Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Warsztaty:

"Przeprowadzenie analizy BIA"
26 października 2017 ​r., Warszawa

 

   Intensywne szkolenie ukazujące uczestnikom czym jest analiza BIA, a także praktyczne metody i warianty wykonywania jej zgodnie z najlepszymi praktykami i wymaganiami normy BS 25999. Dodatkowo, poruszone są kwestie dotyczące planowania i realizacji prac związanych z analizą wpływu zdarzenia na działalność biznesową. 

 

Partner merytoryczny:

 

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
   - Definicja
   - Wykorzystanie analizy BIA
  - Wymagania wstępne
2. Przygotowanie organizacji do wykonania analizy BIA
   - Zdefiniowanie najważniejszych pojęć
   - Zrozumienie zależności między czasem przerwy, a wpływem zdarzenia na biznes
   - Wybór wskaźników skutków przerwy w działalności biznesowej (kategorie strat)
   - Uzgodnienie poziomu akceptowalnych strat
   - Podział analizowanych procesów na biznesowe i wspomagające
   - Identyfikacja zależności pomiędzy wewnętrznymi procesami organizacji, a tymi realizowanymi na zewnętrz
   - Identyfikacja zasobów niezbędnych do realizacji analizowanych procesów
   - Ćwiczenia
3. Planowanie analizy BIA – projekt czy proces?
4. Wykonanie analizy BIA

   - Wybór uczestników analizy
   - Zakres niezbędnych danych
   - Sposoby zbierania danych
   - Struktura ankiety na potrzeby analizy
   - Metody weryfikacji spójności danych
   - Nadanie priorytetów odtwarzania analizowanym procesom
   - Struktura raportu z analizy BIA
   - Ćwiczenia
5. Analiza BIA na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
   - Ćwiczenia
6. Wykorzystanie wyników analizy BIA w dalszych etapach projektu BCM
   - Ocena zagrożeń
   - Strategia zarządzania ciągłością działania
   - Opracowanie planu ciągłości działania
   - Podnoszeni e świadomości pracowników w zakresie BCM
       a) Metody wykonania analizy BIA
       b) Określenie poziomu akceptowalnych strat, niezbędnego do oceny krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów biznesowych
       c) Opracowanie listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych
       d) Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami – realizowanymi przez inne jednostki w organizacji lub usługodawców zewnętrznych

 

Adresaci szkolenia:
- Analitycy bezpieczeństwa
- Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania
- Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO 22301

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Trener: Marcin Marczewski - Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o.  
Czas trwania szkolenia:  1 dzień

Cena szkolenia:  

  • 1790PLN + 23% VAT - cena obowiązuje do 9 października
  • 1990zł + 23% VAT - cena obowiązuje po 9 października


 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Rejestracja>>>

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadzący

Marcin Marczewski - Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym. Posiada następujące certyfikaty:

 

  • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),

  • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),

  • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),

  • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

 

Publikacje:

  • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku", praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.

  • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Maria Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: maria.moskala@successpoint.pl