Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

8 grudnia w budynku Millenium Plaza w centrum Warszawy po raz pierwszy odbyła się konferencja  „Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie”

Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli prestiżowych firm, którzy zaprezentowali swoje rozwiązania oraz wielu cenionych ekspertów, którzy w kuluarach mogli podzielić się swoją wiedzą.

 

Partnerzy Brązowi:

 

Mimo mglistej i nieprzyjemniej pogody spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Konferencję rozpoczął Pan Mariusz Topór - Program Manager z firmy Ericpol, który mówił o wyzwaniach usług outsourcingowych w modelu time & material. Następnie Pan Sławomir Osiecki Senior Management Systems Architect w IBM zaprezentował wykład na temat monitorowania usług w modelu Service Level Agreement, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Po przerwie kawowej wystąpił kolejny prelegent dr inż. Bolesław Szomański z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który podczas godzinnego wykładu zaprezentował najlepsze praktyki dla zarządzania. Następnie Pan Kamil Pszczółkowski, Członek Zarządu z firmy StillSec, poruszył temat zarządzania bezpieczństwem danych osobowych. Swoim przemówieniem wzbudził wśród uczestników gorąca dyskusję.

Po kolejnej przerwie wystąpiła Pani  dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która zaprezentowała „Normy międzynarodowe opisujące procesy outsourcingu w obszarze IT”. Konferencję zakończyła Pani Małgorzata Podgórska - Dyrektor Zarządzający Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Na koniec zostały rozlosowane nagrody, które ufundowało Wydawnictwo Naukowe PWN w postaci książek. Jednak na tym się nie skończyło Brązowy Partner firma Ericpol i Arrow ESC przygotowali kolejne nagrody dla uczestników konferencji, a że święta coraz bliżej to upominki też świąteczne.

 

Partnerzy Merytoryczni:

                                                                 

                                                                   Fundator książek:

 

 

Dziękujemy za przybycie wszystkim gościom i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez firmę SuccessPoint.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem lub współpracą podczas kolejnej edycji konferencji zapraszamy do kontaktu.

 

Lokalizacja

Golden Floor
Budynek Millenium Plaza
Al. Jerozolimskie 123
sala A, 26 piętro

 

 

Program konferencji

9.30 - 09.50

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

09.50 - 10.00

Powitanie i wprowadzenie
Marcelina Nowak - SuccessPoint Sp. z o.o.

10.00 - 10.30

Prawne aspekty Outsourcingu
Mariusz Sudoł - Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

10.30 - 10.50
 

10.50 - 11.20

Wyzwania w dostarczaniu usług outsourcingowych w modelu time & material  
Mariusz Topór - Program Manager,  Ericpol Sp. z o.o.

Monitorowanie usług w modelu Service Level Agreement
Sławomir Osiecki - Senior Management Systems Architect w IBM

11.20 - 11.50

Przerwa kawowa

11.50 - 12.20

Zarządzanie usługami zgodnie z ISO 20000-1 najlepsze praktyki dla zarządzania cz. I
dr inż. Bolesław Szomański - Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

12.20 - 12.40

Zarządzanie usługami zgodnie z ISO 20000-1 najlepsze praktyki dla zarządzania cz.II
dr inż. Bolesław Szomański - Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

12.40 - 13.10 Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych – czy outsourcingować?
Kamil Pszczółkowski, Członek Zarządu StillSec Sp. z o.o. Sp. K.

13.10 - 13.25

Przerwa kawowa

13.25- 13.55

Normy międzynarodowe opisujące procesy outsourcingu w obszarze IT
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego

13.55 - 14.25

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE na przykładzie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Małgorzata Podgórska - Dyrektor Zarządzający Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

14.25-14.35

Podsumowanie i zakończenie konferencji 
Rozlosowanie książek

Partnerzy

Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu i integratorskie, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 4 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 2000 pracowników. Ericpol powstał w 1991 r. w Łodzi. Firma od początku jest finansowana wyłącznie z kapitału własnego i wykazuje bardzo dobrą płynność finansową. Ugruntowane relacje z klientami i wieloletnia aktywność w obszarze nowoczesnych technologii pozwoliły na jej stały i dynamiczny rozwój. Specjaliści firmy Ericpol zrealizowali 800 kompleksowych długofalowych projektów w 75 krajach. Konkretnym świadectwem jakości naszych usług są Kluczowe Wskaźniki Osiągnięć (KPI – Key Performance Indicators) oraz wskaźniki time-to-market. Kompetencje i odpowiedzialność firmy Ericpol sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako godny zaufania i bezpieczny partner w interesach, wielokrotnie nagradzany w krajowych i międzynarodowych konkursach branżowych.

Więcej informacji na stronie www.ericpol.com

Arrow ECS to wyspecjalizowany dystrybutor produktów informatycznych oferujący rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej. Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi producentami światowymi mamy możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań wzbogaconych o imponujący zakres usług eksperckich oraz szkoleń informatycznych. Spośród wielu dowodów uznania naszej pracy można wyróżnić fakt, iż nasza firma zależna Arrow ECS Services jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Citrix, EC-Council, NetApp, Symantec, Trend Micro i VMware. Dostarcza licencjonowane przez tych producentów szkolenia spełniające najwyższe standardy. Jest także partnerem edukacyjnym EMC, IBM i Oracle. W Arrow ECS Services zlokalizowane jest Oracle HUB (ISV Migration Center i Partner Academy), służące swoją pomocą partnerom Oracle.

Więcej informacji na stronie www.arrowecs.pl
 

   
   

 

Prelegenci

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Telekomunikacja. Wybitny ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się:
- metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych
- opracowywaniem modeli architektury bezpieczeństwa oraz procesów bezpieczeństwa
- opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach
- metodykami, wdrażaniem oraz integracją systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach
- metodykami audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych
Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i biometrii, zarządzania usługami IT prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych/Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej. Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2006 roku). Przewodnicząca Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji przy Polskiem Komitecie Normalizacyjnym (od 2012 roku). Ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” (od 1997 roku) oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages” (od 2006 roku). Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 27005 (wydanie pierwsze z 2008 roku i drugie z 2011 roku) oraz ISO/IEC 27000:2012 (drugie wydanie). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego nr 111.
Mariusz Sudoł - Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik sfinansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich, ekspert współpracujący z bankami i firmami technologicznymi w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, autor publikacji, prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa bankowego/prawa nowych technologii, przygotowujący rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów biometrii w bankowości. Posiada kilkuletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń, przygotowywaniu studiów wykonalności, analiz dopuszczalności oraz negocjacjach umów wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowo-utrzymaniowych dla systemów biometrycznych w sektorze bankowym w związku ze współpracą z jednym z największych dostawców technologii biometrycznych.
Dr inż. Bolesław Szomański -Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Zakładzie Kwalitologii na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej także pełnomocnik dziekana ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz ochrony danych osobowych, Ekspert Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Uczelnianego Centrum Badań nad Obronnością i Bezpieczeństwem na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz zapewnieniem jakości, usług i ciągłości działania. Kierownik wszystkich 10 edycji studium podyplomowego Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem informacji w środowisku IT. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001(EOQ) – uczestniczył w wielu audytach certyfikacyjnych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Audytor wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 i Systemu Zarządzania Usługami ISO/IEC 20000-1. Współwłaściciel firmy konsultingowej Bol_And s.c., która oferuje usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, usługami, ciągłością działania oraz metod doskonalenia  w IT. Konsultował wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w kilku dużych przedsiębiorstwach i instytucjach. Weryfikował dla KT 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tłumaczenie norm PN ISO/IEC 27000, 27001, 27002 wydania 2014r.
Prowadził ponad 40 szkoleń i wystąpień na konferencjach z zakresu bezpieczeństwa informacji i szerzej informatyki nie licząc zajęć na Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach (WAT, UW, WSIS, PJWSTK). Prowadził ponad 15 kursów audytora wewnętrznego różnych systemów zarządzania (wg ISO 27001, 9001, 20000-1, 28000, 22301) kończących się egzaminem PCBC, (ponad 300 uczestników egzaminów). Autor ponad 60 publikacji w tym obszarze m.in. książka Inżynieria Oprogramowania Jak Zapewnić Jakość Tworzonym Aplikacjom Hellion 2009 (współautor) oraz promotor ponad 100 prac magisterskich, inżynierskich i podyplomowych
Członek Komitetów Technicznych 182 Ochrona Informacji w Systemach teleinformatycznych i 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, bierze też udział w pracach ISO/JTC SC27 Information security techniques (ISO i IEC), członek Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, vice przewodniczący zarządu sekcji bezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczący komisji rewizyjnej Cloud Security Alians – Polska oraz Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, członek komisji rewizyjnej ISACA Katowice
http://www.wz.pw.edu.pl
bszomanski@bol-and.pl
Kamil Pszczółkowski posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Współpracuje, jako ekspert ds. bezpieczeństwa, z czołowymi polskimi i międzynarodowy firmami informatyczno-konsultingowymi. Przez 5 lat pełnił funkcję Manager ds. bezpieczeństwa w Infovide-Matrix S.A. Członek Komitetu Technicznego 306 dot. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współpracownik brytyjskiej organizacji Governance Certification. Wykładowca Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Doktorant Politechniki Warszawskiej na Wydziale Zarządzania.
Głownie specjalizuje się w następujących obszarach:
Zarządzanie ryzykiem,
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
Ochrony danych osobowych,
Zarządzanie ciągłością działania,
Zarządzanie kryzysowe.

Mariusz Topór – Program Manager posiadający 25 letnie doświadczenie w branży informatycznej .W firmie Ericpol zajmuje się rozwojem biznesu w obszarze dostarczania zaawansowanych usług informatycznych dla klientów w Polsce i za granicą.

Specjalizuje się w tworzeniu modeli dostarczania usług oraz wyszukiwaniem nowych obszarów dla dostarczania usług informatycznych.

   

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

     

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl