Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Kongres "SMART CITY - założenia i perspektywy" po raz kolejny pokazał możliwe kierunki zmian, mające na celu rozwój polskich miast.

Niezwykle cieszy nas fakt, że VI już edycja kongresu, która odbyła się 22 marca w Warszawie, spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Dyskusje, które wywiązały się podczas spotkania świadczą o tym, że program wydarzenia odpowiedział na Państwa oczekiwania, a nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości. Te pytania, na które nie otrzymali Państwo odpowiedzi, postaramy się zadać podczas kolejnej edycji wydarzenia.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Patronów Honorowych, ekspertów, partnerów oraz licznie zgromadzonych uczestników marcowej edycji.

Patronat Honorowy nad Kongresem SMART CITY objęli:  

   

Partner Technologiczny:

 

Partnerzy:

 

Kongres rozpoczął się Debatą Otwierająca, podczas której moderator, Pan dr Tomasz Kulisiewicz - Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem wraz z panelistami poruszył kwestię związaną z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). Paneliści kongresu: Andrzej Dulka - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji, Józef Neterowicz - Radca, Ambasada Szwecji w Warszawie, dr Stanisław Pietruszko - Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaniki, Edward Tomasz Połaski - Prezes Zarządu, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Mariusz Sudoł - Prawnik, ekspert prawa nowych technologii.

Po pierwszej debacie oraz przerwie kawowej przyszła pora na na Sesję Plenarną "Wsparcie technologiczne dla smart city", podczas której Partnerzy kongresu mieli możliwość przedstawienia swojej wizji SMART CITY. Pan Wojciech Dec - przedstawiciel Partnera Technologicznego kongresu, firmy Comarch opowiedział m.in na pytania: Jak stworzyć miasto stymulujące rozwój biznesu oraz jak tworzyć nowoczesne usługi e-Administracji. Następnie Pan Adam Kruczek z firmy ThinkIt Consulting Sp. z o.o. wygłosił swoją prezentacje "Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności". Jako ostatni w sesji plenarnej wystąpił Pan Robert Duszka, reprezentant firmy NMG Sp.z o.o., a jego prezentacja na temat platformy teleinformatycznej do efektywnego zarządzania infrastrukturą miejską spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Wkrótce po prezentacji partnerów, odbyła się debatę dotyczącą Nowoczesnych Technologii. Do zabierających już głos osób dołączyli: moderator sesji - Pan dr inż. Wacław Iszkowski - Prezes Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Pan Stefan Kamiński - Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Pan Daniel Maksym - Dyrektor Działu Rozwoju i Innowacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wymiana opinii panelistów oraz pytania zadawane przez uczestników nie miały końca.

Jeszcze przed drugą przerwą kawową odbyła się kolejna dyskusja na temat Efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii w aglomeracjach miejskich. Moderator sesji, Pan dr Arkadiusz Węglarz - Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., wraz z pozostałymi uczestnikami debaty: Panem Markiem Amrozym - Kierownikiem działu efektywności energetycznej w Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Panem Jackiem Najderem - Ekspert niezależny, Januszem Piechockim - Zastępcą Przewodniczącego Zarządu w Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Panem dr inż. Januszem Tenetą - Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaniki oraz Panią prof. Dorotą Chwieduk - Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej opowiedzieli na wiele nurtujących pytań oraz opowiedzieli o wielu ciekawych przypadkach wykorzystania energii w Polsce oraz zagranicą.

Po przerwie kawowej, podczas której zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami Partnerów przyszła pora na przedostatni panel: Rozwój ekologicznego i zrównoważonego transportu. Moderator sesji - Pan  dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor w Instytucie Kolejnictwa, wraz z panelistami: Panem Pawłem Buczakiem - Prezes Zarządu w Certyfikacji Infrastruktury Transportu (CIT), Panem dr Krzysztofem Buczkowskim - Prezesem Zarządu, Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o., Panem Janem Kuźmińskim - Prezes Zarządu, Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., Panem dr inż. Jackiem Malaskiem przedstawicielem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Panią Anetą Ogrodniczek - Prezes Zarządu firmy EcoCar S.A. rozmawiali na temat poprawy wydajności transportu ekologicznego w Polsce.

Ostatnia sesja należała do Pana Józef Neterowicz. Radca w Ambasadzie Szwecji w Warszawie jako moderator w panelu dyskusyjnym Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast zadawał uczestnikom sesji ciekawe pytania, które doprowadziły wszystkich zgromadzonych słuchaczy do bardzo ciekawych wniosków. Panelistami sesji byli: Pan dr Jakub Halor - Ekonomista transportu, Green Cross Poland, Pan Ryszard Marcińczak - Prezes Zarządu w Warszawskiej Izbie Gospodarczej oraz Pani dr Magdalena Rogulska - Główny specjalista ds. energii odnawialnej w Szwedzko - Polskiej Platformie Zrównoważonej Energetyki.

 

Partnerzy Wspierający:

 

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program Kongresu

 

8:45-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-9:40

Powitanie gości

9:40-10:10

Uroczyste otwarcie VI Kongresu SMART CITY - założenia i perspektywy

dr Tomasz Kulisiewicz - Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, serwis inteligentne-miasta.pl
Bartosz Dubiński - Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Robert Lach - Specjalista ds. danych i infrastruktur informacji geoprzestrzennych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Park Technologiczny Świerk, Centrum Informatyczne Świerk.

10:10-11:10

Debata otwierająca - Możliwości wdrażania rozwiązań Smart Cities - doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderator:  dr Tomasz Kulisiewicz - Zastępca Dyrektora, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, serwis inteligentne-miasta.pl

Andrzej Dulka - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Józef Neterowicz - Radca, Ambasada Szwecji w Warszawie
dr Stanisław Pietruszko - Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
Edward Tomasz Połaski - Prezes Zarządu, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Mariusz Sudoł - Prawnik, ekspert prawa nowych technologii

11:10-11:40 Przerwa kawowa
11.40 - 12.30

Sesja plenarna

Wsparcie technologiczne dla smart city

Smart City według Comarch
Wojciech Dec - Comarch S.A.

Dzieki prezentacji przedstawiciela firmy Comarch S.A. dowiedzą się Państwo :
 - jak odnaleźć się na ścieżkach pokolenia Z
 - jak stworzyć miasto stymulujące rozwój biznesu, kultury, turystyki oraz wciągnąć w to wszystko mieszkańców i lokalny biznes
 - jak tworzyć nowoczesne usługi e-Administracji, czyli parę słów o nowoczesnych rozwiązaniach IT


Zrównoważony rozwój społeczny ISO 37120 - Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności
Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.

Podczas prezentacji firmy ThinkIt Consulting Sp. z o.o. dowiedzą się Państwo:
 - Jak porównywać się z innymi miastami?
 - Jakie kryteria dobrać aby były one spójne i takie same we wszystkich porównywanych miastach?
 - Jak zapewnić sobie uznane, znormalizowane kryteria?
 - Odpowiedzią na powyższe pytania jest norma ISO 37120.
 - Czym jest norma ISO 37120, co daje, jak jest zbudowana, dla kogo jest przeznaczona?
 - Kto już skorzystał z normy i co dzieje się z nią na rynku polskim?


"ERCO.Net" - platforma teleinformatyczna do efektywnego zarządzania infrastrukturą miejską
Robert Duszka - NMG Sp. z o.o.

 - Informacje o firmie NMG
 - Omówienie idei funkcjonalnej Platformy ERCO.Net
 - Produkty firmy NMG wspierające filozofię „Smart”

12:30-13:20

Panel dyskusyjny

Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast

Moderator:  dr inż. Wacław Iszkowski - Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Wojciech Dec - Comarch S.A.
Robert Duszka - NMG Sp. z o.o.
Stefan Kamiński - Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
Daniel Maksym - Dyrektor Działu Rozwoju i Innowacji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

13:20-14:15

Panel dyskusyjny

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich

Moderator:  dr Arkadiusz Węglarz - Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Marek Amrozy - Kierownik działu efektywności energetycznej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Jacek Najder - Ekspert niezależny
Janusz Piechocki - Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
dr inż. Janusz Teneta - Członek Zarządu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
prof. Dorota Chwieduk - Przewodnicząca, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej

14:15-14:40 Przerwa kawowa

14:40-15:20

 

Panel dyskusyjny

Rozwój ekologicznego i zrównoważonego transportu

Moderator:  dr inż. Andrzej Żurkowski - Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

Paweł Buczak - Prezes Zarządu, Certyfikacja Infrastruktury Transportu (CIT)
dr Krzysztof Buczkowski - Prezes Zarządu, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o.
Jan Kuźmiński - Prezes Zarządu, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
dr inż. Jacek Malasek - Koordynator projektów badawczych UE z zakresu polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Aneta Ogrodniczek - Prezes Zarządu, EcoCar S.A.

15:20-16:00

 

Panel dyskusyjny

Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast

Moderator:  Józef Neterowicz - Radca, Ambasada Szwecji w Warszawie

dr Jakub Halor - Ekonomista transportu, specjalista w zakresie transportu miejskiego i regionalnego oraz zrównoważonego rozwoju i mobilności w miastach
Donata Kałużna - Dyrektor Operacyjna, Green Cross Poland
Ryszard Marcińczak - Prezes Zarządu, Warszawska Izba Gospodarcza
dr Magdalena Rogulska - Główny specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko - Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu

 

Lokalizacja

Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa
-- sala WIGURA --

parking hotelowy
- płatny 5zł / 1 godzina

 

 

Panele Dyskusyjne

 Podczas każdej edycji Kongresu Smart City odbywają się 4 panele dyskusyjne - dotyczące nowych technologii, inteligentnego wykorzystania energii, ekologicznego transportu oraz infrastruktury.
Poniżej mogą Państwo poznać naszych panelistów oraz zakres tematyczny poszczególnych sesji.

 

Uroczyste otwarcie VI Kongresu
SMART CITY - założenia i perspektywy
 
 Bartosz Dubiński

absolwent Centrum Europejskiego oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; studiów podyplomowych SGH z zakresu zarządzania, a także ewaluacji projektów UE; wieloletni współpracownik i koordynator projektów Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. W latach 2004-2010 pracownik samorządowy w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialny za przygotowanie, realizację oraz rozliczanie projektów europejskich, odpowiedzialny również za opracowania strategicznych dokumentów rozwojowych: biznesplanów i studiów wykonalności. Ewaluator projektów, 
w tym projektów badawczych UE z zakresu efektywności energetycznej. Od sierpnia 2010 roku Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  
Posiada doświadczenie zarówno jako pracownik administracji publicznej jak i doradca przy projektach współfinansowanych ze środków UE w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.

 
 Dr Tomasz Kulisiewicz
absolwent informatyki na Politechnice Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Zajmuje się zagadnieniami zastosowań informatyki i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej oraz aspektami społecznymi i ekonomicznymi oddziaływań technologii informacyjnych. Współzałożyciel Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, współpracownik serwisu inteligentnemiasta.pl.

Robert Lach

od ok. 30 lat zajmuje się danymi i infrastrukturami danych geoprzestrzennych. Jego pasją jest miejskie planowanie strategiczne.
2015 – 2016 Specjalista ds. danych i infrastruktur informacji geoprzestrzennych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Park Technologiczny Świerk,Centrum Informatyczne Świerk. http://www.cis.gov.pl

W latach 2015-2016, zajmuje się optymalizacją dostępu, analizą, przetwarzaniem danych skanningu laserowego oraz zagadnieniami skutecznego zarządzania wielkimi bazami danych geoprzestrzennych (ang. Geospatial BIG DATA). Prezes Towarzystwa Gdańsk – Barcelona, założonego w 1989 roku. Spędził kilka lat często podróżując do Barcelony, studiując Plan Strategiczny Barcelona 2000. W latach 1991-95 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Gdańska ds. EUROCITIES i odbył też staż w Harvard Graduate School od Design (1993).  W 1995 roku doprowadził do przeniesienia Sekretariatu Programu VASAB 2010 (Visions and Strategies Around The Baltic Sea 2010) ze Szwecji do Gdańska. W 1997 roku, wspólnie z dr. Witoldem Fedorowiczem-Jackowskim, doprowadza do podpisania kontraktu na zbudowanie dla Centertel – modelu 3D obszaru aglomeracji warszawskiej. W 1999 roku założył firmę Bałtyckie Centrum Systemów Informacji Przestrzennej (BC SIP), która uzyskało prawa dystrybucji zdjęć satelitarnych z pierwszego w świecie satelity IKONOS, - pierwszego satelity wysokorozdzielczego w świecie – o podwójnym zastosowaniu (dual-use satellite) W 2003 roku BC SIP podpisuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrakt na wykonanie ortofotomapy satelitarnej 50 000 km², wraz z granicami Polski, dla systemu IACS. W 2003 i 2004 roku buduje i nadzoruje wspólnie z Jackiem Studenckim – Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych SA. – stację do odbioru danych satelitarnych z satelity IKONOS, w formule PPP kosztem ok 20 mln USD. W 2004 roku współorganizuje z Jackiem Studenckim z sukcesem emisję akcji TECHMEX SA na GPW,  z nadsupskrypcją 95 %, 90 mln zł. W 2005 roku realizuje dla Prezydenta Juszczenki kontrakt dotyczący „Inwentaryzacji Ziem Południowego Brzegu Krymu”, we współpracy z Państowym Komitetem ds. Ziemi Ukrainy i Bankiem Światowym. W roku 2007 zdefiniował projekt monitoringu rozwoju przestrzennego Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, zgłoszony z sukcesem do programu PECS Europejskiej Agencji Kosmicznej, i wykonany w następnych latach, wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN. W latach 2010-2012 Pełnomocnik ds. informacji przestrzennej w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, gdzie prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy Projektu PLAN4ALL, zajmującego się interoperacyjnością danych planowania przestrzennego w Europie. https://www.igpim.pl/index.php/programy-i-projekty/plan4all/
 

 

Debata otwierająca
Możliwości wdrażania rozwiązań Smart Cities
- doświadczenia polskie i zagraniczne
Moderator
 Dr Tomasz Kulisiewicz 
absolwent informatyki na Politechnice Budapeszteńskiej (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Zajmuje się zagadnieniami zastosowań informatyki i komunikacji elektronicznej w administracji publicznej oraz aspektami społecznymi i ekonomicznymi oddziaływań technologii informacyjnych. Współzałożyciel Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, współpracownik serwisu inteligentnemiasta.pl.
Paneliści

 Mariusz Sudoł
ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik sfinansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich, ekspert współpracujący z bankami i firmami technologicznymi w ramach Związku Banków Polskich. Autor lub współautor szeregu publikacji dotyczących prawa bankowego i prawa nowych technologii (m.in. komentarz do prawa bankowego (C.H.Beck), raport prawne aspekty biometrii, raport biometryczny 2.0). Przygotowuje rozprawę doktorską i prowadzi zajęcia akademickie na Uniwersytecie Warszawskim.
Dyrektor w jednej z międzynarodowych firm odpowiadający m.in. za praktykę prawa bankowego oraz prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów oraz komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów. Specjalizuje się m.in. w kwestiach związanych z prywatnością, ochroną danych osobowych, nowoczesnymi usługami płatniczymi, elektronicznymi dokumentami i oświadczeniami woli, systemami uwierzytelniania tożsamości oraz transakcji. Doradzał przy wielu wdrożeniach innowacyjnych produktów w sektorze bankowym, uczestniczył w opracowywaniu kompleksowych analiz i studiów wykonalności oraz  strategii mitygujących ryzyka w działalności bankowej.  

 
 Dr inż. Stanisław M. Pietruszko
twórca Centrum Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz członek Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej. Jego 38-letnia kariera naukowa dotyczyła badań ogniw, modułów i systemów fotowoltaicznych. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych oraz posiada szerokie doświadczenia w zakresie wymiany informacji, zarządzania oraz polityki. Kierownik wielu projektów krajowych, Komisji Europejskiej i US DOE. Członek Komitetów Programowych wielu konferencji fotowoltaicznych. Ekspert Komisji Europejskiej i Sejmu.

 Józef Neterowicz
 - absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie
Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska
Od 1992 roku pracuje w Polsce jako: 
- Konsultant Banku Światowego,
- Prezes Cetetherm  - firma koncernu Tetra Pak,
- Prezes Birka Energy / Fortum – trzeciego największego producenta energii w Skandynawii,
- Prezes Radscan Intervex - leadera w technologiach ochrony powietrza,
- Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki 
- Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich 
- Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji

 

 Edward Tomasz Połaski
Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca z ponad 25-letnim stażem. Doświadczony menadżer, działacz samorządu gospodarczego oraz nauczyciel zawodu. Ekspert w dziedzinie budowania i zarządzania przedsiębiorstwami sektora MSP. Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Podstarszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych. Posiada trzy tytuły mistrzowskie. Współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego TUiR Partner i doradca Prezesa. Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Doradca Ministra Przemysłu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (obecnie Ministerstwo Gospodarki). Przekazywał swoją wiedzę młodym pokoleniom jako wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

 Dr hab. Andrzej Sobczak
profesor w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką. Ekspert do spraw architektury korporacyjnej oraz strategicznego zarządzania IT. Założyciel i dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, twórca i redaktor serwisu inteligentnemiasta.pl
 Andrzej Dulka
z branżą telekomunikacyjną związany jest od ponad 30 lat. W 2006 roku został prezesem Alcatel-Lucent w Polsce. Obronił pracę doktorską z zakresu automatyki przemysłowej, posiada także dyplom MBA. Aktywnie działa w wielu stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). W 2010 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Panel dyskusyjny
Rozwój ekologicznego i zrównoważonego transportu

Zakres tematyczny

 1. IST - Inteligentne systemy transportowe - technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, ochrony środowiska i zasobów
 2. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie
 3. Skuteczne zarządzanie energią i paliwami
 4. Zarządzanie transportem - narzędzia wspierające monitorowanie oraz optymalizację kosztów, wykorzystanie i wydajność floty
 5. Technologie teleinformatyczne wykorzystywane w logistyce miejskiej (GSM, GPS, GIS, monitoring ruchu, nadzór wizyjny - monitoring, łączność radiowa, bazy danych drogowych, systemy kart elektronicznych, tablice świetlne, systemy pogodowe)
 6. Transport elektryczny - sieć punktów do ładowania
 7. Integracja transportu szynowego w miastach i regionach

 

Moderator

 Andrzej Żurkowski
Dyrektor Instytutu Kolejnictwa od 2006 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1980), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (2008). Specjalizuje się w zagadnieniach ruchu kolejowego oraz organizacji przewozów pasażerskich. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 roku w COBiRTK (obecnie Instytut Kolejnictwa). W latach 1989-2000 pracował w Dyrekcji Generalnej PKP jako naczelnik wydziału, a następnie utworzył i kierował przez pierwsze cztery lata spółką PKP Intercity. Reprezentował Ministerstwo Transportu grupie roboczej EKMT przy OECD oraz PKP w wielu grupach roboczych UIC. Od 2006 roku członek Komitetu Sterującego HS przy UIC oraz członek Rad Programowych Światowych Kongresów HS. W latach 2003-2006 Wiceprzewodniczący Komisji Pasażerskiej UIC. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach 2012-2014. Prowadził wykłady na Wojskowej Akademii Technicznej (II i III stopnia) oraz na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe). Autor 130 artykułów naukowo-technicznych i ponad stu referatów na konferencjach. Współautor podręcznika Ruch kolejowy i sterowanie ruchem oraz rozdziału w monografii na temat KDP w Polsce.

 
Paneliści

 Dr Krzysztof Buczkowski
Dyrektor CIFAL Płock, afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR/ONZ. Koordynator na Polskę międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej - ENDURANCE - wspierającego samorządy w przygotowaniu Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Autor wielu opracowań w zakresie zrównoważonego i ekologicznego transportu, doradca i twórca samorządowych dokumentów strategicznych oraz moderator licznych konsultacji społecznych. Redaktor naczelny czasopisma popualno-naukowego dot. zrównoważonego rozwoju miast „Innowacja i Rozwój" (www.innowacjairozwoj.eu). Autor bloga tematycznego - multimodalny.pl - zrównoważona mobilność miejska w praktyce. Do 2012 roku był Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych (przygotował i przeprowadził pierwsze w mieście badania marketingowe transportu zbiorowego, badania potoków pasażerskich i na ich podstawie opracowano nową siatkę połączeń co skutkuje systematycznym wzrostem wykorzystania komunikacji publicznej przez mieszkańców), wcześniej Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej (od 2002). Ponadto założyciel i wieloletni prezes Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Autor kilkudziesięciu artykułów i książek dotyczących zrównoważonego i bezpiecznego transportu oraz technologii informacyjnych, najważniejsze to: Budowanie sieci informatycznej dla Samorządu Terytorialnego. Wybrane problemy organizacji i zarządzania (2007); Szerokopasmowy dostęp do Internetu (2009); E- kompetencje w e-administracji samorządowej (2012). Ukończył studia MBA - Akademia Leona Koźmińskiego. Entuzjasta koncepcji SMART-CITY w obszarze transportu miejskiego.

 
 
 Jan Kuźmiński

Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.
Ma 58 lat, karierę zaczynał jako nauczyciel przedmiotów technicznych, od ponad 30 lat związany jest ze spółką MZA a wcześniej z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi, pracował kolejno jako mistrz, kierownik działu na zajezdniach Ostrobramska i Piaseczno, kierownik oddziałów Woronicza, Redutowa i Ostrobramska, wydziału logistyki, a wreszcie jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych. Od 31 maja 2011 r. jest Prezesem Zarządu Spółki. Wykształcenie wyższe: jest magistrem inżynierem mechanikiem, ponadto absolwentem studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania oraz logistyki zarządzania. Jego hobby to numizmatyka, myślistwo i żeglarstwo.

 

 
 Aneta Ogrodniczek

Prezes Zarządu EcoCar S.A. - jest absolwentką Ekonomii Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada 11-letnie doświadczenie w obszarze usług dla biznesu. Specjalizuje się w restrukturyzacji podmiotów z różnych branż (m.in. taksówkarskiej, hotelarskiej czy sektora publicznego), tworzeniu strategii rozwoju, realizacji projektów dla kluczowych klientów oraz audytach wewnętrznych. Wdrażała projekty związane z programami pomocowymi dla gmin, strategie rozwoju gmin czy programów współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Przez 5 lat piastowała stanowisko dyrektora generalnego w Sawa Taxi, jest twórcą pierwszej Polskiej Sieci Taxi obejmującej swoim zasięgiem cały kraj. Od 2014 tworzy i realizuje strategię rozwoju najbardziej innowacyjnej firmy taksówkowej w Polsce, która wprowadza nowe standardy usług taxi w Polsce, udowadniając, że w usługach taxi można wdrażać wysokie i jednolite standardy, kierując się jednocześnie troską o ekologię, dobre praktyki biznesowe i społeczną odpowiedzialność biznesu. Firma EcoCar S.A. posiada własną, jednakowo oznakowaną flotę ekologicznych i maksymalnie 2-letnich aut na terenie Warszawy, Wrocławia i Trójmiasta i stale zwiększa liczebność floty oraz zasięg terytorialny.

 


 Dr inż. Jacek Malasek
koordynator projektów badawczych UE z zakresu polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów; www.ibdim.edu.pl). Uczestniczył w 15 projektach unijnych, m.in.: Transport Planning, Land Use and Sustainability; Changing  Behavior towards a more Sustainable Transport System; Pedestrians’ Quality Needs; Green Urban Transport Systems; Learning from Differences in Mobility Behaviour: A Comparative Research among European Cities; Towards Autonomic Road Transport Support Systems. Obecnie w projekcie UDRIVE (Large Scale Naturalistic Driving Observations for Safe and Sustainable Transport) prowadzi badania zachowań kierowców w warunkach rzeczywistych, dotyczące bezpiecznego i ekologicznego stylu jazdy. Uczestniczył w pracach wspólnych grup roboczych JTRC/OECD/ITF: Working Group on Pedestrian Safety, Urban Space and Health; Working Group on Cycling Safety.

 
 
 Paweł Buczak

Prezes Zarządu Certyfikacji Infrastruktury Transportu (CIT).
CIT jest jednostką notyfikowaną nr NB 2365 do Dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie Pasjonat transportu, idei interoperacyjności na kolei oraz jakości. Posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu  projektów w branży kolejowej, budowlanej oraz informatycznej. Swoje zainteresowanie realizuje poprzez prowadzenie spółki, gdzie jakość jest istotą działalności Certyfikacji Infrastruktury Transportu, jej głównym celem, dążeniem do doskonałości poprzez wdrażanie nie tylko normy PN-EN ISO/IEC 17065, ale również zasad określonych w unijnych i polskich przepisach prawa. W ten sposób działania w CIT przyczyniają się do zniesienia barier w ramach transeuropejskiego Systemu Kolei w Unii Europejskiej, w zakresie przyznanych oraz potwierdzonych kompetencji. Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Członek Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”  oraz przedstawiciel  CIT w  Forum Kolejowego - Railway Business Forum. Członek Rotary International.

 

Panel dyskusyjny
Zarządzanie zasobami miejskimi
- inteligentna infrastruktura miast

Zakres tematyczny

 1. Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na poziom realizacji usług publicznych i rozwój lokalnej gospodarki
 2. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa, zielone osiedla
 3. Inteligentne systemy zasilania, systemy monitoringu i wizualizacji problemów na poziomie produkcji i dystrybucji, infrastruktura sieciowa
 4. Inteligentne przestrzenie w skali miasta:  informacja przestrzenna - GIS, systemy zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i sygnalizacji o zagrożeniach, monitoring wizyjny, wizualizacja informacji i dostępności usług, systemy parkingowe
 5. Zarządzanie i integracja systemów obsługujących usługi dla ludności (infrastruktura komunikacyjna, transportowa, usługi szerokopasmowe)
 6. Nowoczesna komunikacja tramwajowa jako kluczowy czynnik konkurencyjności transportu miejskiego

Moderator
 
 Józef Neterowicz

- absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie
Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska
Od 1992 roku pracuje w Polsce jako: 
- Konsultant Banku Światowego,
- Prezes Cetetherm  - firma koncernu Tetra Pak,
- Prezes Birka Energy / Fortum – trzeciego największego producenta energii w Skandynawii,
- Prezes Radscan Intervex - leadera w technologiach ochrony powietrza,
- Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki 
- Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich 
- Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji

 
Paneliści
 
 Donata Kałużna

Dyrektor Operacyjny Green Croos Poland  - Od wielu lat związana z branżą ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Pracowała w Departamencie Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska oraz jednej z wiodących na rynku firm zajmujących się budową biogazowni rolniczych.  Laureatka Programu Stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt i Fundacji im. Nowickiego (staż w Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, Umweltbundesamt w Dessau-Roßlau w Departamencie Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Zasobami Naturalnymi). Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Ekologia produktów). Odbyła także  stypendium w Technische Universität w Wiedniu na specjalności Zarządzanie zasobami naturalnymi i gospodarowanie odpadami.  Obecnie doktorantka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Związana z Green Cross Poland od sierpnia 2010 r.

 
 
 Ryszard Marcińczak
 
Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej Warszawa, Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Opolskiej (1974-1979). Od 1979 r. mistrz ds. eksploatacji, dyrektor Rejonu Energetycznego - Sieradz oraz koordynator rozruchu elektrowni Emerson –USA, dyrektor Departamentu Eksploatacji PSE Operator S.A., finalista konkursu na Prezesa UDT w MG , Przewodniczący polskiej delegacji na Litwie, podpisał „List intencyjny” -most energetyczny Polska-Litwa, oraz podobnego przedsięwzięcia realizowanego przez Włochów: Polska – Białoruś, uruchomił Centrum Nadzoru NAD KRAJOWYM SYSTEMEM ENERGETYCZNYM. Działacz FSNT-NOT Przewodniczący druga kadencje Głównej Komisji Rewizyjnej NOT ,wiązany z branżą energetyczną w trzecim pokoleniu ,  przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki SEP w Warszawie. Uczestniczył w opracowywaniu prawa energetycznego, ekspert w Senacie RP.  W ramach Zespołu powołanego na naradzie Prezesów i Dyrektorów TJO FSNT-NOT w dn.16.04.2012 postanowił wprowadzić do realizacji następujące pomysły:
- wykorzystanie „sieci” strukturalnej w celu spożytkowania całego zróżnicowanego potencjału kadrowego i kontaktów dla intensyfikacji działań i zwiększenia efektywności gospodarczej FSNT-NOT,
- wykorzystanie „sieci” dla wspólnego prowadzenia akcji konsultacyjnych w kluczowych, ważnych problemach merytorycznych leżących w sferze zainteresowań FSNT-NOT,
- stworzenie wspólnie przez „sieć” wewnętrznego portalu-bazy danych i najważniejszych informacji o podmiotach działalności i kadrach do wykorzystania przez partnerów w ramach FSNT-NOT,
- wprowadzenie odpowiednio sformułowanych pod względem merytorycznym i prawnym zapisów w nowelizowanej ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”, stwarzających prawne podstawy działalności FSNT-NOT, jej członków oraz podobnych stowarzyszeń profesjonalnych w zakresie wykorzystania ich potencjału w obszarze proinnowacyjnym i wzbogacającym dorobek gospodarczy. Twórca konkursu międzynarodowego LAUR INNOWACYJNOŚCI.

 

 Dr Magdalena Rogulska
Główny Specjalista ds. energii odnawialnej - Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, PIMOT. Koordynator projektów europejskich i krajowych
Działalność statutowa:
-Monitorowanie rynku OZE (opracowanie prognoz, tworzenie baz danych). Projekt w ramach działalności statutowej, rok 2011-2014
-Określenie uwarunkowań technicznych i prawno-organizacyjnych stosowania biometanu w transporcie (LCA, analizy techniczno-ekonomiczne, ekonomika). Projekt w ramach działalności statutowej, rok 2013-2014
-Określenie perspektyw wykorzystania oczyszczonego biogazu (biometanu) jako nośnika energii w sieciach gazowych oraz jako paliwa w transporcie. Projekt w ramach działalności statutowej, rok 2013
-Analiza metod wstępnego przygotowania frakcji BIO odpadów komunalnych jako substratów do biogazowni. Projekt w ramach działalności statutowej, rok 2014

 
 
 Dr Jakub Halor

ekonomista transportu, specjalista w zakresie transportu miejskiego i regionalnego oraz zrównoważonego rozwoju i mobilności w miastach. Absolwent Katedry Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 1998 roku zawodowo związany z branżą transportową, gdzie zajmuje się głównie rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych. Autor dysertacji i opracowań poświęconych konkurencyjności komunikacji tramwajowej. W 2014 r. opracował perspektywiczne studium rozwoju miejskiego transportu szynowego w aglomeracji śląskiej dla spółki Tramwaje Śląskie S.A. oparte na długoletnich badaniach potrzeb transportowych największego w Polsce obszaru aglomeracyjnego. Brał udział w wielu projektach i konferencjach poświęconych optymalizacji transportu i rozwiązaniom podnoszącym jego bezpieczeństwo. Od lat 90. angażuje się w działania mające na celu zachowanie dziedzictwa historycznego związanego z transportem szynowym. Jest jednym z założycieli Fundacji Wieku Pary oraz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, które przyczyniły się do ocalenia od likwidacji i przejęcia przez samorządy odcinka najstarszej nieprzerwanie czynnej na świecie kolei wąskotorowej Bytom Wąsk. – Miasteczko Śl. Wąsk. Autor serwisu internetowego www.gkw.pl.
Opublikował ok. 80 artykułów i opracowań, głównie w periodykach związanych z transportem. Od 2004 r. stale współpracuje z miesięcznikiem „Świat Kolei”.

 
 Andrzej Dulka
z branżą telekomunikacyjną związany jest od ponad 30 lat. W 2006 roku został prezesem Alcatel-Lucent w Polsce. Obronił pracę doktorską z zakresu automatyki przemysłowej, posiada także dyplom MBA. Aktywnie działa w wielu stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT). W 2010 roku został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Panel dyskusyjny
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
Zakres tematyczny
 1. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań
 2. Miasto SMART w perspektywie politycznej Unii Europejskiej
 3. Kształtowanie odpowiedzialnej polityki energetycznej
 4. Wykorzystanie źródeł energii - analiza i ocena obecnego stanu.
 5. Potencjał i perspektywy rozwoju
 6. Zdolności wytwórcze i kompensacja mocy
 7. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii oraz technologie i systemy dla poprawy efektywności energetycznej
 8. Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną - inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie budynków, ulic, sygnalizacja świetlna) 
Moderator
 
 Dr inż. Arkadiusz Węglarz 

Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE,  bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

 
Paneliści
 
 Marek Amrozy

Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Doświadczony audytor energetyczny, specjalista ds. efektywnego wykorzystania i wytwarzania energii cieplnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 2001 roku związany z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A.. Autor lub współautor kilkuset audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych oraz koordynator zespołów eksperckich wykonujących audyty energetyczne przedsiębiorstw. Koordynator zespołów eksperckich weryfikujących inwestycje ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej zrealizowane ze wsparciem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 
 
 Jacek Najder

Ekspert niezależny. Urodzony w Wagrowcu Przedsiębiorca, Poseł na Sejm RP w 7 kad.
członek komisji w funkcji:
Komisja Skarbu Państwa-zastępca przewodniczącego
Podkomisja stała do spraw innowacyjnej gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw-zastępca przewodniczącego
Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych-zastępca przewodniczącego
członek stały zwykły:
Komisja Gospodarki
Komisja Infrastruktury
Komisja Spraw Wewnętrznych
Komisja Administracji i Cyfryzacji
Wizjoner ,który czasami tam sięga gdzie wzrok nie sięga.

 

 Dr inż. Janusz Teneta
absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od roku 1995 wykładowca na tej uczelni. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV). Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, budową i eksploatacją systemów fotowoltaicznych. Autor wielu publikacji z tej dziedziny, oraz projektów i analiz dotyczących komercyjnych zastosowań fotowoltaiki. Współtworzył Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Jest trenerem na akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego szkoleniach na certyfikowanych instalatorów mikro i małych instalacji OZE. Aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych nad Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.

 
 
 Prof. PW dr hab. Dorota Chwieduk

od 38 lat prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną, najpierw w IPPT PAN a od 10 lat na Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentką i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Obecnie przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Energetyki Słonecznej ISES, była również przewodniczącą Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej ISES-Europe. Prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące niekonwencjonalnych metod termicznej konwersji energii, w szczególności energii promieniowania słonecznego, w rozwiązaniach instalacyjnych i pasywnych budynku. Zajmuje się zagadnieniami budownictwa ogólnego w zakresie energooszczędności i wykorzystania energii odnawialnych, innowacyjnych metod magazynowania energii oraz technologii wytwarzania ciepła/chłodu. W kraju i za granicą opublikowała ponad 200 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym 8 książek. Jest także autorką kilkudziesięciu opinii i ekspertyz.  Od 2012 jest Wice dyrektorem ds. dydaktycznych Instytutu Techniki Cieplnej PW.  Jest członkiem Komisji ds. Kształcenia wydziału MEiL, Redaktorem Naczelnym Polskiej Energetyki Słonecznej.

 


 Janusz Piechocki
jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wydział Zarządzania oraz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu (przez 7 lat pracował jako geodeta). Przed objęciem urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, przez 22 lata prowadził działalność gospodarczą. Od 2015 r. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Jest doświadczonym samorządowcem. W okresie 2002-2006 był radnym Rady Miasta i Gminy Margonin, w okresie 2006-2010 radnym Rady Powiatu Chodzieskiego i pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych. W latach 2010-2014 sprawował urząd Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.
 

Panel dyskusyjny
Nowe technologie
- istotny element dynamicznego rozwoju miast
Zakres tematyczny

 1. Inteligentne technologie w zastosowaniu dla zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskich miast
 2. Perspektywy rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej
 3. Zarządzanie miastem i wsparcie procesów decyzyjnych - inteligentne systemy i technologie analityczne
 4. Inwestycje w rozwój technologi informatycznych i telekomunikacyjnych
 5. Technologie i rozwiązania IT dla przedsiębiorstw i sektora publicznego
 6. Systemy bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczne dane i zasoby
 7. Systemy mobilne dla usług publicznych i płatności
 8. Wsparcie sektora naukowego na rzecz poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Moderator
 
 Dr inż. Wacław Iszkowski

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 1993 roku. Członek Komitetu Informatyki PAN.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1972-1991). 
Konsultant firmy Oracle z Wiednia, organizując obecność Oracle’a w Polsce (1990). Dyrektor ds. marketingu w Digital Equipment Polska (1991-1994). Własna firma konsultingowa „Iszkowski&ska” (1994-1999). Wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny firmy 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne (1995–1996). Business development & marketing manager w EDS Poland (1997–1999).  Doradca ds. Strategii w TP.Internet (1999-2005).
Organizator Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003). Redaktor i współautor raportów dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce. Był członkiem Rady Informatyki (potem Teleinformatyki) przy prezesie Rady Ministrów oraz wielokrotnie ekspertem delegacji rządowych na konferencjach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planu eEurope 2005. Członek Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP (2004-2006) oraz Członek Grupy Doradczej Komisji Europejskiej ISTAG [Information Society Technologies Advisory Group] (2010-2012).
Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji dotyczących programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego.
W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużony dla Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nagrody:  InfoStar (1993, 1995) za propagowanie informatyki, Nagroda 20-lecia PIIT (2013).

 
Paneliści


 Wojciech Dec
jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 8 lat związany z Grupą Kapitałową Comarch. Od początku pracy  związany jest z projektami dla administracji państwowej , samorządowej, urzędów, placówek oświatowych i medycznych oraz firm komercyjnych. Brał udział w licznych projektach wdrożeniowych. Od ostatnich 4 lat pracy w Grupie Kapitałowej Comarch wchodzi w skład centrum konsultingowego zajmującego się tworzeniem i rozwojem rozwiązań dla sektora publicznego APUS (Administracja Publiczna Utilities i Samorządy). Prywatnie pasjonat sportów wodnych – windsurfingu - oraz podróży z deską na zafalowane spoty Polski, Europy i Afryki.

 


 Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
Jest także członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze Finansów oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Prezesie PARP oraz członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Współautor polityki celnej dla przemysłu elektronicznego oraz strategii Polski dotyczącej Porozumienia ITA (z punktu widzenia interesów przemysłu elektronicznego w Polsce). Członek wielu zespołów roboczych dotyczących klasyfikacji towarów elektronicznych (głównie w MF i DG TAXUD). Współautor „Strategii dla przemysłu elektronicznego do 2010 roku” – przyjętej przez Radę Ministrów 7 stycznia 2003 roku. Członek Rady Naukowej ds. Strategicznego Programu Rządowego – „Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, Członek Rady Programowej klastra „IUSER”, Członek Rady Programowej Warsztatów Rynku Energetycznego. Współautor i szef wielu zespołów roboczych przygotowujących dokumentacje przetargowe dla alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych (razem ponad 35 dokumentacji).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Otrzymał odznakę „Zasłużony dla Łączności”, Złotą Honorową Odznakę KIG, zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medal prof. Janusza Groszkowskiego. Wyróżniony tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach Polskiej Nagrody Jakości.

 


 Adam Kruczek
Partner w firmie ThinkIt Consulting sp. z o.o., członek Zarządu Grupa UTI Polska sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i nadzorowaniu projektów dla administracji publicznej. Przez wiele lat był Kierownikiem Projektów realizowanych dla Administracji Celnej, m.in. Systemu Obsługi Deklaracji CELINA, systemu INTRASTAT, Zarządzania Kontyngentami Taryfowymi i Nadzoru TQS, Systemu Kontroli Eksportu ECS. W firmach Wola Info oraz Devoteam odpowiadał za sprzedaż produktów i usług do klientów sektora publicznego. Jako Członek Zarządu Grupa UTI Polska nadzoruje działalność oddziału UTI Grup na terenie Polski. W ThinkIt Consulting odpowiedzialny m.in. za za współpracę z samorządamii przegotowanie normy ISO 37120 do normalizacji.


 

 Robert Duszka
Dział Handlowy, NMG Sp. z o.o.
Absolwent wydziału elektrycznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Od 2000 roku praca w firmach związanych z tematyką racjonalnego gospodarowania energochłonnością przedsiębiorstw przemysłowych i dystrybucyjnych w Polsce i za granicą. Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu informatycznych systemów telemetrycznych wielkości pomiarowych  w projektach krajowych i zagranicznych. Ponadto wieloletnie doświadczenie w sprzedaży systemów informatycznych (AMR, ERP, CRM oraz bilingowych) na rynku polskim i europejskim. Od połowy roku 2008 zarządza Działem Handlowym Firmy NMG Sp. z o.o.
 Daniel Maksym
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od września 2011 r. Dyrektor Działu Rozwoju i Innowacji. Wdraża projekty infrastrukturalne z funduszy strukturalnych oraz programy wspierające transfer wiedzy z nauki do gospodarki, m.in. GO_GLOBAL.PL oraz DEMONSTRATOR+. Poprzednio od czerwca 2008 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Finansowania Szkolnictwa Wyższego. 
Wcześniej, od 2002 r. w Ministerstwie Finansów na różnych stanowiskach związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym, m.in. od września 2004 r. do lipca 2007 r. zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. 
Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

 

 

Partnerzy

ThinkIT Consulting to doświadczony zespół konsultantów, który świadczy usługi w zakresie kompleksowego wsparcia w pozyskiwaniu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych ze źrodeł krajowych, funduszy UE, Banku Światowego i innych źródeł oferujących wsparcie finansowe.

Specjalizujemy się w:

  • projektach teleinformatycznych opartych o najnowsze technologie IT i ICT, realizowanych także w formule PPP,

  • projektach inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

  • projektach infrastrukturalnych oraz badawczo-rozwojowych,

  • projektach ITS,

  • projektach szkoleniowych

Wspomagamy samorządy w przygotowaniach do wdrożenia normy ISO 37120, a także podpowiadamy jak przygotować się do wdrażania usług inteligentnych: jakie usługi wybrać, w jakiej kolejności wdrożyć je oraz jak pozyskać fundusze wspierające wdrożenie.


Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawca innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiągnięciu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Firma zatrudnia ponad 5000 najwyższej klasy specjalistów na całym świecie. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, która od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych dla sektorów telekomunikacji, usług finansowych, rynków kapitałowych, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej, handlu i usług oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Comarch od samego początku działania wypracował reputacje firmy technologicznej wytwarzającej nowoczesne produkty i z sukcesem je sprzedając na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego nadal głównym celem strategicznym Comarch jest opracowywanie nowych, konkurencyjnych produktów, co pozwoli na zapewnienie dalszego rozwoju Comarch.

 

NMG Sp. z o.o.  jest integratorem systemów IT oraz liderem w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie autorskiego oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją, automatyką przemysłową i budynkową (BMS) oraz optymalizującym zużycie mediów energetycznych.

NMG jest producentem Platformy ERCO.Net, która wspomaga zarządzanie produkcją, gospodarkę mediami energetycznymi (producenci, dostawcy i odbiorcy) oraz steruje obiektami, jak również jest dostawcą usługi SPEKTRUM, oferującej różnego rodzaju usługi w ramach platformy www.

Platforma ERCO.Net jest doskonałym narzędziem do masowej akwizycji danych pomiarowych i zarządzania infrastrukturą pomiarową, co jest niezmiernie ważne w systemach klasy Smart Metering, tj. AMR, AMI i Smart Grid.

Proponowane przez NMG rozwiązania, dostosowane są do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań klientów. NMG, współdziałając z klientami, wyspecjalizowała się w tworzeniu tzw. projektów „pod klucz” - od koncepcji do wdrożenia. Ponadto NMG wspomaga swoich klientów w eksploatacji i utrzymaniu systemów, a także doradza oraz szkoli personel klienta.

NMG oferuje zarówno gotowe rozwiązania projektowe przeznaczone do szybkiego wdrożenia, jak i rozbudowane wdrożenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, a także rozwiązania udostępniane w modelu usługowym (SaaS – Software as a Service).

 

Rada Programowa 2016

Arkadiusz Hołda
Kanclerz,
Wyższa Szkoła Techniczna

dr hab. prof. AM Gdynia Marek Grzybowski
Prezes Zarządu,
Polski Klastr Morski

dr inż. Adrian Kapczyński
Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo
Informatyczne - Oddział Górnośląski

Tomasz Klekowski
Prezes Zarządu, Związek Pracodawców
Technologii Cyfrowych Lewiatan

Anna Kornacka
Prezes Zarządu, Związek Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan

Andrzej Majewski
Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo
Informatyczne - Oddział Pomorski

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster 3×20,
Dyrektor, Centrum Energetyki

Prosumenckiej Politechniki Śląskiej

Józef Neterowicz
Radca w Ambasadzie Szwecji

Tadeusz Donocik
Prezes Zarządu,
Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

dr Magdalena Rogulska
Szwedzko-Polska Platforma
Zrównoważonej Energetyki, PIMOT

Andrzej Dulka
Prezes Zarządu,
Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji 

dr inż. Andrzej Żurkowski
Dyrektor,
Instytut Kolejnictwa

 

Andrzej Arendarski
Prezes Zarządu,
Krajowa Izba Gospodarcza

Marian Noga 
Prezes Zarządu Głównego,
Polskie Towarzystwo Informatycznego

Dariusz Szwed
Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych,
Przewodniczący Rady Programowej
Zielonego Instytutu

dr Stanisław Pietruszko
Prezes Zarządu,
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Edward Tomasz Połaski
Prezes Zarządu, Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Marcin Paprzycki
Prezes Zarządu, Oddział Mazowiecki
Polskie Towarzystwo Informatyczne

Leszek Kukliński
Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie
Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Marian Serwach
Prezes Zarządu,
Płońska Izba Gospodarcza

prof. Dorota Chwieduk
 Przewodnicząca,
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej

 

Oferta partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

 

Patroni Medialni

 

 

Poprzednie edycje

Ogólnopolski Kongres SMART Inteligentne Miasta 2015r.

W ramach cyklu w 2015 roku zorganizowaliśmy 5 wydarzeń w wybranych miastach - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Olsztyn oraz Kraków. Każda z konferencji rozpoczęła się debatą otwierająca, po której odbywały się dedykowane spotkania tematyczne.

                        RADA PROGRAMOWA

                       OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU SMART INTELIGENTNE MIASTA
                      >> ZAPOZNAJ SIĘ <<

                       

   

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych spotkań:

WARSZAWA KATOWICE GDAŃSK
OLSZTYN   KRAKÓW


 

                  Patroni Honorowi

logo_mac_0

logo-wojewody-mazowieckiego

Jacek Kozłowski

honor_patr_pol_outl

LOGO-KWITNA?CE-PL-PION

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

 

00_herb_podpis_patronat_pion

herb_podlaskie

Marszałek Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

herb_patronat_J logo-patronat_marszalek_Sosnowski

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Herb kujawsko-pomorskie PHon_PMG_PA
1292913361 wojewoda_slaski

katowice_logo_poziom_kolor

Prezydent Miasta Katowic
Marcin Krupa

slupsk_biedron

logo_z_listkiem

Prezydent Miasta Olsztyna

02 logo kolor pion_M_rgb 

Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Marsz_Struk

gdynia

Prezydent Miasta Gdynia

Drukowanie
wojewoda1024

logotypclaim_czerony_pl_

Marszałek Województwa Mazowieckiego

rzeszow

Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

logoPZs Beznazwy-1
logo_wojewoda_slaski orzel-wojewoda_czerw swietokrzyskie

2 kopias

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego

herb_jpg
Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy
godło - wojewodad

herb_kielcs

Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Urzad_Marszlkowski_nowy_z_tlems

 

malopolskie

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

zgp_logo RIGP_logo NCBiR_logo
logo_ARR_w_1.jpg KPOIIB_logo Drukowanie
pti IK_logo logo ZDW
uwm1_panelminified

Logo_PW_black

logo__uniwersytet_slaski_w_katowicach

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

krajowa_rada_spoldzelcza nfosigw zgwrp_logotyp

IPPDIiE_logo

icta PARP-logo
iph logo nowe logoNAPE LOGO FRZO
K01 ZPTC Lewiatan_logo Klaster 3x20 logo
IZTECH ZPPZ Lewiatan_logo BKJEE_logo
Logo BiznesKlaster PNG M logo_Interizon PKM_logo
Logo, Klaster Budowlany (2) kopia   kigm

 

 

 

 

                  Patroni Medialni

rp_logo logo_POLSKIE_RADIO_90_LAT_kolor ioze
gwz energiamax Zmienmy.to_logo transparent_400
logo-infor logo_RDC_PR cire_logo
BiznesiEkologia_logo Fundacja REO_logo ce
Transport i Komunikacja_logo URBNews_logo
logo_pk_ready L_250_p portal komunalny
4itsecurity_logo 150 Beznazwy-1 techpage_logo 150
magazynSystem_logo 150 energetyka_logo energetykon_logo
virtual-it-pl-logo-2012 pcfoster ba
O&M-LOGO.jpg logo_rgb.png.png.png.png pvp
IT Polska Polska logo new small Administrator24_logo 150 ekd
EA RAPO PROD PL 2 MK_logo ts
tvs_logo_male Fakty1 CMYK dziennikzachodni_logo
logo-decyzje-it-pl_150_ Monitor_urzedowy_pl logo-xxl
infoludek_logo my3miasto_logo gdynianews_logo
pk pomorski24_logo bezpiecznydom_logo
Przeglad Samorzadowy_winieta.cdr logo_trojmiasto_negatyw RadioGdansk_logo
patronat-logo tvs24-Cc
ns logo-gazety Radio Olsztyn
lokalnatv_logo_bialetlo_1200dpi Olsztyn fakty_osw
RK_logo itvwisla tvlogo
WINIETA.indd tn Kraków
logo3a telewizjaimav_transparent kopia wiesci
logo_ppg sas 1 kopias
DziennikPp   Builder mini 3

 

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl