Dołącz do nas na FB

Testerskie umiejętności miękkie  

25 września 2017 r., Warszawa


Szkolenie przeznaczone dla testerów chcących udoskonalić swoje umiejętności miękkie. Szkolenie łączy elementy komunikacji, asertywności oraz negocjacji pozwalające na rzobudowę warsztatu testerskiego. Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają różne typy i metody komunikacji, które odpowiednio zastosowane pozwalają zwiększyć efektywność testów. Dzięki szkoleniu każdy z uczestników pozna poziomy negocjacji oraz triki negocjacyjne, które wykorzystywane w trakcie spotkań zarówno z zespołem projektowym jak i klientem pozwolą na zdobycie przewagi negocjacyjnej i osiągnięcie założonego celu.

Zakres szkolenia:
1. Komunikacja

- Nawyki Covey'a
- Model komunikacyjny „Trzy światy"
- Komunikacja werbalna
- Komunikacja niewerbalna
- Modele informacji zwrotnej

2. Asertywność
- Mapa asertywności
- Prawa Fensterheima
- Pytania otwarte i zamknięte
- Typy rekacji asertywnych

3. Negocjacje
- Reguły wpływu według Cialdiniego
- Style negocjacyjne
- Techniki negocjacji
- Poziomy negocjacji

Grupa docelowa szkolenia:
- Testerzy
- Kierownicy Testów
- Osoby, które chcą rozpocząć pracę jako tester
 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

990 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu do 4 września
1190 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu po 4 września

 

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Prowadzący

Monika Braun

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.Koordynatorka prężnie działającego krakowskiego oddziału SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby udzielany jest RABAT!!!
 
tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl