Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.


Warsztaty:

Wdrożenie Planu Ciągłości Działania
zgodnie z najlepszymi praktykami

  Warszawa

09:00 - 17:00

Ciągłość działania jest zdolnością organizacji do przewidywania, reagowania na incydenty
i zakłócenia w prowadzonej działalności w celu jej kontynuowania na akceptowalnym
zdefiniowanym poziomie. Zapewnianie ciągłości działania organizacji jest najpoważniejszym
wyzwaniem w zarządzaniu, wiedza z tego zakresu rozwija się bardzo dynamicznie, specjaliści
od tego zagadnienia są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Poznanie problematyki
zarządzania zapewnianiem ciągłości działania prowadzi do zrozumienia samej istoty
funkcjonowania organizacji i głównego wyzwania co do zarządzania nią.


Szkolenie może być przygotowaniem słuchaczy do certyfikowanych
szkoleń z zakresu norm ISO/IEC 22301, ISO 27001, ISO 27005

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności:

- definiowania kontekstu zarządzania organizacją
- identyfikacji procesów biznesowych oraz inwentaryzacji zasobów

- analizy skutków przerwy w ciągłości działania organizacji
- wyznaczania wymagań dla zarządzania ciągłością działania
- identyfikacji i oceny itotności zagrożeń, podatności oraz skuteczności
  funkcjonujących zabezpieczeń

- definiowania polityki zarządzania ciągłością działania
- określania zakresu dokumentacji planów ciągłości działania
- projektowania sceneriuszy zdarzeń i procedur awaryjnych
- planowania i przygotowania organizacji do testów procedur awaryjnych

 

 

 

 

 

 

Program szkolenia:
 
 1. Ciągłość działania jako istotna część rozwiązań w zakresie całościowego
     zarządzania bezpieczeństwem i odpornością biznesu (z ang. business resilience)
 2. Zarys oraz istota zarządzania ciągłością działania
 3. Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
 4. Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk
 5. Planowanie i uruchomienie projektu w obszarze zarządzania ciągłością działania
 6. Zdefiniowanie kontekst zarządzania organizacją
 7. Określenie celów i zakresu zarządzania ciągłością w organizacji
 8. Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania:
        - Analiza biznesowych skutków przerwania ciągłości działania organizacji
          (z ang. BIA - Business Impact Analysis) - ćwiczenia
        - Ocena ryzyka w obszarze ciągłości działania - identyfikacja i ocena istotności
          podatności oraz zagrożeń, a także funkcjonujących zabezpieczeń - ćwiczenia
        - Strategia zarządzania ciągłością działania - ćwiczenia
        - Planowanie działań w zakresie komunikacji kryzysowej
        - Plan ciągłości działania i procedury awaryjne - ćwiczenia
        - Testy - ćwiczenie zdolności odtworzeniowej organizacji
 9. Model oceny dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania
10. Zdefiniowanie wymagań w zakresie ciągłości działania w kontekście powierzonych
      procesów (outsourcing)
11. Określenie zasad współpracy z lokalnymi służbami zarządzania kryzysowego

Adresaci szkolenia:

- Specjaliści/Menedżerowie zarządzania ryzykiem
- Specjaliści/Menedżerowie zarządzania kryzysowego
- Specjaliści/Menedżerowie zarządzania bezpieczeństwem
- Specjaliści/Menedżerowie zarządzania ciągłością działania w sektorach:
  finansowym, przemysłowym i w administracji


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Trener:  Marcin MarczewskiPrezes Zarządu i architekt odporności biznesu
Czas trwania szkolenia:  2 dni

 

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad
    i przerwy kawowe.

Rejestracja >>>

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego.  Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

 

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Marczewski
Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” - pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym. Posiada następujące certyfikaty:

  • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),

  • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),

  • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),

  • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Publikacje:

  • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku", praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.

  • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

e-mail: biuro@successpoint.pl