Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Cyberbezpieczeństwo jest podstawą bezpieczeństwa Państwa i społeczeństwa XXI wieku.
Cyberbezpieczeństwo jest współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów obecnych w debatach publicznych w Polsce i na świecie. 
Cyberprzestępczość to najszybciej rozwijająca się przestępczość na całym świecie.
Ostatnie lata bogate były w spektakularne ataki hakerów, które paraliżowały rządowe strony internetowe czy systemy odpowiedzialne za funkcjonowanie instalacji przemysłowej.

Zapraszamy do udziału w Seminarium

"Bezpieczeństwo cybernetyczne sektora publicznego - ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych”,

które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. w Warszawie.

 

Współpraca merytoryczna:

 
 
Partnerzy wspierający:
 

                   
Ryzyka cybernetyczne mogą wystąpić w każdej organizacji niezależnie od wielkości i profilu działania.
Wszędzie tam, gdzie istnieje sieć, funkcjonuje jakiś system komputerowy, gdzie używane są telefony komórkowe, czy inne urządzenia mobilne - istnieje ryzyko cyber naruszenia.
Atakom, poddawanych jest 100% polskich firm. Te które o tym nie mówią - albo nie chcą się do tego przyznać, albo nie wiedzą że były celem przestępców.
Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji, wycieku danych, odpowiedzialności za powierzone dane osobowe i wrażliwe, dotyczy w zasadzie każdego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji w tym również sektora administracji publicznej.

Dlatego zapraszamy na Seminarium, którego Program stanowi próbę odpowiedzi
na dwa podstawowe pytania.

1. Czy jesteś świadomy zagrożeń i jak dobrze jesteś zabezpieczony na przyszłość?
2. Czy budujesz cyberbezpieczeństwo w strategicznych obszarach zawodowych?

Prelegenci w trakcie swoich wystąpień
a) przedstawią:
    - jak radzić sobie z cyberprzestępczością mając do dyspozycji ogólnie dostępne instrumenty prawne
      (kancelaria prawna DLA Piper),
    - jak działają cyberprzestępcy i jak postępować w przypadku cyberataku  (firma doradcza EY)
b) wskażą rozwiązania zabezpieczające:
    - właściwe zarządzanie ryzykiem (POLRISK),
    - ubezpieczenia cyberryzyk (Inter-Broker; Leadenhall Polska)

Seminarium kierujemy do:
przedstawicieli administracji publicznej, a w szczególności do pracowników pionów audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa IT oraz zarządzania ryzykiem.

Mamy nadzieję, że informacje przekazane podczas Seminarium będą inspiracją i wsparciem w kształtowaniu strategii bezpieczeństwa w Państwa miejscu pracy.

Informacja o warunkach udziału oraz formularz rejestracyjny dostępny  TUTAJ

*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Program

9.00 - 9.30    Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.30 - 9.40

 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki Seminarium
 Teresa Grabowska, TG-Doradztwo i Zarządzanie, SuccessPoint Sp. z.o.o

9.40 - 10.30
 "Cyberprzestępczość w Polsce - wyzwania prawne"
 Piotr Falarz, Senior Associate, adwokat - międzynarodowa kancelaria prawna
 DLA Piper Wiater sp.k

Omówienie najczęstszych typów cyberprzestępstw popełnianych w Polsce,
w tym metod stosowanych przez przestępców.
Sposoby walki z cyberprzestępczością i uregulowania prawne związane
z jej zwalczaniem. Gromadzenie dowodów na potrzeby postepowań
przeciwko cyberprzestępcom.

 
10.30 - 11.10
 "Jak działają cyberprzestępcy? - czyli od 0-daya do przejęcia kontroli
  nad organizacją"

 Marcin Szydłowski, członek zespołu Advanced Security Center, Dział Cyber
 Security w  EY

 

Niemalże codziennie dowiadujemy się o nowych cyberatakach, w wyniku których organizacje narażone są na poważne straty finansowe, reputacyjne i prawne. Zazwyczaj, przeprowadzenie skutecznego ataku zaczyna się od wykorzystania jednej krytycznej podatności w systemach ofiary. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas projektów zrealizowanych przez EY oraz informacji medialnych o ostatnich atakach, przedstawione zostaną 3 sytuacje w których jedna podatność zidentyfikowana w systemach międzynarodowych spółek, skutkowała lub mogła skutkować przejęciem kontroli nad organizacją. W ramach prezentacji zostaną wskazane również działania, które należy podjąć aby zminimalizować szansę udanego ataku.

11.10 - 11.50
 "Reakcja na incydent - jak postępować w przypadku cyberataku?"
 Grzegorz Idzikowski, manager w dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY,
 członek zespołu informatyków śledczych

Pokrótce przedstawione zostaną obecne trendy i zagadnienia związane
z cyberprzestępczością.
Następnie skupimy się na tematyce odpowiedzi na incydent (Incident Response), która stanowi naturalny typ działania w przypadku, kiedy nasza firma staje się ofiarą cyberataku. Opowiemy o tym jak w powyższej sytuacji zareagować oraz jak się do niej najlepiej przygotować. Pokażemy również przykłady dobrej i złej reakcji na cyberataki.

 
11.50 - 12.30
 "Zarządzanie cyberryzykiem i kontrola zarządzania w sektorze publicznym.
 Podejście sytemowe"

 dr Jerzy Podlewski, Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK,
 Certyfikowany Risk Manager

 

Podczas prezentacji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:
- Cyberryzyko w sektorze publicznym - stare i nowe wyzwania dla kierownictwa
  JSFP
- Kontrola zarządcza i systemowe zarządzanie cyberryzykiem

12.30 - 13.15    Lunch
13.15 - 14.00
 "Co chroni cyber polisa?"
 Michał Molęda, Wiceprezes Zarządu Leadenhall Polska S.A.

 

Podczas prezentacji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:
- zakres ochrony wg światowych standardów w ubezpieczeniu cyber
- klauzule ubezpieczeniowe cyber od A do G
- szkoda cyber na tle innych szkód ubezpieczeniowych

14.00 - 15.00
 "Ubezpieczenia od ataków cybernetycznych - oferta polskiego rynku"
 Robert Kożuchowski, Prezes Zarządu spółki brokerskiej Inter-Broker Sp. z o.o.

 

W Polsce co piata firma i instytucja miała do czynienia z wirtualną przestępczością, a 75% z nich poniosło z tego tytułu straty finansowe.
 Można tutaj wymienić takie zdarzenia, jak:
- atak na serwery Kancelarii Premiera i Prezydenta oraz innych instytucji
  centralnych (2014 r.)
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich okradziony na kwotę 3 700 000 zł (2015 r.)
- Urząd Miasta w Jaworznie stracił w wyniku oszustwa 940 000 zł (2015 r.).

Ubezpieczenie od ataków cybernetycznych jest jednym z narzędzi, które pozwala przenosić jego skutki materialne i finansowe na zakład ubezpieczeń. Zobaczmy jak do objęcia tego ryzyka przygotowany jest rynek polski…

15.00    Zakończenie Seminarium

 

Patroni Medialni

     
       
       

 

Prelegenci

Teresa Grabowska

Niezależny  ekspert, właściciel firmy TG - Doradztwo i Zarządzanie. Manager z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe.
Od 1998 do 2009r praca w zarządach zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm.
Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm (Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych.
Od 2010 roku właściciel TG-Doradztwo i Zarządzanie gdzie w szerokim zakresie prowadzi doradztwo dla firm ubezpieczeniowych specjalizując się w:
- zarządzaniu ryzykiem i wdrażaniem strategii Wypłacalność II
  ( BION, ORSA),
- obszarach sprzedażowych np. bancassurance, UFK,
- przygotowywaniu materiałów dla potrzeb KNF,
- opracowaniu dokumentacji i strategii do utworzenia TUW.

Od 2011r Firma TG organizuje również dla zakładów ubezpieczeń i firm IT szkolenia i konferencje  zewnętrzne oraz wewnętrzne na najbardziej aktualne tematy np. ”Implementacja Wypłacalność II, „Zarządzanie ryzykiem”, „Rekomendacja U”, „Wytyczne KNF w zakresie dystrybucji ubezpieczeń”,  „Wytyczne IT”. Teresa Grabowska jest kierownikiem studiów podyplomowych, dla których przygotowała dwa programy: „Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń.” „Dyplomowany Specjalista w zakresie finansów, rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej w reżimie Wypłacalność II”.
Prowadzi wykłady i prezentacje oraz publikacje prasowe

Dr Jerzy Podlewski
 
Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Certyfikowany Risk Manager, członek FERMA (Europejska Federacja Zarządzania Ryzykiem). Certyfikowany Project Manager PRINCE2™. Ekspert zarządzania ryzykiem gospodarczym Enterprise Risk Management (ERM). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach polskich i międzynarodowych, w tym w sektorze finansowym w obszarze zarządzania ryzykiem. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem i trener biznesu. Uczestnik zagranicznych konferencji risk managerów.
Autor książek i e-booków, publikacji naukowych i prasowych, stałej rubryki o zarządzaniu ryzykiem w  „Gazecie Ubezpieczeniowej”.
Od 2009 roku prowadzi popularny portal o zarządzaniu ryzykiem www.ryzykonomia.pl .
Prelegent i panelista na konferencjach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Coface Country Risk, Dyrektor Finansowy Roku Magazynu Forbes, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Gazety Ubezpieczeniowej. Wykładowca programu „Profesjonalna Rada Nadzorcza” Ministerstwa Skarbu Państwa i GPW.
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w katedrze Finansów
i Rachunkowości Sopockiej Szkoły Wyższej. Wykładowca na studiach anglojęzycznych MBA Clark University, na studiach dziennych
i podyplomowych Akademii Biznesu Vistula, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej.

 

Grzegorz Idzikowski

Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz członek Zespołu Informatyków Śledczych (Forensic Technology and Discovery Services). Brał udział w ponad 130 projektach z zakresu informatyki śledczej, odpowiedzi na incydenty oraz eDiscovery. Prowadził szkolenia dla biegłych sądowych z zakresu zabezpieczania danych oraz metod analizy dowodów elektronicznych. Ekspert w dziedzinie przetwarzania danych w postaci elektronicznej. Grzegorz współpracował z wiodącymi firmami z sektora metalurgicznego, energetycznego, farmaceutycznego, ubezpieczeniowego oraz bankowości inwestycyjnej. Posiada tytuł RCA (Relativity Certified Administrator) oraz jest członkiem Instytutu Informatyki Śledczej.

Piotr Falarz
 
Doradza w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, zwalczaniem korupcji w biznesie i wewnętrznymi dochodzeniami
w spółkach. Specjalizuje się również zagadnieniach dotyczących prawa karnego gospodarczego, w szczególności tzw. white-collar crimes - przestępstw białych kołnierzyków oraz cyber-crimes i reprezentuje klientów przed organami ścigania.

 

Robert Kożuchowski

Członek zarządu  Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pracuje
w ubezpieczeniach od 1996 roku. Współzałożyciel spółki brokerskiej Inter-Broker, w której od  2002 roku  pełni funkcję prezesa zarządu. Aktywny samorządowiec. Od sześciu kadencji Radny Gminy Łysomice a obecnie jej przewodniczący.

 

 

Michał Molęda

Wiceprezes Zarządu Underwriting Director
Michał kojarzony jest przez rynek z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008-2012 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI-Asekuracja TU S.A.
Doradzał w zakresie strategii ubezpieczeń oraz produktów ubezpieczeniowych m.in. Boston Consulting Group, KPMG, Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU, Global Leading Conferences, Insurance Meeting Point, C5 Conferences.
Michał dołączył do Leadenhall Polska w roku 2013. Kreuje politykę underwritingu Leadenhall, zarządza pracą underwriterów oraz koordynuje likwidację szkód z syndykatem i zewnętrznymi partnerami.

Marcin Szydłowski

Członek zespołu Advanced Security Center w ramach działu Cyber Security firmy EY. Realizował liczne prace w obszarach związanych
z bezpieczeństwem informacji, analizą procesów IT oraz testami penetracyjnymi. Marcin posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji zdobyty na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
w Krakowie. Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji
i zarządzania systemami informatycznymi zdobywał również na National University of Singapore.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują tematy związane z testami penetracyjnymi, ochroną przed atakami DDoS i poprawą ogólnego poziomu bezpieczeństwa organizacji.

 

Kontakt

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy/instytucji - udzielamy RABATU

 

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie uczestnictwa serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Iwona Ciecierska
Specjalista ds. promocji
720 911 822
iwona.ciecierska@successpoint.pl