Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

W jakim zakresie województwo dolnośląskie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

Na powyższe, oraz wiele innych ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas XII edycji Ogólnopolskiego Kongresu:

SMART CITY - założenia i perspektywy
29 czerwca 2017 | Wrocław


>>REJESTRACJA<<

 

Patronat Honorowy:

            

Cezary Przybylski
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego

Sławomir Sosnowski
Marszałek

Województwa Lubelskiego

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek
Województwa 
Lubuskiego

Witold Stępień
Marszałek
Województwa 
Łódzkiego

 

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa 
Małopolskiego

 

 

Jerzy Leszczyński
Marszałek
Województwa Podlaskiego

 

 

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa 
Pomorskiego

Adam Jarubas
Marszałek
Województwa 
Świętokrzyskiego

 

Tadeusz Krzakowski
Prezydent
Miasta Legnicy

 

Kordian Kolbiarz
Burmistrz
Miasta Nysy

 

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

 

Partnerzy:

 

Proponowana tematyka kongresu:

 I. DEBATA OTWIERAJĄCA
     Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw
     i zaangażowania społecznego.​
 II. SESJA PLENARNA
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 III. PANEL DYSKUSYJNY

     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
 IV. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
     oraz ekologiczny i zrównoważony transport.


>>PROGRAM KONGRESU<<

>SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONGRESU<

 

Partnerzy wspierający:

 

Do bezpłatnego udziału w kongresie zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

 

<<<POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU>>>

 

Podczas kongresu rozlosujemy książki:

 
   

 

 


Warunki udziału:

Uczestnictwo w kongresie dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE
Rejestracja możliwa jest poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania
z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1200 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu
zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Lokalizacja

Silver Conference Center Wrocław
ul. Plac Konstytucji 3 Maja nr 3
50-083 Wrocław
SALA C

 

Parking

Hotel

40,00 PLN /d całodzienny ,
5,00 PLN / h

Parking na Dwrocu Głównym
(przejscie na drugąstronę ulicy vis a vis hotelu)
30,00 PLN całodzienny
2 ,00 PLN / h

 

Program

 

8:20 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Powitanie gości

9:10 - 9:30

Uroczyste otwarcie XI Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy

⇒ Kordian Kolbiarz - Burmistrz Miasta Nysy

⇒ Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy

9:30 - 10:45

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów
oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Sylwia Pędzińska - Dyrektor, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

⇒ Małgorzata Tracz - Przewodnicząca, Partia Zieloni

⇒ Kordian Kolbiarz - Burmistrz Miasta Nysy

⇒ Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy

⇒ Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie

⇒ dr inż. Jerzy Ładysz - Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.

10:45 - 11:00

Sesja plenarna
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
 

 • "Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny".
  Małgorzata Durda 
  - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

11:00 - 11:20
 • "Zmiana, wcale nie taka straszna".
  Marek Tomaszewski - Manager, Q4Net Sp. z o.o.
11:20 - 11:35
 • "Smart City – redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą miejską. Efektywniejsze wykorzystanie budżetu miejskiego".
  Jacek Kubrak
  - Dyrektor Generalny, GRADIS Sp z o.o.
11:35 - 11:55 Przerwa kawowa
11:55 - 13:05

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii
w aglomeracjach miejskich

 

Moderator: dr inż. Magdalena Król - Kierownik, Zakład Nowych Technologii Energetycznych, KGHM CUPRUM Sp. z o. o.

⇒ Lidia Grzegorczyk - Doktorantka Politechniki Poznańskiej, Stypendystka MIT w Bostonie.

⇒ Michał Jaros - Poseł, Członek Partii Nowoczesnej, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej

⇒ Marek Mroczkowski - Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

⇒ Mariusz Żebrowski - Członek Prezydium, Dolnośląska Izba Gospodarcza

 

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena, perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii 

13:05 - 13:20 Przerwa kawowa

13:20 - 14:30

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport

 

Moderator: dr Michał Beim - Adiunkt, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

⇒ dr Kornelia Kwiecińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów, Stowarzyszenie Eko-Biegły

⇒ Elżbieta Urbanek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Miasta Wrocławia

⇒ Stanisław Biega - Członek Zarządu Fundacji, Centrum Zrównoważonego Transportu

⇒ dr inż. Jerzy Ładysz - Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

⇒ dr inż. Jacek Malasek - Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami, transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.

