Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

30 maja 2017 roku w Hotelu NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM odbyła się XI edycja kongresu:

"SMART CITY - założenia i perspektywy"
 

Uczestnikami kongresu byli włodarze polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do Patronów Honorowych, Ekspertów, Partnerów oraz licznie zgromadzonych Uczestników:

Patroni Honorowi:

 

 

 

 

 

Mieczysław Struk
Marszałek
Województwa 
Pomorskiego

Paweł Adamowicz
Prezydent
Miasta Gdańska

 

Wojciech Szczurek
Prezydent
Miasta Gdyni

Jacek Karnowski
Prezydent
Miasta Sopotu

Mikołaj Bogdanowicz
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Sławomir Sosnowski
Marszałek 
Województwa Lubelskiego

Elżbieta Anna Polak 
Marszałek
Województwa 
Lubuskiego

Witold Stępień
Marszałek
Województwa 
Łódzkiego

Jacek Krupa
Marszałek
Województwa 
Małopolskiego

Jerzy Leszczyński
Marszałek
Województwa Podlaskiego

Adam Jarubas
Marszałek
Województwa 
Świętokrzyskiego

Artur Chojecki
Wojewoda
Warmińsko-Mazurski

Piotr Grzymowicz
Prezydent
Miasta Olsztyna

Jacek Jaśkowiak
Prezydent
Miasta Poznania

Robert Biedroń
Prezydent
Miasta Słupska


Partnerzy:

 

Pierwsza debata kongresu poświęcona była możliwością rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego. Moderator, Pan Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierające wzięli udział: Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Dalia Skutecka-Michalik - Radca Prawny, Koordynator Projektu PPP na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”, Wydział Polityki Gospodarczej - Centrum Partnerstwa i Biznesu, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie. Po pierwszej debacie przyszedł czas na wystąpienie partnera - Tomasz Dowgielewicz, przedstawiciel firmy Marlo Poland Sp. z o.o., opowiedział o otwartych miejskiech centrach dystrybucji. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o kolejnych możliwościach optymalizacji kosztów w miastach.
 

Kolejny panel dyskusyjny ponownie należał do Pana Dariusza Szweda - Doradcy Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych. Jako moderator panelu dyskusyjnego "Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich" wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane z wykorzystaniem, wytwarzeniem oraz optymalizacją kosztów energii.  W debacie wzieli udział: Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Hanna Górecka-Banasik - Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni, Zdzisław Czucha - Doradca Energetyczny, Ekspert ds. energetyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz mgr inż. Tomasz Mania - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła.
 

Ostatnią sesję - Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport poprowadził Pan Marek Grzybowski - Prezes Zarządu, Polski Klaster Morski. Zgromadzeni na sali uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że jednym z najważniejszych elementów inteligentnego miasta jest dobrze przemyślana infrastruktura oraz transport. Paneliści debaty: Szymon Faliszewski - Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza, Mirosław Kowalewski - Konsultant IT, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Pomorski, prof. Cezary Orłowski - Kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dominik Patora - Dyrektor, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Rafał Ruchlewicz - Dyrektor Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Olsztyna.

 

Patroni Medialni:


Dziękujemy wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji spotkania, która odbędzie się już 29 czerwca we Wrocławiu.

 

Partnerzy Wspierający:

   


<<<POPRZEDNIE EDYCJE KONGRESU>>>

 

Podczas kongresu rozlosujemy książki:
 
 


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Lokalizacja

NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM
ul. Pszenna 1,  80-749 Gdańsk
Parter - sala BCD 
 

Parking na terenie budynku dla wszystkich uczestników kongresu - 15 zł (cały dzień).
Wjazd od ulicy Pszennej.

Program

 

8:30 - 9:20 Rejestracja uczestników

9:20 - 9:30

Powitanie gości
9:30 - 10:45

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów
oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

⇒ Dalia Skutecka-Michalik - Radca Prawny, Koordynator Projektu PPP na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”, Wydział Polityki Gospodarczej - Centrum Partnerstwa i Biznesu, Urząd Miejski w Gdańsku

⇒ Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
 

1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy
    jakości życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału
    i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach
    smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego
    społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności
    i świadomości społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie
    i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.

10:45 - 11.15

Sesja plenarna

  • "Otwarte miejskie centra dystrybucji"
    Tomasz Dowgielewicz - Marlo Poland Sp. z o.o.
11:15 - 11:40 Przerwa kawowa
11:40 - 12:50

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii
w aglomeracjach miejskich

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut

⇒ Barbara Adamska - Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

⇒ Hanna Górecka-Banasik - Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni

⇒ Zdzisław Czucha - Doradca Energetyczny, Ekspert ds. energetyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

⇒ mgr inż. Tomasz Mania - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena,
    perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne
    i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej
    (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii
 

12.50 - 13.05 Przerwa kawowa

13:05 - 14:15

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
oraz ekologiczny i zrównoważony transport

 

Moderator: Marek Grzybowski - Prezes Zarządu, Polski Klaster Morski

⇒ Szymon Faliszewski - Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza

Mirosław Kowalewski - Konsultant IT, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Pomorski

⇒ prof. Cezary Orłowski - Kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

⇒ Dominik Patora - Dyrektor, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

⇒ Rafał Ruchlewicz - Dyrektor Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Olsztyna

 

1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych
    i rozwój lokalnej gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności
    (dostępność i niezawodność - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna,
    transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy
    i technologie analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa,
    skuteczne zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne
    wykorzystywane w logistyce miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania
    kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych drogowych, syst. bezpieczeństwa
    i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring wizyjny, wizualizacja
    informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart
    elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia
    dla bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty,
    ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne
      w transporcie i skuteczne zarządzanie paliwami, transport elektryczny
      - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.

14.15 - 14.30 Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu

Paneliści

Podczas każdej edycji Kongresu Smart City odbywają się 3 panele dyskusyjne
- dotyczące możliwości rozwoju polskich miast, inteligentnego
wykorzystania energii oraz ekologicznego transportu oraz infrastruktury.
Poniżej mogą Państwo poznać naszych panelistów oraz zakres tematyczny poszczególnych sesji.

 

Debata otwierająca
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego
Zakres tematyczny
1. Droga polskich samorządów do budowania przewagi konkurencyjnej i poprawy jakości
    życia mieszkańców.
2. Analiza potrzeb inwestycyjnych miast i regionu oraz analiza potencjału i zasobów własnych.
3. Efektywne działania instytucji publicznych - wyzwania i zagrożenia w projektach smart-city.
4. Liderzy zmian - mieszkańcy w procesie rozwoju miasta i jego przestrzeni.
5. Popularyzacja inicjatyw społecznych i wykorzystanie kreatywności aktywnego społeczeństwa.
6. Komunikacja i edukacja - kształtowanie nawyków, budowanie odpowiedzialności i świadomości
    społecznej.
7. Ukryty potencjał firm, ośrodków naukowych, organizacji i instytucji.
8. Innowacyjności i konkurencyjności polskich miast - inteligentne technologie i rozwiązania IT
    dla przedsiębiorstw i sektora publicznego.
9. Synergia działań - potencjał i korzyści z realizacji projektów w formule PPP.
Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa w organizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Barbara Adamaska

Prezes ADM Poland, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz klastrów energii, ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Grupy roboczej ds. cyfrowego wspomagania przemysłu Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, członek założyciel Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości”, członek zarządu Klastra Odnawialnych Źródeł Energii Prosument, Przewodnicząca Międzynarodowego Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej.

Dalia Skutecka-Michalik

Radca prawny. Project manager. Doktorantka i wykładowca akademicki.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Interdyscyplinarnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich Europeistyka prowadzonych na tej samej uczelni. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2014 roku prowadzi praktykę prawniczą w ramach własnej kancelarii. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego, partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, transportu oraz energetyki. Jest koordynatorem projektu PPP (ze strony podmiotu publicznego) na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” oraz uczestnikiem prac przygotowawczych i postępowań kilku innych projektów prowadzonych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Wydział Polityki Gospodarczej- Centrum Partnerstwa i Biznesu Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zajmuje się realizacją inwestycji publicznych we współpracy z sektorem prywatnym. Posiada doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, samorządowej, jako członek samorządowego kolegium odwoławczego oraz w organach kontroli.

Jej obszary zainteresowań naukowo-badawczych to: proces inwestycyjno-budowlany, partnerstwo publiczno-prywatne, rewitalizacja, bezpieczeństwo energetyczne oraz procedura administracyjna i sądowoadministracyjna.

Daniel Larsson

Radca Ambasady Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Od ponad 10 lat pomaga szwedzkim firmom rozwijać się na rynkach w CEE, a szczególnie w Polsce. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwiajania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2017 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla miast, a szczególnie w zrównoważonym transporcie oraz rowiązaniach na polepszenie jakości powietrza.

Matthias Rehm

Główny specjalista ds. ekonomicznych
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

Urodz. 1953 w Wilkau-Haßlau, Saksonia
1977 - Absolwent Polytechniki Wrocławskiej, Elektronika
1977-1990 - Pracownik w zakładach Carl Zeiss JENA, Turyngia
1990-1997 - Agencja PR i Reklamowa w Bietigheim-Bissingen k. Stuttgard i Jena (Turyngia)
1998-2005 - Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki (TWG) w Gorzowie Wielkopolskim, rzecznik prasowy i redaktor portalu internetoewgo
od 2005 - Ambasada Niemiec Warszawa

Sesja plenarna
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Małgorzata Durda

Menadżer operacyjny z wieloletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych firmach motoryzacyjnych obejmującym sprzedaż autobusów, rozwój sieci dealerskiej, obsługę posprzedażną, prowadzenie projektów i restrukturyzacje. Doświadczenie we współpracy z wieloma rynkami europejskimi. Obecne stanowisko: Volvo Polska, Bus Country Manager na rynki PL, EE, LT, LV.     

Tomasz Dowgielewicz

Dyrektor Zarządzający Marlo Polska Sp. z o.o. wdrażającej systemy do zarządzania łańcuchami dostaw.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Logistyka, Universidade da Beir Interior (PT), Canadian Management Institute, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez wiele lat kierował międzynarodowymi projektami badawczymi i sprzedażą usług konsultingotwo – wdrożeniowych w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Autor licznych wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych w zakresie logistyki, standaryzacji wymiany danych i zarządzania łańcuchami dostaw i Fizycznego Internetu. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Zakres tematyczny

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań.
2. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
3. Badanie potrzeb miast / regionu oraz analiza potencjału zasobów własnych
4. Zdolności wytwórcze, optymalizacja zapotrzebowania i kompensacja mocy.
5. Energetyka prosumencka - korzyści, potencjał i perspektywy rozwoju.
6. Zrównoważone wykorzystanie dostępnych źródeł energii - analiza, ocena, perspektywy.
7. Odpady komunalne - alternatywne źródło energii i ciepła w regionie
8. Magazynowanie i udostępnianie energii
9. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne
   systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja
   świetlna, …)
10. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii

Moderator

Dariusz Szwed

Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. W latach 2004 – 2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, doradca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim w latach 2003-2004, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Autor programu „Ekologia polityczna” w radiu TOK FM nadawanej w latach 2006-2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

SPOŁECZNIK
Alterglobalista, ekolog, feminista, zwolennik demokracji uczestniczącej. Od początku przemian demokratycznych w Polsce działa w organizacjach społecznych. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jeden z fundatorów i przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Aktywny uczestnik Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspiera Kongres Ruchów Miejskich.

EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuje się strategiami zrównoważonego rozwoju. Był doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczy w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współpracował i współpracuje z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi – m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierał powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jest współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, „Demokracja energetyczna”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.

POLITYK
W latach 2004-2011 przewodniczący partii Zielonych, gdy współpracował z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim – jedną z czterech największych grup politycznych w UE. W Sejmie zajmował się m.in. polityką energetyczną – promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej; podejmował także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności. Od marca 2015 doradca Prezydenta Roberta Biedronia ds. Zagranicznych. Odpowiada za partnerstwa Słupska w obszarze zrównoważonego rozwoju, promuje koncepcję „smart citizen”, demokracja energetyczna i demokracja wodna – wskazując na kluczową kwestię współrządzenia obywatelek i obywateli.

Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!

Paneliści

Barbara Adamska

Prezes ADM Poland, członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, ekspert w dziedzinie magazynowania energii oraz klastrów energii, ekspert Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Grupy roboczej ds. cyfrowego wspomagania przemysłu Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, członek założyciel Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości”, członek zarządu Klastra Odnawialnych Źródeł Energii Prosument, Przewodnicząca Międzynarodowego Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, autorka licznych publikacji z zakresu magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej.

Hanna Górecka-Banasik

Kieruje zadaniami utworzonego dwa lata temu referatu, gdzie realizowane są projekty dofinansowywane ze środków unijnych i krajowych oraz przyznawane są dotacje mieszkańcom.  Referat zajmuje się także planowaniem i organizacją działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta Gdyni.

Maciej Kazienko

 

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku, odpowiedzialny m.in. za wspieranie działań w zakresie ekoinnowacji, poprawy efektywności energetycznej, oszczędności energii oraz upowszechniania wykorzystania OZE, koordynuje pracę Zespołu Doradców Energetycznych w WFOŚiGW w Gdańsku. Od 22 lat pracuje w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, zaangażowany także w społeczną działalność w organizacjach pozarządowych.

 

mgr inż. Tomasz Mania

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, doktorant (PG /IMP PAN), absolwent Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Menadżer zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi jednostek naukowych, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła od 20 lat czynny w zawodowo (Budownictwo i Energetyka OZE). Współautor wielu koncepcje i projektów oraz wdrożeń takich jak: Centrum Badawcze PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (współautor koncepcji budowlano-instalacyjnej), Molo Sopot Budynek Kubaturowy, Akwarium Gdyńskie, SKŻ Sopot Hestia, Muzeum w Biskupinie, Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku, Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich i w Cedrach Małych, Centrum Hewelianum, Muzeum Wraków w Tczewie, Remiza Strażacka w Purdzie, Dom Uphagena w Gdańsku, Centrum Kultury w Chojnicach, Budynek NOT w Gdańsku, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku i wiele wiele innych. Pomysłodawca i realizator unikalnych w skali kraju studiów podyplomowych z pomp ciepła i magazynowania energii ciepła na UTP w Bydgoszczy współfinansowanych z Funduszy Norweskich.Zawodowo związany również z Polskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła (członek założyciel) od 2002 roku do dnia dzisiejszego. Dyrektor ds. technicznych w firmie NEXUM , oraz Vice-prezes z spółce NEXUM Consulting Finansowo-Energetyczny.W swoim dorobku naukowym posiada około 40 publikacji z zakresu pomp ciepła, magazynowania energii, budownictwa ekoenergetycznego i efektywności energetycznej. Dydaktykę prowadzi w ramach Studiów Podyplomowych z zakresu OZE na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy (pracownik naukowy - asystent), Sopockiej Szkole Wyższej kierunek Architektura i Urbanistyka oraz w IMP PAN w Gdańsk z zakresu OZE w praktyce.
Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport
Zakres tematyczny
1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej
    gospodarki.
2. Zarządzanie, integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (dostępność i niezawodność
    - infrastruktura sieciowa, komunikacyjna, transportowa, internet rzeczy, usługi szerokopasmowe).
3. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla.
4. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie
    analityczne.
5. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej.
6. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu, infrastruktura sieciowa, skuteczne
    zarządzanie energią.
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności.
8. Inteligentne przestrzenie w skali miasta i technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce
    miejskiej (GIS, GSM, GPS, systemy zarządzania kryzysowego, łączność radiowa, bazy danych
    drogowych, syst. bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring ruchu, monitoring
    wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe, systemy kart
    elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe).
9. IST - zarządzanie transportem - Inteligentne systemy transportowe, technologia dla
    bezpieczeństwa, efektywności, optymalizacji kosztów i wydajność floty, ochrony środowiska
    i optymalnego wykorzystania zasobów.
10. Paliwa alternatywne i elektromobilność - rozwiązania niskoemisyjne w transporcie i skuteczne
      zarządzanie paliwami, transport elektryczny - zarządzanie energią, sieć punktów do ładowania.
Moderator

prof. AM Gdynia, dr hab. Marek Grzybowski

Prezes Zarządu - Polski Klaster Morski.
Członek Athens Iinstitute For Education and Research, Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania - AM w Gdyni,
Visiting Professor Mid Sweden University Mittuuniversitet, Secutiry & Safety Research Institute - Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Naukowej, Bałtyckie Obserwatorium Gospodarcze - Dyrektor, Redaktor Naczelny Internet Manager ISSN 1895-426X, Redaktor Naczelny Transfer Wiedzy EX2002B067306, Expert Horizon 2020 - Ekspert Programu Horyzont 2020), Przewodniczący Gdańskiego Oddziału Sekcji Logistyki Transportu Towarowego - od 2014 do 2016
Członek Rady Programowej - Inteligentne Miasta, Ekspert Komisji Europejskiej ds. "Skills and Careers in the Blue Economy", Członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie offshore i portowo-logistyczne", Członek Zespołu Roboczego ds. Koordynacji Wdrażania SUERMB w Polsce przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Manager Projektu - „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” - Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-22-009/10, Typ projektu: Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy Okres Realizacji: 2010-2012
Koordynator polskiej części projektu Marchain - realizowany w ramach  klastra projektów BSR StarDust (Program Regionu Morza Bałtyckiego), nr projektu: VINNOVA#058 StarDust, Typ projektu: Projekt międzynarodowy, okres realizacji: The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks, źródło finansowania: Unia Europejska
Dyrektor OBSERWATORIUM Regionu Morza Bałtyckiego, Organizator Centrum Innowacji, Organizator TENTacle Gdynia THIK TANK - dla projektu TENTacle, Lider Region Blekinge, Okres realizacji 01.03.2016-01.03.2019 (co-funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme), Kierownik seminarium naukowego „Ekonomia i zarządzanie w XXI wieku”
Organizator około 90 konferencji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych, w tym w ramach European Maritime Day.

Paneliści

Szymon Faliszewski

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie dyrektor zarządzający w drukarni Diapol, v-ce prezes zarządu w organizacji Pracodawcy Pomorza oraz prezes zarządu w fundacji Be Social. Zarządzał zarówno start-upami jak i dużymi przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa. Mentor biznesowy dla podmiotów z sektora ekonomii społecznej i ekspert ds. rynków i konkurencji w międzynarodowej  organizacji BIAC - wsparciu biznesowym dla OECD. Mediator Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku

Mirosław Kowalewski
Konsultant IT, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu pilotażowych systemów IT m.in. w obszarach:
  • ładowania samochodów elektrycznych,
  • współdzielenia samochodów elektrycznych typu "carshare",
  • agregacji wykorzystania energii w przemyśle,
  • automatycznego sterowania odbiornikami energii w domach,
  • automatyzacji pomiarów zużycia energii,
  • zarządzania zautomatyzowanymi procesami produkcyjnymi w przemyśle.
Rzeczoznawca PTI. Wykładowca akademicki (studia podyplomowe).
 

Prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski

Profesor informatyki technicznej. Od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania projektami informatycznymi. Jest dyrektorem IBM Center for Advanced Studies on Campus w Gdańsku. Kierował wieloma projektami informatycznymi (m.in. dla banków, dużych firm informatycznych i jednostek administracji terytorialnej). Zajmuje się stosowaniem metod inteligentnych (modeli rozmytych i sieci neuronowych) dla Internet of Things i Semantic Web. Obecnie wraz z zespołem prowadzi badania nad systemami informatycznymi projektowanymi dla inteligentnych miast.

Dominik Patora

Rocznik 1974, urodzony w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Filozoficzno-Historyczny. Studia podyplomowe z Zarządzania Innowacyjnego i zakresu Samorządu Terytorialnego. W latach 2007 -2010 Naczelnik Wydziału Kontroli w Departamencie POKL Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W latach 2011-2014 Zastępca dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu POKL w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Od 2015 Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w UMWŁ.

 

Rafał Ruchlewicz

Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka, specjalizacja Inżynieria Systemów Informatycznych. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami na Politechnice Wrocławskiej oraz Psychologia w Firmie i Życiu Społecznym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracował jako programista, analityk oraz Kierownik Projektów. Obecnie jako Dyrektor Wydziału Informatyki nadzoruje projekty informatyczne realizowane przez miasto. Odpowiadał m.in. za budowę miejskiej sieci światłowodowej  w Olsztynie, budowę nowej miejskiej serwerowni, wdrożenie i rozbudowę Platformy Zintegrowanych Usług Publicznych integrującej najważniejsze systemy dziedzinowe w mieście oraz wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Pomysłodawca i Dyrektor projektów w ramach których udostępniono Platformy Elektroniczne Płatności Olsztyna oraz e-Deklaracje umożliwiające złożenie deklaracji dotyczących podatków lokalnych oraz sprawdzenie stanu należności wobec Urzędu Gminy i ich opłacenie.

Partnerzy

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. Grupa Volvo oferuje również kompletne rozwiązania w zakresie finansów i usług.            

W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: największą fabrykę autobusów Volvo w Europie, produkującą m.in. innowacyjne autobusy hybrydowe i hybrydowo-elektryczne, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

Volvo Polska zatrudnia ponad 3 tysiące pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, utytułowanym wyróżnieniami dla najlepszego pracodawcy.  W 2016 roku firma Volvo Polska po raz siódmy otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.  Volvo uzyskało też drugie miejsce w kategorii Motoryzacja i Lotnictwo w badaniu pracodawców prowadzonym przez firmę Antal oraz czwarte miejsce w gronie dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu Randstad.

Fabryka autobusów Volvo we Wrocławiu

Obecnie wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

Produkcja autobusów Volvo rozpoczęła się we Wrocławiu w 1996 roku. Fabryka autobusów jest więc częścią lokalnej, wrocławskiej społeczności od ponad dwudziestu lat.

Działalność zakładu obejmuje cały proces dostarczania produktów, począwszy od projektowania konstrukcji oraz adaptacji według specyfikacji klientów, poprzez produkcję, aż po jednostki komercyjne i wsparcie po sprzedaży. Na przestrzeni lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, fabryka sukcesywnie zwiększała liczbę produkowanych pojazdów. W 2014 roku z linii produkcyjnej fabryki Volvo we Wrocławiu zjechał 10-tysięczny autobus.

W 2010 roku, we wrocławskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Od tego czasu firma Volvo dostarczyła ponad 2200 zelektryfikowanych autobusów operatorom transportu publicznego w Europie. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid (dostępną również w wersji przegubowej), elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz najnowszy model – w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric.Marlo Poland to część grupy Marlo – dostawcy technologii MixMoveMatch w zakresie transportu i logistyki, transportu intermodalnego i ITS. Utworzona w 1997 roku koncentrowała się głównie wokół rozwiązań dla portów i dostaw door-to-door z wykorzystaniem transportu wodnego. Marlo uczestniczyło w licznych międzynarodowych projektach badawczych takich jak: IPSI, TRAPIST, Advances, Marqual, MTCP, REALISE, PROMIT, INFOLOG, Themis, D2D, and FREIGHTWISE for DG VII/TREN, and ERAMAR, INTEGRATION, and CREATE3S for DG Research, iCargo, e-Impact, CLOUD, w których wypracowało wiedzę na temat potrzeb komercyjnych w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw. Komercjalizuje wyniki badań projektów badawczych we współpracy z dostawcami usług logistycznych wypracowując przełomowe rozwiązania z linii MixMoveMatch usprawniające logistykę producentów i dystrybutorów takich jak 3M, L’Oreal, NewYorker z takimi partnerami jak DHL, CEVA, DB Shenker, DHL, Gebruder Weis, Kleine czy DSV. Wspomagając organizację miejskich centrów dystrybucyjnych dostarcza rozwiązań w Belgii, Holandii czy Niemczech. Oszczędności generowane przez rozwiązania MixMoveMatch u głównych klientów to 35% kosztów transportu, magazynowania i do 50% kosztów operacyjnych w magazynach. Dostarcza narzędzi do monitorowania ładunków w całym łańcuchu dostaw, dynamicznego zarządzania łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym oraz umożliwiających współpracę partnerów w układach sieciowych. Ta wizja logistyki przyszłości przyświeca Marlo wdrażającemu rozwiązania MixMoveMatch czyniących logistykę czystszą, tańszą i pozwalającą na generowanie większych przychodów dla dostawców usług.

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

 

 

Rada programowa

Rada Programowa 2017

Arkadiusz Hołda
Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej

dr hab. prof. AM Gdynia 
Marek Grzybowski
Prezes Polskiego Klastra Morskiego

dr inż. Adrian Kapczyński
Prezes Polskiego Towarzystwa
Informatycznego 
– Oddział Górnośląski

Tomasz Klekowski
Prezes Związku Pracodawców
Technologii Cyfrowych Lewiatan

Anna Kornacka
Prezeska zarządu Związku Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan

Andrzej Majewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
– Oddział Pomorski

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Prezes Stowarzyszenia Klaster
3×20, Dyrektor Centrum Energetyki 
Prosumenckiej Politechniki Śląskiej

Józef Neterowicz
Radca w Ambasadzie Szwecji

 

Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach

dr Magdalena Rogulska
Szwedzko – Polska Platforma
Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Andrzej Dulka
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 

dr inż. Andrzej Żurkowski
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

Marian Noga 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dariusz Szwed
Doradca Prezydenta Słupska
ds. Zagranicznych,
przewodniczący rady programowej
Zielonego Instytutu

dr Stanisław Pietruszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Edward Tomasz Połaski
Prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Marcin Paprzycki
Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI

Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Marek Dąbrowski
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji

Janusz Jarosiński
Przewodniczący Rady
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Artur Mazurkiewicz
Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Maciej Potocki
Prezes Zarządu i dyrektor Generalny Wrocławskiego Parku Technologicznego

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Miasta Legnicy

Dr inż. Łukasz Szałata
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Eko-Biegły

Karol Kaczmarski
Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Andrzej Guła
Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska

 


 
   

Bożena Pietras-Goc
Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Marian Serwach
Prezes Płońskiej Izby Gospodarcze

 

 

Dorota Chwieduk
Wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Matthias Rehm
Główny specjalista ds. ekonomicznych
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa

Barbara Adamska
Prezes ADM Poland,
Członek Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

 

 

dr inż. Krzysztof Biernat
prof. ndzw., Główny Specjalista ds. Paliw
i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

 

dr inż. Szymon Firląg
Starszy Doradca, Buildings Performance Institute Europe, Adiunkt, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Piotr Grzymowicz
Prezydent Miasta Olsztyna

 

 

Marek Haliniak
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Poprzednie edycje

SMART CITY - założenia i perspektywy 2017r.

  WARSZAW | 28 MARCA  
 

 

 

SMART CITY - założenia i perspektywy 2016r.

WARSZAWA | 22 MARCA

  GDAŃSK | 28 KWIETNIA

 

 

WROCŁAW | 9 CZERWCA

 

 

KRAKÓW | 17 LISTOPADA

 

 


 

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.
 

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl