Dołącz do nas na FB

 

Automatyzacja testowania - prawdy i mity

Prawdy i mity.
Oczekiwania i możliwości.
Doświadczenia i dobre praktyki.
Czyli cała prawda o automatyzacji testowania oprogramowania.


dn. 10-11 grudnia

Wspólnie z Państwem tworzymy przestrzeń dla inspiracji,
wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów
oraz ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego


 


Patron honorowy
   
   
   
  Uwaga rabat
20% do dn. 30 października

 * napisz i zarezerwuj miejsce
   biuro@successpoint.pl

Program konferencji >>>

Spotkanie kierujemy do:
osób związanych z obszarem testowania i zapewnienia jakości oprogramowania:
testerów, test leaderów, test managerów, inżynierów testów i jakości oprogramowania,
specjalistów i menedżerów QA, Quality Managerów, Scrum Masterów, programistów,
inżynierów automatyzacji testów, analityków i architektów testów, szefów zespołów
testerskich i liderów testów oraz analityków systemowych i biznesowych, kierowników
projektów, projektantów i właścicieli produktów.
 

Rozbudź w sobie naturalną i nieskrępowaną
chęć pozyskiwania wiedzy i nowych umiejętności.
Z nami podążaj za trendami i nowymi technikami,
aby zwiększyć swoją efektywność.
Bądź skutecznym ogniwem między twórcą a odbiorcą
końcowym w procesie wytwarzania oprogramowania.

 

_____________________________________________________________________________________
Patronat medialny

           
           

_____________________________________________________________________________________


***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Warunki udziału:

w konferencji - 800 PLN + VAT
w warsztacie (jeden do wyboru) - 900 PLN + VAT
w konferencji i warsztacie - 1500 PLN + VAT

Uwaga rabat
20 % do dn. 10 sierpnia
* napisz i zarezerwuj miejsce
biuro@successpoint.pl

Uwaga!

Przy zgłoszeniu kilku osób możliwość negocjacji ceny.
Szczegóły u Organizatora.

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.
Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rezygnacja z płatnych usług

W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty
zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do
7 dni od dniawykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.
Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Polityka prywatności: http://successpoint.pl/polityka_prywatnosci

UWAGA!
CORONAVIRUS - środki ostrożności: http://successpoint.pl/CORONAVIRUS

* proszę wybrać jeden warsztat
* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Program

 
Uwaga rabat
20% do dn. 30 października

 * napisz i zarezerwuj miejsce
               biuro@successpoint.pl

                                                                                              

Program konferencji - dzień I, 10.12.2020 r. 

08:00-09:00

Rejestracja uczestników
09:00-09:05 Powitanie i otwarcie konferencji
09:05-09:45  
09:45-10:25  
10:25-10:45 Przerwa kawowa / rozmowy kuluarowe
10:45-11:25  
11:25-12:05  
12:05-12:25 Przerwa kawowa / rozmowy kuluarowe
12:25-13:05  
13:05-13:45  
13:45-14:45 Obiad
14:45-15:25  
15:25-16:05  
16:05-16:20 Przerwa kawowa / rozmowy kuluarowe
16:20-17:00  
17:00-17:40  
16:10 - 16:25 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Trenerzy

 

  Podczas tegorocznego wydarzenia swoją wiedzą
  i doświadczeniem podzielą się z Państwem nasi eksperci:
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
____________________________________________________________________________________________________________________________________
   
   

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.
 

Poprzednie edycje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o minionych edycjach:

IX edycja wydarzenia - 21-22 marca 2019 r.
  * Automatyzacja testowania - prawdy i mity - 29 listopada 2018 r.
VIII edycja wydarzenia - 13-14 września 2018 r.
VII edycja wydarzenia - 15-16 marca 2017 r.
VI edycja wydarzenia - 22-23 marca 2016 r.
V edycja wydarzenia - 24-25 marca 2015 r.
IV edycja wydarzenia - 27-28 marca 2014 r.
III edycja wydarzenia - 21-22 marca 2013 r.
II edycja wydarzenia - 29-30 marca 2012 r.
I edycja wydarzenia - 17-18 listopada 2011 r.

***
Wszystkie  projekty i publikowane  na stronie  treści są  własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami  prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.