Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.


 

Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych - RODO

Przygotowanie do stosowania nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Przegląd obowiązków administratora, praw podmiotów danych, zadań inspektora ochrony danych
i sankcji za naruszenie nowych przepisów.
godziny szkolenia 9:00-17:00

styczeń 2017 r., Warszawa
 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zobowiązani będziemy do stosowania nowych przepisów
o ochronie danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w istotny sposób zmieni wykonywanie obowiązków przez administratorów i podmioty przetwarzające. Duże zmiany dotyczyć także będą praw osób, których dane są przetwarzane. Administratorzy muszą być gotowi na wszelkie modyfikacje, które będą obowiązywały od przyszłego roku.

Przygotowanie się do stosowania nowych przepisów to wyzwanie dla każdej organizacji.

Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu kluczowych zmian i wskazać,
jakie kroki należy podjąć, żeby zdążyć wprowadzić niezbędne zmiany
w systemie ochrony danych osobowych przed majem 2018 roku.

Szkolenie rozpoczyna się wprowadzeniem do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Następnym krokiem jest przedstawienie najważniejszych pojęć i zakresu stosowania rozporządzenia. Ważny blok to zasady i przesłanki przetwarzania, czyli punkt wyjścia dla oceny, czy określonego rodzaju dane w ogóle mogą być przetwarzane przez administratora.
Program szkolenia obejmuje także temat nowych uprawień podmiotów danych i nowych obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających. W trakcie wykładu omawiane są wymogi w zakresie zabezpieczania danych, projektowania procesów przetwarzania, realizacji obowiązków dokumentacyjnych, zarządzania naruszeniami ochrony danych, transferów danych do państw trzecich.
Poruszony jest także temat odpowiedzialności i sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Grupa docelowa szkolenia:

  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
  • Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT
  • Audytorzy Wewnętrzni
  • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych
    osobowych w organizacji

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

790 zł + 23% VAT 

Strona wydarzenia na facebook.pl

* w cenie przerwy kawowe i lunch

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 

Szczegółowy plan szkolenia

1.    Geneza reformy i jej podstawowe założenia
2.    Podstawowe definicje
3.    Zasięg terytorialny rozporządzenia ogólnego
4.    Podstawowe zasady przetwarzania danych
5.    Przesłanki przetwarzania wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
6.    Prawa podmiotów danych, w tym m.in.:

   a)    Prawo dostępu do danych
   b)    Prawo do bycia zapomnianym
   c)    Prawo do przenoszenia danych
   d)    Ograniczenie profilowania
   e)    Uprawnienia informacyjne
7.    Obowiązki i zadania administratorów i podmiotów przetwarzających z uwzględnieniem
       następujących elementów:

   a)    Podejście oparte na ryzyku i zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania
   b)    Privacy by Design i Privacy by Default
   c)    Szacowanie skutków dla ochrony danych
   d)    Uprzednie konsultacje
   e)    Rejestrowanie czynności przetwarzania
    f)    Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
   g)    Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych
8.    Inspektor ochrony danych
9.    Zasady przekazywania danych do państw trzecich
10.  Odpowiedzialność i sankcje

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl