Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Placówki ochrony zdrowia nieustannie potrzebują rozwoju technologicznego.
Chcąc sprostać oczekiwaniom personelu medycznego i pacjentów, decydenci tych instytucji stoją przed wyzwaniami związanymi z szukaniem nowych skutecznych i bezpiecznych rozwiązań oraz inwestycjami w nowoczesne i niezawodne technologie.
Pracy w wielu obszarach jest nadal dużo - dlatego po raz kolejny podejmujemy tematykę dotyczącą narzędzi wsparcia dla tego sektora.

Czego potrzebuje współczesny szpital, przychodnia by skutecznie pełnić swoją rolę?
Co jest wyzwaniem, a co odpowiedzią na bolączki placówek medycznych?
Jakie rozwiązania wybrać i wdrożyć, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie, komfort pracy i sprawną obsługę pacjenta?

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w XII edycji ogólnopolskiej konferencji:
 

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.
dn. 11 stycznia 2018 r.  | Warszawa

REJESTRACJA>>>

Patronat Honorowy:

 
 

Partner Brązowy:

 

Partner Merytoryczny:

Polskie Stowarzyszenie HL7

 

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:
 

 • "Standardy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i produktów leczniczych w szpitalu”
  Anna Gawrońska - Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania

 • "RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - Odpowiedzialność za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych"
  Adw. Agnieszka Pietrzak
    - APDK Kancelaria Adwokacka

 • "Platforma Tukan – darmowe i ogólnodostępne narzędzie do weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7"
  Roman Radomski
  - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej

 • "Identyfikacja procesów w podmiocie leczniczym za pomoca techniki organizatorskiej pn. tablica kompetencyjna"
  Krzysztof Nyczaj 
  - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.

 • "Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych"
  Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

 • "Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące"
  Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora  ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

 • "Wsparcie technologiczne w SZPZLO Warszawa Targówek wobec zmieniających się przepisów prawa: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość"
  Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.

 

Proponowany zakres tematyczny:

Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:
- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów
- zarządzanie procesami biznesowymi
- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące
- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing
- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi
- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów
- umacniamy relacje - CRM na służbie
- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem
- mobilne rozwiązania dedykowane
- integracja systemów
- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne
- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru
- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych
- Partnerstwo Publiczno - Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie
  w celu przygotowania nowych projektów

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 • kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii
 • doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,
 • przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,
 • osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,
 • dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,
 • kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,
 • kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,
 • przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,
 • ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,
 • szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych
   

Warunki udziału:

Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE.
Wystarczy wypełnić
 formularz zgłoszeniowy >>>

Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji.

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

 
 

 

Lokalizacja

Dago Centrum
Warszawa, ul. Rondo Onz 1
II piętro

Program Konferencji

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników, wydanie materiałów konferencyjnych

9.05 - 9.10 Rozpoczęcie konferencji

9.10 - 9.40

"Identyfikacja procesów w podmiocie leczniczym za pomoca techniki organizatorskiej pn. tablica kompetencyjna"
Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.

9.40 - 10.10

"Standardy na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i produktów leczniczych w szpitalu”
Anna Gawrońska - Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania

10.10 - 10.40

"Platforma Tukan – darmowe i ogólnodostępne narzędzie do weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7"
Roman Radomski
- Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej

10.40 - 11.00

Przerwa kawowa

11.00 - 11.30
 

"Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych."
Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

11.30 - 12.00

"Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące."
Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora  ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

12:00 - 12.30

Przerwa kawowa

12.30 - 13.00

"RODO – ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - Odpowiedzialność za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych."
Adw. Agnieszka Pietrzak  - APDK Kancelaria Adwokacka

13.00 - 13.20

"Wsparcie technologiczne w SZPZLO Warszawa Targówek wobec zmieniających się przepisów prawa: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość"
Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.

13.20.13.35

Przerwa kawowa

13.35 - 14.25

Panel Dyskusyjny

 

Moderator:

 • Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

  Paneliści:
   
 • Adw. Agnieszka Pietrzak  - APDK Kancelaria Adwokacka
   
 • Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia.
   
 • Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.

 

14.25- 14:35

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Partnerzy

 

GS1 - międzynarodowa organizacja non for profit, działająca w 150 krajach. Zapewnia międzynarodowy system standardów i rozwiązań biznesowych, tworzonych z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw. Standardy GS1 stanowią uzgodnione zasady i wytyczne, które w jednolity sposób są stosowane przez wszystkie podmioty w celu usprawnienia operacji w łańcuchach dostaw w wielu branżach. Najbardziej rozpoznawalnym standardem GS1 jest kod kreskowy, który dziś skanowany jest każdego dnia niemal 6 miliardów razy na całym świecie.

GS1 jest organizacją:

• neutralną,

• kierowaną przez użytkowników standardów,

• non-profit,

• obecną w 150 krajach na świecie

Korzyści ze stosowania standardów GS1 w szpitalach:

bezpieczeństwo pacjenta

1,4 miliona mniej błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem leku. Wdrożenie przynajmniej jednego standardu może pomóc wyeliminować rocznie prawie 43 000 błędów medycznych na świecie wiązanych z niewłaściwym podaniem leku, skutkujących śmiercią oraz 1,4 miliona błędów skutkujących kalectwem.

50% mniej zdarzeń niepożądanych związanych z lekami

Skanowanie kodów kreskowych przy łóżku pacjenta ogranicza o 50% liczbę zdarzeń niepożądanych, spowodowanych podaniem niewłaściwych leków.

Koszty niższe nawet o 95%

Koszty związane z obsługą zamówień (od złożenia zamówienia do uregulowania płatności) mogą ulec zmniejszeniu o 95%.

Efektywność działania szpitali

Pracochłonność pracowników mniejsze nawet o 80%. Zastosowanie skanowania kodów kreskowych przez personel pielęgniarski pozwala obniżyć pracochłonność pracowników związaną z pracami

administracyjnymi o 80%.

Standardy GS1:

• kody kreskowe

• elektroniczne faktury i zamówienia

• katalogi elektroniczne

• znaczniki radiowe

Prelegenci

Anna Gawrońska - Główny Specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

 

   

Krzysztof Nyczaj

dr nauk o zdrowiu, ekspert, dziennikarz, publicysta. Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, gdzie kierował wdrożeniem kilku ważnych dla sektora ochrony zdrowia systemami informatycznymi, w tym informatyzacją rejestrów zakładów opieki zdrowia. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia, rozporządzeń dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym.  Kluczowy ekspert w projekcie „Portrety Szpitali – Mapy Możliwości” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz w projekcie „Pozyskanie nowych wskaźników  z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do oceny dostępności i jakości usług publicznych” realizowanym przez GUS. Brał udział jako kierownik zespołu ds. e-zdrowia w ramach projektu „E – podlaskie, kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” realizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku.

Imię i Nazwisko: Marek Nowak
Data urodzenia: 1 maja 1951 roku
Miejsce urodzenia: Włocławek
Adres: Węgrowo 88, 86 – 300 Grudziądz
Wykształcenie:
1976  - studia medyczne
1984 - chirurg dzieci
1997 - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania  Zakładem opieki zdrowotnej – Akademia Ekonomiczna Wrocław
2000 - szkolenie dla zarządzających ochroną zdrowia ze stażem Zagranicznym w Stanach Zjednoczonych
2004 - studia podyplomowe w katedrze prawa gospodarczego – zkoła            Główna Handlowa Warszawa
Doświadczenie samorządowe:
- 1990 – 1994  - Przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza
- 1994 – 2000 - Radny Rady Miejskiej i członek Zarządu
Od wielu lat zarządzam Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu:
- 1995 – 2000 oraz 2003 – nadal.
Pełniłem również funkcję doradcy Ministra Zdrowia Śp. Franciszki Cegielskiej w Rządzie Jerzego Buzka.
Sprawuję spokojny i konsekwentny styl zarządzania.
Jestem dynamiczny. Potrafię podejmować decyzje.
Z natury jestem wrażliwy i optymistycznie nastawiony do ludzi i otoczenia.
Z udanego związku mam dwie córki – lekarki.
Jestem szczęśliwym dziadkiem pięciorga wnucząt.