Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu 

Rola badań w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług
godziny szkolenia: 9:00 - 17:00

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają od strony teoretycznej i praktycznej metodologię badań i jej rolę w projektowaniu innowacji. Prawdziwe projektowanie zaczyna się od tego, że jeszcze nie wiesz, dlaczego chcesz rozwiązać wybrany problem.


Korzyści z uczestnictwa:

 • dowiesz się dlaczego warto prowadzić badania z użytkownikami i Klientami;
 • dowiesz się co i jak powinniśmy badać, kogo i o co pytać;
 • nauczysz się dobierać metody i narzędzia badawcze;
 • nauczysz się definiować problem badawczy i przygotowywać badania;
 • dowiesz się jak przeprowadzić badania;
 • nauczysz się podsumowywać badania i wyciągać wnioski.


Odbiorcy szkolenia:

Wszyscy, którzy mają wpływ na standardy i jakość obsługi Klienta, zajmującym się na co dzień projektowaniem nowych produktów, usług i procesów biznesowych, odpowiadającym za lojalność i satysfakcję Klienta. W szczególności polecamy:

 • menedżerom i pracownikom sprzedaży i marketingu, chcącym wykorzystać potencjał swoich usług i budować unikalne doświadczenia swoich Klientów;
 • pracownikom działów rozwoju produktów i usług, R&D i obsługi Klienta;
 • właścicielom małych firm, firmom rodzinnym;
 • studentom studiów humanistycznych, informatycznych i inżynierskich;
 • wszystkim, poszukującym nowych możliwości rozwoju i budowy wizerunku innowacyjnej firmy poprzez działanie.


Cena warsztatów: 

999 PLN + 23% VAT
 


Forma realizacji szkolenia:

 • szkolenie otwarte;
 • szkolenie zamknięte (dla pracowników danej firmy, z różnych zespołów/działów).


Proponujemy warsztaty moderowane dla firmy. W przypadku warsztatów moderowanych pracujemy na konkretnych, wybranych w ramach diagnozy, problemach i potrzebach biznesowych. Taka forma pozwala na zrealizowanie nie tylko celów szkoleniowych, ale również wypracowanie konkretnych rozwiązań dla firmy.

Diagnoza jest wliczona w cenę warsztatów. Jest możliwość rozszerzenia warsztatów o dodatkowe metody i narzędzia i wydłużenia do 2 dni (do uzgodnienia na etapie diagnozy). Minimalna grupa uczestników dla warsztatów moderowanych to 12 osób. Cena do negocjacji! Zapytaj o inny termin szkolenia.

Zapraszamy do udziału!

Trener

Rafał Kamiński - Założyciel firmy szkoleniowej Innovelty

Jestem pasjonatem innowacji i metod projektowania zorientowanego na użytkownika. Tworzone w ten sposób innowacyjne produkty i usługi koncentrują się na rozwiązywaniu realnych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych. Takie podejście służy tworzeniu unikalnej wartości i pożądanych doświadczeń, poprzez głębokie zrozumienie potrzeb (empatię) i współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach (ko-kreację).
Po 17 latach pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich dla takich firm jak PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank, gdzie brałem udział w blisko 100 projektach w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta, transformacji operacji, strategii i rozwoju, ... nadszedł czas na zmiany! Swoje dorosłe życie zawodowe postanowiłem rozpocząć zakładając INNOVELTY!

 

Referencje szkoleniowca

 
Uniwersytet Kardenała Stefana Wyszyńskiego 

 

gazeta "Rzeczpospolita"

 

magazyn "Kretorka Jutra"
 

Szczegółowy program


Rola badań w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług
W tej części dowiecie się jaką rolę pełnią badania w procesach kreatywnych i tworzenia innowacji. Dlaczego badamy, kiedy badamy i co, jakie są rodzaje badań, ich metody i narzędzia.

 • wprowadzenie w problematykę badawczą
 • dlaczego warto badać
 • czym jest insight
 • badania jakościowe i ilościowe
 • metody i narzędzia badawcze


Przygotowanie i planowanie badań
W tej części warsztatów nauczycie się identyfikować i definiować problemy badawcze, definiować grupę docelową i jak przygotować i zaplanować badania.

 • definiowanie problemu badawczego
 • definiowanie grupy docelowej (Persona)
 • definiowanie hipotez badawczych
 • dobór metody i narzędzi badawczych
 • przygotowanie badań
 • planowanie badań


Przeprowadzenie badań
W trzeciej części dowiecie się jak przeprowadzać badania w zależności od metody i wybranych narzędzi.

 • rekrutacja grupy docelowej do badań
 • przeprowadzenie badań


Podsumowanie badań, analiza i wnioski
W czwartej, ostatniej części warsztatów nauczycie się jak podsumowywać badania, jak analizować i wyciągać wnioski.

 • tworzenie modelu mentalnego
 • analizowanie doświadczeń i emocji
 • personifikowanie usługi
 • eliminowanie luk doznaniowych Klienta

Patroni medialni

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl