Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.


Kontrola świadczeniodawców realizujących umowy
zawarte z NFZ - nowelizacja przepisów

kwiecień 2020 r. I Warszawa

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-14:30)

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła
nowe zasady przeprowadzania kontroli świadczeniodawców
realizujących umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia


Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów nowych
regulacji i wskazanie kluczowych elementów, które mają znaczenie
dla przeprowadzanych postępowań kontrolnych kontroli.

 

                                                                                                   

Na szkolenie zapraszamy:

menadżerów, pracowników administracyjnych i osoby włączone w proces kontroli przez kontrolerów
Narodowego Funduszu Zdrowia placówki medycznej.


Plan szkolenia

 • Podstawy prawne przeprowadzania postępowań kontrolnych, wskazanie okresów przejściowych.
 • Wyjaśnienie  pojęć  istotnych  z punktu  widzenia  nowych  przepisów  regulujących  kwestie
  postępowania kontrolnego.
 • Czy kontrola przeprowadzona w moim podmiocie jest prawidłowo zaplanowana i przeprowadzana?
  Jak reagować na nieprawidłowości w toku kontroli?
    - Czas trwania kontroli
    - Uprawnienia kontrolujących
    - Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego
    - ''znajomy znajomego'' - kiedy można żądać wyłączenia kontrolera z postępowania kontrolnego
 • Nowe zasady postępowania odwoławczego - skrócenie procedury odwoławczej czy utrudnienie
  wyjaśnienia wątpliwości i nieścisłości ujawnionych w toku kontroli?
 • Kara, obowiązek zwrotu środków - i co dalej?
  Omówienie orzecznictwa sądowego związanego z postępowaniami kontrolnymi.
  Omówienie postępowań kontrolnych w oparciu o doświadczenia prowadzących szkolenie.
 • Dyskusja

   

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

CENA SZKOLENIA:

690 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do dn. 16 marca
1100 zł + 23% VAT - udział 2 osób z firmy - cena obowiązuje do dn. 16 marca

950 zł + 23% VAT - cena regularna od 17 marca

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Lokalizacja:

 


 

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadzący

Dominika Kołodziejska-Koza

Dominika Kołodziejska-Koza jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zdała egzamin adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Posiada doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym, działającym na polskim rynku. Koncentruje się na doradztwie podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności i kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”.

Agnieszka Pietrzak 

Agnieszka Pietrzak jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 06/2004, zdała egzamin sędziowski w Warszawie w 09/2008 i należy do Izby Adwokackiej w Warszawie od 11/2008. Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN od 10/2016. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości i prawa procesowego. Koncentruje się w szczególności na doradztwie przedsiębiorcom w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Reprezentuje klientów w sporach sądowych m.in. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Autorka publikacji w dziennikach branżowych (Gazeta Finansowa, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ, Zarządzenie Placówką Medyczną). Prowadzi szkolenia i prelekcje dla lekarzy oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Prelegent podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia.