Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji (Analiza Wpływu zdarzenia na Biznes – BIA) jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP)

8-9 czerwca 2017 r. | Warszawa
godziny szkolenia: 9:00 - 17:00

>>Zarejestruj się<<

 

Co zyskuje uczestnik szkolenia:

Warsztaty przeprowadzą uczestników przez kolejne etapy wymagane do uzyskania pełnego zrozumienia procesów biznesowych i dogłębnej analizy wymaganej w celu udokumentowania krytycznych procesów biznesowych. Zapewni to przygotowanie zespołu do przeprowadzenia Analizy Wpływu na Biznes (BIA), umożliwiając wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) w sposób właściwy i zgodny zarówno z wymaganiami prawnymi, jak i dobrymi praktykami w tym zakresie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają: szablon przykładowej Analizy Wpływu na Biznes (BIA), szablon procesów kluczowych i krytycznych, arkusz szacowania ryzyka dla procesów i zasobów krytycznych, opis metodyki przeprowadzenia Analizy BIA - do wykorzystania bezpłatnie w organizacji.

 

Zakres tematyczny:

 • Wymagane regulacje prawne

 • Podstawowe zasady i dobre praktyki w budowie Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP)

 • Podejście procesowe (podstawowe zasady wyznaczania procesów w organizacji)

 • Organizowanie efektywnego zespołu BIA  - identyfikacja właścicieli i realizatorów procesów

 • Opracowanie wzorcowej karty procesu zgodnie z dobrymi praktykami

 • Omówienie kryteriów podziału na procesy krytyczne i kluczowe

 • Mapowanie zagrożeń dla procesów

 • Identyfikacja procesów krytycznych w organizacji (zasoby i usługi) - ćwiczenie

 • Stworzenie mapy procesów w organizacji - ćwiczenie

 • Minimalna akceptowalna konfiguracja (MAK) dla procesu– ćwiczenie

 • Ocena skutków finansowych i niefinansowych dla procesów krytycznych -  ćwiczenie

 • Wyznaczenie wskaźników RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective

 • Samoocena ryzyka i przegląd procesów

 • Omówienie zadań Koordynatora ciągłości działania, komórki ryzyka operacyjnego, Zespołu IT

 • Przygotowanie raportu dla Kierownictwa z wynikami analizy wpływu na biznes (BIA)

Odbiorcy szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania w organizacji

 • Osoby odpowiedzialne za procedury zarządzania kryzysowego

 • Audytorzy wewnętrzni

 • Właściciele Procesów (ryzyka)

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

 

Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby przewidziany jest RABAT!

 

 

Trener

Dariusz Romańczuk - Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®)

Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o. Odpowiada za obszar usług zarządzania ciągłością działania (BCM),zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.  Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuję się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. 

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania, skupiającej profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.

Przewodniczył Grupie Roboczej ds. BCM przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Posiada tytuł eksperta Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management). Autor ponad 20 opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. 

Prelegent na międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka operacyjnego. 


Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.

Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

biuro@successpoint.pl