Nasi szkoleniowcy

 

 • Bielecki Józef

 • Biernacki Piotr

 • Braun Monika

 • Burczak Łukasz

 • Dobrosielski Rafał

 • Gałach Adam

 • Gasiewicz Jolanta 

 • Gołoś Piotr  

 • Kapusta Mariusz     

 • Kopeć Mikołaj 

 • Krzemiński Grzegorz

 • Kruszewski Michał

 • Kamiński Rafał

 • Mańka Marcin

 • Marczewski Marcin

 • Romańczuk Dariusz

 • Olszewski Jacek

 • Skociński Piotr

 • Szczepankiewicz Tomasz 

 • Ślęzak Piotr

 • Wojerz Jerzy

 • Woźniak Michał

 • Zawiła – Niedźwiecki Janusz

 • Złocki Łukasz

 

To tylko część szkoleniowców, z którymi współpracujemy w zakresie organizacji szkoleń otwartych i zamkniętych. Jesteśmy gotowi zorganizować dla Państwa każde szkolenie w dowolnym temacie i terminie.

 

MONIKA BRAUN

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.Koordynatorka prężnie działającego krakowskiego oddziału SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

JÓZEF BIELECKI

Six Sigma Master Black Belt. Międzynarodowy ekspert  w  zarządzania procesami i projektami .
Piętnaście lat pracy uniwersyteckiej , osiem lat doświadczenia w międzynarodowych projektach ONZ – UNDP(Ameryka Łacińska i Afryka), piętnaście lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu jakością i procesami metodyką Lean Six Sigma w obszarze bankowości i ubezpieczeń. Cztery lata szkoleń i doświadczenia w koncernie General Electric. Dwukrotnie prowadził wykłady we Francji.
Posiada liczne publikacje z zastosowań Lean Six Sigma oraz statystyki w biznesie.
Wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach międzynarodowych z zakresu Six Sigmy i Lean Manufacturing oraz w konferencjach i sympozjach Lean – Six Sigma. Od 1 sierpnia 2009 jest niezależnym szkoleniowcem i doradcą w zarządzaniu procesowym w metodyce Lean Six Sigma.

ŁUKASZ BURCZAK

Jestem absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
Obecnie pracuję jako konsultant w firmie ForProgress, w której zajmuję się automatyzacją testów. W codziennej pracy wykorzystuję narzędzia do automatyzacji testów wydajnościowych oraz funkcjonalnych wiodących dostawców, jak i opensource.
Bardzo chętnie poznaję nowe narzędzia oraz podejścia do testowania.
 

RAFAŁ DOBROSIELSKI

Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w planowaniu jakości produktów i procesów w projekcie informatycznym oraz zarządzaniu jakością. Obecnie czynnie zarządza projektami dla biznesu klasy „enterprise - life critical". Pomysłodawca i założyciel Pomorskiej Akademii Optymalizacji Procesów, autor szkoleń, publikacji i warsztatów na temat doboru i optymalizacji procesów wytwórczych, planowania procesu testowania, analizy testowej, doboru strategii i planowania optymalnej liczby przypadków testowych w oparciu o modele błęów.
  
ADAM GAŁACH

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz Szkołę Businessu Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo problematyką bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a od ponad 10 lat prowadzi firmę doradczą Galach Consulting świadczącą usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem IT . Realizował projekty dla instytucji i przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki, w tym m.in. dla firm z sektora finansowego, energetycznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego i innych. Adam Gałach jest posiadaczem certyfikatów branżowych, m.in. Certified Information Systems Security Professional (który otrzymał jako pierwsza osoba w Polsce) i Certified in Risk and Information Systems Control. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym.

JOLANTA GASIEWICZ

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie, specjalistyczne doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ochronie  danych  osobowych  w  związku  z  pełnieniem  funkcji  Szefa  działu  bezpieczeństwa informacji  i  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji,  dodatkowo  również  w  realizacji obowiązków  w  zakresie  retencji  danych,  realizacji  zgłoszeń  o nadużycia oraz współpracy z organami państwowymi.
Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach audytowych i wdrożeniowych w branży finansowej, w obszarze  technologii  informacyjnej  oraz  bezpieczeństwa  środowiska  teleinformatycznego  w bankach. Prowadzi  warsztaty  i  szkolenia  z  wykonywania  funkcji  Administratora  Bezpieczeństwa Informacji, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w administracji rządowej, sektorze finansowym i telekomunikacyjnym, a także branży internetowej. Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu IIA oraz IIA Polska – Stowarzyszenia  Audytorów Wewnętrznych. Założony w 1941 r. Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors  (IIA))  jest  najstarszą  i  największą  na  świecie organizacją  skupiającą  audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad 170 000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. W Polsce IIA jest reprezentowany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Jest również Członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, działającego od 2007r. Stowarzyszenie dąży m.in. do rozpowszechniania wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa danych osobowych oraz ustalenia i rozpowszechnienia standardów etycznych i dobrych praktyk w pracy ABI. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach z branży finansowej, informacji gospodarczych, branży telekomunikacyjnej, internetowej (usługi świadczone drogą elektroniczną) oraz branży windykacyjnej. Unikalną wiedzę uzyskała na studiach o kierunkach: Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji Szkoły Głównej Handlowej, Prawo Dowodowe i Kryminalistyka w Centrum Nauk Sądowych
Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz  Ocena  i  rozwój  pracowników  Szkoły  Wyższej  Psychologii
Społecznej. Jednocześnie uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z  zakresu: audytu wewnętrznego (CIA), audytu Rekomendacji D, windykacji, nadużyć w sferze przetwarzania informacji,  technicznych  aspektów  przestępczości  teleinformatycznej  (TAPT),  praktycznych  i prawnych aspektów ochrony danych osobowych i baz danych, orzecznictwa sądowego z zakresu prawa  nowych  technologii  komunikacyjnych  oraz  zabezpieczania  systemów  informatycznych przetwarzających dane osobowe.
 

PIOTR GOŁOŚ

Prowadzi szkolenia akredytowane przez AXELOS
Przeprowadza szkolenia z zakresu: zarządzania projektami (PRINCE2, Agile PM), IT Governance (COBIT 5), zarządzania ryzykiem (M_o_R).


MARIUSZ KAPUSTA

Ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu, 7 lat doświadczenia na stanowiskach managerskich Procter & Gamble, doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów IT, certyfikat Project Management Professional PMP®, certyfikat Agile Project Management Practitoner (10 osób w Polsce, 2000 na święcie), Certyfikat Professional Scrum Master.
Zorientowany na efekty Coach & Trener. Wykładowca standardu PMBOK® na Politechnice Warszawskiej oraz na studiach MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor książki „Zarządzanie projektami krok po kroku”, twórca i główny autor bloga proaktywnie.pl na temat efektywności w życiu i biznesie, liczne publikacje na temat efektywności i zarządzania projektami m.in. w Personel Plus, Computerworld, Business Coaching Magazine, prezentacje na licznych konferencjach branżowych m.in. Project Management Institute, Computerworld, InfoMeet
 

MIKOŁAJ KOPEĆ 

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Doświadczony programista z zamiłowaniem do bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w szeroko rozumianych systemach informatycznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu testów penetracyjnych infrastruktury teleinformatycznej, aplikacji webowych i mobilnych oraz w projektowaniu rozwiązań z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych w systemach. Doświadczenie zdobyte w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i finansowych gwarantuje kompleksowe podejście do realizacji projektów.
Jako absolwent wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej jest wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie informatyki, ze specjalizacją w sieciach teleinformatycznych. Dodatkowe szkolenia i warsztaty zapewniły mu doświadczenie i umiejętności umożliwiające realizację zadań z obszarów architektury teleinformatycznej, rozwiązań infrastrukturalnych, aplikacyjnych, systemowych i biznesowych.


MICHAŁ KRUSZEWSKI

Od 2010 roku współpracuje z największymi jednostkami Administracji Publicznej na szczeblu Rządowym i Samorządowym w Polsce, jako niezależny expert w zakresie inżynierii oprogramowania, audytu i zarządzania projektami (wiedzę i doświadczenie potwierdzają takie certyfikaty jak m. in.: PRINCE2, TOGAF, ISTQB, CISA). Jest współautorem strategii i koncepcji w zakresie budowy ładu korporacyjnego i architektury systemów w dużych jednostkach Administracji Publicznej.W zakresie testów brał udział, jako Kierownik Testów w wielomilionowych wdrożeniach systemów m.in. w takich instytucjach jak UZP, KRUS, CPI.     

GRZEGORZ KRZEMIŃSKI

Z ochroną fizyczną osób i mienia związany od 1995 roku. Pracował na większości stanowisk w ochronie osób i mienia. Zajmował stanowiska wykonawcze i kierownicze w agencjach ochrony, do poziomu kierownika działu ochrony. Licencjonowany (obecnie kwalifikowany) pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Wykonywał ochronę na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia oraz na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (pion ochrony).
Był pracownikiem ochrony na obiektach przemysłowych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej i administracji rządowej. Wykonywał zarówno ochronę fizyczną (służba wartownicza), jak i konwojował wartości pieniężne oraz informacje niejawne. Był również „bodyguardem”, z doświadczeniem w ochronie biznesmenów krajowych i zagranicznych oraz osób ze świata polityki. Najważniejszym klientem w ochronie osobistej był lider jednej z czołowych partii politycznych w Polsce (zlecenia w latach 2004-2006), gdzie nie tylko realizował, ale i organizował zadania ochronne. Jako uzupełnienie – wykonał kilka modernizacji systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu oraz CCTV. Administrował również systemami alarmowymi w tym kontroli dostępu, CCTV, włamania i napadu oraz systemami sygnalizacji pożaru.
Pracował na stanowiskach kierowniczych w agencjach ochrony i innych formacjach i służbach, które wykonywały zadania ochronne. Z kategorii obiektów, w jakich organizował ochronę należy wymienić obiekty przemysłowe, handlowe, urzędy i ministerstwa, obiekty użyteczności publicznej. Klasyfikowane były w zależności od przepisów prawa, do obiektów obowiązkowej ochrony, obiektów szczególnie ważnych dla obronności, zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obiekty objęte dobra praktyką wytwarzania, obiekty portowe (kodeks morski).

GRZEGORZ RUCIŃSKI

Z wykształcenia fizyk z kilkuletnim doświadczeniem w branży IT. W swojej karierze zawodowej poznał smak pracy na stanowisku programisty, testera, kierownika zespołu i Scrum Mastera. Specjalizuje się w aspektach jakościowych wytwarzanego oprogramowania oraz szerzy dobre praktyki z tego obszaru w organizacji. Posiada certyfikaty: ISTQB CTAL TM, ISTQB CTAL TA.

DARIUSZ ROMAŃCZUK

Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o. Odpowiada za obszar usług zarządzania ciągłością działania (BCM),zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.  Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuję się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. 
Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania, skupiającej profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.
Przewodniczył Grupie Roboczej ds. BCM przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Posiada tytuł eksperta Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.
Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management). Autor ponad 20 opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. Prelegent na międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka operacyjnego. Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”. Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

PIOTR SKOCIŃSKI

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni urzędnik administracji publicznej, dyrektor szeregu departamentów w kilku urzędach. Pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa i Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Później wyspecjalizował się w zarządzaniu informatyką w administracji. Prowadził projekt CEPiK od poziomu szef zespołu  w strukturze projektu do dyrektora projektu. Przez kilka lat dyrektor odpowiedzialny za prowadzenie rejestrów państwowych  (CEPiK, PESEL).  Przez 5 lat szef informatyki w GDDKiA.  Zarządzał projektami i programami projektów. Przewodniczący komitetów sterujących licznych projektów. Współautor strategii informatyzacji GDDKiA. Naczelny Inspektor Bezpieczeństwa Informacji w GDDKiA, Szef Komisji Inwentaryzacyjnej. Doświadczony prelegent i wykładowca. Twórca autorskiej metodyki projektowej opartej na PRINCE-2  w realiach braku zasobów osobowych i kompetencyjnych w urzędzie. Metodyka ta oparta jest na krzyżowej, wzajemnej kontroli wykonawców zewnętrznych wykonujących poszczególne role w projekcie. Posiada certyfikaty ITIL i PRINCE 2 Practitioner. Przez 15 lat przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w tym Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA.  Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Inventia-Info.  Zainteresowania: historia, filatelistyka, turystyka, muzyka poważna.

TOMASZ SZCZEPANKIEWICZ

Certyfikowany trener, konsultant. Od początku kariery związany z doskonaleniem procesów przedsiębiorstw produkcyjnych, głównie w branżach charakteryzujących się wysoką zmiennością i krótkimi seriami (produkcja "pod klienta") oraz w przemyśle masowym. Aktywnie działa również na polu optymalizacji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych - od magazynów, przez produkcję, po dział planowania czy zakupów. Doświadczenie zawodowe zdobył poprzez wdrożenia narzędzi szczupłej produkcji w różnych obszarach przedsiębiorstwa, jak również podczas licznych szkoleń i konferencji. Obszar zainteresowania Pana Tomasza to Teoria Ograniczeń, jako wstęp do wdrożenia Lean Management w ujęciu optymalizacji kosztów operacyjnych.

ŚLĘZAK PIOTR

Ekspert działający na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.
Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.
Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.
Pisuję do takich czasopism jak Computerworld i QUALE.


JERZY WOJERZ

Doświadczony konsultant, trener i praktyk współpracujący z setkami polskich i międzynarodowych firm w dziedzinie Lean Manufacturing, Total Quality Management, Total Preventive Management, Just In Time, Line Performance Improvement, Project Management (PRINCE2) od lat osiemdziesiątych. Manager posiadający międzynarodowe doświadczenie (firmy: Van den Bergh Foods, Unilever, Hilton Foods, Polmarkus, Wentech, Nestle, Bioactive) w nowoczesnym zarządzaniu działami: Utrzymania Ruchu, Produkcji, Logistyki, Operacyjnymi i TPM. Doświadczenia Managerskie w tym dyrektorskie na stanowiskach:
Kierownik Inwestycji, Kierownik Utrzymania Ruchu, Kierownik Produkcji, Pełnomocnik Zarządu d/s Zarządzania, Pełnomocnik Zarządu d/s Zarządzania Jakością, Dyrektor Logistyki, Dyrektor TPM, Dyrektor Operacyjny.
Wiele projektów wdrożeniowych nowych produktów oraz budowy linii produkcyjnych. Budowa dwóch zakładów produkcyjnych i ich uruchamianie. Wdrożenia systemów zarządzania BHP, Jakość -TQM, GMP, HACCP, JInT, LEAN, TPM. Szkolenia od 2004 roku: branża spożywcza, lotnicza, budowy maszyn, produkcji opakowań, farmaceutyka, automotive,  organizacja handlowa, organizacja logistyczna.

MICHAŁ WOŹNIAK

Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa sieci, prywatności, edukacji medialnej. Działacz społeczny, propagator wolnego oprogramowania i otwartych technologii w edukacji, działaniach publicznych i biznesie.
W latach 2006-2012 administrator sieci, a następnie kierownik techniczny, Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na WEiTI, PW. Wiceprezes (od 2011r.), po czym (w latach 2012 – 2014) prezes zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Członek zarządu Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa.
Uczestnik szeregu konsultacji społecznych i debat publicznych o tematyce związanej z nowymi technologiami, prywatnością, cenzurą sieci, retencją danych, dostępem do informacji publicznej, czy reformą prawa autorskiego, m.in. dotyczących Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, implementacji Dyrektywy o Ochronie Dzieci w Internecie, ACTA, projektu otwartego e-podręcznika dla polskich szkół , neutralności sieciowej czy zarządzania Internetem. Od czerwca 2014r. członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Współautor Katalogu Kompetencji Medialnych oraz materiałów do edukacji medialnej w ramach współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska oraz Fundacją Panoptykon. Trener z zakresu podstaw prawa autorskiego i wolnych licencji, współpracujący z Koalicją Otwartej Edukacji.
Członek-założyciel Warszawskiego Hackerspace, aktywny członek społeczności hakerskiej w Polsce i poza jej granicami.


JANUSZ ZAWIŁA - NIEDŹWIECKI

Naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania biznesem.W przeszłości: m.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112).
Laureat nagród: „Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Giełdy) tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r., Wyróżnienia im. prof. R. Kaszubskiego za 2013 r. (jako ekspert Forum Technologii Bankowych) „za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w bankowości” przyznane przez Związek Banków Polskich, Silver Winner of the SAP Quality Awards 2014 in CEE (jako dyrektor Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej).
Obecnie doradca biznesowy, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla, członek Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych, członek Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w grupach roboczych „Business continuity management”, „Cloud Computing” oraz „Usługi mobilne”; członek Komitetu Programowego Fundacji IT Leader Club Polska.
Naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; gościnnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; pełnomocnik Rektora PW ds. informatyzacji; kierownik Zakładu Informatyki Gospodarczej Wydziału Zarządzania PW; kierownik po stronie Politechniki międzyuczelnianego projektu badawczo-wdrożeniowego dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Krajowa metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”; laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; autor przeszło 200 publikacji; redaktor m.in. monografii: „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” (2008) i „Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011); autor m.in. monografii: „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013) i „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji” (2013).

ŁUKASZ ZŁOCKI

Absolwent informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert w tworzeniu zaawansowanych aplikacji internetowych i zapewnianiu im wysokiej jakości poprzez testy automatyczne. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował jako web developer, programista, tester i kierownik testów. Głównymi odbiorcami przygotowywanego i badanego oprogramowania są zagraniczne firmy z branży motoryzacyjnej. Kilkuletnie doświadczenie z zakresu testowania oprogramowania poparte certyfikatem ISTQB z sukcesem przenosi na szkolenia, które prowadzi. Specjalizuje się głównie w szkoleniach narzędziowych i warsztatach. Automatyk testów i autor artykułów z tego zakresu. Wolne chwile stara się aktywnie wykorzystywać. Zwolennik rodzinnych wycieczek rowerowych i rekreacyjnej jazdy na rolkach.


Rafał Kamiński

Pasjonat innowacji i metod projektowania zorientowanych na użytkownika. Tworzone w ten sposób innowacyjne produkty i usługi koncentrują się na rozwiązywaniu realnych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych. Takie podejście służy tworzeniu unikalnej wartości i pożądanych doświadczeń, poprzez głębokie zrozumienie potrzeb (empatię) i współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach (ko-kreację).
Przez 17 lat pracował na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich dla takich firm jak PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank, gdzie brał udział w blisko 100 projektach w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta, transformacji operacji, strategii i rozwoju. Obecnie założyciel firmy szkoleniowej INNOVELTY.


Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl