Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Nowatorskie podejście do zarządzania uczelnią i jednostką naukowo-badawczą to temat ważny i wciąż aktualny ze względu na rosnące zapotrzebowanie uczelni na rozwiązania IT.  Pod tym hasłem, 8 grudnia 2015 roku w Warszawie, odbyła się konferencja zorganizowana dla władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Grudniowe spotkanie zgromadziło wielu znakomitych ekspertów, praktyków a także liderów nowych technologii, którzy przybliżyli zaproszonym gościom specyfikę najnowszych rozwiązań i możliwości ich dopasowania do potrzeb każdej uczelni.

Głos podczas konferencji zabrali Pan dr Marek Robak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który opowiedział o metamorfozie, jaką przebyły studia o profilu dziennikarskim na UKSW, dzięki informatyzacji uczelni. Doktor opowiedział również o tym jak zmieniło się podejście do zajęć laboratoryjnych z użyciem komputerów oraz Internetu na przestrzeni ostatnich 15 lat.  Kolejnym równie istotnym tematem był e-learning. O wdrożeniu tego rozwiązania na Uniwersytecie Warszawskim mówiła Pani Dorota Sidor z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. W prezentacji poruszone zostały tematy tego jak
e-learnig rozwiązuje problemy rozproszenia geograficznego, „osobności’ wydziałów oraz niżu, a także wyżu demograficznego. Następnie swoją prelekcję wygłosił przedstawiciel partnerskiej firmy OPTeam Pan Maciej Stanisławczyk. Firma OPTeam oferuje nowatorskie rozwiązania dla uczelni wyższych. Pan Maciej opowiedział o oprogramowaniu e-usług
w obszarze nauki, współpracy oraz promocji. Firma OPTeam zaprezentowała zupełnie nowe podejście do studenta jako klienta. Wsparcia merytorycznego udzielił nam również profesor Janusz Zawiła- Niedźwiedzki, który mówił o różnych strategiach informatyzacji uczelni. Problem został przedstawiony na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Profesor Zawiła- Niedźwiedzki opowiedział nie tylko o technicznych stronach wdrażania systemów ale również o roli koordynatora projektu oraz komisji, podczas zastosowania innowacyjnych technologii. Na końcu Profesor przedstawił uczestnikom wnioski jakie wypływają
z pomyślnie zrealizowanej strategii informatyzacji Politechniki Warszawskiej.

Na konferencji poruszona została również tematyka skutecznych systemów antyplagiatowych. Od strony technologicznej temat ten poruszyła przedstawicielka firmy partnerskiej Plagiat.pl Pani Aleksandra Lisek. Prezentacja dotyczyła tego jak duże znaczenie dla uczelni wyższej ma stosowanie systemów antyplagiatowych. Aleksandra Lisek przytoczyła przykład pracy dyplomowej, która ze względu na brak dokładnej weryfikacji, została obroniona w Polsce ponad 20 razy. Prelekcje merytoryczne zamknął Profesor Marek Kowalski z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, który opowiedział o funkcjonowaniu systemów antyplagiatowych z perspektywy promotora prac dyplomowych.

W trakcie całego spotkania uczestnicy mieli okazję do rozmów i konsultacji zarówno z zaproszonymi ekspertami jak i przedstawicielami Partnerów konferencji.

Kolejne spotkanie juz za rok! Zapraszamy wszystkich Państwa już teraz do udziału! 

 

 

 


Partner Brązowy:

 

 

Partnerzy konferencji:

 


***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

9.30 - 09.50

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

09.50 - 10.00

Powitanie i wprowadzenie

Dominika Stelmach - SuccessPoint Sp. z o.o.

10.00 - 10.30

Metamorfoza cyfrowa studiów dziennikarskich

dr Marek Robak - Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 

10.30 - 11.00

Doświadczenia Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego związane z wdrażaniem e-learningu na uczelni

Dorota Sidor - Pełnomocnik Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego

11.00 - 11.30

Traktuj studenta jak klienta - oprogramowanie e-usług w obszarze nauki, współpracy i promocji – nowoczesne portale uczelniane

Maciej Stanisławczyk - OPTeam S.A.

