Dołącz do nas na FB

30 marca 2015 roku w Hotelu Sound Garden odbyła się Warszawska edycja Ogólnopolskiego Kongresu SMART Inteligentne Miasta. Wydarzenie powstało z inicjatywy firmy SuccessPoint oraz Golden Point, które zorganizowały w poprzednich latach szereg konferencji i wydarzeń biznesowych cieszących się sporym zainteresowaniem.

 

Partner Strategiczny

data_techno_park kopia

Partnerzy

 

pse ista expertgroup
s apator_control sep

 

Inteligentne Miasta – Ogólnopolska Konferencja SMART

9.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 UROCZYSTE OTWARCIE

 


Ogólnopolskiego Kongresu SMART Inteligentne Miasta

Waldemar Pawlak – Minister Gospodarki, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy

Steen Hommel – Ambasador Królestwa Danii

Ulrik Tideström – zastępca Ambasadora Królestwa Szwecji

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Piotr Zgorzelski – poseł, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego

10.30-12.00 DEBATA OTWIERAJĄCA

 


Możliwości wdrażania rozwiązań smart cities – doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderator: Radosław Gutowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

Waldemar Pawlak – Minister Gospodarki, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy

Prof. Maciej Nowicki – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW

Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec

Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji

Anya Margaret Ogorkiewicz – stały przedstawiciel Grupy ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Gmin w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

dr inż. Katarzyna Jasińska – dyrektor generalny ds. rozwoju rynku i usług, Data Techno Park

Marek Bąkowski – wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Tomasz Bazga – prezes Ista Polska

12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.10 SESJA PLENARNA

 


Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu energią w mieście

 Nowe spojrzenie na smart grid – perspektywy wykorzystania big datadr inż. Katarzyna Jasińska – dyrektor generalny ds. rozwoju rynku i usług, Data Techno Park

 Efektywne wykorzystanie zasobów Michał Abramiuk Product Sales Director, Emil Dąbrowski Senior Presales Manager, IT Expert Sp. z o. o.

13.10-14.10 PANEL DYSKUSYJNY

 


Jak oszczędzać energię w miastach i przemyśle?

Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną – inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie ulic LED, budynków, sygnalizacja świetlna). Możliwości oszczędności energii w przesyle i dystrybucji energii. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii.

Moderator: Michał Koczalski – dyrektor działu energii i środowiska, CEC Government Relations

 

Jacek Najder – poseł, wiceprzewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Energetyki i Surowców Energetycznych

dr Arkadiusz Węglarz – doradca prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Wojciech Stawiany – ekspert, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dr inż. Zbigniew Wyszogrodzki – prezes Apator Control

Michał Abramiuk – product sales director, IT Expert Sp. z o. o.

14.10-14.30 Przerwa kawowa
14.30-15.30 PANEL DYSKUSYJNY

 


Zarządzanie zasobami miejskimi w aspekcie zielonej infrastruktury i energetyki

Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na  poziom realizacji usług publicznych. Dobre praktyki ze szwedzkich i norweskich miast zarządzania zasobami miejskimi i rozwoju infrastruktury oraz budownictwa. Systemy kaucji za butelki PET – przykłady zastosowania najlepszych rozwiązań z Norwegii. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa oraz przykłady realizacji inwestycji zielone osiedla. 

Moderator: Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji

 

dr Magdalena Rogulska – Szwedzko – Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Prof. Andrzej Mizgajski – prezes Green Cross Poland

Kjell Arne Nielsen – radca handlowy w Ambasadzie Królestwa Norwegii

Anna Dąbrowska – prezes Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

 

PANEL DYSKUSYJNY

 


Ekologiczny transport publiczny jako istotny element ochrony środowiska w smart city

IST – Inteligentne systemy transportowe – technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, ochrony środowiska i zasobów. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie, nowe możliwości, związane z car sharingiem. Doświadczenia w rozwoju ekologicznego transportu w niemieckich miastach. Zrównoważony transport w polskich miastach – bariery i szanse rozwoju.

Moderator: Robert Grudziński – redaktor naczelny ursynow.tv

 

Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie RFN

Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawa

Prof. Zbigniew Karaczun – Koalicja Klimatyczna

Wojciech Dzięgielewski – business development manager, Car2Go Europe GmbH

15.30