Dołącz do nas na FB

W jakim zakresie południowa część Polski realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

 

Na powyższe, oraz wiele innych ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas XIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu:

SMART CITY - założenia i perspektywy

9 listopada 2017 r. | Kraków


>>ZAREJESTRUJ SIĘ<<
 

Patronat Honorowy:
 

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa 
Małopolskiego

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa 
Pomorskiego

Witold Stępień
Marszałek
Województwa 
Łódzkiego

Sławomir Sosnowski
Marszałek 

Województwa Lubelskiego

Jerzy Leszczyński
Marszałek
Województwa Podlaskiego

Adam Jarubas
Marszałek
Województwa 
Świętokrzyskiego

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek
Województwa 
Lubuskiego

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

Partner Technologiczny:


Partnerzy:

                        Proponowana tematyka kongresu:

 I. DEBATA OTWIERAJĄCA
     Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw
     i zaangażowania społecznego.​
 II. SESJA PLENARNA
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 III. PANEL DYSKUSYJNY

     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
 IV. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
     oraz ekologiczny i zrównoważony transport.

 

>>SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONGRESU<<


 

  Partnerzy wspierający  

                                                                                                

     

 

Do bezpłatnego udziału w kongresie zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

 

<<<POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU>>>

 

Podczas kongresu rozlosujemy książki:
                                                                                                                                                     

Warunki udziału:

Uczestnictwo w kongresie dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE
Rejestracja możliwa jest poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY>>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania
z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1200 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu
zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Udział jest bezpłatny dla osób z grupy docelowej

Udział płatny dotyczy przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych
(1 200zł netto/os.)*

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rezygnacja z płatnych usług

W przypadku rezygnacji z zamówionych wcześniej usług w terminie do 5 dni przed dniem rozpoczęcia konferencji, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty zamówienia.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Lokalizacja

Holiday Inn Kraków City Center
ul. Wielopole 4
31-072 Kraków 

Parter, Sala: Renoir III + IV
 

Program

 

8:20 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Powitanie gości

9:10 - 9:25

Uroczyste otwarcie XIII Kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy"

9:25 - 10:35

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów
oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego

 

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

⇒ Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie

⇒ Angelika Jarosławska - Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0

⇒ Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii

⇒ Andrzej Guła - Prezes Zarządu, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Krakowski Alarm Smogowy

1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.

10:35 - 10:50

Sesja plenarna

 • Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny.
  Małgorzata Durda 
  - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

10:50 - 11:20
 • Otwarte miejskie centra dystrybucji
  Tomasz Dowgielewicz - Marlo Poland Sp. z o.o.
11:20 - 11:35
 • Miasta na zdjęciach ukośnych i w  3D – pełna przestrzeń informacji dla mieszkańców, inwestorów i samorządowców.
  Witold Kuźnicki -
  Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o.
11:35 - 11:50
 • Inteligentne systemy dla mieszkańców i pracowników instytucji samorządowych
  Sebastian Dłuski - 
  Kierownik Działu Projektów Strategicznych, Smart in Sp. z o. o., Sp. K.
11:50 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 - 12:35

Sesja plenarna

 • ​Łukasz Lik - Dyrektor Techniczny Hikvision Poland
12:35 - 12:50
 • "Smart City – redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą miejską. Efektywniejsze wykorzystanie budżetu miejskiego".
  Jacek Kubrak
   - Dyrektor Generalny, GRADIS Sp z o.o.
12:50 - 13:00 BLOKADA ALKOHOLOWA oraz SYSTEM GASZENIA   – bezwzględny warunek bezpieczeństwa transportu publicznego
Rafał Misztalski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny - Systemy Autobusowe Sp. z o. o.
13:00 - 14:00

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii
w aglomeracjach miejskich

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Marta Wieciech-Kumięga - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Sącz

⇒ Andrzej Guła - Prezes Zarządu, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Krakowski Alarm Smogowy

⇒ Włodzimierz Pomierny - Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu

⇒ Marek Mroczkowski - Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

⇒ Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii

⇒ Bartłomiej Zydel - PPP Development Manager, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz sp.j.

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena, perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii 

14:00 - 14:20 Przerwa kawowa

14:20 - 15:20

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Moderator: Dr Krzysztof Buczkowski - socjolog, ekonomista, twórca i redaktor naczelny portalu www.multimodalny.pl

⇒ Jadwiga Skrobacka - Kierownik, Koordynator GIS, Biuro Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych, Urząd Miasta Kielce

⇒ Łukasz Franek - Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

⇒ dr inż. Jacek Malasek - Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

⇒ Jerzy Wiatr - Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie

⇒ Łukasz Pawlik - Zastępca Dyrektora, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami, transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.

15:20 - 15:30 Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu

Paneliści

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
Zakres tematyczny
1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości
    życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości
    społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT
    dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa worganizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie, kursy i szkolenia m.in.: w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów/.
Od listopada 2010 r. Marszałek Województwa Lubuskiego.

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwiajania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2017 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla miast, a szczególnie w zrównoważonym transporcie oraz rowiązaniach na polepszenie jakości powietrza.

Angelika Jarosławska 

Koordynator programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Rzeczypospolitej Polskiej, największego infrastrukturalnego programu klastrowego, skupiającego kluczowe gałęzie gospodarki na wzór współczesnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie. Oddolny program przedsiębiorców - Polska 3.0, skupia projekty zrównoważonego rozwoju, smart city i czołowe polskie innowacje. Zainicjował także odbudowę żeglugi śródlądowej w Polsce. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Współtworzyła i koordynuje pracę klastrów będących pod parasolem OKIP. Prezes Zarządu Karma Clutch Sp. z o.o., Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Kreator marki Cluster Word. Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego. Członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową i zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Absolwentka IESE Business School w Barcelonie. Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu. 

Andrzej Guła - Prezes Zarządu, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Krakowski Alarm Smogowy

Inicjator Krakowskiego Alarmu Smogowego. Ekonomista specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska. Doradza instytucjom w zakresie projektów i programów ochrony środowiska (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/NFOŚiGW). Był ekspertem dla NFOŚiGW przy tworzeniu programu KAWKA - mechanizmu wsparcia likwidacji niskiej emisji. Był członkiem Komitetu Sterującego Funduszem Spójności przy Ministerstwie Środowiska. Pracuje w Instytucie Ekonomii Środowiska – think tank, działający w obszarach efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. W projekcie będzie pełnić rolę eksperta ds. ochrony powietrza.

Andrzej Rajkiewicz jest związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A., Fundacją Poszanowania Energii z Warszawy oraz stowarzyszeniem agencji energetycznych SAPE-Polska.

Specjalizuje się w problematyce finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Opracowuje biznes plany i studia wykonalności dla inwestycji energooszczędnych w budownictwie i strukturach miejskich. Koordynował wiele projektów współpracy międzynarodowej, europejskich i bilateralnych związanych z promocją energooszczędności w sektorze komunalno-bytowym I przedsiębiorstwach.

Sesja plenarna
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Małgorzata Durda

Menadżer operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych firmach motoryzacyjnych obejmującym sprzedaż autobusów, rozwój sieci dealerskiej, obsługę posprzedażną, prowadzenie projektów i restrukturyzacje. Doświadczenie we współpracy z wieloma rynkami europejskimi. Obecne stanowisko: Volvo Polska, Bus Country Manager na rynki PL, EE, LT, LV.     

Tomasz Dowgielewicz

Dyrektor Zarządzający Marlo Polska Sp. z o.o. wdrażającej systemy do zarządzania łańcuchami dostaw.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Logistyka, Universidade da Beir Interior (PT), Canadian Management Institute, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez wiele lat kierował międzynarodowymi projektami badawczymi i sprzedażą usług konsultingotwo – wdrożeniowych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Autor licznych wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie logistyki, standaryzacji wymiany danych i zarządzania łańcuchami dostaw i Fizycznego Internetu. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Jacek Kubrak

Dyrektor Generalny, GRADIS Sp z o.o. - twórca innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Współpracował z firmami inwestycyjnymi Private Equity oraz Venture Capital tworząc struktury finansowe transakcji przejęć oraz realizując interdyscyplinarne projekty doradczo-menedżerskie koncentrujące się na zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstw w oparciu o zmiany podejścia do innowacji oraz wdrożenia nowych technologii. Kluczowe przedsięwzięcia gospodarcze, jakie dotychczas zrealizował, nie licząc GRADIS i Creotech Instruments, to: Scan Computer Data Sp. z o.o. System, System 3000 S.A., SterProjekt S.A., Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych Contango S.A., Creotech Instruments S.A. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych o specjalności „Wibroakustyka Maszyn i Urządzeń” oraz podyplomowe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentem programów menedżerskich IESE Business School, Harvard Business School oraz INSEAD Business School.
   

Witold Kuźnicki

Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o. Biografia prelegenta: Absolwent SGGW i SGH gdzie studiował planowanie przestrzenne oraz handel zagraniczny. Pracował w zakładzie Geoinformatyki Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie zajmował się planowaniem przestrzennym i rozwiązaniami GIS. Następnie zdobywał doświadczenie w informatycznej spółce giełdowej będąc odpowiedzialnym za segment administracji samorządowej i internetowe portale mapowe. Od blisko 10 lat pracuje w MGGP Aero, lidera rynku rozwiązań opartych na skaningu laserowym i cyfrowych zdjęciach lotniczych. Odpowiedzialny jest m.in. za rozwój oferty m.in. dla administracji samorządowej i branży sieciowej.

Sebastian Dłuski

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, zaangażowany w badania naukowe nad innowacyjnym rozwojem miast i regionów, polityką innowacyjności oraz prawem i instytucjami Unii Europejskiej. W przeszłości zajmował się przygotowywaniem studiów wykonalności inwestycji i dokumentacji aplikacyjnej projektów planowanych do dofinansowania z funduszy UE w obszarze rozwiązań Smart City, e-usług oraz infrastruktury IT/ICT. Doświadczenie zdobywał również na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem dużych projektów informatycznych.

   
Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
Zakres tematyczny
1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena, perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne
   systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja
   świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa worganizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Marta Wieciech-Kumięga 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta w Nowym Sączu
Absolwentka Politechniki Krakowskiej Wydział Chemii specjalność inżynieria chemiczna. Od 1984 r nieprzerwanie pracuje w administracji rządowej i samorządowej w obszarach ochrony środowiska. W latach 1990 - 1995 dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu, w latach 1995 – 1999 Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska w Nowym Sączu, następnie główny specjalista w WIOŚ i Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Od maja 2015 r. dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Nowy Sącz. Rzeczoznawca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (ministra środowiska i wojewody małopolskiego), ekspert „Czystej Produkcji”. Od początku pracy zawodowej zaangażowana w organizację i realizację działań głównie w zakresie ochrony powietrza. Obecnie min. współorganizator i koordynator porozumienia miast i gmin „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze”.
 

Andrzej Guła - Prezes Zarządu, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Krakowski Alarm Smogowy

Inicjator Krakowskiego Alarmu Smogowego. Ekonomista specjalizujący się w tematyce ochrony środowiska. Doradza instytucjom w zakresie projektów i programów ochrony środowiska (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/NFOŚiGW). Był ekspertem dla NFOŚiGW przy tworzeniu programu KAWKA - mechanizmu wsparcia likwidacji niskiej emisji. Był członkiem Komitetu Sterującego Funduszem Spójności przy Ministerstwie Środowiska. Pracuje w Instytucie Ekonomii Środowiska – think tank, działający w obszarach efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. W projekcie będzie pełnić rolę eksperta ds. ochrony powietrza.

Marek Mroczkowski

Zatrudniony na stanowisku konsultanta ds. ochrony środowiska w Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Zajmuje się zagadnieniami zanieczyszczenia środowiska, w tym ochroną jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a także sprawami zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach miejskich. Uczestniczy w projekcie EMPI "Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przez 18 lat pracował w administracji publicznej w obszarach ochrony środowiska i współpracy międzynarodowej. (Najwyższa Izba Kontroli, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Urząd Statyczny).

Był wykładowcą na Uniwersytecie w Newcastle, Australia a także uczelniach polskich.

Andrzej Rajkiewicz jest związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A., Fundacją Poszanowania Energii z Warszawy oraz stowarzyszeniem agencji energetycznych SAPE-Polska.

Specjalizuje się w problematyce finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Opracowuje biznes plany i studia wykonalności dla inwestycji energooszczędnych w budownictwie i strukturach miejskich. Koordynował wiele projektów współpracy międzynarodowej, europejskich i bilateralnych związanych z promocją energooszczędności w sektorze komunalno-bytowym I przedsiębiorstwach.

Bartłomiej Zydel -  PPP Development Manager, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz sp.j.

Zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym, w tym przede wszystkim kontaktami z podmiotami sektora publicznego (głównie jednostkami samorządu terytorialnego) w zakresie kompleksowego doradztwa przy korzystaniu przez te podmioty z formuły PPP. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, a także nauki o administracji. Członek zwyczajny Collegium Invisibile.

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport
Zakres tematyczny
1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej
    gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność
    - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie
    analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne
    zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce
    miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych
    drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring
    wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart
    elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia dla
    bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska
    i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne
      zarządzanie paliwami, transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.
Moderator
dr Krzysztof Buczkowski 

Socjolog, ekonomista, twórca i redaktor naczelny portalu www.multimodalny.pl – zrównoważona mobilność miejska w praktyce. W latach 2012–2015 kierował polskimi działaniami w ramach unijnego projektu ENDURANCE – wsparcie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (25 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia – www.epomm.eu/endurance/), jednocześnie szefując CIFAL Płock – afiliowanemu ośrodkowi szkoleniowemu Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR. Jako aktywny samorządowiec i społecznik inicjował i współtworzył wiele zmian w obszarze miejskiej mobilności, m.in.: pierwsze w Płocku kompleksowe badania potoków pasażerskich i zorganizowanie na ich podstawie nowej siatki połączeń itp. Autor planów zrównoważonej mobilności miejskiej dla polskich miast. Entuzjasta koncepcji SMARTCITY (inteligentne miasto). Należy do grupy ekspertów inicjatywy U4SSC (United for Smart Sustainable Cities), zorganizowanej przez dwie agendy ONZ: UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) i ITU (International Telecommunication Union). Aktywny członek wielu stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Naukowego Płockiego i Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Autor książek i artykułów nt. zrównoważonej mobilności miejskiej, kultury informatycznej, informatyzacji samorządów. Redaktor naczelny kwartalnika „Praca i Rozwój”. Nauczyciel akademicki.
Paneliści 

Jadwiga Skrobacka 

mgr inż. arch. krajobrazu z doświadczeniem projektanta i planisty urbanistycznego, wykładowcy z zakresu zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miast. 
Wieloletni  pracownik Urzędu Miasta w Kielcach, w wydziałach odpowiedzialnych za środowisko i rozwój miasta, obecnie zatrudniona na stanowisku Kierownika Biura Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem w Wydziale Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.Od 2007 r. koordynuje projektowanie i wdrażanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Kielcach jako narzędzia integrującego i wspierającego w  procesach zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta, uruchomionego na  początku 2009 r. i rozwijanego na bieżąco, zgodnie z potrzebami uzytkowników.

Łukasz Franek

jest obecnie Zastępcą Dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Jest odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego oraz zarządzanie ruchem, w tym rowerowym i pieszym. Absolwent Politechniki Krakowskiej, po okresie edukacji pozostał na Uczelni, gdzie przez dziesięć lat współrealizował projekty unijne oraz krajowe w tematyce zrównoważonej mobilności, a także rozwijał własne badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu oraz transportu zbiorowego. Otwarty doktorat z oceny ryzyka zdarzeń z udziałem pieszych w transporcie zbiorowym. Autor publikacji naukowych w tematyce zrównoważonej mobilności, między innymi analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania stref ograniczonego ruchu oraz organizacji transportu w trakcie imprez masowych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu analiz i ekspertyz w zakresie zarządzania mobilnością w obszarach zurbanizowanych, w tym dla największych polskich miastach. Autor lub współautor strategii systemów transportowych, zarządzania transportem zbiorowym, planów mobilności, systemów carsharingu oraz bikesharingu, a także korytarzy zeroemisyjnych. 

dr inż. Jacek Malasek

Koordynator projektów badawczych UE z zakresu polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów; www.ibdim.edu.pl). Uczestniczył w 15 projektach unijnych, m.in.: Transport Planning, Land Use and Sustainability; Changing  Behavior towards a more Sustainable Transport System; Pedestrians’ Quality Needs; Green Urban Transport Systems; Learning from Differences in Mobility Behaviour: A Comparative Research among European Cities; Towards Autonomic Road Transport Support Systems. Obecnie w projekcie UDRIVE (Large Scale Naturalistic Driving Observations for Safe and Sustainable Transport) prowadzi badania zachowań kierowców w warunkach rzeczywistych, dotyczące bezpiecznego i ekologicznego stylu jazdy. Uczestniczył w pracach wspólnych grup roboczych JTRC/OECD/ITF: Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health; Working Group on Cycling Safety.

Łukasz Pawlik

 

Z-ca dyrektora ds. zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Absolwent Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej. Przez cały czas związany z Krakowską zielenią, początkowo jako inspektor a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie. Zaangażowany w wiele projektów, między innymi jako zastępca kierownika projektu Monit-Air (Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie), czy też w projekt SEUP (System Elektronicznych Usług Publicznych), w zakresie budowy aplikacji dziedzinowej „Zieleń”.
 
 

Partnerzy

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. Grupa Volvo oferuje również kompletne rozwiązania w zakresie finansów i usług.            

W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: największą fabrykę autobusów Volvo w Europie, produkującą m.in. innowacyjne autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Volvo Polska zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, utytułowanym wyróżnieniami dla najlepszego pracodawcy.  W 2016 roku firma Volvo Polska po raz siódmy otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Volvo uzyskało też drugie miejsce w kategorii Motoryzacja i Lotnictwo w badaniu pracodawców prowadzonym przez firmę Antal oraz czwarte miejsce w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu Randstad.

Fabryka autobusów Volvo we Wrocławiu

Obecnie wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

Produkcja autobusów Volvo rozpoczęła się we Wrocławiu w 1996 roku. Fabryka autobusów jest więc częścią lokalnej, wrocławskiej społeczności od ponad dwudziestu lat.

Działalność zakładu obejmuje cały proces dostarczania produktów, począwszy od projektowania konstrukcji oraz adaptacji według specyfikacji klientów, poprzez produkcję, aż po jednostki komercyjne i wsparcie po sprzedaży. Na przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, fabryka sukcesywnie zwiększała liczbę produkowanych pojazdów. W 2014 roku z linii produkcyjnej fabryki Volvo we Wrocławiu zjechał 10-tysięczny autobus.

W 2010 roku, we wrocławskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Od tego czasu firma Volvo dostarczyła ponad 2200 zelektryfikowanych autobusów operatorom transportu publicznego w Europie. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz najnowszy model – w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric.
 


GRADIS to innowacyjny start-up, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do tworzenia unikatowych rozwiązań związanych z projektowaniem oświetlenia zewnętrznego.Opracowane oprogramowanie umożliwia projektowanie i wielokryterialną optymalizację projektów fotometrycznych oświetlenia ulicznego, a także dynamiczne sterowanie tym oświetleniem. 
 
Rozwiązanie GRADIS zostało przetestowane zarówno w Polsce jak i Europie, a zrealizowane projekty wykazały średnio 16% oszczędność energii wynikającej z projektowania oraz dodatkowy 15% zysk z implementacji systemu sterującego. Oszczędności energetyczne, to nie tylko korzyści ekonomiczne, ale również ekologiczne. Dzięki wdrożeniu rozwiązania zmniejszona zostanie ilość CO2 emitowanego do atmosfery. Jednocześnie zoptymalizowany komputerowo projekt oświetlenia redukuje Skażenie Światłem (Light Polution).
 
Zastosowanie oprogramowania GRADIS aż o 97% skraca czas projektowania oświetlenia. Start-up GRADIS był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach, między innymi był laureatem konkursów European Start-up Challenge oraz TBB Business Booster.

 

MGGP Aero od blisko dwudziestu lat rozwija rynek fotogrametryczny w Polsce. Dostarcza wysokiej jakości dane teledetekcyjne z rozwiązaniami do publikacji w Internecie. Realizuje kompleksowe teledetekcyjne analizy środowiska. Firma osiąga sukcesy także na rynku międzynarodowym. Wszystko dzięki zaangażowaniu specjalistów, doświadczeniu i własnej technologii.
 

Marlo Poland to część grupy Marlo – dostawcy technologii MixMoveMatch w zakresie transportu i logistyki, transportu intermodalnego i ITS. Utworzona w 1997 roku koncentrowała się głównie wokół rozwiązań dla portów i dostaw door-to-door z wykorzystaniem transportu wodnego. Marlo uczestniczyło w licznych międzynarodowych projektach badawczych takich jak: IPSI, TRAPIST, Advances, Marqual, MTCP, REALISE, PROMIT, INFOLOG, Themis, D2D, and FREIGHTWISE for DG VII/TREN, and ERAMAR, INTEGRATION, and CREATE3S for DG Research, iCargo, e-Impact, CLOUD, w których wypracowało wiedzę na temat potrzeb komercyjnych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Komercjalizuje wyniki badań projektów badawczych we współpracy z dostawcami usług logistycznych wypracowując przełomowe rozwiązania z linii MixMoveMatch usprawniające logistykę producentów i dystrybutorów takich jak 3M, L’Oreal, NewYorker z takimi partnerami jak DHL, CEVA, DB Shenker, DHL, Gebruder Weis, Kleine czy DSV. Wspomagając organizację miejskich centrów dystrybucyjnych dostarcza rozwiązań w Belgii, Holandii czy Niemczech. Oszczędności generowane przez rozwiązania MixMoveMatch u głównych klientów to 35% kosztów transportu, magazynowania i do 50% kosztów operacyjnych w magazynach. Dostarcza narzędzi do monitorowania ładunków w całym łańcuchu dostaw, dynamicznego zarządzania łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym oraz umożliwiających współpracę partnerów w układach sieciowych. Ta wizja logistyki przyszłości przyświeca Marlo wdrażającemu rozwiązania MixMoveMatch czyniących logistykę czystszą, tańszą i pozwalającą na generowanie większych przychodów dla dostawców usług.

AutoWatch Polska Sp. z o. o. jest generalnym importerem oraz dystrybutorem blokad alkoholowych szwedzkiego producenta AutoWatch. Urządzenia AutoWatch są zgodne z polskimi i międzynarodowymi normami oraz mogą być stosowane w programach prewencyjnych. Spełnią wymogi Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Systemy Autobusowe Sp. z o. o. zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem oraz serwisem systemów automatycznej detekcji oraz gaszenia pożarów z układem autodiagnostycznym II generacji – system FiwaGuard w autobusach o napędzie niekonwencjonalnym (gazowym, elektrycznym oraz hybrydy) jak i konwencjonalnym. 
Montaż odbywa się na etapie produkcji w największych fabrykach autobusów tj. Solaris, Solbus, Man, Autosan, Volvo.

Blokady alkoholowe oraz Systemy gaszenia są montowane w pojazdach komunikacji publicznej (np. autobusach, tramwajach) o napędzie konwencjonalnym jak i elektrycznym, pojazdach flotowych oraz u odbiorców indywidualnych. Spółki należą do grupy kapitałowej Systemy Autobusowe. Firmy wyznaczają najnowsze trendy bezpieczeństwa w obszarze transportu publicznego jak i indywidualnego.

W Smart in wdrażając najnowocześniejsze technologie wspomagamy efektywność przemysłu oraz jakość życia i bezpieczeństwo w miastach. Wdrażamy inteligentne systemy monitoringu i analiz; szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań wspomagania decyzji dla służb miejskich i porządkowych.

Smart in jest częścią Grupy INTROL S.A. - największego polskiego holdingu inżynierskiego. Spinamy ponad 20-letnie doświadczenia Grupy na polu pomiarów przemysłowych, automatyki i inżynierii z innowacyjnymi technologiami w dziedzinach analizy, przetwarzania i korelacji danych.

(logotypy przesyłałam w poprzednim mailu)

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
panele dyskusyjne możliwość uczestnictwa firmy w wybranych panelach dyskusyjnych
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Poprzednie Edycje

SMART CITY - założenia i perspektywy 2017r.

WARSZAW | 28 MARCA   GDAŃSK | 30 MAJA

 
  WROCŁAW | 29 CZERWCA  
   

 

 SMART CITY - założenia i perspektywy 2016r.

WARSZAWA | 22 MARCA

  GDAŃSK | 28 KWIETNIA

 

 

WROCŁAW | 9 CZERWCA

 

 

KRAKÓW | 17 LISTOPADA

 

 


 

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.
 

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Patroni Medialni

 
     

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl