Dołącz do nas na FB

W jakim zakresie województwo mazowieckie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?Na powyższe, oraz wiele innych ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy
podczas XIV edycji Ogólnopolskiego Kongresu

 

"SMART CITY - założenia i perspektywy"
10 kwietnia 2018 r. | Warszawa


>REJESTRACJA<

Patronat Honorowy:

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa Małopolskiego

 

Sławomir Sosnowski
Marszałek 

Województwa LubelskiegoJerzy Leszczyński
Marszałek
Województwa PodlaskiegoAdam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

 


Piotr Całbecki
Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego

 


Gustaw Marek Brzezin
Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek
Województwa Lubuskiego

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

 

Andrzej Wnuk
Prezydent
Miasta Zamość