Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

W dniu 22 stycznia w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła się kolejna edycja konferencji 
”Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności firmy produkcyjnej”.

Temat oszczędności zużycia energii w przemyśle z roku na rok nabiera na aktualności i staje się priorytetem dla zakładów produkcyjnych korzystających z ogromnych jej zasobów.

Podczas tegorocznego spotkania do współpracy eksperckiej zaprosiliśmy Pana dra Andrzeja Kassenberga z Instytutu na rzecz Rozwoju, Panią dr hab. Inż. Hannę Żakowską z Instytutu Badawczego COBRO, Panią Małgorzatę Bednarek z Kaizen Institute Consulting Group Ltd., Pana Mirosława Semczuka z Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Pana Marka Amrozego z Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz Pana Wojciecha Stawianego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia planów programowych Polski niskoemisyjnej, które mają być zrealizowane do 2050 roku. Słowo w tej sprawie zabrał Pan Kassenberg.
Kolejną prelekcję z zakresu opakowań  w zarządzaniu i redukcji kosztów przedsiębiorstwa poprowadziła Pani dr Hanna Żakowska.  

Kaizen metodą na optymalizację kosztów działalności przedsiębiorstwa, to zakres prelekcji jaką wygłosiła Pani  Małgorzata Bednarek z Kaizen Institute.

Ostatni panel poświęcony był w całości; polityce energetycznej, przepisom unijnym - o których mówił Pan Mirosław Sawczuk – programom poprawy efektywności energetycznej – tu głos zabrał przedstawiciel NAPE – działaniom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kontekście efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

W roli Partnerów pojawili się: Enspirion, który przedstawił gościom działanie usługi redukcji mocy.
Pan Robert Duszka z firmy NMG Sp. z o.o. opowiedział o aktywnym zarządzaniu procesami produkcyjnymi i energochłonnością.

Ze strony firmy Modus  prelekcję poprowadziła Pani Mariola Sawczuk. Wykład Pani Wiceprezes był poświęcony audytowi energetycznemu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Na koniec pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować  za udział w konferencji i oczywiście zapraszam na kolejne organizowane przez naszą firmę spotkania.

 

PATRONAT HONOROWY:
 
   
 
     
 
 
Partnerzy merytoryczni
 


 

  Srebrny Partner:  
   
 
 
Brązowy Partner:

 

  Partnerzy:  

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

9.00-9.25

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.25-9.30

Powitanie i wprowadzenie

Agnieszka Różnicka
SuccessPoint Sp. z o.o.

9.30-10.00

Niskoemisyjna Polska 2050

Dr Andrzej Kassenberg - Instytut na rzecz Ekorozwoju

10.00-10.30

 

Opakowania w zarządzaniu i redukcji kosztów przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • Cykl życia opakowań
 • Opakowanie jako uzupełnienie marketingu-mix
 • Udział kosztów opakowań w cenie wyrobu
 • Zasada mniej znaczy więcej w opakowaniach
 • Koszty związane z systemem odpowiedzialności przedsiębiorców za odpady opakowaniowe

dr hab. inż. Hanna Żakowska - prof. COBRO, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

10.30-11.00

Usługa Redukcji Mocy

Damian Jakowski - Główny Specjalista ds. produktów DSR -  Enspirion

11.00-11.10

Prezentacja Wystawców: Enspirion, NMG Sp. z o.o.

11.10-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.00

Aktywne zarządzanie procesami produkcyjnymi i energochłonnością

 • Informacje o firmie NMG
 • Omówienie sposobu współpracy z Klientami oraz doświadczeń wdrożeniowych firmy NMG
 • Omówienie idei  funkcjonalnej Platformy ERCO.Net
 • Produkty Biz nesowe firmy NMG

Robert Duszka - NMG Sp. z o.o.

12.00-12.45

Kaizen jako metoda optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa

Małgorzata Bednarek - Kaizen Institute Consulting Group Ltd.

12.45-13.15
Audyt energetyczny w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Statyczne i dynamiczne parametry użytkowania energii
 • Na czym polega proces poprawy efektywności energetycznej w firmie
 • Dlaczego warto korzystać z zewnętrznego audytu efektywności energetycznej
 • Podstawowe zagadnienia audytu energetycznego przedsiębiorstw
 • Podział audytów wykonywanych przez MODUS Sp. z o.o.
 • Etapy audytu energetycznego i proponowane pomiary
 • Przykłady audytowanych obiektów,przykłady działań / modernizacji wynikających z zaleceń audytu
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią PN-EN ISO 50001:2012

Mariola Sawczuk - Wiceprezes - MODUS Sp. z o. o.

13.15-13.30

Przerwa kawowa

13.30-14.00

 

Poprawa efektywności energetycznej jako element polityki zarządzanie energią w przedsiębiorstwie w ramach: efektywne zarządzanie energią - polityka energetyczna i przepisy unijne

 • Znaczenie efektywności energetycznej w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej  i  polityce energetycznej Polski,
 • Zarządzanie zużyciem energii w przedsiębiorstwie, typowe i najbardziej obiecujące obszary zainteresowania,
 • Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) widziane z perspektywy przemysłowego odbiorcy energii,
 • Usługi redukcji obciążenia dla potrzeb Krajowego Systemu Energetycznego świadczone przez przemysłowych odbiorców energii.

Mirosław Semczuk - Członek Zarządu - Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

14.00-14.30

Programy poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Kontekst ogólny, kierunki działań, metody wdrażania

Marek Amrozy, Kierownik działu efektywności energetycznej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

14.30-15.00

Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obszarze efektywności energetycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii

 • Działalność NFOŚiGW – 1989 – 2014
 • Strategii Działania NFOŚiGW 2013 – 2016 i jej priorytety
 • Zarządzanie przez NFOŚiGW finansami publicznymi poprzez programy priorytetowe.
  Przykład: program priorytetowy: Bocian
 • Programy priorytetowe NFOŚiGW w obszarze  efektywności energetycznej i rozproszonych odnawialnych źródeł energii z oferty programowej lat  2015 – 2020

Wojciech Stawiany - Ekspert - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja przebiegła zgodnie z prezentowanym Programem.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Lokalizacja

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

SALA H

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

 

 

 

 

Partnerzy

Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce świadczącą usługę agregacji i zarządzania redukcją popytu energii elektrycznej (Demand Side Response). Enspirion należy do Segmentu Sprzedaży Grupy Kapitałowej Energa. Głównym obszarem działalności Enspirion jest usługa Demand Side Response, która wspomaga stabilność Krajowego Systemu Energetycznego i zapewnia ciagłość dostaw energii elektrycznej na rynek. 

NMG Sp. z o.o.  jest integratorem systemów IT oraz liderem w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie autorskiego oprogramowania wspomagającego zarządzanie produkcją, automatyką przemysłową i budynkową (BMS) oraz optymalizującym zużycie mediów energetycznych.  

Oferowane przez NMG rozwiązania są w pełni dostosowane do potrzeb klientów i zapewniają:

 • nadzór i możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych i innych (OEE, HACAP, ISO 50001)
 • wizualizację i sterowanie procesami przemysłowymi, maszynami i liniami produkcyjnymi oraz urządzeniami obiektowymi
 • kontrolę i optymalizację zużycia mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej, gazu, ciepła, gazów technicznych, wody, ścieków, sprężonego powietrza, pary wodnej, etc.
 • zarządzanie rozproszonymi obiektami i instalacjami, np. węzły cieplne, kotłownie, pompy ciepła, przepompownie, stacje pomiaru gazu, stacje trafo, stacje meteo, nadajniki TV i telefonii komórkowej, automaty sprzedające, maszyny mobilne i inne.
 • zarządzanie budynkami – system BMS

STILL jest wiodącym dostawcą inteligentnego sterowania logistyki wewnętrznej. Firma znana jest na całym świecie
z konstruowania i produkcji wysokiej jakości urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym, Diesla i gazowym -
i to już od ponad 90 lat! Jednym z powodów jest fakt, ze w przypadku wszystkich wózków i urządzeń przykładamy szczególną wagę do właściwości ułatwiających pracę.

MODUS Sp. z o.o. - to interdyscyplinarna grupa inżynierów - niezależnych ekspertów, których zakresem działania jest szeroko pojęte doradztwo energetyczne. Swoim klientom proponujemy analizę stanu energetycznego obiektu, oraz przedstawiamy konkretne modernizacje pozwalające obniżyć koszty eksploatacyjne.

Misją firmy MODUS Sp. z o.o. jest wdrażanie nowych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań oraz promowanie efektywności energetycznej, a tym samym ograniczenie kosztów produkcji i eksploatacji.

Modus Sp. z o.o. to praktycy specjalizujący się w audytach energetycznych:

 • zakładów produkcyjnych
 • procesów technologicznych
 • obiektów wielko-powierzchniowych
 • biurowców itp.

Audyty opracowujemy w oparciu o przeprowadzane przez naszych inżynierów pomiary.

Posługując się profesjonalnym sprzętem pomiarowym, wykonujemy m.in.:

 • Pomiary parametrów sieci elektroenergetycznej oraz jakości energii wg PN-EN 50160
 • Pomiary parametrów spalin, wentylacji i klimatyzacji
 • Pomiary parametrów oświetlenia wg PN-EN 12464
 • Ultradźwiękową detekcję nieszczelności oraz pomiary parametrów instalacji sprężonego powietrza
 • Badania termowizyjne w budownictwie, przemyśle i elektroenergetyce 

 

Komitet Honorowy

   
     
     
     
     
     
     

 

Patroni Medialni

 
       
       
       
       
       

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Anna Włodarska
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 725 792 691
anna.wlodarska@successpoint.pl

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl