Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej – Jednolity Plik Kontrolny (JPK) i klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

14 lutego 2017 r., Warszawa

Niniejsze szkolenie składa się z dwóch podstawowych części: Jednolity Plik Kontrolny oraz Klauzula unikania opodatkowania. Spotkanie z słuchaczami ma na celu wskazanie (uświadomienie) zainteresowanym szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz ponownym wprowadzeniem tzw. klauzuli obejścia prawa. Osoby w wyniku uczestnictwa w szkoleniu zdobędą (usystematyzują) wiedzę na temat nowych regulacji, dzięki której z powodzeniem rozpoczną nową formę komunikacji z organami podatkowym oraz będą mogły w sposób właściwy i świadomy realizować planowanie podatkowe oraz przeprowadzać zdarzenia restrukturyzacyjne. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady selekcji Klientów, wobec których zastosowanie będą miały nowe regulacje, zasady przesyłania JPK do właściwego organu podatkowego. Wykładowca wskaże ponadto zaobserwowane w ostatnich miesiącach tendencje do informatyzacji komunikacji podatników z urzędami skarbowymi. Wartością dodaną szkolenia będzie również szczegółowa analiza wszystkich struktur JPK (rozebranie na czynniki pierwsze). Trener w drugiej części szkolenia wnikliwie omówi znane i powszechne dotychczas struktury optymalizacji podatkowej.

1. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – ujęcie ogólne

- Omówienie przepisów wprowadzających nowe regulacje
- Cele i założenia ustawodawcy
- JPK w innych krajach
- Konsekwencje dla podatników
- Zasady wejścia w życie – wielkość przedsiębiorstwa, a moment powstania obowiązku wdrożenia JPK

2. Struktury JPK – analiza

- Księgi rachunkowe
- Wyciągi bankowe
- Magazyn
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
- Faktury VAT
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów
- Ewidencja przychodów

3. Zasady przesyłania danych w JPK

- Wymogi techniczne
- Formy przesyłania danych
- Zabezpieczenia

4. Kontrowersje i wątpliwości związane z JPK

- Zakres przedmiotowy JPK (czy musi zawierać dane za okresy sprzed jego wdrożenia)
- Wpływ korekt faktur na JPK
- Rok obrotowy i rok podatkowy, a implementacja JPK
- Świadczenia nieodpłatne VAT a JPK
- Obrót ewidencjonowany za pomocą kasy fiskalnej a JPK
- Procedura VAT MOSS a JPK
- Inne, istotne zagadnienia

 

Grupa docelowa szkolenia: w szczególności Dyrektorzy finansowi, Główni księgowi, Osoby zarządzające oraz Partnerzy, pracownicy działów księgowych oraz finansowych.

Trener

Łukasz Markowski – doradca podatkowy (nr wpisu 12426), absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze  oraz w polskich kancelariach prawno-podatkowych i grupach kapitałowych. Autor licznych publikacji o tematyce prawno-podatkowej dla dziennika Rzeczpospolita. Stale obsługuje podmioty działające m. in. w branży finansowej oraz budowlanej.

Szczególne zainteresowania:

  • Planowanie podatkowe,
  • Planowanie sukcesji majątku.

Stały współpracownik wydawnictw i portali finansowo-księgowych.

Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.