Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Integralną częścią opisu potrzeb użytkowników jest sposób weryfikacji czy określone wymagania są spełnione w zrealizowanym systemie. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody planowania i przygotowywania testów funkcjonalnych w oparciu o przypadki użycia. Poza weryfikacją funkcjonalności systemu coraz większe znaczenie mają i inne wymagania niefunkcjonalne. W trakcie szkolenia można poznać wiele metod i sposobów przygotowywania i przeprowadzania różnego typu testów niefunkcjonalnych.

Testy akceptacyjne
godziny szkolenia: 9:00-17:00

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady śledzenia powiązań między wymaganiami a testami
2. Sposoby wydobywania informacji od użytkowników biznesowych
3. Zarządzanie zmianami w wymaganiach oraz wpływem tych zmian na pozostałe wymagania i testy
4. Skuteczne projektowanie przypadków testowych do testów funkcjonalnych
5. Rodzaje i sposoby wykonywania pozafunkcjonalnych testów akceptacyjnych
6. Opłacalność i wykorzystanie narzędzi do automatyzacji testów regresywnych

 

ADRESACI SZKOLENIA:
1. Analitycy biznesowi
2. Analitycy systemowi
3. Kierownicy zespołów testowych
4. Testerzy
5. Kierownicy projektów
6. Członkowie zespołów zapewniania jakości


PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania: 1 DZIEŃ

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Szkolenie ma formę wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi.

CENA SZKOLENIA:

      1090 zł + 23% VAT

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Trener

Piotr Ślęzak


Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
 

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl