Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

W jakim zakresie województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz wielkopolskie realizują koncepcję inteligentnego rozwoju?
W czym drzemie największy potencjał miast?
W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

 

Na powyższe oraz wiele innych ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas VII edycji Ogólnopolskiego Kongresu:

SMART CITY - założenia i perspektywy
28 kwietnia 2016 | Gdańsk

 

>>Zarejestruj się<<
 

Patronat Honorowy nad Kongresem SMART CITY objęli:

   
 

>>> PROGRAM KONGRESU <<<

 


Partner Technologiczny:

Partner:

 

Wideorelacja z VII edycji Kongresu SMART:

Proponowana tematyka kongresów:

1.INTELIGENTNE WYKORZYSTANIE ENERGII
2.TRANSPORT EKOLOGICZNY
3.INFRASTRUKTURA
4.NOWE TECHNOLOGIE

>> SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA KONGRESU <<
 

 

Do bezpłatnego udziału w kongresie zapraszamy:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

>>POPRZEDNIE EDYCJE<<


Warunki udziału:
Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE dla ww. osób.
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy>>>
Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji.

Jesteś przedstawicielem firmy IT?
Uczestnictwo dla firm dostarczających rozwiązania będące tematyką konferencji jest PŁATNE w wysokości 1200 PLN netto.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konferencji wykorzystaj to biznesowo i zostań Partnerem wydarzenia!
Zapytaj Organizatora o szczegóły >> KONTAKT

Partnerzy Wspierający:

   ***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

 

Lokalizacja

AMBER Hotel *** Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk

Program

 

8:45-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-9:40

Powitanie gości

9:40-10:10

Uroczyste otwarcie VII Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy


Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni, Urząd Miasta Gdyni
Marek Biernacki - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Urząd Miasta Słupsk
Hanna Brejwo - Członek Zarządu Związku Gmin Pomorskich

10:10-11:10

Debata otwierająca - Możliwości wdrażania rozwiązań Smart Cities - doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu

Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza
Marek Grzybowski - Prezes Zarządu, Polski Klaster Morski
dr Krzysztof Maryl - Radca Ministra, Ministerstwo Energii

Andrzej Bogacki - Smart Sun City
Dr inż. Stanisław M. Pietruszko - Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

11:10-11:40 Przerwa kawowa
11.40 - 12.30

Sesja plenarna

Wsparcie technologiczne dla smart city

Smart City według Comarch
Wojciech Dec - Comarch S.A.

Dzięki prezentacji przedstawiciela firmy Comarch S.A. dowiedzą się Państwo :
 - jak odnaleźć się na ścieżkach pokolenia Z
 - jak stworzyć miasto stymulujące rozwój biznesu, kultury, turystyki oraz wciągnąć w to wszystko mieszkańców i lokalny biznes
 - jak tworzyć nowoczesne usługi e-Administracji, czyli parę słów o nowoczesnych rozwiązaniach IT


Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności
Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.

Podczas prezentacji firmy ThinkIt Consulting Sp. z o.o. dowiedzą się Państwo:
 - Jak porównywać się z innymi miastami?
 - Jakie kryteria dobrać aby były one spójne i takie same we wszystkich porównywanych miastach?
 - Jak zapewnić sobie uznane, znormalizowane kryteria?
 - Odpowiedzią na powyższe pytania jest norma ISO 37120.
 - Czym jest norma ISO 37120, co daje, jak jest zbudowana, dla kogo jest przeznaczona?
 - Kto już skorzystał z normy i co dzieje się z nią na rynku polskim?

12:30-13:20

Panel dyskusyjny

Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Moderator: Adrian Kapczyński - Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski

Wojciech Dec - Comarch S.A.
Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
Tomasz Klekowski – Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan


1. Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskich miast
2. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej
3. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie analityczne
4. Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych
5. Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego
6. Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby
7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności
8. Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych

13:20-14:15

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Moderator: Andrzej Bogacki - Smart Sun City

Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza
Łukasz Dąbrowski - Koordynator ds. energetyki i środowiska Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Hanna Górecka-Banasik - Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni
mgr Joanna Kawa - Prawnik, NEXUM Consulting Finansowo-Energetyczny
mgr inż. Tomasz Mania - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań
2. Miasto SMART w perspektywie politycznej Unii Europejskiej
3. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
4. Wykorzystanie źródeł energii - analiza i ocena obecnego stanu.
5. Potencjał i perspektywy rozwoju
6. Zdolności wytwórcze i kompensacja mocy
7. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii oraz technologie i systemy dla poprawy efektywności energetycznej
8. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna, ... )

14:15-14:40 Przerwa kawowa

14:40-15:20

 

Panel dyskusyjny

Rozwój ekologicznego i zrównoważonego transportu

Moderator: dr inż. Andrzej Massel - Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa

Stanisław Biega - Członek Zarządu Fundacji,Centrum Zrównoważonego Transportu
Aneta Ogrodniczek - Prezes Zarządu, EcoCar S.A.
dr inż. Jacek Oskarbski - Adiunkt, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
dr Marcin Wołek - Adiunkt, Katedra Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański

1. IST - Inteligentne systemy transportowe - technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, ochrony środowiska i zasobów
2. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie
3. Skuteczne zarządzanie energią i paliwami
4. Zarządzanie transportem - narzędzia wspierające monitorowanie oraz optymalizację kosztów, wykorzystanie i wydajność floty
5. Technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce miejskiej (GSM, GPS, GIS, monitoring ruchu, nadzór wizyjny -
- monitoring, łączność radiowa, bazy danych drogowych, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe)
6. Transport elektryczny - sieć punktów do ładowania

15:20-16:00

 

Panel dyskusyjny

Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast

Moderator: Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu

Leszek Jurczyk - Dyrektor ds. Infrastruktury Zarządu Morskiego, Port Gdynia S.A.
mgr inż. Adam Roszczyk - Prezes Zarządu, Gdański Klaster Budowlany

1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej gospodarki
2. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla
3. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu i wizualizacji problemów na poziomie produkcji i dystrybucji, infrastruktura sieciowa
4. Inteligentne przestrzenie w skali miasta: informacja przestrzenna - GIS, systemy zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe
5. Zarządzanie i integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (infrastruktura komunikacyjna, transportowa, usługi szerokopasmowe)

Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu

 

Panele Dyskusyjne

 

Uroczyste otwarcie
VII Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy

Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni
Doktor prawa, ukończył Uniwersytet Gdański, z zawodu sędzia.
Aktywność samorządową rozpoczął w 1990 roku, kiedy został radnym Rady Miasta Gdyni. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Funkcję prezydenta miasta pełni nieprzerwanie od roku 1998. Jego praca na rzecz samorządu oraz rozwoju miasta i regionu wielokrotnie została dostrzeżona i doceniona przez opiniotwórcze gremia. Wojciech Szczurek uhonorowany został licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Należy do nich między innymi tytuł Europejczyka Roku wraz ze złotą statuetką w kategorii "Gospodarz gminy, miasta, regionu" oraz Nagroda im. Grzegorza Palki za "budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością". W rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” z 2015 roku został wybrany włodarzem dwudziestopięciolecia. Jest prezesem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, którego aktywność przyczyniła się do budowy autostrady A1. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu samorządowego Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego celem jest zacieśnienie współpracy i harmonijny rozwój całego obszaru metropolitalnego przy wykorzystaniu potencjału miast i gmin członkowskich.
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Słupska
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, ponad 25 lat działalności samorządowej na Ziemi Słupskiej. Jako Główny Inżynier w słupskich wodociągach  prowadził inwestycje i współtworzył programy gospodarki wodnościekowej dla 20 gmin dorzecza Słupi i Łupawy. Zainicjował w 2002 r. realizację nowoczesnego systemu, który stał się zaczątkiem słupskiego MOF. W latach 2004-2007 jako wiceburmistrz Ustki odpowiadał za jeden z pierwszych w kraju i najciekawszych projektów rewitalizacyjnych historycznego centrum miasta.W latach 2006-2015 był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego w tym m.in.  przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji  Strategii Rozwoju  i Polityki Przestrzennej. W latach 2010-2014 jako Wiceprzewodniczący Sejmiku przewodził delegacji pomorskiej na Forach Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku.Obecnie jako wiceprezydent m.in. koordynuje projekty i Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

Hanna Brejwo, Wójt Gminy Pszczółki
Absolwentka Wyższej Szkoły Morskiej na kierunku zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, prawno-menadżerskich, pozyskiwania funduszy pomocowych UE oraz studia trenerskie. Pani Hanna Brejwo sprawuje funkcję Wójta Gminy Pszczółki nieprzerwanie od 5 maja 2000 r. W tym czasie budżet gminy wzrósł trzykrotnie, między innymi dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych (m.in. na budowę kanalizacji, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę ścieżki rowerowej, budowę kompleksów sportowych ORLIK 2012, przebudowę dróg gminnych). Pozwoliło to na wykonanie skoku cywilizacyjnego w zakresie infrastruktury: skanalizowano całą gminę, dobudowano skrzydło do budynku gimnazjum, przeprowadzono termomodernizację budynków szkolnych, wybudowano boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum, dwa kompleksy sportowe ORLIK 2012, dokończono budowę stadionu, wybudowano i wyremontowano drogi gminne, na bieżąco utrzymywane są drogi dojazdowe do pól. Pani Wójt dba o równomierny rozwój gminy we wszystkich dziedzinach życia lokalnego, a także o tworzenie autentycznej wspólnoty mieszkańców poprzez budowanie lokalnej tożsamości i troskę o przestrzeń publiczną sprzyjającą umacnianiu więzi społecznych. Działalność Pani Wójt zaowocowała wysoką pozycją w ogólnopolskim Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii Gmina Wiejska (2007, 2008, 2009, 2014). Jej osiągnięcia doceniono również, przyznając gminie m. in. tytuł „Samorządu Przyjaznego Oświacie” (2008), wyróżnienie w rankingu „Gmina-Manager” na najlepiej zarządzaną gminę w województwie pomorskim (2007, 2008) i „Najlepsza Inwestycja w Człowieka” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” (2007).W 2014 roku gmina zdobyła I miejsce w województwie w konkursie „Przyjazna wieś” w kategorii infrastruktura społeczna za inwestycję pn. Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach oraz III miejsce w kategorii infrastruktura społeczna za budowę Cysterskiego Deptaku Widokowego. W 2015 roku gmina uzyskała tytuł "Gminy recyklingu", została uhonorowana pucharem recyklingu oraz "Znakiem Jakości"  recyklingu. Wysokie kompetencje, skuteczność zarządzania oraz ogromne zaangażowanie w rozwój samorządności p. Hanny Brejwo znalazły uznanie wśród innych samorządowców, którzy powierzyli Jej odpowiedzialne funkcje: członka Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, członka Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, członka Zarządu Związku Gmin Pomorskich, a także przewodniczącej komisji tematycznej Infrastruktury i Zagospodarowania Obszaru Metropolitalnego G-G-S.

 

Debata otwierająca
Możliwości wdrażania rozwiązań Smart Cities - doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderator
Dariusz Szwed
W latach 2004-2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, współpracownik Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.Autor programu „Ekologia polityczna” - emisja we wtorki godz. 23-24, w radiu TOK FM – audycja nadawana do listopada 2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.
SPOŁECZNIK
Od początku przemian demokratycznych w Polsce działam w organizacjach społecznych. Współpracowałem i współpracuję z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz jednym z fundatorów i przewodniczącym rady programowej Zielonego Instytutu. Jestem aktywnym uczestnikiem Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspieram Kongres Ruchów Miejskich.
EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuję się strategiami zrównoważonego rozwoju. Byłem doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmowałem się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczę w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.Współpracowałem i współpracuję z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi - m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierałem powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jestem współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.
POLITYK
Od 2004 roku jestem przewodniczącym partii Zielonych, współpracuję z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim - jedną z czterech największych grup politycznych. W Sejmie mijającej kadencji zajmowałem się m.in. polityką energetyczną - promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej, której większość z nas w Polsce nie chce`; podejmowałem także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności - w ostatnich tygodniach nasze wspólne działania doprowadziły do zawetowania przez Prezydenta RP ustawy o nasiennictwie forsowanej przez PO i PSL, która tylnymi drzwiami miała wpuścić GMO do Polski. Co ważne, ok. 70% z nas nie chce genetycznie modyfikowanej żywności. Włączyłem się aktywnie w prace na ustawami poprawiającymi sytuację kobiet w Polsce. Krytykowałem także działania ministra infrastruktury, który swoją złą polityką powoduje chaos na kolei w Polsce.
Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!
Paneliści
Józef Neterowicz
- absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie
Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska
Od 1992 roku pracuje w Polsce jako:
- Konsultant Banku Światowego,
- Prezes Cetetherm  - firma koncernu Tetra Pak,
- Prezes Birka Energy / Fortum - trzeciego największego producenta energii w Skandynawii,
- Prezes Radscan Intervex - leadera w technologiach ochrony powietrza,
- Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki
- Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich
- Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji
Dr Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu “Pracodawców Pomorza”
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, doktorat obronił na Uniwersytecie Gdańskim. W okresie studiów działał w Klubie Studentów Wybrzeża Żak. W latach 1977-1982 dyrektor Zakładu Jantar Kombinatu Polsrebro. Od 1982 zastępca a następnie dyrektor i prezes giełdowej spółki Centrostal, twórca grupy kapitałowej, którą kierował do 2007 roku. Sprawował społecznie wiele funkcji, m.in. Prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej, Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rektora Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Obecnie Prezes Zarządu ”Pracodawców Pomorza” i Dyrektor Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego, Przewodniczący i Członek Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego, członek władz wielu organizacji, stowarzyszeń i fundacji o charakterze społecznym m.in. związanych z kulturą i sztuką. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla miasta Gdańska.
Dr inż. Stanisław M. Pietruszko
twórca Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz członek Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej. Jego 38-letnia kariera naukowa dotyczyła badań ogniw, modułów i systemów fotowoltaicznych. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych oraz posiada szerokie doświadczenia w zakresie wymiany informacji, zarządzania oraz polityki. Kierownik wielu projektów krajowych, Komisji Europejskiej i US DOE. Członek Komitetów Programowych wielu konferencji fotowoltaicznych. Ekspert Komisji Europejskiej i Sejmu.
Marek Grzybowski, prof. AM Gdynia, dr hab.
POLSKI KLASTER MORSKI, www.klastermorski.com.pl, prezes zarządu
Członek ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH http://www.atiner.gr/
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania, AM w Gdyni, www.keiz.wpit.am.gdynia.pl/en
visiting professor Mid Sweden University MITTUNIVERSITET
SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE, www.sasri.eu, Prezes Zarządu i przewodniczący Rady Naukowej,  
BAŁTYCKIE OBSERWATORIUM GOSPODARCZE, Dyrektor,
Redaktor naczelny INTERNET MANAGER ISSN 1895-426X www.im.org.pl
Redaktor Naczelny TRANSFER WIEDZY www.keiz.wpit.am.gdynia.pl
EX2002B067306, Expert Horizon 2020 (ekspert Programu Horyzont 2020)
Przewodniczący Gdańskiego oddziału Sekcji Logistyki Transportu Towarowego kadencji 2014 do 2016
INTELIGENTNE MIASTA - Rada programowa - http://inteligentne-miasta.eu/rada-programowa/
Ekspert Komisji Europejskiej ds.  "Skills and Careers in the Blue Economy„
MARITIME THINK TANK leader  in linkedin
Członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza "Technologie offshore i portowo-logistyczne"
Członek Zespołu roboczego do spraw koordynacji wdrażania SUERMB w Polsce przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych
MENEDŻER PROJEKTU „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”, nr projektu: WND-POKL.08.01.01-22-009/10, typ projektu: Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy okres realizacji: 2010-2012
KOORDYNATOR polskiej części projektu MARCHAIN - realizowany w ramach  klastra projektów BSR StarDust (Program Regionu Morza Bałtyckiego), nr projektu:  VINNOVA#058 StarDust, typ projektu: projekt międzynarodowy, okres realizacji: The Strategic Project on Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks, źródło finansowania: Unia Europejska
Dyrektor OBSERWATORIUM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
Organizator CENTRUM INNOWACJI
Organizator TENTacle Gdynia THIK TANK - dla projektu TENTacle, lider Region Blekinge, okres realizacji 01.03.2016-01.03.2019 (co-funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme).
Kierownik seminarium naukowego „EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU”
Organizator około 90 konferencji, seminariów oraz paneli dyskusyjnych, w tym w ramach European Maritime Day.

 

Panel dyskusyjny
Wsparcie technologiczne dla smart city

Moderator
Adrian Kapczyński
uczeń Profesora Andrzeja Grzywaka, pasjonat informatyki, od ponad 15 lat zgłębiający zagadnienia związane z informatyką oraz jej zastosowaniami. Wykładowca akademicki Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, działacz społeczny, kierownik projektów, konsultant strategiczny, trener i audytor. Prezes Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz prezes Zarządu Sekcji Przyszłości IT PTI. Pomysłodawca Kongresu Futurologicznego IT oraz megakonferencji HTML. Animator innowacyjnych projektów z zakresu Smart Living w wiodącej spółce IT z siedzibą na południu Polski.
Paneliści
Wojciech Dec
jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 8 lat związany z Grupą Kapitałową Comarch. Od początku pracy  związany jest z projektami dla administracji państwowej , samorządowej, urzędów, placówek oświatowych i medycznych oraz firm komercyjnych. Brał udział w licznych projektach wdrożeniowych. Od ostatnich 4 lat pracy w Grupie Kapitałowej Comarch wchodzi w skład centrum konsultingowego zajmującego się tworzeniem i rozwojem rozwiązań dla sektora publicznego APUS (Administracja Publiczna Utilities i Samorządy). Prywatnie pasjonat sportów wodnych - windsurfingu - oraz podróży z deską na zafalowane spoty Polski, Europy i Afryki.
Adam Kruczek
Partner w firmie ThinkIt Consulting sp. z o.o., członek Zarządu Grupa UTI Polska sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i nadzorowaniu projektów dla administracji publicznej. Przez wiele lat był Kierownikiem Projektów realizowanych dla Administracji Celnej, m.in. Systemu Obsługi Deklaracji CELINA, systemu INTRASTAT, Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru TQS, Systemu Kontroli Eksportu ECS. W firmach Wola Info oraz Devoteam odpowiadał za sprzedaż produktów i usług do klientów sektora publicznego. Jako Członek Zarządu Grupa UTI Polska nadzoruje działalność oddziału UTI Grup na terenie Polski. W ThinkIt Consulting odpowiedzialny m.in. za za współpracę z samorządamii przegotowanie normy ISO 37120 do normalizacji.

 

 

Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Moderator

Dr inż. Andrzej Bogacki
Doświadczenia zawodowe:

 • finasowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska [NFOŚiGW],
 • zarządzanie firmami z kapitałem zagranicznym z sektora gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadowej, sektora budowlanego,
 • wieloletnie praktyczne doświadczenia związane z rozwiązaniami technologicznymi, tworzeniem i rozwojem biznesu, strategicznym planowaniem, rozwojem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, tworzeniem spółek celowych do realizacji przedsięwzięć [ABB Atom/Valmet Flootek AB, Purac Water Sp. z o.o., Anglian Water Plc., Ragn-Sells Polska Sp. z o.o., Niras IC Sp. z o.o., Va Tech Wabag GmbH, Purac AB], dewelopowanie inwestycji z zakresu OZE oraz smart city [SmartSunCity Sp. z o.o., Biogazownia Myślibórz Sp. z o.o.],
 • współudział w spółkach celowych do realizacji inwestycji OZE z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego [członek zarządów i Rad Nadzorczych spółek celowych, udziałowiec]. doradztwo w zakresie rozwoju i realizacji inwestycji z zakresu OZE oraz inteligentnych miast [Smart City],
  Kluczowe kompetencje: realizowanie inwestycji, pozyskiwanie finasowania dla projektów inwestycyjnych, tworzenie i zarządzanie podmiotami z sektora OZE, współtworzenie strategii związanych z samowystarczalnością energetyczną jednostek osadniczych. 
Paneliści
Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki w Urzędzie Miasta Gdyni
Kieruje zadaniami utworzonego dwa lata temu referatu, gdzie realizowane są projekty dofinansowywane ze środków unijnych i krajowych oraz przyznawane są dotacje mieszkańcom.  Referat zajmuje się także planowaniem i organizacją działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta Gdyni.
Dr Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu “Pracodawców Pomorza”
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, doktorat obronił na Uniwersytecie Gdańskim. W okresie studiów działał w Klubie Studentów Wybrzeża Żak. W latach 1977-1982 dyrektor Zakładu Jantar Kombinatu Polsrebro. Od 1982 zastępca a następnie dyrektor i prezes giełdowej spółki Centrostal, twórca grupy kapitałowej, którą kierował do 2007 roku. Sprawował społecznie wiele funkcji, m.in. Prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej, Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rektora Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Obecnie Prezes Zarządu ”Pracodawców Pomorza” i Dyrektor Biura Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego, Przewodniczący i Członek Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego, członek władz wielu organizacji, stowarzyszeń i fundacji o charakterze społecznym m.in. związanych z kulturą i sztuką. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla miasta Gdańska.
mgr inż. Tomasz Mania
pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy, doktorant (PG /IMP PAN), absolwent Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Menadżer zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi jednostek naukowych, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła od 20 lat czynny w zawodowo (Budownictwo i Energetyka OZE). Współautor wielu koncepcje i projektów oraz wdrożeń takich jak: Centrum Badawcze PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (współautor koncepcji budowlano-instalacyjnej), Molo Sopot Budynek Kubaturowy, Akwarium Gdyńskie, SKŻ Sopot Hestia, Muzeum w Biskupinie, Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku, Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich i w Cedrach Małych, Centrum Hewelianum, Muzeum Wraków w Tczewie, Remiza Strażacka w Purdzie, Dom Uphagena w Gdańsku, Centrum Kultury w Chojnicach, Budynek NOT w Gdańsku, Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku i wiele wiele innych. Pomysłodawca i realizator unikalnych w skali kraju studiów podyplomowych z pomp ciepła i magazynowania energii ciepła na UTP w Bydgoszczy współfinansowanych z Funduszy Norweskich.Zawodowo związany również z Polskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła (członek założyciel) od 2002 roku do dnia dzisiejszego. Dyrektor ds. technicznych w firmie NEXUM , oraz Vice-prezes z spółce NEXUM Consulting Finansowo-Energetyczny.W swoim dorobku naukowym posiada około 40 publikacji z zakresu pomp ciepła, magazynowania energii, budownictwa ekoenergetycznego i efektywności energetycznej. Dydaktykę prowadzi w ramach Studiów Podyplomowych z zakresu OZE na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy (pracownik naukowy - asystent), Sopockiej Szkole Wyższej kierunek Architektura i Urbanistyka oraz w IMP PAN w Gdańsk z zakresu OZE w praktyce.
mgr Joanna Kawa
prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i doktorantka na tym Wydziale, oraz menadżer zarządzania projektami badawczo- rozwojowymi jednostek naukowych, oraz Doradca Finansowy z uprawnieniami nadanymi przez KNF. Obecnie powołana przez Ministra Piechocińskiego na podstawie ustawy Prawo Energetyczne na członka organu ustawowego - Komitetu Odwoławczego w sprawie certyfikacji i akredytacji instalatorów OZE.Zawodowo związana z Polskim Stowarzyszeniem Pomp Ciepła oraz spółkami z obszaru OZE gdzie pełni funkcje Prezesa oraz członka Zarządu zajmując się szeroko rozumianymi technologiami OZE oraz szkoleniami związanymi z OZE oraz popularyzacją postaw prosumenckich w społeczeństwie.W swoim dorobku naukowym posiada wiele publikacji z zakresu prawa energetycznego, europejskiego oraz OZE. Dydaktykę prowadzi w ramach Studiów Podyplomowych z zakresu OZE na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Łukasz Dąbrowski
jest absolwentem Biotechnologii oraz studiów podyplomowych Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach na Politechnice Gdańskiej. Po ich ukończeniu pracował w Urzędzie Miasta Gdyni, gdzie był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Gdyni, Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Od marca 2016 roku jest pracownikiem Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w obszarze energetyki i środowiska.

 

Panel dyskusyjny
Rozwój ekologicznego i zrównoważonego transportu

Moderator

Dr inż. Andrzej Massel
absolwent Politechniki Gdańskiej, specjalista w zakresie infrastruktury kolejowej i eksploatacji kolei.
Kierownik zespołu opracowującego wstępne studium wykonalności linii dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź – Warszawa (2005-2006)
Współautor koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
W latach 2007-2008 kierował zespołem ekspertów opracowujących Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030.
Zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych w latach 2005-2010 i od 2014 roku.
Podsekretarz Stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury (2010-2011), Podsekretarz Stanu ds. kolejnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2011-2013).

 

Paneliści
Stanisław Biega
ekspert z zakresu transportu publicznego, działacz społeczny, od 1993 r. zajmuje się transportem publicznym, od 1998 r. zawodowo, autor kilkudziesięciu analiz, opracowań, studiów z zakresu transportu publicznego, współpracował przy organizacji przewozów z województwami: opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim; współzałożyciel Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei; 1998 - przygotował pierwszy w Polsce zintegrowany system kolejowych rozkładów jazdy dla woj. opolskiego, później dla: śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 2001-2005 prowadził Biuro Koordynacji w Woj. Opolskim, 2006-2010 odpowiadał za przygotowanie oferty przewozowej w woj. łódzkim, 2009 jeden z audytorów w Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych (jedyny audyt w PR), 2009-2010 ekspert kluczowy Przewozów Regionalnych u prezesa Moraczewskiego (m.in. autor rozkładów jazdy dla pociągów InterRegio oraz ratunkowych rozkładów jazdy dla województw: śląskiego i warmińsko-mazurskiego na r.j. 2009/10); 2010 autor rozkładu jazdy i organizacji przewozów Kolei Mazowieckich na 2011 r., w efekcie którego przewoźnik uzyskał rekordowy zysk dzięki wprowadzeniu oszczędności zużycia energii trakcyjnej po zmianie obiegów wg projektu autora, 2011-2012 planowanie przewozów dla Kolei Śląskich, 2010-2013 ekspert kluczowy przy studiach wykonalności dla pozyskania ze źródeł unijnych 193 mln zł dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (tabor, zaplecze) i 1 013 mln zł dla PKP Polskich Linii Kolejowych (modernizacja Rail Baltica na odc. Warszawa Rembertów-Sadowne, oba projekty zatwierdzone przez Jaspers i CUPT).
Aneta Ogrodniczek - Prezes Zarządu EcoCar S.A.
jest absolwentką Ekonomii Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada 11-letnie doświadczenie w obszarze usług dla biznesu. Specjalizuje się w restrukturyzacji podmiotów z różnych branż (m.in. taksówkarskiej, hotelarskiej czy sektora publicznego), tworzeniu strategii rozwoju, realizacji projektów dla kluczowych klientów oraz audytach wewnętrznych. Wdrażała projekty związane z programami pomocowymi dla gmin, strategie rozwoju gmin czy programów współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przez 5 lat piastowała stanowisko dyrektora generalnego w Sawa Taxi, jest twórcą pierwszej Polskiej Sieci Taxi obejmującej swoim zasięgiem cały kraj. Od 2014 tworzy i realizuje strategię rozwoju najbardziej innowacyjnej firmy taksówkowej w Polsce, która wprowadza nowe standardy usług taxi w Polsce, udowadniając, że w usługach taxi można wdrażać wysokie i jednolite standardy, kierując się jednocześnie troską o ekologię, dobre praktyki biznesowe i społeczną odpowiedzialność biznesu. Firma EcoCar S.A. posiada własną, jednakowo oznakowaną flotę ekologicznych i maksymalnie 2-letnich aut na terenie Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta i stale zwiększa liczebność floty oraz zasięg terytorialny.
Dr Marcin Wołek
jest adiunktem w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, rynku transportu miejskiego i kolejowego oraz funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Z ramienia UG pełnił lub pełni funkcję kierownika europejskich projektów badawczych takich jak TROLLEY (Central Europe Programme), TIDE, CIVITAS DYNAMO (7th FP) I ELIPTIC (H2020). Nieprzerwanie od 1998 roku jest radnym Miasta Gdyni.  W latach 2005-2007 przewodniczył Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich. Jest członkiem rady naukowych Instytutu Kolejnictwa i  Fundacji ProKolej. Współpracuje także z Instytutem Rozwoju. W sferze doradczej współpracuje z przedsiębiorstwami konsultingowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i przewoźnikami rynku transportu miejskiego oraz kolejowego Unii Europejskiej.
Dr inż. Jacek Oskarbski
jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, gdzie pracuje od 1996 roku. Od 2004 roku pracuje również dla Urzędu Miasta w Gdyni, obecnie w Zarządzie Dróg i Zieleni, gdzie odpowiada merytorycznie za funkcjonowanie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Autor lub współautor wielu publikacji. Jego główne obszary badawcze to: modelowanie i prognozowanie ruchu, planowanie transportu, Inteligentne Systemy Transportowe, inżynieria ruchu i zarządzania mobilnością. Od 2007 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe "ITS Polska". Brał udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, w tym BUSTRIP, SEGMENT, ENTER.HUB, INTERFACE, "Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu - ZEUS", CIVITAS DYN@MO, Europejski projekt TEMPUS “EU-EG-JO Joint Master Programme in Intelligent Transport Systems.

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast
Moderator
Dariusz Szwed
W latach 2004-2011, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, współpracownik Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.Autor programu „Ekologia polityczna” - emisja we wtorki godz. 23-24, w radiu TOK FM - audycja nadawana do listopada 2007. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.
SPOŁECZNIK
Od początku przemian demokratycznych w Polsce działam w organizacjach społecznych. Współpracowałem i współpracuję z wieloma organizacjami: Federacją Zielonych, Greenpeacem, Centrum Prawa Ekologicznego, Demokratyczną Unią Kobiet, Centrum Praw Kobiet. Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz jednym z fundatorów i przewodniczącym rady programowej Zielonego Instytutu. Jestem aktywnym uczestnikiem Kongresów Kobiet Polskich, Kongresów Obywatelskich czy Ogólnopolskich Forów Inicjatyw Pozarządowych. Wspieram Kongres Ruchów Miejskich.
EKSPERT
Jako absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej od wielu lat zajmuję się strategiami zrównoważonego rozwoju. Byłem doradcą w Ministerstwie Gospodarki i w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmowałem się kwestiami dostępu społeczeństwa do informacji czy udziałem społecznym w procesie podejmowania decyzji. Uczestniczę w pracach komisji i podkomisji Sejmu RP, dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.Współpracowałem i współpracuję z wieloma organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi - m.in. Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W holendersko-polskim projekcie międzyregionalnym „Małopolska-Overijssel”, wspierałem powstawanie społecznego ruchu ekologicznego w Małopolsce. Jestem współautorem wielu publikacji, m.in. „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, „Zielone Miasto Nowej Generacji”, Zielony Nowy ład w Polsce”, które służą lokalnym społecznościom w prowadzeniu działań na rzecz lokalnego zrównoważonego rozwoju.
POLITYK
Od 2004 roku jestem przewodniczącym partii Zielonych, współpracuję z Europejską Partią Zielonych i Grupą Zielonych w Parlamencie Europejskim - jedną z czterech największych grup politycznych. W Sejmie mijającej kadencji zajmowałem się m.in. polityką energetyczną - promocją efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej oraz wstrzymaniem rządowego programu budowy elektrowni jądrowej, której większość z nas w Polsce nie chce`; podejmowałem także działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i bezpiecznej żywności - w ostatnich tygodniach nasze wspólne działania doprowadziły do zawetowania przez Prezydenta RP ustawy o nasiennictwie forsowanej przez PO i PSL, która tylnymi drzwiami miała wpuścić GMO do Polski. Co ważne, ok. 70% z nas nie chce genetycznie modyfikowanej żywności. Włączyłem się aktywnie w prace na ustawami poprawiającymi sytuację kobiet w Polsce. Krytykowałem także działania ministra infrastruktury, który swoją złą polityką powoduje chaos na kolei w Polsce.
Chciałbym moje zaangażowanie społeczne i wiedzę wykorzystać dla naszego wspólnego dobra!
Paneliści

Leszek Jurczyk, Dyrektor ds. Infrastruktury w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od 1979 roku zatrudniony w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A, na stanowiskach: inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika działu Budowli Energetycznych i Wodnych a od 8 lat Dyrektor ds. Infrastruktury Portu Gdynia. Kieruje zadaniami w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury: hydrotechnicznej, drogowej, kolejowej, elektrotechnicznej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Portu Gdynia.

mgr inż. Adam Roszczyk, Prezes Zarządu Gdańskiego Klastra Budowlanego.
Prezes Zarządu Sortecco Sp. z o. o. Właściciel firmy Wastelog Sp. z o. o. Od 1992 roku czynny zawodowo. Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej Podczas studiów odbył szereg praktyk na terenie Niemiec w Biurze Inżynierskim Profesora Hartunga oraz w Spólce Wodnej w Bűren. Pracował w okresie wakacji jako geodeta w firmie Műller Gӧnnern. Pracę dyplomową o stateczności zboczy napisał na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe.W początkowym okresie działalności zawodowej jako pracownik naukowy Uniwersytetu w Braunschweigu prowadził nadzory budów instalacji unieszkodliwiania odpadów w Dolnej Saksonii w Niemczech. Od 1996 roku Prezes Zarządu firmy projektowo geologicznej Coneco. Zaprojektował m.in. Zakłady Utylizacji Odpadów w Giżycku, Chojnicach,Karpaczu Lubostroniu i Zawierciu. Wykonał dokumentacje geologiczne m.in. portów wojennych w Gdyni i Świnoujściu, Mostu Siekierkowskiego w Warszawie. W latach 1999-2002 Członek Rady Nadzorczej PBE BUD-EKO SA, a od 2001 jej Przewodniczący. Od 2002 do 2004 Prezes Zarządu PBE BUD-EKO SA. Firma realizowała w tym czasie m.in. budowę składowisk odpadów w Krakowie, Dąbrowie Górniczej i Świdnicy oraz zbiorników retencyjnych na Mazowszu. W chwili obecnej jako Prezes GKB Sp. z o. o. prowadzi prelekcje w zakresie modernizacji budynków z wielkiej płyty oraz zorganizował grupę do realizacji tego przedsięwzięcia.W tym zakresie podjął współpracę z klastrami z Austrii.

 

Rada Programowa 2016

Arkadiusz Hołda
Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej

dr hab. prof. AM Gdynia 
Marek Grzybowski
Prezes Polskiego Klastra Morskiego

dr inż. Adrian Kapczyński
Prezes Polskiego Towarzystwa
Informatycznego -
Oddział Górnośląski

Tomasz Klekowski
Prezes Związku Pracodawców
Technologii Cyfrowych Lewiatan

Anna Kornacka
Prezeska zarządu Związku Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan

Andrzej Majewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego -
Oddział Pomorski

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Prezes Stowarzyszenia Klaster 3×20, Dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej

Józef Neterowicz
Radca w Ambasadzie Szwecji

Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach

dr Magdalena Rogulska
Szwedzko - Polska Platforma
Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Andrzej Dulka
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji 

dr inż. Andrzej Żurkowski
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Marian Noga 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dariusz Szwed
Doradca Prezydenta Słupska
ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej
Zielonego Instytutu

dr Stanisław Pietruszko
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

Edward Tomasz Połaski
Prezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Marcin Paprzycki
Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI

 

Wojciech Szczurek
Prezydent Gdyni

 

Marek Bąkowski
Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji

 

Janusz Jarosiński
Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

 

Partnerzy

ThinkIT Consulting to doświadczony zespół konsultantów, który świadczy usługi w zakresie kompleksowego wsparcia w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze źrodeł krajowych, funduszy UE, Banku Światowego i innych źródeł oferujących wsparcie finansowe.

Specjalizujemy się w:

 • projektach teleinformatycznych opartych o najnowsze technologie IT i ICT, realizowanych także w formule PPP,

 • projektach inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

 • projektach infrastrukturalnych oraz badawczo-rozwojowych,

 • projektach ITS,

 • projektach szkoleniowych

Wspomagamy samorządy w przygotowaniach do wdrożenia normy ISO 37120, a także podpowiadamy jak przygotować się do wdrażania usług inteligentnych: jakie usługi wybrać, w jakiej kolejności wdrożyć je oraz jak pozyskać fundusze wspierające wdrożenie.


Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawca innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiągnięciu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Firma zatrudnia ponad 5000 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, która od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Comarch od samego początku działania wypracował reputacje firmy technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty i z sukcesem je sprzedając na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch.

   

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Poprzednie edycje

SMART CITY - założenia i perspektywy 2016r.

WARSZAWA | 22 MARCA


 

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.
 

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Patroni Medialni

Patroni Medialni

 

 

 

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl