• Ochrona danych osobowych - Rola i zadania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
  NOWY TERMIN W NAJBLIŻSZYM CZASIE 2017 | Warszawa
  więcej>>>
   
 • Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymaganiami sektorowymi
  25 - 26 maja 2017 | Warszawa
  więcej>>>

   
 • Zasady testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP)
  2 czerwca 2017 | Warszawa
  więcej>>>
   
 • Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego
  8 - 9 czerwca 2017 | Warszawa
  więcej>>>
   
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania
  13 czerwca 2017 | Warszawa
  więcej>>>