• Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych
  Przygotowanie do stosowania nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przegląd obowiązków administratora, praw podmiotów danych, zadań inspektora ochrony danych i sankcji za naruszenie nowych przepisów.
    21 września 2017 r., Warszawa
    25 października 2017 r., Warszawa
  więcej>>>

 

 • Zarządzanie kryzysowe - komunikacja kryzysowa NOWOŚĆ
    17 października, Warszawa
   więcej>>>

   
 • Przeprowadzenie analizy BIA
     26 października, Warszawa
  więcej>>>

   
 • Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami
     9-10 listopada, Warszawa
  więcej>>>

   
 • Praktyczne aspekty testowania, aktualizacji i podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planów ciągłości działania
    29-30 listopada, Warszawa
  więcej>>>