11.30 - 11.40 Prezentacja wystawców - OPTeam S.A.

11.40 - 12.00

Przerwa kawowa

12.00 - 12.20

Wykład Partnera konferencji - Plagiat.pl

12.20 - 12.50

Strategia informatyzacji uczelni - wyzwania i problemy, na przykładzie Politechniki Warszawskiej

dr hab.n.ekon.inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - Pełnomocnik Rektora ds. informatyzacji, p.o. Dyrektora Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Informatyki Gospodarczej

12.50 - 13.20

Czego oczekujemy od systemów antyplagiatowych?

prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski - Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

13.20 - 13.40

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Prelegenci

dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. nadzw. PW – naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania biznesem.

Doradca biznesowy, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla, członek Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w grupach roboczych „Business continuity management”,

„Cloud computing” oraz „Usługi mobilne”; przewodniczący Komitetu Programowego Akademii Menedżerów IT Administracji Publicznej.

Naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; gościnnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; pełnomocnik Rektora PW ds. informatyzacji; kierownik Zakładu Informatyki Gospodarczej Wydziału Zarządzania PW; kierownik po stronie Politechniki międzyuczelnianego projektu badawczo-wdrożeniowego dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Krajowa metodyka oceny ryzyka
w ochronie infrastruktury krytycznej państwa


dr Marek Robak - Adiunkt w Katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prowadzi specjalizację internetową na studiach dziennikarskich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adiunkt w katedrze Internetu i Komunikacji Cyfrowej, wykładał też w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Studiował w UKSW i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Współtworzył uniwersyteckie Centrum Systemów Informatycznych. Od wielu lat związany z rynkiem internetowym, budował systemy internetowe m.in. dla dziennika "Puls Biznesu", Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ZNP,Katolickiej Agencji Informacyjnej. Obecnie współpracuje z firmą badawczą Gemius, gdzie zarządza rozwojem infrastruktury do prowadzenia badań internetu. Współzałożyciel Internet Society Poland.
 

prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski - Wydział Matematyczno- Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Specjalizuje się w zastosowaniach metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji. Jest autorem ponad 50 publikacji. Był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji. Był też koordynatorem projektu TEMPUS "New Educational Tools" UM-JEP14461-1999, w którym powstała pierwsza wersja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS). Jest też pomysłodawcą
i współautorem Otwartego Systemu Antyplagiatowego. Otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo monografii Selected Topics in Approximation and Computationoraz oraz ‒ przyznaną przez School of Computing at the University of Utah ‒ nagrodę Clyde Distinguished Chair of Computing za całokształt dorobku naukowego. Jest członkiem American Mathematical Society od 1987 r., a od 1.01.2012 r. zasiada w Zespole Nauk Ścisłych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dorota Sidor - Pełnomocnik Dyrektora Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego

Od 2007 r. pracownik Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, jednostki zajmującej się wdrażaniem e-learningu na Uniwersytecie Warszawskim. Pełni funkcję pełnomocnika dyrektora ds. rozwoju. Zajmuje się m.in. strategią rozwoju i promocji jednostki, metodyką kształcenia zdalnego i koordynowaniem przedsięwzięć edukacyjnych.

 

Maciej Stanisławczyk - OPTeam S.A.

Product Manager OPTicamp. Z branżą informatyczna związany od 15 lat. W OPTeam odpowiedzialny za rozwój oprogramowania dla Uczelni.  Specjalizuje się w systemach IT – ekspert dziedzinowy systemów webowych. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych, w których pełnił rolę architekta rozwiązań informatycznych. Przygotowywał koncepcje wdrożeń systemów realizowanych przez OPTeam. Odpowiadał za integrację różnych narzędzi informatycznych, aplikacji i systemów w ramach centralnych platform internetowych.

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji, serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

Patroni Honorowi

 

 

Patroni Medialni

   

   
 

 

Oferta partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Lokalizacja

Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa