Dołącz do nas na FB

Placówki ochrony zdrowia nieustannie potrzebują rozwoju technologicznego.
Chcąc sprostać oczekiwaniom personelu medycznego i pacjentów, decydenci tych instytucji stoją przed wyzwaniami związanymi z szukaniem nowych skutecznych i bezpiecznych rozwiązań oraz inwestycjami w nowoczesne i niezawodne technologie.
Pracy w wielu obszarach jest nadal dużo - dlatego po raz kolejny podejmujemy tematykę dotyczącą narzędzi wsparcia dla tego sektora.

Czego potrzebuje współczesny szpital, przychodnia by skutecznie pełnić swoją rolę?
Co jest wyzwaniem, a co odpowiedzią na bolączki placówek medycznych?
Jakie rozwiązania wybrać i wdrożyć, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie, komfort pracy i sprawną obsługę pacjenta?

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w XII edycji ogólnopolskiej konferencji:
 

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.
dn. 11 stycznia 2018 r.  | Warszawa

REJESTRACJA>>>

Patronat Honorowy:

 
 

Partner Brązowy:

 

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
 

 • "Standardy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i produktów leczniczych w szpitalu”
  Anna Gawrońska - Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania

 • Adw. Agnieszka Pietrzak  - APDK Kancelaria Adwokacka

 • "Platforma Tukan – darmowe i ogólnodostępne narzędzie do weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7"
  Roman Radomski
  - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej

 • "Identyfikacja procesów w podmiocie leczniczym za pomoca techniki organizatorskiej pn. tablica kompetencyjna"
  Krzysztof Nyczaj 
  - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.

 • "Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych"
  Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

 • "Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące"
  Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora  ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

 • Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.

 

Proponowany zakres tematyczny:

Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:
- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
- zarządzanie procesami biznesowymi
- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
- umacniamy relacje - CRM na służbie
- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
- mobilne rozwiązania dedykowane
- integracja systemów
- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne
- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru
- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych
- Partnerstwo Publiczno - Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie
  w celu przygotowania nowych projektów

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych
   

Warunki udziału:

Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE.
Wystarczy wypełnić
 formularz zgłoszeniowy >>>

Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji.

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

 
 

 

Udział jest bezpłatny dla osób z grupy docelowej

Udział płatny dotyczy przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych
(1 000zł netto/os.)*

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rezygnacja z płatnych usług

W przypadku rezygnacji z zamówionych wcześniej usług w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia konferencji, uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym, uczestnik zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty zamówienia.
Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Lokalizacja

Dago Centrum
Warszawa, ul. Rondo Onz 1
II piętro

Program Konferencji

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników, wydanie materiałów konferencyjnych

9.00 - 9.10 Rozpoczęcie konferencji

9.10 - 9.40

Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.

9.40 - 10.10

"Standardy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i produktów leczniczych w szpitalu”
Anna Gawrońska - Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania

10.10 - 10.40

"Platforma Tukan – darmowe i ogólnodostępne narzędzie do weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7"
Roman Radomski
- Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej

10.40 - 11.10

Wykład zarezerwowany dla Partnera konferencji

11.10 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 12.00
 

"Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych."
Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
 

12.00 - 12.30

"Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące."
Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora  ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

12:30 - 12.50

Przerwa kawowa

12.50 - 13.20

Adw. Agnieszka Pietrzak  - APDK Kancelaria Adwokacka

13.20 - 13.50 Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.

13.50- 14:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Partnerzy

 

GS1 - międzynarodowa organizacja non for profit, działająca w 150 krajach. Zapewnia międzynarodowy system standardów i rozwiązań biznesowych, tworzonych z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw. Standardy GS1 stanowią uzgodnione zasady i wytyczne, które w jednolity sposób są stosowane przez wszystkie podmioty w celu usprawnienia operacji w łańcuchach dostaw w wielu branżach. Najbardziej rozpoznawalnym standardem GS1 jest kod kreskowy, który dziś skanowany jest każdego dnia niemal 6 miliardów razy na całym świecie.

GS1 jest organizacją:

• neutralną,

• kierowaną przez użytkowników standardów,

• non-profit,

• obecną w 150 krajach na świecie

Korzyści ze stosowania standardów GS1 w szpitalach:

bezpieczeństwo pacjenta

1,4 miliona mniej błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem leku. Wdrożenie przynajmniej jednego standardu może pomóc wyeliminować rocznie prawie 43 000 błędów medycznych na świecie wiązanych z niewłaściwym podaniem leku, skutkujących śmiercią oraz 1,4 miliona błędów skutkujących kalectwem.

50% mniej zdarzeń niepożądanych związanych z lekami

Skanowanie kodów kreskowych przy łóżku pacjenta ogranicza o 50% liczbę zdarzeń niepożądanych, spowodowanych podaniem niewłaściwych leków.

Koszty niższe nawet o 95%

Koszty związane z obsługą zamówień (od złożenia zamówienia do uregulowania płatności) mogą ulec zmniejszeniu o 95%.

Efektywność działania szpitali

Pracochłonność pracowników mniejsze nawet o 80%. Zastosowanie skanowania kodów kreskowych przez personel pielęgniarski pozwala obniżyć pracochłonność pracowników związaną z pracami

administracyjnymi o 80%.

Standardy GS1:

• kody kreskowe

• elektroniczne faktury i zamówienia

• katalogi elektroniczne

• znaczniki radiowe

Prelegenci

Anna Gawrońska - Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

 

   

Krzysztof Nyczaj

dr nauk o zdrowiu, ekspert, dziennikarz, publicysta. Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie kierował wdrożeniem kilku ważnych dla sektora ochrony zdrowia systemami informatycznymi, w tym informatyzacją rejestrów zakładów opieki zdrowia. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia, rozporządzeń dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym.  Kluczowy ekspert w projekcie „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz w projekcie „Pozyskanie nowych wskaźników  z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” realizowanym przez GUS. Brał udział jako kierownik zespołu ds. e-zdrowia w ramach projektu „E – podlaskie, kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” realizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku.

Imię i Nazwisko: Marek Nowak
Data urodzenia: 1 maja 1951 roku
Miejsce urodzenia: Włocławek
Adres: Węgrowo 88, 86 – 300 Grudziądz
Wykształcenie:
1976  - studia medyczne
1984 - chirurg dzieci
1997 - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania  Zakładem opieki zdrowotnej – Akademia Ekonomiczna Wrocław
2000 - szkolenie dla zarządzających ochroną zdrowia ze stażem Zagranicznym w Stanach Zjednoczonych
2004 - studia podyplomowe w katedrze prawa gospodarczego – zkoła            Główna Handlowa Warszawa
Doświadczenie samorządowe:
- 1990 – 1994  - Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza
- 1994 – 2000 - Radny Rady Miejskiej i członek Zarządu
Od wielu lat zarządzam Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu:
- 1995 – 2000 oraz 2003 – nadal.
Pełniłem również funkcję doradcy Ministra Zdrowia Śp. Franciszki Cegielskiej w Rządzie Jerzego Buzka.
Sprawuję spokojny i konsekwentny styl zarządzania.
Jestem dynamiczny. Potrafię podejmować decyzje.
Z natury jestem wrażliwy i optymistycznie nastawiony do ludzi i otoczenia.
Z udanego związku mam dwie córki – lekarki.
Jestem szczęśliwym dziadkiem pięciorga wnucząt.