowego 112, a następnie na przełomie 2014/2015 dokonała rozbudowy systemu w celu zwiększenia jego pojemności (przyjęcie rocznie około 69 mln zgłoszeń alarmowych) oraz uruchomienia 45 Zintegrowanych Dyspozytorni Medycznych. W 2015r DGT wdrożyła systemy zintegrowanej łączności dla Policji w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. W grudniu 2015r uruchomiony został system zintegrowanej łączności radiowej na potrzeby PRM w województwie pomorskim.

 

RTcom to doświadczona i działająca od 2011 firma zajmująca się dystrybucją oraz sprzedażą szerokiej gamy urządzeń radiokomunikacyjnych. Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy o długim stażu i doświadczeniu w tej branży. Naszymi największymi atutami są wiedza, kompetencje oraz kwalifikacje. Stawiamy na ciągły rozwój oraz umacnianie pozycji sprawdzonego i pewnego partnera biznesowego. Nasi klienci to służby administracji publicznej, zakłady przemysłowe, agencje ochrony, porty lotnicze oraz ci wszyscy, dla których łączność radiowa to narzędzie pracy.

RTcom od samego początku swej działalności związany jest z potentatami branży radiokomunikacyjnej. Oferujemy sprawdzone i uznane na rynkach światowych rozwiązania największych producentów.  Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem:
·        Hytera Communications
·        Sonic Communications
·        TEMCO Japan
·        Voxtech Shenzhen
·        LeAntenne
·        Alfatronix

   
   

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

       
       
     

 

Poprzednie edycje

Konferencje na temat zarządzania kryzysowego zawsze cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem była rosnąca z roku na rok liczba uczestników, wsparcie ze strony ważnych instytucji oraz ekspertów.

Dlatego też mieliśmy przyjemność zorganizowania do tej pory już jedenastu edycji konferencji na temat technologii wspierających reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz wspierających komunikację i kooperację służb.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z poprzednich edycji konferencji!

I edycja II edycja III edycja IV edycja V edycja
VI edycja VII edycja VIII edycja IX edycja X edycja
XI edycja XII edycja XIII edycja    

 

Patroni Honorowi poprzednich edycji:

mon
   

Partnerzy poprzednich edycji:

Noidss Nowatel
UAV

Kontakt z organizatorem


Jeśli macie Państwo pytania dotyczące udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu


Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl