Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu:

"SMART CITY - założenia i perspektywy"
 

Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do Patronów Honorowych, Ekspertów, Partnerów oraz licznie zgromadzonych Uczestników marcowej edycji:

  Patronat Honorowy:  

            

Adam Struzik
Marszałek
Województwa Mazowieckiego


Jacek Krupa
Marszałek
Województwa 
Małopolskiego

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa 
PomorskiegoWitold Stępień
Marszałek
Województwa 
Łódzkiego

Adam Jarubas
Marszałek
Województwa 
Świętokrzyskiego

Sławomir Sosnowski
Marszałek

Województwa Lubelskiego

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek
Województwa 
Lubuskiego

Andrzej Nowakowski
Prezydent 
Miasta Płocka

   

 

   
Partnerzy 

 


Wystawca:

 

Firma uczestnicząca:


Konferencję uroczyście otworzyli: Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta Opalenica, Jacek Koziński - Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut. 

Następnie przyszedł czas na debatę otwierającą na temat możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego, podczas której moderator, Pan Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział:  dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Anke Konrad - Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza Miasta, Urząd Miasta Opalenica, Jacek Koziński - Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie.

Po pierwszej debacie przyszedł czas na sesję plenarną, podczas której Partnerzy Kongresu mieli możliwość przedstawienia swojej wizji SMART CITY. Podczas sesji plenarnej wystąpili:

 • "Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny" - Małgorzata Durda - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o

 • "Zintegrowane zarządzanie Smart City" - Michał Kolasiński - Director of Professional Services, Sonalake Sp z o.o.

 • "Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności" - Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.

 • "Optymalizacja zarządzania energią i jednoczesna poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków " - Grzegorz Nowaczewski - Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant

 • "Energooszczędny System Oświetlenia Miejskiego Zarządzany Inteligentym Monitoringiem" - Piotr Ostanek - Biznes partner & CEO w lesss, grupa Spectra Lighting  

 • "Francuskie spojrzenie na smart city" - Adam Kapella - Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju, Ambasada Francji w Polsce

Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy odwiedzali stoiska firm... przyszła pora na kolejny panel, którego tematyka skupiona była na nowych technologiach jako istotnym elemencie dynamicznego rozwoju miast. W dyskusji wzięli udział moderator - Pan Andrzej Dyżewski - Analityk Rynku IT, Właściciel DiS oraz Krzysztof Komorowski - Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego, Grzegorz Nowaczewski - Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant, Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza, Matthias Rehm - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Ambasada  Republiki Federalnej Niemiec, Mariusz Sudoł - Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii.

Jeszcze przed drugą przerwą kawową odbyła się kolejna dyskusja na temat Efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii w aglomeracjach miejskich. Moderator sesji, Pan Andrzej Kaźmierski - Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii oraz paneliści: Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. - Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT, dr inż. Szymon Firląg - Starszy Doradca, Buildings Performance Institute Europe, Adiunkt Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska odpowiedzieli na nurtującące pytania uczestników oraz opowiedzieli o wielu przypadkach wykorzystania energii w Polsce oraz za granicą.

Ostatnia sesja należała ponownie do Pana Dariusza Szweda - Doradcy Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych. Jako moderator panelu dyskusyjnego Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane  m.in. z automatyzacją transportu oraz innowacyjną infrastrukturą miejską.  W debacie wzieli udział: Emilia Piotrowska - Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy, Piotr Januszewicz - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Mateusz Kędzierski - Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii, Jacek Koziński - Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o., Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Lublina ds. Polityki Rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej, Urząd Miasta Lublin. Na zakończenie Kongresu wśród uczestników zostały rozlosowane książki ufundowane przez wydawnictwo PWN. 

Patroni Medialni: Studio3Piętro, Warsaw Smart City, Energia i My, ITwiz, TTG Polska, ECOSQUAD, Warszawska Izba Gospodarcza, Serwis Administracyjno Samorządowy, Ecokarta, Energetyka, Smart-Grids.pl, Gramwzielone.pl sp. z o.o., Polska Izba Hotelarstwa, Świat Elit, e-biurowce.pl, Inteligentne miasta i regiony, Media2, Inwestycje.pl - Biznes, Giełda, Finanse, Finansel, U24.pl Urzędy 24h, Gold Finance, Infor.pl, Monitor Urzędowy, ITS Przegląd, Forum PPP, MarketingMiejsca.com.pl, Przestrzeń Miejska, Oszczędny Biznes.pl.


Dziękujemy wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się 30 maja w Gdańsku.


Partnerzy Wspierający:

   

 

Podczas kongresu rozlosowaliśmy książki ufundowane przez wydawnictwo PWN:

 

 


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Lokalizacja

Airport Hotel Okęcie****
ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa

Parter
Sala Dacota


Parking naziemny - 3PLN/h. Parking wewnętrzny 5PLN/h.

 

Program

 

8:20 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Powitanie gości

9:10 - 9:30

Uroczyste otwarcie X Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy

⇒ Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza, Urząd Miasta Opalenica
⇒ Jacek Koziński - Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
⇒ Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
 

9:30 - 10:40

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów
oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki
    Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
⇒ Anke Konrad - Kierownik Wydziału Ekonomicznego, Ambasada Republiki
    Federalnej Niemiec
⇒ Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza Miasta, Urząd Miasta Opalenica
⇒ Jacek Koziński - Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
⇒ Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych,
    Ambasada Szwecji w Warszawie

1. Analiza stanu, prognoza potrzeb, możliwości i efektów - droga polskich
    samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia
    mieszkańców.
2. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia
    w projektach smart-city.
3. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
4. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego
    społeczeństwa.
5. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
6. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
7. Budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

10:40 - 11.45

Sesja plenarna

 • Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny
  Małgorzata Durda
  - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

 • Zintegrowane zarządzanie Smart City
  Michał Kolasiński
  - Director of Professional Services, Sonalake Sp z o.o.

 • Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności
  Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.

 • Optymalizacja zarządzania energią i jednoczesna poprawa jakości powietrza wewnątrz budynków
  Grzegorz Nowaczewski - Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant

 • Energooszczędny System Oświetlenia Miejskiego Zarządzany Inteligentym Monitoringiem
  Piotr Ostanek
  - Biznes partner & CEO w lesss, grupa Spectra Lighting  


11:45 - 12:00
 

Francuskie spojrzenie na smart city
⇒ Adam Kapella 
- Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju,
    Ambasada Francji w Polsce
 
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 13:25

Panel dyskusyjny
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Moderator: Andrzej Dyżewski - Analityk Rynku IT, Właściciel DiS

⇒ Krzysztof Komorowski - Ekspert w Obszarze Nowych Technologii,
    Instytut Sobieskiego
⇒ Grzegorz Nowaczewski - Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Virtual Power Plant
⇒ Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza
⇒ Matthias Rehm - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Ambasada  Republiki Federalnej Niemiec
⇒ Mariusz Sudoł - Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii

1. Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności
    i konkurencyjności polskich miast.
2. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
3. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy
    i technologie analityczne.
4. Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych.
5. Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
6. Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych
    rozwiązań technologicznych.

13:25 - 14:35

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii
w aglomeracjach miejskich

Moderator: Andrzej Kaźmierski - Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

⇒ Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania
    Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
⇒ dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki
    Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
⇒ dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. - Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
⇒ dr inż. Szymon Firląg - Starszy Doradca, Buildings Performance Institute
    Europe, Adiunkt Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Miasto SMART w perspektywie politycznej Unii Europejskiej.
3. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej.
4. Wykorzystanie źródeł energii - analiza i ocena obecnego stanu.
5. Potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zdolności wytwórcze i kompensacja mocy.
7. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii oraz technologie i systemy
    dla poprawy efektywności energetycznej.
8. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne
    i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej
    (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, ...)

14:35 - 14:50 Przerwa kawowa

14:50 - 15:45

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport

 

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Emilia Piotrowska - Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy
⇒ Piotr Januszewicz - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
⇒ Mateusz Kędzierski - Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
⇒ Jacek Koziński - Prezes, Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
⇒ Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
⇒ Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Lublina ds. Polityki Rowerowej,
    Zespół Mobilności Aktywnej, Urząd Miasta Lublin


1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych
    i rozwój lokalnej gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności
    (dostępność i niezawodność - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna,
    transportowa, internet rzeczy (IoT), usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa,
    skuteczne zarządzanie energią.
5. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne
    wykorzystywane w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy
    zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych drogowych, syst.
    bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring
    wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe,
    systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
6. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe,
    technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów
    i wydajność floty, ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
7. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami,
    transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.

Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu
 

Panele Dyskusyjne

 Podczas każdej edycji Kongresu Smart City odbywają się 3 panele dyskusyjne
- dotyczące możliwości rozwoju polskich miast, nowych technologii, inteligentnego
wykorzystania energii, ekologicznego transportu oraz infrastruktury.
Poniżej mogą Państwo poznać naszych panelistów oraz zakres tematyczny poszczególnych sesji.

Uroczyste otwarcie X Kongresu
SMART CITY - założenia i perspektywy

Paweł Jakubowski

Zastępca Burmistrza Opalenicy. Absolwent UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły. Od 2015 roku Zastępca Burmistrza Opalenicy nadzorujący pozyskiwane zewnętrznych środków finansowych. Koordynator projektu pn. „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica” realizowanego w formule PPP. Poza pracą zawodową muzykuje. Klarnecista członek zespołu dixielandowego Seven Brass.

 

Piotr Januszewicz

jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawcą zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, managerem systemów bezpieczeństwa informacji oraz audytorem wiodącym i wewnętrznym SZBI wg 27000.

 

 

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
Zakres tematyczny
1. Analiza stanu, prognoza potrzeb, możliwości i efektów - droga polskich samorządów
   do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia mieszkańców
2. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city
3. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni
4. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa
5. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji
6. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP
7. Budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa w organizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

 

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

 

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści
Prof. PW dr hab. Dorota Chwieduk

od 38 lat prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, najpierw w IPPT PAN a od 10 lat na Politechnice
Warszawskiej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej. Obecnie przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Energetyki Słonecznej ISES, była równieżprzewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej ISES-Europe. Prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące niekonwencjonalnych metod termicznej konwersji energii, w szczególności energii promieniowania słonecznego, w rozwiązaniach instalacyjnych i pasywnych budynku. Zajmuje się zagadnieniami budownictwa ogólnego w zakresie energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnych, innowacyjnych metod magazynowania energii oraz technologii wytwarzania ciepła/chłodu. W kraju i za granicą opublikowała ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym 8 książek.
Jest także autorką kilkudziesięciu opinii i ekspertyz. Od 2012 jest Wicedyrektorem ds. dydaktycznych Instytutu Techniki Cieplnej PW.  Jest członkiem Komisji ds. Kształcenia wydziału MEiL, Redaktorem Naczelnym Polskiej Energetyki Słonecznej.

Anke Konrad

Urodz. 1966

1990 - ukończenie studiów slawistyki

1990-1992 - Instytut slawistyki, Uniwersytet Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie, Pommerania

od 1993 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
praca m.in. w placówkach dyplomatycznych w Warszawie (Polska), Lusaka (Sambia), Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej), Zenewie (Szwajcaria)

od 2014 - w obecnej pozycji

Paweł Jakubowski

Zastępca Burmistrza Opalenicy. Absolwent UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły. Od 2015 roku Zastępca Burmistrza Opalenicy nadzorujący pozyskiwane zewnętrznych środków finansowych. Koordynator projektu pn. „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica” realizowanego w formule PPP. Poza pracą zawodową muzykuje. Klarnecista członek zespołu dixielandowego Seven Brass.

Piotr Januszewicz

jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawcą zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, managerem systemów bezpieczeństwa informacji oraz audytorem wiodącym i wewnętrznym SZBI wg 27000.

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwiajania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2017 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla miast, a szczególnie w zrównoważonym transporcie oraz rowiązaniach na polepszenie jakości powietrza.

Jacek Terebus

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock. Absolwent Wydziału Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w Płocku. W trakcie studiów zaczął pracę w biurze projektowym Wektor-P (dr Andrzeja Kowalskiego, wykładowcy na PW), w którym specjalizował się w konstrukcjach stalowych; pracował m.in. przy Projektach z zakresu budownictwa przemysłowego.
Po zakończonych studiach - w 2007 roku - związał życie zawodowe z włoską firmą KTI Poland. Przez ponad rok pracował w jej głównej siedzibie w Rzymie. Po powrocie do Polski, nadal jako projektant w KTI, przygotowywał projekt m.in. instalacji paraksylenu dla PKN Orlen, czy instalacji hydro odsiarczania oleju napędowego (HON VII) dla Lotosu
(w branży konstrukcyjnej). Koordynował prace przy powstawaniu bloku gazowo-parowego w Wierzchowicach koło Wrocławia, budowanego przez PGNiG. W przypadku tej inwestycji zajmował się najpierw projektem, a potem realizacją obiektu.
Od 2011 roku był pełnomocnikiem prezydenta Płocka ds strategicznych inwestycji. Zajmował się wszystkimi najważniejszymi dla miasta przedsięwzięciami: m.in. modernizacją i przebudową ulic: Otolińskiej, Granicznej, Pasternakiewicza, Targowej, budową skrzyżowań Targowej z Bielską oraz Granicznej z al. Piłsudskiego i Wyszogrodzką, budową pierwszego odcinka obwodnicy, łączącej most „Solidarności” z Orlenem, a także projektem całej obwodnicy Płocka. Jego zespół przygotował też projekt modernizacji nabrzeża wiślanego i zagospodarowania Sobótki.
Kierował także zespołem przygotowującym inwestycje do mazowieckiego RIT - w ramach planowania obszaru funkcjonalnego miasta do pozyskiwania środków unijnych przez duże ośrodki regionalne wspólnie z ościennymi samorządami.
Od 2015 roku jest Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, a od 2016 również Dyrektorem Wykonawczym CIFAL Płock - jednego z piętnastu na świecie afiliowanych ośrodków szkoleniowych Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR.


Sesja plenarna - Nowe Technologie
 

Małgorzata Durda

Menadżer operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych firmach motoryzacyjnych obejmującym sprzedaż autobusów,  rozwój sieci dealerskiej, obsługę posprzedażną, prowadzenie projektów i restrukturyzacje. Doświadczenie we współpracy z wieloma rynkami europejskimi. Obecne stanowisko: Volvo Polska, Bus Country Manager na rynki PL, EE, LT, LV     

 

 

Michał Kolasiński

Director of Professional Services. Z Verax Systems od 2006 roku, odpowiada za realizację sprzedaży i dostarczania produktów i usług firmy, blisko współpracując z partnerami dystrybucyjnymi oraz klientami. Brał udział w kilkudziesięciu projektach dostarczających rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą IT i telekomunikacyjną dla odbiorców w Europie, Amerykach, Azji oraz Australii, w tym w kilku wdrożeniach dla polskich samorządów lokalnych i centralnych w zakresie infrastruktury publicznej, takiej jak e-usługi, inteligentne systemy sterowania ruchem, sieci szerokopasmowe czy internet socjalny.

Adam Kruczek

Partner w firmie ThinkIt Consulting sp. z o.o., członek Zarządu Grupa UTI Polska sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i nadzorowaniu projektów dla administracji publicznej. Przez wiele lat był Kierownikiem Projektów realizowanych dla Administracji Celnej, m.in. Systemu Obsługi Deklaracji CELINA, systemu INTRASTAT, Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru TQS, Systemu Kontroli Eksportu ECS. W firmach Wola Info oraz Devoteam odpowiadał za sprzedaż produktów i usług do klientów sektora publicznego. Jako Członek Zarządu Grupa UTI Polska nadzoruje działalność oddziału UTI Grup na terenie Polski. W ThinkIt Consulting odpowiedzialny m.in. za za współpracę z samorządamii przegotowanie normy ISO 37120 do normalizacji.
 

Piotr Ostanek 

Biznes partner & CEO w lesss, grupa Spectra Lighting. Pasjonat elektroniki oraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych, kierujący się myślą, że zespół jest najważniejszy, a budowanie Smart City to inteligentne wykorzystanie innowacyjnych technologii w taki sposób, aby pomagały i ułatwiały życie zwykłym ludziom. Karierę zawodową rozpoczął w Wielkiej Brytanii. Od 2006 roku związany ze światowymi koncernami: TJX z segmentu retail oraz działającym w segmencie e-commers John Lewis. Wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas lat pracy oraz na Uniwersytecie Wolverhampton postanowił tworzyć własne produkty i rozwiązania technologiczne w projektach infrastrukturalnych na terenie Polski. Jest współtwórcą oraz partnerem zarządzającym w lesss - Grupa Spectra Lighting.

Grzegorz Nowaczewski

Współzałożyciel i prezes zarządu, Virtual Power Plant. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań teleinformatycznych. Współzałożyciel innowacyjnej spółki Virtual Power Plant (VPPlant), której celem jest uruchomienie wirtualnej elektrowni (VPP) na bazie zdolności do przesuwania chwilowego zużycia energii w nowoczesnych budynkach. W ramach projektu badawczo-rozwojowego, współfinansowanego przez NCBR, spółka opracowała usługę Enabler DSR – dostosowującą zużycie energii elektrycznej i ciepła w budynkach wielkokubaturowych do zmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu odczuwalnego przez ludzi komfortu.

W lipcu 2016 r. VPPlant rozpoczęła projekt oBEMS (Office Building Energy Management System), którego celem jest dostosowanie usługi Enabler DSR do lepszej optymalizacji biurowców. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Obecnie VPPlant przystępuje do prac nad opracowaniem nowej metody zarządzania energią elektryczną i ciepłem na krytych pływalniach, dopasowującej na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z obiektów.

Adam Kapella

Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce w obszarze: infrastruktura, transport, energetyka i zrównoważone miasto. Ekspert delegowany przez francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza.  Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju finansowanych przez Unię Europejską, w szczególności projektów autostrad morskich. Przez wiele lat brał aktywny udział w pracach „Europejskiego forum zrównoważonej żeglugi” (ESSF). Ukończył Krajową Szkołę Administracji w Paryżu (École nationale d'administration - ENA); magister filozofii.

Panel dyskusyjny
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Zakres tematyczny

1. Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności
    polskich miast.
2. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
3. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie
    analityczne.
4. Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych.
5. Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
6. Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności
8. Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań
    technologicznych.

Moderator

Andrzej Dyżewski 

analityk rynku IT w prowadzonej przez siebie firmie badawczo-analitycznej DiS. Firmę tę prowadzi od roku 1996 do dzisiaj. W ramach prac analitycznych koncentruje się na zastosowaniach sektorowych informatyki: od przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, poprzez banki, ubezpieczenia, handel, po różnorodne aspekty działalności sektora publicznego. Przedtem pracował jako dziennikarz w prasie komputerowej, publicysta, a jeszcze wcześniej jako programista. Z wykształcenia matematyk-teoretyk (MIMUW). Członek zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 

Paneliści

Krzysztof Komorowski

W branży IT od ponad 25 lat. W przeszłości pracował jako fizyk jądrowy. Przez 8 lat prowadził działy konsultingowe w firmie ComputerLand/Sygnity oraz przez 6 lat w IBM odpowiadał za konsulting technologiczny. Były wiceprezes firmy outsourcingowej itWorks, w późniejszych latach dyrektor pionu Managed Services w Atos Polska. Obecnie wiceprezes Aplikacji Krytycznych, firmy software'owej Ministerstwa Finansów. Przewodniczący Rady Fundacji "Instytut Mikromakro", ekspert Instytutu Sobieskiego.
 

Grzegorz Nowaczewski

Współzałożyciel i prezes zarządu, Virtual Power Plant. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu rozwiązań teleinformatycznych. Współzałożyciel innowacyjnej spółki Virtual Power Plant (VPPlant), której celem jest uruchomienie wirtualnej elektrowni (VPP) na bazie zdolności do przesuwania chwilowego zużycia energii w nowoczesnych budynkach. W ramach projektu badawczo-rozwojowego, współfinansowanego przez NCBR, spółka opracowała usługę Enabler DSR – dostosowującą zużycie energii elektrycznej i ciepła w budynkach wielkokubaturowych do zmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu odczuwalnego przez ludzi komfortu.

W lipcu 2016 r. VPPlant rozpoczęła projekt oBEMS (Office Building Energy Management System), którego celem jest dostosowanie usługi Enabler DSR do lepszej optymalizacji biurowców. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Obecnie VPPlant przystępuje do prac nad opracowaniem nowej metody zarządzania energią elektryczną i ciepłem na krytych pływalniach, dopasowującej na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z obiektów.

Andrzej Pietrasik

ur. 1957, Burmistrz Miasta Płońska (1992-1998; 2002-wciąż), radny Rady Powiatu Płońskiego w latach 1998-2002; skarbnik Związku Miast Polskich (od 2011 r.), członek zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (od 2011 r.), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (od 2013 r.), laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki za działania samorządowe o zasięgu międzynarodowym (2014). Gmina Miasto Płońsk, na czele której stoi, wielokrotnie triumfowała w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów ZPP, a także zajmowała czołowe miejsca w Rankingu Energii Odnawialnej. Płońsk doceniany jest również regularnie za osiągnięcia na polu oświaty, otrzymując kilkukrotnie tytuł Samorządowego Lidera Edukacji.
Ze względu na nowoczesne rozwiązania miasto Płońsk jest liderem  w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W latach 2004-2005 miasto zostało skanalizowane praktycznie w 100 proc. Całkowita wartość tego zadania, potocznie „dużej kanalizacji”, wyniosła 17,5 mln zł. Sztandarowym projektem jest modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońska (wartość inwestycji 33,7 mln). W latach 2010-2011 wybudowano Zakład Zagospodarowania Odpadów w tym sortownię i wysypisko śmieci, gdzie zainstalowana jest instalacja odzyskiwania metanu i produkowana jest energia elektryczna (koszt budowy 20 591 195,26 zł). Wybudowana została również sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. 19 Stycznia, która objęła swoim zasięgiem część ulicy Przejazd oraz 19 Stycznia. W ramach projektu wykonano kanalizacje grawitacyjną o łącznej długości 209,5 m, przyłączając do sieci 68 budynków (wartość inwestycji 482.458,00 zł). W listopadzie 2011 roku została oddana do użytku nowa obwodnica wschodnia łączącą ulicę Targową z ulicą Grunwaldzką zrealizowana w ramach projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska – budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej”. Wartość inwestycji  to ok. 18 mln zł w tym środki UE  ponad 14 mln zł. 16 października 2015 roku otwarto zmodernizowane Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Całkowita wartość projektu wyniosła: 17 540 780,48 zł. Natomiast we wrześniu 2016 roku oddana została część B budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku, całkowity koszt budowy części A i B wyniósł 10 094 066,21 zł brutto. W Gimnazjum Nr 2 im. Bolesława Chrobrego otwarto nowy obiekt sportowy – halę, która jako jedyna w Płońsku została wyposażona w profesjonalną ściankę wspinaczkową. (całkowita wartość inwestycji: 3 066 579,44 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  820 tys. zł).

Matthias Rehm

Główny specjalista ds. ekonomicznych
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

Urodz. 1953 w Wilkau-Haßlau, Saksonia
1977 - Absolwent Polytechniki Wrocławskiej, Elektronika
1977-1990 - Pracownik w zakładach Carl Zeiss JENA, Turyngia
1990-1997 - Agencja PR i Reklamowa w Bietigheim-Bissingen k. Stuttgard i Jena (Turyngia)
1998-2005 - Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (TWG) w Gorzowie Wielkopolskim, rzecznik prasowy i redaktor portalu internetoewgo
od 2005 - Ambasada Niemiec Warszawa

Mariusz Sudoł

ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik sfinansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich, ekspert współpracujący z bankami i firmami technologicznymi w ramach Związku Banków Polskich. Autor lub współautor szeregu publikacji dotyczących prawa bankowego i prawa nowych technologii (m.in. komentarz do prawa bankowego (C.H.Beck), raport prawne aspekty biometrii, raport biometryczny 2.0). Przygotowuje rozprawę doktorską i prowadzi zajęcia akademickie na Uniwersytecie Warszawskim.
Dyrektor w jednej z międzynarodowych firm odpowiadający m.in. za praktykę prawa bankowego oraz prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów oraz komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów. Specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych z prywatnością, ochroną danych osobowych, nowoczesnymi usługami płatniczymi, elektronicznymi dokumentami i oświadczeniami woli, systemami uwierzytelniania tożsamości oraz transakcji. Doradzał przy wielu wdrożeniach innowacyjnych produktów w sektorze bankowym, uczestniczył w opracowywaniu kompleksowych analiz i studiów wykonalności oraz  strategii mitygujących ryzyka w działalności bankowej.

Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Zakres tematyczny

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Miasto SMART w perspektywie politycznej Unii Europejskiej.
3. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej.
4. Wykorzystanie źródeł energii - analiza i ocena obecnego stanu.
5. Potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zdolności wytwórcze i kompensacja mocy.
7. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii oraz technologie i systemy
    dla poprawy efektywności energetycznej.
8. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne
    systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja
    świetlna)

Moderator
 

Andrzej Kaźmierski

Programista, kierownik projektów, analityk systemowy, menedżer w obszarze technologii. W latach 90-tych dyrektor w polskich i zagranicznych firmach sektora ICT, w tym: Bull, Dell, ZETO-Rodan, Unisys. Następnie członek zarządu CSS S.A.,  dyrektor w ATM S.A., dyrektor Biura Technologii TVP S.A, później prezes ASCOR S.A. Od 2016r. dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Paneliści

Barbara Adamska

Prezes ADM Poland, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz klastrów energii, ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Grupy roboczej ds. cyfrowego wspomagania przemysłu Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, członek założyciel Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości”, członek zarządu Klastra Odnawialnych Źródeł Energii Prosument, Przewodnicząca Międzynarodowego Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej.


 Prof. PW dr hab. Dorota Chwieduk

od 38 lat prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, najpierw w IPPT PAN a od 10 lat na Politechnice
Warszawskiej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej. Obecnie przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Energetyki Słonecznej ISES, była równieżprzewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej ISES-Europe. Prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące niekonwencjonalnych metod termicznej konwersji energii, w szczególności energii promieniowania słonecznego, w rozwiązaniach instalacyjnych i pasywnych budynku. Zajmuje się zagadnieniami budownictwa ogólnego w zakresie energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnych, innowacyjnych metod magazynowania energii oraz technologii wytwarzania ciepła/chłodu. W kraju i za granicą opublikowała ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym 8 książek.
Jest także autorką kilkudziesięciu opinii i ekspertyz. Od 2012 jest Wicedyrektorem ds. dydaktycznych Instytutu Techniki Cieplnej PW.  Jest członkiem Komisji ds. Kształcenia wydziału MEiL, Redaktorem Naczelnym Polskiej Energetyki Słonecznej.


 dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw.

jest profesorem nadzwyczajnym Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, pełniąc jednocześnie funkcję Koordynatora Polskiej
Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów oraz członka Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw, członkiem  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej „ACORE” oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Wytwarzania Ciepła i Chłodzenia ze Źródeł Odnawialnych.

Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w  środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny
jakości i użytkowania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność
naukową i proinnowacyjną, zarówno zagranicznych i krajowych. Pełni także funkcję Wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Brussel’s Innova”. Jest także przewodniczącym Kapituły Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Jury INTARG. Jest ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), oraz w Programach Operacyjnych, Horyzont 2020, NCBiR, MNiSW, PARP, Ministerstwo Rozwoju i Banku Gospodarki Krajowej, a także Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i UNIDO. Jest autorem ponad 200 publikacji  z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska oraz wypromował kilkadziesiąt prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo -energetycznej oraz zweryfikowanego wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-członkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS
- członkiem z wyboru).

 

Szymon Firląg

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej (PW) w zespole zrównoważonego rozwoju. Prowadził badania na Passivhaus Institut, Darmstadt, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych PW pracował nad algorytmami kontroli dla inteligentnych okien w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.
Obecnie reprezentujący BPIE (Buildings Performance Institute Europe) w Polsce. Współpracował z Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji z pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce.
Jest autorem licznych artykułów i książek, brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.
 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport
Zakres tematyczny
1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej
    gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność
    - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna / transportowa, internet rzeczy (IoT), usługi
     szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne
    zarządzanie energią.
5. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane
    w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność
    radiowa, bazy danych drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach,
    monitoring ruchu, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług,
    systemy parkingowe, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
6. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe - technologia dla
    bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony
    środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
7. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami, transport
    elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa w organizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

 

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

 

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Emilia Piotrowska

Z wykształcenia antropolożka i kulturoznawczyni. Współzałożycielka i Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego. Działaczka Kongresu Ruchów Miejskich. W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem strategii komunikacji w obszarze public relations. Z pasją analizuje procesy społeczne na styku polityki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Mateusz Kędzierski

Absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie jest doktorantem na Akademii Leona Koźmińskiego. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie w Instytucie Sobieskiego, który jest multidyscyplinarnym centrum analiz, think-thanku skupionym na bieżących kwestiach politycznych, jak również kwestiach istotnych dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Obecnie Mateusz Kędzierski jest dyrektorem Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii, który jest odpowiedzialny za wdrożenie innowacji w sektorze energetycznym.
Głównym wyzwaniem w kontekście rozwoju jest elektromobilność w Polsce. Dyrektor Kędzierski wraz ze swoim zespołem opracował dokument „Plan Rozwoju Elektromobilności”. W chwili obecnej  trwają prace nad prawnymi aspektami tego projektu, ich celem jest wyeliminowanie barier, jak również zdefiniowanie ram dla nowego rynku w Polsce. Dyrektor Kędzierski jest również odpowiedzialny za program Clean Energy Hub.

Jerzy Lejk

Pan Jerzy Lejk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w  Urzędzie  Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich i Budimex S.A.
W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r.,  początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.. W zarządzie Spółki  zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem składającym się z przedstawicieli wydziałów Urzędu m. st Warszawy i Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,  przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nadzoruje duże projekty inwestycyjne w Warszawie, którymi są II linia metra oraz zakup taboru.

W 2007 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych.
W 2013 r. powołany został w skład Policy Board – organu w strukturze Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), który jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków działania i polityki UITP.
Od 2013 roku nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.


 Jacek Terebus

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock. Absolwent Wydziału Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w Płocku. W trakcie studiów zaczął pracę w biurze projektowym Wektor-P (dr Andrzeja Kowalskiego, wykładowcy na PW), w którym specjalizował się w konstrukcjach stalowych; pracował m.in. przy Projektach z zakresu budownictwa przemysłowego.
Po zakończonych studiach - w 2007 roku - związał życie zawodowe z włoską firmą KTI Poland. Przez ponad rok pracował w jej głównej siedzibie w Rzymie. Po powrocie do Polski, nadal jako projektant w KTI, przygotowywał projekt m.in. instalacji paraksylenu dla PKN Orlen, czy instalacji hydro odsiarczania oleju napędowego (HON VII) dla Lotosu
(w branży konstrukcyjnej). Koordynował prace przy powstawaniu bloku gazowo-parowego w Wierzchowicach koło Wrocławia, budowanego przez PGNiG. W przypadku tej inwestycji zajmował się najpierw projektem, a potem realizacją obiektu.
Od 2011 roku był pełnomocnikiem prezydenta Płocka ds strategicznych inwestycji. Zajmował się wszystkimi najważniejszymi dla miasta przedsięwzięciami: m.in. modernizacją i przebudową ulic: Otolińskiej, Granicznej, Pasternakiewicza, Targowej, budową skrzyżowań Targowej z Bielską oraz Granicznej z al. Piłsudskiego i Wyszogrodzką, budową pierwszego odcinka obwodnicy, łączącej most „Solidarności” z Orlenem, a także projektem całej obwodnicy Płocka. Jego zespół przygotował też projekt modernizacji nabrzeża wiślanego i zagospodarowania Sobótki.
Kierował także zespołem przygotowującym inwestycje do mazowieckiego RIT - w ramach planowania obszaru funkcjonalnego miasta do pozyskiwania środków unijnych przez duże ośrodki regionalne wspólnie z ościennymi samorządami.
Od 2015 roku jest Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, a od 2016 również Dyrektorem Wykonawczym CIFAL Płock - jednego z piętnastu na świecie afiliowanych ośrodków szkoleniowych Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR.

Aleksander Wiącek

Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej. Od 2007 roku aktywnie działający na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki edukacji rowerowej i bezpieczeństwa rowerzystów na drodze. Przeprowadził wiele zajęć z edukacji teoretycznej i praktycznej w rzeczywistym ruchu drogowym dla uczniów lubelskich szkół, osób dorosłych i nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Współautor Przewodnika Miejskiego Rowerzysty po Lublinie. Instruktor turystyki rowerowej, miłośnik rowerowego podróżowania po Ukrainie, wspierający rozwój ruchu rowerowego w tym kraju. Od 2015 roku zajmuje się również sprawami ruchu pieszego w mieście, w związku z realizacją projektu Miasto dla Ludzi i Lubelskich Standardów Pieszych.

Partnerzy

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. Grupa Volvo oferuje również kompletne rozwiązania w zakresie finansów i usług.            

W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: największą fabrykę autobusów Volvo w Europie, produkującą m.in. innowacyjne autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Volvo Polska zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, utytułowanym wyróżnieniami dla najlepszego pracodawcy.  W 2016 roku firma Volvo Polska po raz siódmy otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Volvo uzyskało też drugie miejsce w kategorii Motoryzacja i Lotnictwo w badaniu pracodawców prowadzonym przez firmę Antal oraz czwarte miejsce w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu Randstad.

Fabryka autobusów Volvo we Wrocławiu

Obecnie wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

Produkcja autobusów Volvo rozpoczęła się we Wrocławiu w 1996 roku. Fabryka autobusów jest więc częścią lokalnej, wrocławskiej społeczności od ponad dwudziestu lat.

Działalność zakładu obejmuje cały proces dostarczania produktów, począwszy od projektowania konstrukcji oraz adaptacji według specyfikacji klientów, poprzez produkcję, aż po jednostki komercyjne i wsparcie po sprzedaży. Na przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, fabryka sukcesywnie zwiększała liczbę produkowanych pojazdów. W 2014 roku z linii produkcyjnej fabryki Volvo we Wrocławiu zjechał 10-tysięczny autobus.

W 2010 roku, we wrocławskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Od tego czasu firma Volvo dostarczyła ponad 2200 zelektryfikowanych autobusów operatorom transportu publicznego w Europie. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz najnowszy model – w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric. 

 

ThinkIT Consulting to doświadczony zespół konsultantów, który świadczy usługi w zakresie kompleksowego wsparcia w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze źrodeł krajowych, funduszy UE, Banku Światowego i innych źródeł oferujących wsparcie finansowe.

Specjalizujemy się w:

 • projektach teleinformatycznych opartych o najnowsze technologie IT i ICT, realizowanych także w formule PPP,

 • projektach inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

 • projektach infrastrukturalnych oraz badawczo-rozwojowych,

 • projektach ITS,

 • projektach szkoleniowych

Wspomagamy samorządy w przygotowaniach do wdrożenia normy ISO 37120, a także podpowiadamy jak przygotować się do wdrażania usług inteligentnych: jakie usługi wybrać, w jakiej kolejności wdrożyć je oraz jak pozyskać fundusze wspierające wdrożenie.

 

lesss rozpoczęła swoją działalność w 2014 r. Głównym celem firmy jest tworzenie technologicznie zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych w zakresie rewitalizacji miast w kontekście projektów Smart City. Posiadamy szeroką grupę inżynierów, specjalistów i ekonomistów, która na przestrzeni kilkunastu lat pracy w dużych, międzynarodowych firmach dostrzegła możliwość kooperacji tych branży w zakresie oświetlenia, systemów bezpieczeństwa, telekomunikacji oraz szeroko pojętej elektroniki, a pierwszym efektem tej synergii jest rozwiązanie Energooszczędnego Systemu Oświetlenia Miejskiego Zarządzanego Inteligentnym Monitoringiem. Dzięki partnerstwu z Grupą Spectra Lighting (r. 2000) i wykorzystaniu zakładu produkcyjnego firmy Spectra, możemy dopasowywać nasze rozwiązania do wymagań dedykowanych pod inwestycję każdego klienta. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom, wpłyniemy pozytywnie na środowisko oraz przyszłość w zakresie budowy infrastruktury miejsc publicznych dla naszej Planety.
 


W.P.I.P. jest prywatną, polską firmą rodzinną założoną w 1993 roku w Poznaniu. Jako generalny wykonawcą inwestycji przemysłowych i biurowych – budowlanych i technologicznych realizuje strategię biznesową, opartą na idei zrównoważonego rozwoju, której konsekwencją jest rozszerzenie oferty usług o smart building. Oferta W.P.I.P. to kompleksowa obsługa inwestycji przemysłowych, od wsparcia przy wyborze gruntu pod inwestycję, przez projektowanie, wykonawstwo i wyposażenie w technologie, po świadczenie usług serwisowych. Doświadczenie z realizacji ponad 200 obiektów przemysłowych o łącznej powierzchni ponad 800.000 m2 pozwala W.P.I.P. być partnerem w rozwoju biznesu inwestorów z różnych branż i służyć swoimi kompetencjami do zagospodarowania powierzchni dla dowolnej formy aktywności gospodarczej czy publicznej.

W.P.I.P. posiada własne, pełnobranżowe Biuro Projektowe oraz Dział Badań i Rozwoju, dzięki czemu ciągle rozwija unikalne kompetencje w zakresie projektowania i budowania energooszczędnych, zrównoważonych budynków. Przeprowadza procesy certyfikacji i realizuje projekty technologiczne związane z zapewnieniem czystego i zdrowego powietrza w pomieszczeniach, wykorzystując jedyne w swoim rodzaju urządzenia do usuwania z powietrza ze wszystkich toksycznych nano-cząstek (wirusów, bakterii, grzybów, pleśni, alergenów, pyłów trafikowych i energetycznych PM2,5 i PM 10).

W.P.I.P. to wszechstronna firma inżynierii przemysłowej i budownictwa przemysłowego, oferującą w jednym miejscu pełen pakiet usług związanych z dostarczeniem gotowego obiektu do prowadzenia różnorodnych, często wymagających spełnienia określonych norm i standardów, działalności.

 


Sonalake dostarcza zaawansowane rozwiązania informatyczne, które ułatwiają zarządzanie infrastrukturą IT oraz wspomagają budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjne połączenie technologii i wiedzy. W skład rodziny produktów oferowanych pod marką Verax Systems wchodzą aplikacje umożliwiające planowanie, dostarczanie oraz
nadzorowanie złożonych usług IT. Oprogramowanie Verax Systems zarządza setkami tysięcy urządzeń i aplikacjami w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych na całym świecie od prawie 15-stu lat.


Virtual Power Plant Sp. z o.o. (VPPlant) działa w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielkokubaturowych przy zastosowaniu systemów informatycznych.

Celem VPPlant jest uruchomienie w Polsce w pełni funkcjonalnej wirtualnej elektrowni. Aby zrealizować ten projekt, spółka opracowuje usługi oraz system informatyczny agregujący potencjał przesuwania zużycia energii w grupach budynków, które umożliwią udostępnienie tego potencjału przedsiębiorstwom energetycznym w formie „negawatów” (energii, której zużycia świadomie zaniechano) w ramach Demand Side Response (DSR).

VPPlant opracowała m.in. usługę Enabler DSR – technologię zarządzania energochłonnymi procesami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), dopasowującą sterowania do charakterystyki cieplnej budynków, warunków pogodowych, obciążenia i innych parametrów. Realizując usługę spółka przejmuje bieżącą kontrolę nad systemami automatyki budynkowej (BMS) i wprowadza optymalne algorytmy sterowania, co przekłada się na osiąganie oszczędności na energii elektrycznej oraz cieplnej na poziomie nawet 25%. Usługa dedykowana jest takim obiektom jak: kina, sklepy wielkopowierzchniowe, hale sportowe.

Od 2016 r. VPPlant wdraża usługę oBEMS (Office Building Energy Management System) - technologię optymalizującą zużycie energii w nowoczesnych biurowcach przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza wewnątrz obiektów. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Obecnie VPPlant przystępuje do prac nad opracowaniem nowej metody zarządzania energią elektryczną i ciepłem na krytych pływalniach, dopasowującej na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z obiektów.

VPPlant jest pierwszym projektem współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z instrumentu BRIdge Alfa. Działalność spółki została nagrodzona wyróżnieniem „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny 2016” przyznanym podczas XIII Kongresu Nowego Przemysłu.

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

   

 

Rada Programowa 2017

Arkadiusz Hołda
Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej

dr hab. prof. AM Gdynia 
Marek Grzybowski
Prezes Polskiego Klastra Morskiego

dr inż. Adrian Kapczyński
Prezes Polskiego Towarzystwa
Informatycznego 
– Oddział Górnośląski

Tomasz Klekowski
Prezes Związku Pracodawców
Technologii Cyfrowych Lewiatan

Anna Kornacka
Prezeska zarządu Związku Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan

Andrzej Majewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
– Oddział Pomorski

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Prezes Stowarzyszenia Klaster
3×20, Dyrektor Centrum Energetyki 
Prosumenckiej Politechniki Śląskiej

Józef Neterowicz
Radca w Ambasadzie Szwecji

Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach

dr Magdalena Rogulska
Szwedzko – Polska Platforma
Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Andrzej Dulka
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 

dr inż. Andrzej Żurkowski
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Marian Noga 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dariusz Szwed
Doradca Prezydenta Słupska
ds. Zagranicznych,
przewodniczący rady programowej
Zielonego Instytutu

dr Stanisław Pietruszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Edward Tomasz Połaski
Prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Marcin Paprzycki
Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI
 


Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 
Marek Dąbrowski
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji
Janusz Jarosiński
Przewodniczący Rady
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej


Artur Mazurkiewicz
Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców
 
Maciej Potocki
Prezes Zarządu i dyrektor Generalny Wrocławskiego Parku Technologicznego

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy


Dr inż. Łukasz Szałata
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Eko-Biegły
 
Karol Kaczmarski
Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Adrzej Guła
Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska
Bożena Pietras-Goc
Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Marian Serwach
Prezes Płońskiej Izby Gospodarczej

Dorota Chwieduk
Wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

 

Matthias Rehm
Główny specjalista ds. ekonomicznych
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

Barbara Adamska
Prezes ADM Poland,
Członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

dr inż. Krzysztof Biernat
prof. ndzw., Główny Specjalista ds. Paliw
i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
   

dr inż. Szymon Firląg
Starszy Doradca, Buildings Performance Institute Europe, Adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

   

Poprzednie edycje

SMART CITY - założenia i perspektywy 2016r.

WARSZAWA | 22 MARCA

  GDAŃSK | 28 KWIETNIA

 

 

WROCŁAW | 9 CZERWCA

 

 

KRAKÓW | 17 LISTOPADA

 

 


 

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.
 

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:


Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl