• Zasady testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP)
  28 lutego 2017 | Warszawa
  więcej>>>
   
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania
  10 marca 2017 | Warszawa
  więcej>>>
   
 • Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymaganiami sektorowymi
  16 - 17 marca 2017 | Warszawa
  więcej>>>

   
 • Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego
  6 - 7 kwietnia 2017 | Warszawa
  więcej>>>
   
 • Ochrona danych osobowych - Rola i zadania Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
  8 - 9 maja 2017 | Warszawa
  więcej>>>