Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu XXI wieku. 
Pozwala on na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji.
Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę,
oraz zadowolenie dostawców to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału i współpracy podczas konferencji:

Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie

dn. 6 grudnia | Warszawa

W programie m.in.:

  • "Identyfikacja i zabezpieczenia ryzyka w procesie outsourcing"
    Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o.

     

Tematyka wydarzenia:

1. Metody zarządzania - outsourcing
  - wymagania i standaryzacja usług
  - outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego.
2. Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie - założenia, możliwości, ryzyka?
  - cele: strategiczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne, motywacyjne
  - formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing,
    partnering, insourcing
3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności
  - oczekiwania i analiza potrzeb
  - obszary outsourcingu i wybór zakresu,
  - ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług,
  - określenie zasad i opracowania szczegółowe
  - wdrożenie
4. Rynek outsourcingu usług - przegląd możliwości
5. W świetle dotychczasowych doświadczeń
  - jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza?
  - jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu?
  - ryzyka i zagrożenia outsourcingu
6. Stosowna dokumentacja - gwarantem bezpieczeństwa i jakości
  - specyfikacja przetargowa - jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych
    standardów wykonania usługi.
  - umowa - cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi
  - outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwa

Grupa docelowa:

- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla oraz przedstawiciele przedsiębiorstw
- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów,
- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość
  usług oraz zarządzanie ryzykiem
- szefowie działów finansowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za
  optymalizację kosztów,
- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania
- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy
  i optymalne wykorzysta zasobów

 

Warunki udziału:
Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE
Rejestracja możliwa jest poprzez  formularz zgłoszeniowy >>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania
z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu
zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Lokalizacja

Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

SALA W1, PIĘTRO 32

Prelegenci

 

Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o.
Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®). Odpowiada za obszar usług związanych z zarządzaniem ciągłością działania (BCM), zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuje się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego.

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania. Instytut skupia profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.
Były Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BCM (Business Continuity Management) przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych.
Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.
Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (BCM). Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Poprzednia edycja

Długoterminowe zlecanie pełnienia głównych funkcji działów pomocniczych zewnętrznemu usługodawcy służyć ma zwiększaniu wartości firmy. Zlecenie takie pozwala organizacji skupić się na celach strategicznych oraz realizowaniu przyjętej misji.

Naszą misją jest dostarczenie rozwiązań w jednym miejscu aby uczestnik miał ułatwiona możliwość weryfikacji własnych potrzeb.
Poprzednia edycja odbyła się:
 

8 grudnia 2015 r. >>>
 

Partnerami byli:

 

Patroni Medialni

 
 

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl