Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Uwolnienie potencjału społecznego, prowadzenie zrównoważonej polityki i wdrożenie innowacyjnych technologi to kluczowe elementy inteligentnych i rozwijających się miast.

Właśnie te kwestie podkreślali uczestnicy XIII Edycji Ogólnopolskiego Kongresu "Smart City - założniea i perspektywy", który odbył się 9 listopada w Krakowie.

Uczestnikami kongresu byli włodarze polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do Patronów Honorowych, Ekspertów, Partnerów oraz licznie zgromadzonych Uczestników spotkania.

Patronat Honorowy:
 

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa 
Małopolskiego

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa 
Pomorskiego

Witold Stępień
Marszałek
Województwa 
Łódzkiego

Sławomir Sosnowski
Marszałek 

Województwa Lubelskiego

Jerzy Leszczyński
Marszałek
Województwa Podlaskiego

Adam Jarubas
Marszałek
Województwa 
Świętokrzyskiego

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek
Województwa 
Lubuskiego

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

 

Partner Technologiczny:


Partnerzy: 

                        

Konferencję uroczyście otworzył Pan Rafał Kulczycki - Dyrektor Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta Krakowa, który odpowiedzialny jest za rozwój miasta. Kraków od kilku lat stara się skutecznie przekonywać mieszkańców od zaangażowania się w projekty Smart City. Zdaniem prelegenta istnieje sześć podstawowych obszarów inteligentnych miast, a są to: społeczeństwo, gospodarka, transport, jakość życia, zarządzania oraz środowisko. Duża skala działania wymaga zaawansowanych rozwiązań w zakresie inteligentnego systemu zarządzania ruchem, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wielu innych aspektów, nad którymi Kraków sukcesywnie pracuje.
 

Pierwsza debata kongresu poświęcona była możliwością rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego. Moderator, Pan Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział: Anna Dworakowska - przedstawicielka Polskiego Alarmu Smogowego, Angelika Jarosławska - Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, oraz Koordynator Programu POLSKA 3.0, Izabela Kumor-Pilarczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych w Ambasadzie Szwecji oraz Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii.


Po pierwszej debacie przyszedł czas na sesję plenarną, podczas której Partnerzy Kongresu mieli możliwość przedstawienia swojej wizji SMART CITY. Podczas sesji plenarnej wystąpili:

 • "Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny." - Małgorzata Durda - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.
   
 • "Otwarte miejskie centra dystrybucji." - Tomasz Dowgielewicz - Marlo Poland Sp. z o.o.
   
 • "Miasta na zdjęciach ukośnych i w  3D – pełna przestrzeń informacji dla mieszkańców, inwestorów i samorządowców." - Witold Kuźnicki - Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o.
   
 • "BLOKADA ALKOHOLOWA oraz SYSTEM GASZENIA   – bezwzględny warunek bezpieczeństwa transportu publicznego." - Rafał Misztalski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Systemy Autobusowe Sp. z o. o.
   
 • "Najnowsze technologie w systemach telewizji dozorowej." - ​Łukasz Lik - Dyrektor Techniczny, Hikvision Poland
   
 • "Inteligentne systemy dla mieszkańców i pracowników instytucji samorządowych." - Sebastian Dłuski - Kierownik Działu Projektów Strategicznych, Smart in Sp. z o. o., Sp. K.
   
 • "Smart City – redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą miejską. Efektywniejsze wykorzystanie budżetu miejskiego." - Jacek Kubrak - Dyrektor Generalny, GRADIS Sp z o.o.


Po przerwie kawowej, podczas której uczestnicy odwiedzali stoiska firm partnerskich, przyszła pora na kolejny panel - Efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii w aglomeracjach miejskich. Moderator sesji, Pan Dariusz Szwed oraz paneliści: Marta Wieciech-Kumięga - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Nowy Sącz, Kazimierz Monkiewicz - Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Włodzimierz Pomierny - Ekspert w Agencji Rozwoju Przemysłu, Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes zarządu w Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Fundacji Poszanowania Energii oraz Bartłomiej Zydel - PPP Development Manager w  Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz sp.j., odpowiedzieli na nurtujące pytania uczestników oraz opowiedzieli o wielu przypadkach wykorzystania energii w Polsce oraz za granicą.
 

Ostatnia sesja należała ponownie do dr Krzysztofa Buczkowskiego - socjologa, ekonomisty, twórcy i redaktora naczelnego portalu www.multimodalny.pl. Jako moderator panelu dyskusyjnego Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane  m.in. z automatyzacją transportu oraz innowacyjną infrastrukturą miejską.  W debacie wzięli udział: Jadwiga Skrobacka - Kierownik, Koordynator GIS w Urzędzie Miasta Kielce, Łukasz Franek - Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,  ​Łukasz Lik - Dyrektor Techniczny w Hikvision Poland, dr inż. Jacek Malasek - Koordynator Projektów w Instytucie Badawczy Dróg i Mostów, Kazimierz Monkiewicz - Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  Łukasz Pawlik - Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Pan Jerzy Wiatr Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie. Na zakończenie Kongresu wśród uczestników zostały rozlosowane upominki ufundowane przez firmy: Hikvision Poland oraz MGGP Aero Sp. z o.o.
 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się już w pierwszym kwartale 2018 roku.


 

 

 

>>SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONGRESU<<
 

  Partnerzy wspierający  

                                                                                                

     

<<<POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU>>>

 

Podczas kongresu rozlosowaliśmy książki:
                                                                                                                                                     


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Lokalizacja

Holiday Inn Kraków City Center
ul. Wielopole 4
31-072 Kraków 

Parter, Sala: Renoir III + IV
Parking 1 h - 10 PLN

Program

 

8:20 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10

Powitanie gości

9:10 - 9:25

Uroczyste otwarcie XIII Kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy"

Rafał Kulczycki - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa

 

9:25 - 10:35

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów
oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego

 

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut


 Anna Dworakowska - Polski Alarm Smogowy

⇒ Angelika Jarosławska - Wiceprezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0

⇒ Izabela Kumor-Pilarczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

⇒ Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie

⇒ Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii

1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.

10:35 - 10:50

Sesja plenarna

 • Alternatywne rozwiązania dla miast - transport niskoemisyjny.
  Małgorzata Durda 
  - Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

10:50 - 11:20
 • Otwarte miejskie centra dystrybucji.
  Tomasz Dowgielewicz - Marlo Poland Sp. z o.o.
11:20 - 11:35
 • Miasta na zdjęciach ukośnych i w  3D – pełna przestrzeń informacji dla mieszkańców, inwestorów i samorządowców.
  Witold Kuźnicki -
  Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o.
11:35 - 11:45
 • BLOKADA ALKOHOLOWA oraz SYSTEM GASZENIA   – bezwzględny warunek bezpieczeństwa transportu publicznego.
  Rafał Misztalski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Systemy Autobusowe Sp. z o. o.
11:45 - 12:10 Przerwa kawowa
12:10 - 12:30

Sesja plenarna

 • Najnowsze technologie w systemach telewizji dozorowej.
  ​Łukasz Lik - Dyrektor Techniczny, Hikvision Poland
12:30 - 12:45
 • Inteligentne systemy dla mieszkańców i pracowników instytucji samorządowych.
  Sebastian Dłuski - 
  Kierownik Działu Projektów Strategicznych, Smart in Sp. z o. o., Sp. K.
12:45 - 13:00
 • Smart City – redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą miejską. Efektywniejsze wykorzystanie budżetu miejskiego.
  Jacek Kubrak
   - Dyrektor Generalny, GRADIS Sp z o.o.
13:00 - 14:00

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii
w aglomeracjach miejskich

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Marta Wieciech-Kumięga - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Nowy Sącz

⇒ Kazimierz Monkiewicz - Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

⇒ Włodzimierz Pomierny - Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu

⇒ Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii

⇒ Bartłomiej Zydel - PPP Development Manager, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz sp.j.

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena, perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii 

14:00 - 14:20 Przerwa kawowa

14:20 - 15:20

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Moderator: Dr Krzysztof Buczkowski - socjolog, ekonomista, twórca i redaktor naczelny portalu www.multimodalny.pl

⇒ Jadwiga Skrobacka - Kierownik, Koordynator GIS, Biuro Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych, Urząd Miasta Kielce

⇒ Łukasz Franek - Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

⇒ ​Łukasz Lik - Dyrektor Techniczny, Hikvision Poland

⇒ dr inż. Jacek Malasek - Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

⇒ Kazimierz Monkiewicz - Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

⇒ Łukasz Pawlik - Zastępca Dyrektora, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

⇒ Jerzy Wiatr - Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie

1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami, transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.

15:20 - 15:30 Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu

Paneliści

Uroczyste otwarcie XIII Kongresu "SMART CITY - założenia i perspektywy"

Rafał Kulczycki - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urzędzie Miasta Krakowa

Od wielu lat zaangażowany w tworzenie klimatu pro inwestorskiego w Krakowie.
Do 2012 roku szef Centrum Obsługi Inwestora. Historyk z wykształcenia i podróżnik z zamiłowania.

Debata otwierająca

Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
Zakres tematyczny
1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości
    życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości
    społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT
    dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa worganizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Izabela Kumor-Pilarczyk

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ukończyła liczne studia podyplomowe w tym:
- studia z zakresu prawa i administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- studia menedżerskie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
- studia z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej (MBA-Health Management) – na Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze,
Jest:
- członkiem Komitetu Monitorującego RPO-L2020,
- członkiem grupy roboczej do spraw szkolnictwa wyższego,
- członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
- sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego,
- członkiem grupy roboczej Lubusko-Brandenburskich spotkań partnerskich
- ekspertem w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy pomocowych dla uczelni wyższych, NGO i MŚP,
- autorką i współautorką wielu projektów z zakresu innowacji społecznych.

Obecnie: Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze


Anna Dworakowska

Współzałożycielka Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy oraz ruchu zrzeszającego inicjatywy obywatelskie na rzecz czystego powietrza – Polski Alarm Smogowy. Od pięciu lat zaangażowana w działania na rzecz czystego powietrza w Krakowie i całej Polsce. Zajmuje się promowaniem zmian legislacyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza, usprawnianiem systemu informowania o bieżącej jakości powietrza oraz rozwojem współpracy między organizacjami zajmującymi się ochroną powietrza na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zanim zajęła się działalnością na rzecz poprawy jakości powietrza, pracowała w CEE Bankwatch Network oraz Instytucie Ekonomii Środowiska. Zajmowała się monitoringiem wydatkowania funduszy UE w obszarze ochrony środowiska w Polsce, wzmacnianiem uczestnictwa społecznego w programowaniu wsparcia unijnego oraz oceną procedur przyznawania dotacji ze środków UE na poziomie regionalnym. Prowadziła badania dotyczące gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości wdrożenia proekologicznych systemów gospodarki odpadami.

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwiajania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2017 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla miast, a szczególnie w zrównoważonym transporcie oraz rozwiązaniach na polepszenie jakości powietrza.

Angelika Jarosławska 

Koordynator programu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Rzeczypospolitej Polskiej, największego infrastrukturalnego programu klastrowego, skupiającego kluczowe gałęzie gospodarki na wzór współczesnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie. Oddolny program przedsiębiorców - Polska 3.0, skupia projekty zrównoważonego rozwoju, smart city i czołowe polskie innowacje. Zainicjował także odbudowę żeglugi śródlądowej w Polsce. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Współtworzyła i koordynuje pracę klastrów będących pod parasolem OKIP. Prezes Zarządu Karma Clutch Sp. z o.o., Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Kreator marki Cluster Word. Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego. Członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową i zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Absolwentka IESE Business School w Barcelonie. Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu. 

Andrzej Rajkiewicz

Jest związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A., Fundacją Poszanowania Energii z Warszawy oraz stowarzyszeniem agencji energetycznych SAPE-Polska.

Specjalizuje się w problematyce finansowania poprawy efektywności energetycznej w budynkach. Opracowuje biznes plany i studia wykonalności dla inwestycji energooszczędnych w budownictwie i strukturach miejskich. Koordynował wiele projektów współpracy międzynarodowej, europejskich i bilateralnych związanych z promocją energooszczędności w sektorze komunalno-bytowym I przedsiębiorstwach.

Sesja plenarna

Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Małgorzata Durda

Menadżer operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych firmach motoryzacyjnych obejmującym sprzedaż autobusów, rozwój sieci dealerskiej, obsługę posprzedażną, prowadzenie projektów i restrukturyzacje. Doświadczenie we współpracy z wieloma rynkami europejskimi. Obecne stanowisko: Volvo Polska, Bus Country Manager na rynki PL, EE, LT, LV.     

Tomasz Dowgielewicz

Dyrektor Zarządzający Marlo Polska Sp. z o.o. wdrażającej systemy do zarządzania łańcuchami dostaw.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Logistyka, Universidade da Beir Interior (PT), Canadian Management Institute, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez wiele lat kierował międzynarodowymi projektami badawczymi i sprzedażą usług konsultingotwo – wdrożeniowych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Autor licznych wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie logistyki, standaryzacji wymiany danych i zarządzania łańcuchami dostaw i Fizycznego Internetu. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Witold Kuźnicki

Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o. Biografia prelegenta: Absolwent SGGW i SGH gdzie studiował planowanie przestrzenne oraz handel zagraniczny. Pracował w zakładzie Geoinformatyki Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, gdzie zajmował się planowaniem przestrzennym i rozwiązaniami GIS. Następnie zdobywał doświadczenie w informatycznej spółce giełdowej będąc odpowiedzialnym za segment administracji samorządowej i internetowe portale mapowe. Od blisko 10 lat pracuje w MGGP Aero, lidera rynku rozwiązań opartych na skaningu laserowym i cyfrowych zdjęciach lotniczych. Odpowiedzialny jest m.in. za rozwój oferty m.in. dla administracji samorządowej i branży sieciowej.

Sebastian Dłuski

Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, zaangażowany w badania naukowe nad innowacyjnym rozwojem miast i regionów, polityką innowacyjności oraz prawem i instytucjami Unii Europejskiej. W przeszłości zajmował się przygotowywaniem studiów wykonalności inwestycji i dokumentacji aplikacyjnej projektów planowanych do dofinansowania z funduszy UE w obszarze rozwiązań Smart City, e-usług oraz infrastruktury IT/ICT. Doświadczenie zdobywał również na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem dużych projektów informatycznych.