Dołącz do nas na FB

 

Proponowane zakresy tematyczne szkoleń zamkniętych
w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Z uwagi na różnorodną specyfikę działalności i potrzeby różnych podmiotów z przyjemnością
dostosujemy zakres szkolenia w taki sposób by spełnił Państwa oczekiwania.

 

Wariant I Wariant II
Ekspert: Ekspert:
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie  w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.
Jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz autorem licznych artykułów, opracowań i prawniczych komentarzy praktycznych. Uczestnik i prelegent konferencji   i szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa ochrony zdrowia.
Starszy inspektor w Departamencie Inspekcji Biura GIODO. Posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu oraz  ocenie  zabezpieczeń  techniczno-organizacyjnych  stosowanych  w  celu  ochrony  danych  osobowych,  w szczególności zabezpieczeń systemów informatycznych. Jako pracownik Departamentu Inspekcji bierze udział w czynnościach kontrolnych, jak również w ocenie sprawozdań  ze  sprawdzeń  dokonywanych  przez  ABI.  Dysponuje  uprawnieniami  audytora  wewnętrznego  w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001.  Członek ISSA Polska. Wykładowca na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - kierunek Informatyka Techniczna.
Proponowany zakres zagadnień: Proponowany zakres zagadnień:
 1. Podstawy prawne ochrony danych
     osobowych - przegląd aktów prawnych.
 2. Regulacje unijne a regulacje krajowe
     dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.
 4. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje.
 5. Przegląd podstawowych definicji RODO.
 6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.
 7. Prawa i obowiązki administratora danych
     i podmiotu przetwarzającego.
 8. Prawa osób fizycznych, których dane
     osobowe są przetwarzane.
 9. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
10. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
11. Organy nadzorcze.
12. Naruszenie zasad ochrony danych
      osobowych - odpowiedzialność prawna.
13. Analiza problemów i dyskusja.
1. Jak przetwarzać dane bezpiecznie i zgodnie
    z RODO?
      - Zabezpieczenia techniczne.
      - Zabezpieczenia organizacyjne.
2. Jaka dokumentacja przetwarzania danych jest
    niezbędna w celu zapewnienia zgodności
    z nowym rozporządzeniem - RODO?
      - Dokumenty, których wymaga RODO.
      - Wykorzystanie obecnie funkcjonującej
        dokumentacji.
      - Dodatkowe dokumenty i procedury, które
        warto stworzyć.
3. (Nie)dobre praktyki w zabezpieczaniu danych
    osobowych - studium przypadku.
4. Naruszenia ochrony danych osobowych w świetle
    RODO - wprowadzenie oraz warsztat praktyczny.
5. Nowe obowiązki wynikające z RODO.
     - Ocena skutków dla ochrony danych osobowych.
     - Ocena wpływu na prywatność.
     - Domyślna ochrona danych.
6. RODO - samoocena (czyli jak podejść do
    wdrożenia RODO dokonując oceny swojej
    działalności w kontekście przetwarzania danych
    osobowych)


Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
tel.: +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie  całości  lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.