Dołącz do nas na FB

Selenium swoją popularność opiera na prostym dostępie do narzędzi oraz na dystrybucji w postaci otwartego kodu.
Uczestnicy warsztatu Selenium IDE zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu korzystania z wszystkich głównych narzędzi Selenium, poznają zasady tworzenia projektów testowych i struktur oraz składni testów, nauczą się wykorzystywać i uruchamiać testy w różnych przeglądarkach oraz poznają popularny framework do zarządzania testami.

SELENIUM IDE
 2018 r. | Warszawa
godziny szkolenia:
I. 9:00 - 17:00
II. 9:00 - 17:00

 

Plan szkolenia:
Dzień 1
1. Automatyzacja - opis czym jest automatyzacja oraz kiedy się ona opłaca
2. Przegląd użytecznych narzędzi analitycznych, które ułatwiają tworzenie skryptów
automatycznych
3. Selenium IDE
- Nagrywanie testów
- Struktura i składnia testów
- Metody identyfikacji elementów
- Eksport testów
- Rozszerzenia użytkownika
- Uruchamianie testów w różnych przeglądarkach
4. Selenium Builder jako alternatywa dla Selenium IDE
Dzień 2
1. Selenium Webdriver
- Opis podstawowych funkcji Webdrivera
- Metody identyfikacji elementów
- Przykłady podstawowych czynności
- Wykorzystanie w skryptach sterowników najpopularniejszych przeglądarek
- Wykonywanie testów na różnych przeglądarkach internetowych
- Uruchamianie, kontrola i utrzymywanie testów
2. Framework TestNG i sterowanie wykonaniem testów
- Opis wykorzystania w testach
- Przykłady użycia
3. Page Object Pattern w Selenium
- Charakterystyka
- Zasady stosowania
- Wykorzystanie Page Factory
4. Data Driven Testing w Selenium
5. Integracja Selenium Webdriver z innymi narzędziami opensource
- Integeracja z Sikuli
- Integeracja z AutoIt
- Przykłady wykorzystania
6. Selenium Grid
- Charakterystyka
- Instalacja i sposoby uruchamiania testów
7. Jenkins – narzędzie Continuous Integration
- Instalacja
- Konfiguracja
- Praca z narzędziem

Grupa docelowa:
Szkolenie jest adresowane do osób, które mają podstwowe umiejetności programistyczne i chciałyby rozpocząć swoją przygodę z automatyzacją aplikacji internetowych.

Cel szkolenia:
Przekazanie więdzy z zakresu tworzenia testów automatycznych poprzez GUI oraz poprzez środowisko programistyczne Java.

Wymagania sprzętowe:
Laptop z min 4GB pamięci RAM, 20 GB wolnej przestrzeni na dysku HDD, zainstalowany program VirtualBox. Prosimy o zabranie własnego sprzętu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena szkolenia:
1590 + 23% VAT zgłoszenie przed 2 stycznia 2018 r.
1790 + 23% VAT zgłoszenie po 2 stycznia 2018 r.

 

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Trener

Piotr Ślęzak


Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.

 

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl