Dołącz do nas na FB


 

Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

Przygotowanie do stosowania nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Przegląd obowiązków administratora, praw podmiotów danych, zadań inspektora ochrony danych
i sankcji za naruszenie nowych przepisów.


Proponujemy 2 terminy szkolenia:
 

27 lipca 2017 r., Warszawa

lokalizacja:

Sale Hrubieszowska
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa

21 września 2017 r., Warszawa

godziny szkolenia 9:00-17:00
 

Tylko w okresie wakacyjnym cena to 690 PLN netto + 23% VAT

 

Partner merytoryczny:

Od dnia 25 maja 2018 roku zobowiązani będziemy do stosowania nowych przepisów
o ochronie danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w istotny sposób zmieni wykonywanie obowiązków przez administratorów i podmioty przetwarzające. Duże zmiany dotyczyć także będą praw osób, których dane są przetwarzane. Administratorzy muszą być gotowi na wszelkie modyfikacje, które będą obowiązywały od przyszłego roku.

Przygotowanie się do stosowania nowych przepisów to wyzwanie dla każdej organizacji.

Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu kluczowych zmian i wskazać,
jakie kroki należy podjąć, żeby zdążyć wprowadzić niezbędne zmiany
w systemie ochrony danych osobowych przed majem 2018 roku.

Szkolenie rozpoczyna się wprowadzeniem do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Następnym krokiem jest przedstawienie najważniejszych pojęć i zakresu stosowania rozporządzenia. Ważny blok to zasady i przesłanki przetwarzania, czyli punkt wyjścia dla oceny, czy określonego rodzaju dane w ogóle mogą być przetwarzane przez administratora.
Program szkolenia obejmuje także temat nowych uprawień podmiotów danych i nowych obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających. W trakcie wykładu omawiane są wymogi w zakresie zabezpieczania danych, projektowania procesów przetwarzania, realizacji obowiązków dokumentacyjnych, zarządzania naruszeniami ochrony danych, transferów danych do państw trzecich.
Poruszony jest także temat odpowiedzialności i sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Grupa docelowa szkolenia:

  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
  • Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT
  • Audytorzy Wewnętrzni
  • Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych
    osobowych w organizacji

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

690 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu do dn. 31 sierpnia
890 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu po dn. 31 sierpnia

* w cenie przerwy kawowe i lunch

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Szczegółowy plan szkolenia

1.    Geneza reformy i jej podstawowe założenia
2.    Podstawowe definicje
3.    Zasięg terytorialny rozporządzenia ogólnego
4.    Podstawowe zasady przetwarzania danych
5.    Przesłanki przetwarzania wg ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
6.    Prawa podmiotów danych, w tym m.in.:

   a)    Prawo dostępu do danych
   b)    Prawo do bycia zapomnianym
   c)    Prawo do przenoszenia danych
   d)    Ograniczenie profilowania
   e)    Uprawnienia informacyjne
7.    Obowiązki i zadania administratorów i podmiotów przetwarzających z uwzględnieniem
       następujących elementów:

   a)    Podejście oparte na ryzyku i zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania
   b)    Privacy by Design i Privacy by Default
   c)    Szacowanie skutków dla ochrony danych
   d)    Uprzednie konsultacje
   e)    Rejestrowanie czynności przetwarzania
    f)    Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
   g)    Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych
8.    Inspektor ochrony danych
9.    Zasady przekazywania danych do państw trzecich
10.  Odpowiedzialność i sankcje

 

Trenerzy

  
dr Dominik Lubasz
Wspólnik, Radca prawny, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Doktor nauk prawnych Dominik Lubasz, radca prawny, partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.com, prowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

  
Katarzyna Witkowska
prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy (www.lubasziwspolnicy.pl)

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych - prowadzi audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację. Doradza we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w spółkach z branży nowych technologii i nieruchomości. Ma doświadczenie w zabezpieczeniu danych osobowych
w jednostkach medycznych.
Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013.
Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2013-2016. Redaktor naczelny portalodo.com

Wykształcenie:

  • studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • ukończone prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Łódzki,
  • Podyplomowe Studium Szkoła Prawa Francuskiego, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Tours.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Maria Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: maria.moskala@successpoint.pl