Dołącz do nas na FB

Akademia testera - podstawy
28 marca 2018 r. |  Warszawa

godziny szkolenia: 9:00-17:00

 

Szkolenie przeznaczone dla uczestników chcących w krótkim czasie poznać i przyswoić praktyczne
aspekty testowania. Szkolenie prezentuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą
rozpoczęcie pracy w zespole testowym w sposób jasny i zrozumiały. Poznaj arkany sztuki testowej
i złap bakcyla szukania dziury w całym!

Zakres szkolenia:

Podstawy
- Defekt czy usterka - niezbędne terminy
- Cele testów
- Cele testerów

 

Testy w modelach wytwarzania oprogramowania
- Model kaskadowy
- Model V/W
- RUP
- Agile

Poziomy testów
- Czarna skrzynka
- Biała skrzynka 
- Szara skrzynka 

Rodzaje testów
- Testy funkcjonalne
- Testy niefunkcjonalne

Zarządzanie błędami
- Raport błędu
- Cykl życia błędu
- Narzędzia do raportowania błędów

Dokumentacja testowa
- Plan testów
- Przypadek testowy
- Scenariusz testowy
- Raport z testów

 
Szkolenie dostarczy Uczestnikom wiedzy z zakresu:

  • Modeli testowych
  • Rodzajów testów
  • Dokumentacji testowej
  • Zarządzania błędami 

 
Powyższe zostanie uzupełnione praktycznymi zadaniami (na komputerach), takimi jak:

  • Zaprojektowanie przypadku testowego
  • Tropienie zaszytych błędów w aplikacji
  • Raportowanie wykrytych błędów
  • Dyskusje z Kierownikiem Projektu anulującym zgłoszony błąd
     

Grupa docelowa szkolenia:
- Początkujący testerzy systemowi
- Testerzy akceptacyjni
- Osoby, które chcą rozpocząć pracę jako tester
- Członkowie zespołów IT, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę testerską

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

990 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 20 marca

1 190 zł + 23% VAT - cena obowiązuje od 21 marca

UWAGA 
Do czynnego udziału w szkoleniu, uczestnicy potrzebują własnych komputerów wraz z dostępem do Internetu.

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

 

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Prowadzący

Monika Braun

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.Koordynatorka prężnie działającego krakowskiego oddziału SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

Kontakt z organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby udzielany jest RABAT!!!

 Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl