Dołącz do nas na FB

 

W jakim zakresie województwo mazowieckie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu, i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

 

Na powyższe, oraz wiele innych, ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci,
politycy oraz samorządowcy podczas X edycji Ogólnopolskiego Kongresu:

SMART CITY - założenia i perspektywy
28 marca 2017 | Warszawa

>> REJESTRACJA <<

Patronat Honorowy:

 

 

Adam Struzik
Marszałek Województwa
MazowieckiegoJacek Krupa
Marszałek Województwa
Małopolskiego

Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa
Lubuskiego

 

Witold Stępień
Marszałek Województwa
Łódzkiego

 

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego


Adam Jarubas
Marszałek Województwa

Świętokrzyskiego

 

Andrzej Nowakowski
Prezydent
Miasta Płocka

 

 

 

 

 

 

 


Partnerzy:


Firma uczestnicząca:

Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​

  I. PANEL DYSKUSYJNY
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 II. PANEL DYSKUSYJNY
     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
     i zrównoważony transport.


>SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONGRESU<

>>PROGRAM KONGRESU<<
 

Do bezpłatnego udziału w kongresie zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

Patronat Wspierający:

<<< POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU >>>

 

Podczas kongresu rozlosujemy książki ufundowane przez wydawnictwo PWN:

 

 

 


Warunki udziału:

Uczestnictwo w kongresie dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE
Rejestracja możliwa jest poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania
z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1200 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu
zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Udział jest bezpłatny dla osób z grupy docelowej

Udział płatny dotyczy przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych
(1 200zł netto/os.)*

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rezygnacja z płatnych usług

W przypadku rezygnacji z zamówionych wcześniej usług w terminie do 5 dni przed dniem rozpoczęcia konferencji, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty zamówienia.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Program

 

8:20 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Powitanie gości

9:10 - 9:30

Uroczyste otwarcie X Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy

Jacek Terebus -  Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający - CIFAL Płock

Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza, Urząd miasta Opalenicy

Piotr Januszewicz - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

9:30 - 10:40

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów
oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu

dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie

Jacek Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający - CIFAL Płock

Paweł Jakubowski - Zastępca Burmistrza Miasta, Urząd Miasta w Opalenicy

Piotr Januszewicz - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

1. Analiza stanu, prognoza potrzeb, możliwości i efektów - droga polskich
    samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia
    mieszkańców.
2. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia
    w projektach smart-city.
3. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
4. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego
    społeczeństwa.
5. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
6. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
7. Budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

10:40 - 11.25

Sesja plenarna

 • Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny
  Małgorzata Durda -
   Dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
   

 • Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności
  Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.


11:25 - 11:40
 

Francuskie spojrzenie na smart city
Adam Kapella
 - Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce
11:40 - 12:10 Przerwa kawowa

12:10 - 13:05

Panel dyskusyjny
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza

Krzysztof Komorowski - Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego

Mariusz Sudoł - Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii

Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

1. Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności
    i konkurencyjności polskich miast.
2. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
3. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy
    i technologie analityczne.
4. Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych.
5. Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
6. Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych
    rozwiązań technologicznych.

13:05 - 14:15

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii
w aglomeracjach miejskich

Moderator: Mateusz Kędzierski - Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii

Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk - Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Andrzej Kaźmierski - Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

 dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw. - Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Szymon Firląg - Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Miasto SMART w perspektywie politycznej Unii Europejskiej.
3. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej.
4. Wykorzystanie źródeł energii - analiza i ocena obecnego stanu.
5. Potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zdolności wytwórcze i kompensacja mocy.
7. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii oraz technologie i systemy
    dla poprawy efektywności energetycznej.
8. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne
    i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej
    (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, ...)

14:15 - 14:25 Przerwa kawowa

14:25 - 15:20

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport

 

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu

Emilia Piotrowska - Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, Warszawski Alarm Smogowy

Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej

Jacek Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający - CIFAL Płock

Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Tomasz Wojtkiewicz - Prezes Zarządu, Veturilo

1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych
    i rozwój lokalnej gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności
    (dostępność i niezawodność - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna,
    transportowa, internet rzeczy (IoT), usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa,
    skuteczne zarządzanie energią.
5. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne
    wykorzystywane w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy
    zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych drogowych, syst.
    bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring
    wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe,
    systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
6. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe,
    technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów
    i wydajność floty, ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
7. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami,
    transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.

Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu
 

Panele Dyskusyjne

 Podczas każdej edycji Kongresu Smart City odbywają się 3 panele dyskusyjne
- dotyczące
możliwości rozwoju polskich miast, nowych technologii, inteligentnego
wykorzystania energii, ekologicznego transportu oraz infrastruktury.
Poniżej mogą Państwo poznać naszych panelistów oraz zakres tematyczny poszczególnych sesji.

Uroczyste otwarcie X Kongresu
SMART CITY - założenia i perspektywy

 
Jacek Terebus

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock. Absolwent Wydziału Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w Płocku. W trakcie studiów zaczął pracę w biurze projektowym Wektor-P (dr Andrzeja Kowalskiego, wykładowcy na PW), w którym specjalizował się w konstrukcjach stalowych; pracował m.in. przy Projektach z zakresu budownictwa przemysłowego.
Po zakończonych studiach - w 2007 roku - związał życie zawodowe z włoską firmą KTI Poland. Przez ponad rok pracował w jej głównej siedzibie w Rzymie. Po powrocie do Polski, nadal jako projektant w KTI, przygotowywał projekt m.in. instalacji paraksylenu dla PKN Orlen, czy instalacji hydro odsiarczania oleju napędowego (HON VII) dla Lotosu
(w branży konstrukcyjnej). Koordynował prace przy powstawaniu bloku gazowo-parowego w Wierzchowicach koło Wrocławia, budowanego przez PGNiG. W przypadku tej inwestycji zajmował się najpierw projektem, a potem realizacją obiektu.
Od 2011 roku był pełnomocnikiem prezydenta Płocka ds strategicznych inwestycji. Zajmował się wszystkimi najważniejszymi dla miasta przedsięwzięciami: m.in. modernizacją i przebudową ulic: Otolińskiej, Granicznej, Pasternakiewicza, Targowej, budową skrzyżowań Targowej z Bielską oraz Granicznej z al. Piłsudskiego i Wyszogrodzką, budową pierwszego odcinka obwodnicy, łączącej most „Solidarności” z Orlenem, a także projektem całej obwodnicy Płocka. Jego zespół przygotował też projekt modernizacji nabrzeża wiślanego i zagospodarowania Sobótki.
Kierował także zespołem przygotowującym inwestycje do mazowieckiego RIT - w ramach planowania obszaru funkcjonalnego miasta do pozyskiwania środków unijnych przez duże ośrodki regionalne wspólnie z ościennymi samorządami.
Od 2015 roku jest Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, a od 2016 również Dyrektorem Wykonawczym CIFAL Płock - jednego z piętnastu na świecie afiliowanych ośrodków szkoleniowych Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR.
 

Piotr Januszewicz

jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawcą zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, managerem systemów bezpieczeństwa informacji oraz audytorem wiodącym i wewnętrznym SZBI wg 27000.

Paweł Jakubowski

Zastępca Burmistrza Opalenicy. Absolwent UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły. Od 2015 roku Zastępca Burmistrza Opalenicy nadzorujący pozyskiwane zewnętrznych środków finansowych. Koordynator projektu pn. „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica” realizowanego w formule PPP. Poza pracą zawodową muzykuje. Klarnecista członek zespołu dixielandowego Seven Brass.

 

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
Zakres tematyczny
1. Analiza stanu, prognoza potrzeb, możliwości i efektów - droga polskich samorządów
   do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia mieszkańców
2. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city
3. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni
4. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa
5. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji
6. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP
7. Budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.
W latach 2004-2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych,
współpracownik Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor
programu „Ekologia polityczna” - emisja we wtorki godz. 23-24, w radiu TOK FM - audycja nadawana do listopada 2007.
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych
Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.


SPOŁECZNIK
Od początku przemian demokratycznych w Polsce działam w organizacjach społecznych. Współpracowałem i współpracuję
z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem,Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet,
Centrum Praw Kobiet. Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
oraz jednym z fundatorów i przewodniczącym rady programowej Zielonego Instytutu.
Jestem aktywnym uczestnikiem Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw
Pozarządowych. Wspieram Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuję się strategiami zrównoważonego rozwoju. Byłem doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmowałem się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczę w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju. Współpracowałem i współpracuję z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi - m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierałem powstawanie społecznego ruchu
ekologicznego w Małopolsce. Jestem współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
Od 2004 roku jestem przewodniczącym partii Zielonych, współpracuję z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim - jedną z czterech największych grup politycznych. W Sejmie mijającej kadencji zajmowałem się m.in. polityką energetyczną - promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej, której większość z nas w Polsce nie chce; podejmowałem także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności - w ostatnich tygodniach nasze wspólne działania doprowadziły do zawetowania przez Prezydenta RP ustawy o nasiennictwie forsowanej przez PO i PSL, która tylnymi drzwiami miała wpuścić GMO do Polski. Co ważne, ok. 70% z nas nie chce genetycznie modyfikowanej żywności. Włączyłem się aktywnie w prace na ustawami poprawiającymi sytuację kobiet w Polsce. Krytykowałem także działania ministra infrastruktury, który swoją złą polityką powoduje chaos na kolei w Polsce.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać
dla naszego wspólnego dobra!
 

Paneliści
Prof. PW dr hab. Dorota Chwieduk

od 38 lat prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, najpierw w IPPT PAN a od 10 lat na Politechnice
Warszawskiej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej. Obecnie przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Energetyki Słonecznej ISES, była równieżprzewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej ISES-Europe. Prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące niekonwencjonalnych metod termicznej konwersji energii, w szczególności energii promieniowania słonecznego, w rozwiązaniach instalacyjnych i pasywnych budynku. Zajmuje się zagadnieniami budownictwa ogólnego w zakresie energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnych, innowacyjnych metod magazynowania energii oraz technologii wytwarzania ciepła/chłodu. W kraju i za granicą opublikowała ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym 8 książek.
Jest także autorką kilkudziesięciu opinii i ekspertyz. Od 2012 jest Wicedyrektorem ds. dydaktycznych Instytutu Techniki Cieplnej PW.  Jest członkiem Komisji ds. Kształcenia wydziału MEiL, Redaktorem Naczelnym Polskiej Energetyki Słonecznej.


 Jacek Terebus

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock. Absolwent Wydziału Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w Płocku. W trakcie studiów zaczął pracę w biurze projektowym Wektor-P (dr Andrzeja Kowalskiego, wykładowcy na PW), w którym specjalizował się w konstrukcjach stalowych; pracował m.in. przy Projektach z zakresu budownictwa przemysłowego.
Po zakończonych studiach - w 2007 roku - związał życie zawodowe z włoską firmą KTI Poland. Przez ponad rok pracował w jej głównej siedzibie w Rzymie. Po powrocie do Polski, nadal jako projektant w KTI, przygotowywał projekt m.in. instalacji paraksylenu dla PKN Orlen, czy instalacji hydro odsiarczania oleju napędowego (HON VII) dla Lotosu
(w branży konstrukcyjnej). Koordynował prace przy powstawaniu bloku gazowo-parowego w Wierzchowicach koło Wrocławia, budowanego przez PGNiG. W przypadku tej inwestycji zajmował się najpierw projektem, a potem realizacją obiektu.
Od 2011 roku był pełnomocnikiem prezydenta Płocka ds strategicznych inwestycji. Zajmował się wszystkimi najważniejszymi dla miasta przedsięwzięciami: m.in. modernizacją i przebudową ulic: Otolińskiej, Granicznej, Pasternakiewicza, Targowej, budową skrzyżowań Targowej z Bielską oraz Granicznej z al. Piłsudskiego i Wyszogrodzką, budową pierwszego odcinka obwodnicy, łączącej most „Solidarności” z Orlenem, a także projektem całej obwodnicy Płocka. Jego zespół przygotował też projekt modernizacji nabrzeża wiślanego i zagospodarowania Sobótki.
Kierował także zespołem przygotowującym inwestycje do mazowieckiego RIT - w ramach planowania obszaru funkcjonalnego miasta do pozyskiwania środków unijnych przez duże ośrodki regionalne wspólnie z ościennymi samorządami.
Od 2015 roku jest Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, a od 2016 również Dyrektorem Wykonawczym CIFAL Płock - jednego z piętnastu na świecie afiliowanych ośrodków szkoleniowych Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR.

Piotr Januszewicz

jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawcą zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, managerem systemów bezpieczeństwa informacji oraz audytorem wiodącym i wewnętrznym SZBI wg 27000.

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwiajania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2017 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla miast, a szczególnie w zrównoważonym transporcie oraz rowiązaniach na polepszenie jakości powietrza.

Panel dyskusyjny
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Zakres tematyczny

1. Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności
    polskich miast.
2. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
3. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie
    analityczne.
4. Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych.
5. Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
6. Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności
8. Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań
    technologicznych.

Moderator
 

 
Paneliści

Andrzej Pietrasik

ur. 1957, Burmistrz Miasta Płońska (1992-1998; 2002-wciąż), radny Rady Powiatu Płońskiego w latach 1998-2002; skarbnik Związku Miast Polskich (od 2011 r.), członek zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (od 2011 r.), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (od 2013 r.), laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki za działania samorządowe o zasięgu międzynarodowym (2014). Gmina Miasto Płońsk, na czele której stoi, wielokrotnie triumfowała w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów ZPP, a także zajmowała czołowe miejsca w Rankingu Energii Odnawialnej. Płońsk doceniany jest również regularnie za osiągnięcia na polu oświaty, otrzymując kilkukrotnie tytuł Samorządowego Lidera Edukacji.
Ze względu na nowoczesne rozwiązania miasto Płońsk jest liderem  w zakresie ekologii i ochrony środowiska. W latach 2004-2005 miasto zostało skanalizowane praktycznie w 100 proc. Całkowita wartość tego zadania, potocznie „dużej kanalizacji”, wyniosła 17,5 mln zł. Sztandarowym projektem jest modernizacja Systemu Ciepłowniczego Miasta Płońska (wartość inwestycji 33,7 mln). W latach 2010-2011 wybudowano Zakład Zagospodarowania Odpadów w tym sortownię i wysypisko śmieci, gdzie zainstalowana jest instalacja odzyskiwania metanu i produkowana jest energia elektryczna (koszt budowy 20 591 195,26 zł). Wybudowana została również sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. 19 Stycznia, która objęła swoim zasięgiem część ulicy Przejazd oraz 19 Stycznia. W ramach projektu wykonano kanalizacje grawitacyjną o łącznej długości 209,5 m, przyłączając do sieci 68 budynków (wartość inwestycji 482.458,00 zł). W listopadzie 2011 roku została oddana do użytku nowa obwodnica wschodnia łączącą ulicę Targową z ulicą Grunwaldzką zrealizowana w ramach projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska – budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej”. Wartość inwestycji  to ok. 18 mln zł w tym środki UE  ponad 14 mln zł. 16 października 2015 roku otwarto zmodernizowane Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Całkowita wartość projektu wyniosła: 17 540 780,48 zł. Natomiast we wrześniu 2016 roku oddana została część B budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku, całkowity koszt budowy części A i B wyniósł 10 094 066,21 zł brutto. W Gimnazjum Nr 2 im. Bolesława Chrobrego otwarto nowy obiekt sportowy – halę, która jako jedyna w Płońsku została wyposażona w profesjonalną ściankę wspinaczkową. (całkowita wartość inwestycji: 3 066 579,44 zł, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  820 tys. zł).

Krzysztof Komorowski

W branży IT od ponad 25 lat. W przeszłości pracował jako fizyk jądrowy. Przez 8 lat prowadził działy konsultingowe w firmie ComputerLand/Sygnity oraz przez 6 lat w IBM odpowiadał za konsulting technologiczny. Były wiceprezes firmy outsourcingowej itWorks, w późniejszych latach dyrektor pionu Managed Services w Atos Polska. Obecnie wiceprezes Aplikacji Krytycznych, firmy software'owej Ministerstwa Finansów. Przewodniczący Rady Fundacji "Instytut Mikromakro", ekspert Instytutu Sobieskiego.
 

Mariusz Sudoł

ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik sfinansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich, ekspert współpracujący z bankami i firmami technologicznymi w ramach Związku Banków Polskich. Autor lub współautor szeregu publikacji dotyczących prawa bankowego i prawa nowych technologii (m.in. komentarz do prawa bankowego (C.H.Beck), raport prawne aspekty biometrii, raport biometryczny 2.0). Przygotowuje rozprawę doktorską i prowadzi zajęcia akademickie na Uniwersytecie Warszawskim.
Dyrektor w jednej z międzynarodowych firm odpowiadający m.in. za praktykę prawa bankowego oraz prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów oraz komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów. Specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych z prywatnością, ochroną danych osobowych, nowoczesnymi usługami płatniczymi, elektronicznymi dokumentami i oświadczeniami woli, systemami uwierzytelniania tożsamości oraz transakcji. Doradzał przy wielu wdrożeniach innowacyjnych produktów w sektorze bankowym, uczestniczył w opracowywaniu kompleksowych analiz i studiów wykonalności oraz  strategii mitygujących ryzyka w działalności bankowej.

Adam Kapella

Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce w obszarze: infrastruktura, transport, energetyka 
i zrównoważone miasto. Ekspert delegowany przez francuskie Ministerstwo Środowiska, Energii i Morza.  Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju finansowanych przez Unię Europejską, w szczególności projektów autostrad morskich. Przez wiele lat brał aktywny udział w pracach „Europejskiego forum zrównoważonej żeglugi” (ESSF). Ukończył Krajową Szkołę Administracji w Paryżu (École nationale d'administration - ENA); magister filozofii.

Matthias Rehm

Główny specjalista ds. ekonomicznych
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

Urodz. 1953 w Wilkau-Haßlau, Saksonia
1977 - Absolwent Polytechniki Wrocławskiej, Elektronika
1977-1990 - Pracownik w zakładach Carl Zeiss JENA, Turyngia
1990-1997 - Agencja PR i Reklamowa w Bietigheim-Bissingen k. Stuttgard i Jena (Turyngia)
1998-2005 - Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (TWG) w Gorzowie Wielkopolskim, rzecznik prasowy i redaktor portalu internetoewgo
od 2005 - Ambasada Niemiec Warszawa

 

 

Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Zakres tematyczny

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Miasto SMART w perspektywie politycznej Unii Europejskiej.
3. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej.
4. Wykorzystanie źródeł energii - analiza i ocena obecnego stanu.
5. Potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zdolności wytwórcze i kompensacja mocy.
7. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii oraz technologie i systemy
    dla poprawy efektywności energetycznej.
8. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne
    systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja
    świetlna)

Moderator
   
 

 
Paneliści

Barbara Adamska

Prezes ADM Poland, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz klastrów energii, ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Grupy roboczej ds. cyfrowego wspomagania przemysłu Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, członek założyciel Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości”, członek zarządu Klastra Odnawialnych Źródeł Energii Prosument, Przewodnicząca Międzynarodowego Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej.


 Prof. PW dr hab. Dorota Chwieduk

od 38 lat prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, najpierw w IPPT PAN a od 10 lat na Politechnice
Warszawskiej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej. Obecnie przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Energetyki Słonecznej ISES, była równieżprzewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej ISES-Europe. Prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące niekonwencjonalnych metod termicznej konwersji energii, w szczególności energii promieniowania słonecznego, w rozwiązaniach instalacyjnych i pasywnych budynku. Zajmuje się zagadnieniami budownictwa ogólnego w zakresie energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnych, innowacyjnych metod magazynowania energii oraz technologii wytwarzania ciepła/chłodu. W kraju i za granicą opublikowała ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym 8 książek.
Jest także autorką kilkudziesięciu opinii i ekspertyz. Od 2012 jest Wicedyrektorem ds. dydaktycznych Instytutu Techniki Cieplnej PW.  Jest członkiem Komisji ds. Kształcenia wydziału MEiL, Redaktorem Naczelnym Polskiej Energetyki Słonecznej.


 dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw.

jest profesorem nadzwyczajnym Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, pełniąc jednocześnie funkcję Koordynatora Polskiej
Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów oraz członka Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Platformie Technologicznej Biopaliw, członkiem  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej „ACORE” oraz członkiem Komitetu Sterującego
Europejskiej Platformy Technologicznej Wytwarzania Ciepła i Chłodzenia ze Źródeł Odnawialnych.
Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w  środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny
jakości i użytkowania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność
naukową i proinnowacyjną, zarówno zagranicznych i krajowych. Pełni także funkcję Wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Brussel’s Innova”. Jest także przewodniczącym Kapituły Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Jury
INTARG. Jest ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), oraz w Programach Operacyjnych, Horyzont 2020, NCBiR, MNiSW, PARP, Ministerstwo Rozwoju i Banku Gospodarki Krajowej, a także Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i UNIDO. Jest autorem ponad 200 publikacji  z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska oraz wypromował kilkadziesiąt prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu.
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo -energetycznej oraz zweryfikowanego wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej. Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-członkiem z wyboru) oraz American Association for the Advacement of Science (AAAS
- członkiem z wyboru).

 
   

Szymon Firląg

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej (PW) w zespole zrównoważonego rozwoju. Prowadził badania na Passivhaus Institut, Darmstadt, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych PW pracował nad algorytmami kontroli dla inteligentnych okien w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.
Obecnie reprezentujący BPIE (Buildings Performance Institute Europe) w Polsce. Współpracował z Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji z pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce.
Jest autorem licznych artykułów i książek, brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.
 

   
Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport
Zakres tematyczny
1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej
    gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność
    - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna / transportowa, internet rzeczy (IoT), usługi
     szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne
    zarządzanie energią.
5. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane
    w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność
    radiowa, bazy danych drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach,
    monitoring ruchu, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług,
    systemy parkingowe, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
6. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe - technologia dla
    bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony
    środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
7. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami, transport
    elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.
Moderator
   
Paneliści

Emilia Piotrowska

Z wykształcenia antropolożka i kulturoznawczyni. Współzałożycielka i Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego. Działaczka Kongresu Ruchów Miejskich. W pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem strategii komunikacji w obszarze public relations. Z pasją analizuje procesy społeczne na styku polityki, biznesu i organizacji pozarządowych.

Aleksander Wiącek

Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej. Od 2007 roku aktywnie działający na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki edukacji rowerowej i bezpieczeństwa rowerzystów na drodze. Przeprowadził wiele zajęć z edukacji teoretycznej i praktycznej w rzeczywistym ruchu drogowym dla uczniów lubelskich szkół, osób dorosłych i nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Współautor Przewodnika Miejskiego Rowerzysty po Lublinie. Instruktor turystyki rowerowej, miłośnik rowerowego podróżowania po Ukrainie, wspierający rozwój ruchu rowerowego w tym kraju. Od 2015 roku zajmuje się również sprawami ruchu pieszego w mieście, w związku z realizacją projektu Miasto dla Ludzi i Lubelskich Standardów Pieszych.


 Jacek Terebus

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock. Absolwent Wydziału Budownictwa na Politechnice Warszawskiej w Płocku. W trakcie studiów zaczął pracę w biurze projektowym Wektor-P (dr Andrzeja Kowalskiego, wykładowcy na PW), w którym specjalizował się w konstrukcjach stalowych; pracował m.in. przy Projektach z zakresu budownictwa przemysłowego.
Po zakończonych studiach - w 2007 roku - związał życie zawodowe z włoską firmą KTI Poland. Przez ponad rok pracował w jej głównej siedzibie w Rzymie. Po powrocie do Polski, nadal jako projektant w KTI, przygotowywał projekt m.in. instalacji paraksylenu dla PKN Orlen, czy instalacji hydro odsiarczania oleju napędowego (HON VII) dla Lotosu
(w branży konstrukcyjnej). Koordynował prace przy powstawaniu bloku gazowo-parowego w Wierzchowicach koło Wrocławia, budowanego przez PGNiG. W przypadku tej inwestycji zajmował się najpierw projektem, a potem realizacją obiektu.
Od 2011 roku był pełnomocnikiem prezydenta Płocka ds strategicznych inwestycji. Zajmował się wszystkimi najważniejszymi dla miasta przedsięwzięciami: m.in. modernizacją i przebudową ulic: Otolińskiej, Granicznej, Pasternakiewicza, Targowej, budową skrzyżowań Targowej z Bielską oraz Granicznej z al. Piłsudskiego i Wyszogrodzką, budową pierwszego odcinka obwodnicy, łączącej most „Solidarności” z Orlenem, a także projektem całej obwodnicy Płocka. Jego zespół przygotował też projekt modernizacji nabrzeża wiślanego i zagospodarowania Sobótki.
Kierował także zespołem przygotowującym inwestycje do mazowieckiego RIT - w ramach planowania obszaru funkcjonalnego miasta do pozyskiwania środków unijnych przez duże ośrodki regionalne wspólnie z ościennymi samorządami.
Od 2015 roku jest Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, a od 2016 również Dyrektorem Wykonawczym CIFAL Płock - jednego z piętnastu na świecie afiliowanych ośrodków szkoleniowych Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR.

Jerzy Lejk

Pan Jerzy Lejk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego.
Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w  Urzędzie  Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich i Budimex S.A.
W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy.
W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r.,  początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o.
W zarządzie Spółki  zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem składającym się z przedstawicieli wydziałów Urzędu m. st Warszawy i Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,  przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”.
Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nadzoruje duże projekty inwestycyjne w Warszawie, którymi są II linia metra oraz zakup taboru.
W 2007 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych.
W 2013 r. powołany został w skład Policy Board – organu w strukturze Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), który jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków działania i polityki UITP.
Od 2013 roku nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.

Tomasz Wojtkiewicz

Od maja 2012 Prezes Zarządu Nextbike Polska sp. z o.o. - lidera rynku w dostarczaniu i zarzadzaniu systemami rowerów miejskich w Polsce.

Absolwent studiów Executive MBA w Programie Aalto University School of Economics (była Helsinki School of Business) podczas których studiował m.in. w Singapurze czy Helsinkach, absolwent  Strategic Leadership Academy w Canadian International Management Institute, Certified Associate in Project Management ukończył Filologię Germańską oraz Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacja Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestnik rządowego stypendium DAAD  na Technische Universität Dresden

W latach 2009-2011 Dyrektor Operacyjny największego Aquaparku w Polsce we Wrocławiu, a także konsultant przy inwestycjach austriackiej grupy VAMED w Polsce,  w latach 2005-2006 współpracował z General Motors na terenie Europy, w latach 2003-2004 asystent w  biurze Prezesa Izby Handlu West Los  Angeles.

Prywatnie muzykuje oraz interesuje się nowoczesną architektura, współzałożyciel Studenckiego Teatru Korba funkcjonującego we Wrocławiu od 2001 roku, były zawodnik Zastalu Zielona Góra, odbył liczne podróże po świecie m.in. 3 miesięczna podróż z plecakiem po Indiach, Pakistanie i Nepalu oraz 6 miesięczna podróż po Ameryce Południowej, ojciec dwójki dzieci Aya 8 lata & Kai 5 lat; w latach 2006-2009 właściciel restauracji odNOVA we Wrocławiu.

   
   
   

Partnerzy

 

 

 

ThinkIT Consulting to doświadczony zespół konsultantów, który świadczy usługi w zakresie kompleksowego wsparcia w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze źrodeł krajowych, funduszy UE, Banku Światowego i innych źródeł oferujących wsparcie finansowe.

Specjalizujemy się w:

 • projektach teleinformatycznych opartych o najnowsze technologie IT i ICT, realizowanych także w formule PPP,

 • projektach inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

 • projektach infrastrukturalnych oraz badawczo-rozwojowych,

 • projektach ITS,

 • projektach szkoleniowych

Wspomagamy samorządy w przygotowaniach do wdrożenia normy ISO 37120, a także podpowiadamy jak przygotować się do wdrażania usług inteligentnych: jakie usługi wybrać, w jakiej kolejności wdrożyć je oraz jak pozyskać fundusze wspierające wdrożenie.

 

 

 
   
   

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

 

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu

tel. +48 720 911 820
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

Patroni Medialni

 

 

Rada Programowa 2017

Arkadiusz Hołda
Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej

dr hab. prof. AM Gdynia 
Marek Grzybowski
Prezes Polskiego Klastra Morskiego

dr inż. Adrian Kapczyński
prezes Polskiego Towarzystwa
Informatycznego –
Oddział Górnośląski

Tomasz Klekowski
prezes Związku Pracodawców
Technologii Cyfrowych Lewiatan

Anna Kornacka
Prezeska zarządu Związku Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan

Andrzej Majewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego –
Oddział Pomorski

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20,
dyrektor Centrum Energetyki 
Prosumenckiej Politechniki Śląskiej

Józef Neterowicz
Radca w Ambasadzie Szwecji

Tadeusz Donocik
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach

dr Magdalena Rogulska
Szwedzko – Polska Platforma
Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Andrzej Dulka
prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 

dr inż. Andrzej Żurkowski
dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Marian Noga 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dariusz Szwed
Doradca Prezydenta Słupska
ds. Zagranicznych,
przewodniczący rady programowej
Zielonego Instytutu

dr Stanisław Pietruszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Edward Tomasz Połaski
Prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Marcin Paprzycki
Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI
 


Andrzej Arendarski
prezes Krajowej Izby Gospodarczej
 
Marek Dąbrowski
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji
Janusz Jarosiński
Przewodniczący Rady
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej


Artur Mazurkiewicz
Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców
 
Maciej Potocki
Prezes Zarządu i dyrektor Generalny Wrocławskiego Parku Technologicznego

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy


Dr inż. Łukasz Szałata
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Eko-Biegły
 
Karol Kaczmarski
Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Adrzej Guła
Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska
Bożena Pietras-Goc
Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Marian Serwach
Prezes Płońskiej Izby Gospodarczej

Dorota Chwieduk
Wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

 

Matthias Rehm
Główny specjalista ds. ekonomicznych
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

Barbara Adamska
Prezes ADM Poland,
członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw.
Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT
   
Szymon Firląg
 Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
   

Poprzednie edycje

SMART CITY - założenia i perspektywy 2016r.

WARSZAWA | 22 MARCA

  GDAŃSK | 28 KWIETNIA

 

 

WROCŁAW | 9 CZERWCA

 

 

KRAKÓW | 17 LISTOPADA

 

 


 

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.
 

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
Klaudia Moskała - Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

 

Kontakt ds. współpracy merytorycznej i uczestnictwa:
Krzysztof Bućko
tel. +48 725 792 691
e-mail: krzysztof.bucko@successpoint.pl

Kontakt ds. współpracy medialnej:
Kamila Stefańska

tel. +48 720 911 825
e-mail: kamila.stefanska@successpoint.pl