14:30 - 14:45 Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu

Paneliści

Podczas każdej edycji Kongresu Smart City odbywają się 3 panele dyskusyjne
- dotyczące możliwości rozwoju polskich miast, inteligentnego
wykorzystania energii oraz ekologicznego transportu oraz infrastruktury.
Poniżej mogą Państwo poznać naszych panelistów oraz zakres tematyczny poszczególnych sesji.

 

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
Zakres tematyczny
1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości
    życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości
    społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT
    dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa w organizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Sylwia Pędzińska 

Jest absolwentką Politechniki Zielonogórskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od blisko 18 lat zatrudniona  w administracji publicznej szczebla państwowego, tj. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i samorządowego na stanowiskach kierowniczych, związanych z polityką regionalną, z wdrażaniem i koordynacją programów UE, w tym funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.

Pierwszą pracę rozpoczęła w urzędzie marszałkowskim, zaraz po reformie administracyjnej, kiedy to Polska wchodziła na ścieżkę integracji z Unią Europejską. Brała udział w tworzeniu pierwszej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, była odpowiedzialna za przygotowanie i realizację  m.in. pierwszego Kontraktu Wojewódzkiego. Brała udział w przygotowaniu wielu analiz społeczno-gospodarczych dla województwa lubuskiego. W latach 2001-2004 brała udział w przygotowaniu regionu lubuskiego do  wdrażania funduszy strukturalnych, w tym m.in. odpowiedzialna była za cały komponent w tym zakresie w ramach projektu Twinning.  Odbyła praktykę w urzędach administracji w Rządzie Kraju Związkowego Brandenburgia w Poczdamie.

Od 2004 roku pełni rolę eksperta z różnych dziedzin, w tym m.in.   działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, wsparcia pośredniego przedsiębiorstw, potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Małgorzata Tracz

Polityczka, aktywistka, jedna z dwojga przewodniczących Partii Zieloni. Zaangażowana w ogólnopolskie i lokalne inicjatywy ekologiczne oraz społeczne, współautorka publikacji „Jak tworzyć Wrocław? Ruchów miejskich strategia dla Wrocławia”. Zajmuje się walką ze smogiem, energetyką obywatelską, polityką miejską i zrównoważonym rozwojem.

Kordian Kolbiarz 

Przez 10 lat kierował Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie. W ostatnich latach, wraz ze swoimi współpracownikami tworzył projekty, które pomogły wielu bezrobotnym mieszkańcom miasta i gminy Nysa w znalezieniu dobrej pracy. W latach 2004-2009 zainicjował i zrealizował wraz ze swoimi współpracownikami rekordową (spośród wszystkich urzędów pracy w Polsce) ilość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończył studia wyższe – politologia (Uniwersytet Opolski) oraz studia podyplomowe (Public Relations w instytucjach rynku pracy) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2014 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Nysy. Jest wykładowcą oraz autorem wielu artykułów i opracowań dotyczących zagadnień rynku pracy, a także autorem programów z zakresu rynku pracy.

Tadeusz Krzakowski

Tadeusz Krzakowski urodził się 25 stycznia 1957 roku w Jeleniej Górze.
 
Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 1996 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Administracją w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, natomiast w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej - podyplomowe studia w zakresie Menedżerskiego Zarządzania Placówką Oświatową oraz w zakresie Nadzoru Pedagogicznego z Elementami Ewaluacji. Jest też absolwentem Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Promocji Jednostek Samorządu Terytorialnego „Akademia Liderów Samorządowych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Od 1982 roku jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1986-1999 pełnił etatowo funkcje wiceprezesa i prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Legnicy. Karierę nauczycielską rozpoczął w roku 1982 od pracy w Zbiorczej Szkole Gminnej w Pieńsku, później uczył w Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy. Od 1993 do 2002 roku sprawował funkcję dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy. Dzięki wielkiemu wysiłkowi i zaangażowaniu stworzył razem ze swoimi współpracownikami jedną z najlepszych tego typu placówek w kraju.
 
To nie tylko aktywny działacz oświatowy, ale także samorządowy i społeczny. Z samorządem lokalnym jest związany od 1990 roku. W latach 1990-1994 sprawował funkcję radnego Rady Miejskiej Legnicy oraz nieetatowego członka Zarządu Miasta. W kolejnej kadencji Rady był jej przewodniczącym, a następnie wiceprzewodniczącym. Od 1998 roku pełnił przez cztery lata mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, będąc jednocześnie wiceprzewodniczącym Sejmiku oraz  wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. W tym czasie wstąpił też do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Będąc już Prezydentem Legnicy objął funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich. Ponadto reprezentuje gminę w strukturach Związku Powiatów Polskich.
 
Prezydentem Legnicy jest od 2002 roku. 29 lipca 2002 roku sprawowanie tej funkcji powierzyła mu Rada Miejska Legnicy, a następnie w październiku tego samego roku taką wolę wyrazili również legniczanie w wyborach bezpośrednich. Takiego samego wyboru mieszkańcy Legnicy dokonali także w 2006, 2010 i 2014 roku.

Jest laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień. Został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” (2005), „Medalem za Zasługi dla Województwa Legnickiego” (1997), Odznaką „Zasłużony dla Legnicy" (1999), „Medalem Komisji Edukacji Narodowej" (1999), Odznaką Honorową Sybiraka (2005), Złotą Odznaką Honorową NOT (2005) i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (2007).
 
Wolny czas stara się spędzać aktywnie. Lubi jeździć na nartach i wędkować. Przyjemność sprawia mu również czytanie książek

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwiajania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2017 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla miast, a szczególnie w zrównoważonym transporcie oraz rowiązaniach na polepszenie jakości powietrza.

dr inż. Jerzy Ładysz

Wykształcenie:

Studia podyplomowe “Urbanistyka i planowanie przestrzenne”, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Funkcje:

Członek Komisji Rewizyjnej ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Jeleniej Górze
Członek grupy ekspertów ds. foresightu regionalnego Województwa Dolnośląskiego w projekcie pt. "UPRIS - rozwój Dolnego Śląska, wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji"
Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ds. oceny wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Ekspert w Komisji Oceny Projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Aktywność społeczna:

Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Spiżowe" we Wrocławiu
Członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia
Członek wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Sesja plenarna
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Małgorzata Durda

Menadżer operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych firmach motoryzacyjnych obejmującym sprzedaż autobusów, rozwój sieci dealerskiej, obsługę posprzedażną, prowadzenie projektów i restrukturyzacje. Doświadczenie we współpracy z wieloma rynkami europejskimi. Obecne stanowisko: Volvo Polska, Bus Country Manager na rynki PL, EE, LT, LV.     

Marek Tomaszewski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, blisko dziewięcioletnie doświadczanie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych. Od 4 lat w roli managera Q4net. Jako inżynier specjalizuje się w rozwiązaniach data center. Posiadacz wielu certyfikatów branżowych.

Jacek Kubrak

Dyrektor Generalny, GRADIS Sp z o.o. - twórca innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Współpracował z firmami inwestycyjnymi Private Equity oraz Venture Capital tworząc struktury finansowe transakcji przejęć oraz realizując interdyscyplinarne projekty doradczo-menedżerskie koncentrujące się na zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstw w oparciu o zmiany podejścia do innowacji oraz wdrożenia nowych technologii. Kluczowe przedsięwzięcia gospodarcze, jakie dotychczas zrealizował, nie licząc GRADIS i Creotech Instruments, to: Scan Computer Data Sp. z o.o. System, System 3000 S.A., SterProjekt S.A., Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych Contango S.A., Creotech Instruments S.A. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych o specjalności „Wibroakustyka Maszyn i Urządzeń” oraz podyplomowe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentem programów menedżerskich IESE Business School, Harvard Business School oraz INSEAD Business School.

Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Zakres tematyczny

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena, perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne
   systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja
   świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii

Moderator

dr inż. Magdalena Król

 

W KGHM CUPRUM kieruje Zakładem Nowych Technologii Energetycznych, gdzie realizuje prace badawcze w zakresie wykorzystania konwencjonalnych i odnawialnych nośników energii. 

Od 2005 roku zaangażowana w prace rozwojowe w obszarze czystych technologii węglowych. Zawodowo związana z branżą górniczą od 2009 roku, kierowała wieloma projektami B+R 
w obszarach alternatywnych metod przetwarzania energii i nowych technologii przetwórstwa minerałów, realizowanych dla: KGHM PM i Grupy Kapitałowej PGE. Ponadto, uczestniczyła w realizacji i koordynowała zadania związane z wykorzystaniem energii odnawialnej w projekcie dla regionów Europy Środkowej (Central Europe Programme).  
Doświadczenie zdobyte podczas realizacji  projektów międzynarodowych chętnie wykorzystuje i rozwija m.in. jako mentor w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum. Jako Pełnomocnik Zarządu odpowiada za rozwój współpracy KGHM CUPRUM z nauką.  

Paneliści

Lidia Grzegorczyk

Stypendystka grantu naukowo - badawczego w Massachusetts Institute of Technology w Boston - Cambridge, doktorantka Politechniki Poznańskiej, ekspert efektywności energetycznej i innowacji we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami energetycznymi, stypendystka American Institute For Foreign Study, właścicielka Smart Fuse, ekspert gospodarczo - biznesowy w innowacjach w energetyce.

Michał Jaros 

Urodził się 26 stycznia 1981 r. w Aleksandrowie Kujawskim. We Wrocławiu ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym(dawniej Akademii Ekonomicznej). Od 2001 r. przynależał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej, a w 2004 r. został jej przewodniczącym. W latach 2006-2007 był radnym miejskim Wrocławia. Posłem na Sejm RP jest od 2007 roku. W 2015 r. został wybrany na swoją trzecią kadencję. Obecnie jest członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz przynależy do Parlamentarnego Zespołu ds. OZE, Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry. 

Marek Mroczkowski

Zatrudniony na stanowisku konsultanta ds. ochrony środowiska w Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Zajmuje się zagadnieniami zanieczyszczenia środowiska, w tym ochroną jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także sprawami zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich. Uczestniczy w projekcie EMPI "Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przez 18 lat pracował w administracji publicznej w obszarach ochrony środowiska i współpracy międzynarodowej. (Najwyższa Izba Kontroli, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Urząd Statyczny).

Był wykładowcą na Uniwersytecie w Newcastle, Australia

Mariusz Żebrowski

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Były zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu i wykładowca Instytutu Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego  oraz Menadżerskiego Studium Podyplomowego Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Jest członkiem Prezydium i Rady Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Od 2010 roku jest współorganizatorem nowej formuły spotkań przedstawicieli biznesu, samorządu oraz mediów jakim są cykliczne organizowane śniadania prasowe i biznesowe. Z jego inicjatywy z latach 2013 – 2016 DiG zorganizowało 3 międzynarodowe konferencje dotyczące energetycznego wykorzystania odpadów i odnawialnych źródeł energii.

Posiada bogate doświadczenie w problematyce bezpieczeństwa publicznego. Jest organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Autor ponad 100 artykułów poświęconych problematyce samorządowej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i sportu. W latach 2008 - 2016 roku prezes siatkarzy wrocławskiego Klubu Sportowego Gwardia. Odznaczony srebrnym i brązowym krzyżem zasługi i brązowym odznaczeniem zasłużony policjant, brązową odznaką za zasługi dla sportu oraz medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej International Police Association”. Pełnił funkcję redaktora naczelnego periodyków policyjnych: „Policja” oraz „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”. 
Wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu na kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Zarządzenie. 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport
Zakres tematyczny
1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej
    gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność
    - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie
    analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne
    zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce
    miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych
    drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring
    wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart
    elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia dla
    bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska
    i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne
      zarządzanie paliwami, transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.
Moderator

dr Michał Beim

Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył gospodarkę przestrzenną na UAM (2003). Tamże obronił doktorat z tematyki modelowania procesów suburbanizacji (2007). W latach 2009-2011 stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Instytucie Mobilności i Transportu na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern. W latach 2014-2016 członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W latach 2016-2017 członek zarządu Polskich Kolei Państwowych. Autor lub współautor ponad 70 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, a także kilkudziesięciu artykułów opinii na łamach prasy codziennej lub branżowej.

Paneliści

dr Kornelia Kwiecińska

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja – Chemia Środowiska) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Pracownik Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Członek Stowarzyszenia Eko-Biegły. Autorka projektów z zakresu zielonej infrastruktury (wegetatywne bufory środowiskowe, m.in. dla instalacji IPPC emitujących odory, rozwiązania dla technologii dachów zielonych i innych powierzchni biologicznie czynnych w miastach, adaptacja miast do zmian klimatu) a także opracowań dla przemysłu, raportów środowiskowych i opinii eksperckich z zakresu inżynierii środowiska. Autorka i współautorka krajowych i zagranicznych artykułów i publikacji naukowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska. Uczestnik międzynarodowych konferencji, warsztatów naukowych i spotkań tematycznych z zakresu ochrony środowiska. Uczestnik krajowych i zagranicznych programów i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Climate-KIC, wykonuje również prace biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska. W ostatnim czasie m.in. realizuje zadania w ramach projektów Horizon 2020 z zakresu "Demonstrating innovative nature-based solutions in cities".

Elżbieta Urbanek

Od lat związana z Urzędem Miejskim Wrocławia, a od 2010r. dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Odpowiedzialna za wieloletnie planowanie i realizację inwestycji miejskich, w tym również za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów.

Stanisław Biega

Ekspert z zakresu transportu publicznego, działacz społeczny, od 1993 r. zajmuje się transportem publicznym, od 1998 r. zawodowo, autor kilkudziesięciu analiz opracowań, studiów z zakresu transportu publicznego, współpracował przy organizacji przewozów z województwami: opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim; współzałożyciel Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei; 1998 – przygotował pierwszy w Polsce zintegrowany system kolejowych rozkładów jazdy dla woj. opolskiego, później dla: śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 2001-2005 prowadził Biuro Koordynacji w Woj. Opolskim, 2006-2010 odpowiadał za przygotowanie oferty przewozowej w woj. łódzkim, 2009 jeden z audytorów w Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych (jedyny audyt w PR), 2009-2010 ekspert kluczowy Przewozów Regionalnych u prezesa Moraczewskiego (m.in. autor rozkładów jazdy dla pociągów InterRegio oraz ratunkowych rozkładów jazdy dla województw: śląskiego i warmińsko-mazurskiego na r.j. 2009/10); 2010 autor rozkładu jazdy i organizacji przewozów Kolei Mazowieckich na 2011 r., w efekcie którego przewoźnik uzyskał rekordowy zysk dzięki wprowadzeniu oszczędności zużycia energii trakcyjnej po zmianie obiegów wg projektu autora, 2011-2012 planowanie przewozów dla Kolei Śląskich, 2010-2013 ekspert kluczowy przy studiach wykonalności dla pozyskania ze źródeł unijnych 193 mln zł dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (tabor, zaplecze) i 1 013 mln zł dla PKP Polskich Linii Kolejowych (modernizacja Rail Baltica na odc. Warszawa Rembertów-Sadowne, oba projekty zatwierdzone przez Jaspers i CUPT), 2015-2017 odpowiada za planowanie oferty przewozowej w kolejowym ruchu regionalnym w Wielkopolsce i efektywne wykorzystanie zasobów przewoźników - region za 2016 r. ma najwyższy udział przewozów regionalnych w kraju po odjęciu ruchu aglomeracyjnego.
 

dr inż. Jerzy Ładysz

Wykształcenie:

Studia podyplomowe “Urbanistyka i planowanie przestrzenne”, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
Studia podyplomowe „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, kierunek: Gospodarka Przestrzenna
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Funkcje:

Członek Komisji Rewizyjnej ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Jeleniej Górze
Członek grupy ekspertów ds. foresightu regionalnego Województwa Dolnośląskiego w projekcie pt. "UPRIS - rozwój Dolnego Śląska, wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji"
Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ds. oceny wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Ekspert w Komisji Oceny Projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Aktywność społeczna:

Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Spiżowe" we Wrocławiu
Członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia
Członek wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

dr inż. Jacek Malasek

Koordynator projektów badawczych UE z zakresu polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów; www.ibdim.edu.pl). Uczestniczył w 15 projektach unijnych, m.in.: Transport Planning, Land Use and Sustainability; Changing  Behavior towards a more Sustainable Transport System; Pedestrians’ Quality Needs; Green Urban Transport Systems; Learning from Differences in Mobility Behaviour: A Comparative Research among European Cities; Towards Autonomic Road Transport Support Systems. Obecnie w projekcie UDRIVE (Large Scale Naturalistic Driving Observations for Safe and Sustainable Transport) prowadzi badania zachowań kierowców w warunkach rzeczywistych, dotyczące bezpiecznego i ekologicznego stylu jazdy. Uczestniczył w pracach wspólnych grup roboczych JTRC/OECD/ITF: Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health; Working Group on Cycling Safety.

Partnerzy

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. Grupa Volvo oferuje również kompletne rozwiązania w zakresie finansów i usług.            

W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: największą fabrykę autobusów Volvo w Europie, produkującą m.in. innowacyjne autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Volvo Polska zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, utytułowanym wyróżnieniami dla najlepszego pracodawcy.  W 2016 roku firma Volvo Polska po raz siódmy otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Volvo uzyskało też drugie miejsce w kategorii Motoryzacja i Lotnictwo w badaniu pracodawców prowadzonym przez firmę Antal oraz czwarte miejsce w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu Randstad.

Fabryka autobusów Volvo we Wrocławiu

Obecnie wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

Produkcja autobusów Volvo rozpoczęła się we Wrocławiu w 1996 roku. Fabryka autobusów jest więc częścią lokalnej, wrocławskiej społeczności od ponad dwudziestu lat.

Działalność zakładu obejmuje cały proces dostarczania produktów, począwszy od projektowania konstrukcji oraz adaptacji według specyfikacji klientów, poprzez produkcję, aż po jednostki komercyjne i wsparcie po sprzedaży. Na przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, fabryka sukcesywnie zwiększała liczbę produkowanych pojazdów. W 2014 roku z linii produkcyjnej fabryki Volvo we Wrocławiu zjechał 10-tysięczny autobus.

W 2010 roku, we wrocławskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Od tego czasu firma Volvo dostarczyła ponad 2200 zelektryfikowanych autobusów operatorom transportu publicznego w Europie. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz najnowszy model – w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric.
 

Q4NET to dynamicznie rozwijającą się firmą z zespołem doświadczonych i pełnych entuzjazmu ekspertów w zakresie usług informatycznych specjalizujących się w projektowaniu i budowie sieci IT. Odzwierciedleniem zebranych doświadczeń są zarówno liczne certyfikaty zdobywane przez naszych specjalistów, jak i lista referencyjna wdrożonych systemów informatycznych. Naszym klientom zapewniamy najnowocześniejsze, zaawansowane i kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości, wraz z pełnym pakietem usług serwisowych i wsparciem technicznym.

 

Doskonalimy i wdrażamy sieciowe rozwiązania IT, które zapewniają sprawne działanie procesów biznesowych przedsiębiorstw i instytucji korzystających z naszych usług w kraju i za granicą. Zapewniamy najwyższą wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo naszych rozwiązań. Elementem który wyróżnia nas na rynku teleinformatycznym jest indywidualne podejście do współpracy z każdym klientem oraz bardzo wysokie i unikalne kwalifikacje.

Posiadamy jako nieliczni w kraju certyfikat Cisco Gold Partner oraz sieciowe specjalizacje „Advanced” oraz „ATP”. Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu sieciowych usług informatycznych. Posiadamy kadrę wysoko wykwalifikowanych fachowców. Oferujemy najwyższej jakości doświadczenie w usługach sieciowych. Realizujemy: systemy sieci bezprzewodowych WLAN; systemy i rozwiązania sieci LAN/WAN; systemy sieci pamięci masowych; systemy VOIP, systemy okablowania i niezawodnego zasilania; systemy klimatyzacji precyzyjnej i serwerowni, rozwiązania bezpieczeństwa IT, audyty IT oraz usługi Centrum Monitoringu IT.
 


GRADIS to innowacyjny start-up, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia unikatowych rozwiązań związanych z projektowaniem oświetlenia zewnętrznego. Opracowane oprogramowanie umożliwia projektowanie i wielokryterialną optymalizację projektów fotometrycznych oświetlenia ulicznego, a także dynamiczne sterowanie tym oświetleniem.
 
Rozwiązanie GRADIS zostało przetestowane zarówno w Polsce jak i Europie, a zrealizowane projekty wykazały średnio 16% oszczędność energii wynikającej z projektowania oraz dodatkowy 15% zysk z implementacji systemu sterującego. Oszczędności energetyczne, to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również ekologiczne. Dzięki wdrożeniu rozwiązania zmniejszona zostanie ilość CO2 emitowanego do atmosfery. Jednocześnie zoptymalizowany komputerowo projekt oświetlenia redukuje Skażenie Światłem (Light Polution).
 
Zastosowanie oprogramowania GRADIS aż o 97% skraca czas projektowania oświetlenia. Start-up GRADIS był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach, między innymi był laureatem konkursów European Start-up Challenge oraz TBB Business Booster.

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

   

 

Poprzednie edycje

SMART CITY - założenia i perspektywy 2017r.

WARSZAW | 28 MARCA GDAŃSK | 30 MAJA

 

 SMART CITY - założenia i perspektywy 2016r.
 

W ramach cyklu w 2016 roku zorganizowaliśmy 4 wydarzenia w wybranych miastach - Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.


                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART CITY - ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA | 22 MARCA

  GDAŃSK | 28 KWIETNIA

 

 

WROCŁAW | 9 CZERWCA

 

 

KRAKÓW | 17 LISTOPADA

 

 


 

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.
 

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:

 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl