Dołącz do nas na FB


Polityka Prywatności - klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


RODO - obowiązek  informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SuccessPoint Sp. z o.o., z siedzibą przy
ul, Barkocińskiej 6, 03-543 w Warszawie, KRS 0000383315; NIP 524 27 33 298; REGON 142900268,
tel. +48 720 911 820 , e-mail: wypisz@successpoint.pl

Pani / Pana dane przetwarzane będą w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach lub
współpracą z Partnerami handlowymi w zakresie prowadzonej przez administratora działalności
gospodarczej
 Dane: 
 1. imię i nazwisko,
 2. stanowisko / dział
 3. nazwa firmy /  instytucji / organizacji
 4. dokładny adres firmy,
 5. NIP
 6. numer telefonu / numer faksu,
 7. adresu email
 8. przypadku niektórych usług także fotografia.

Dane przetwarzane będą w celach:
1. rejestracji i udziału w organizowanych przez administratora eventach 
2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event,
    wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
3. realizacji i rozliczenia zamówienia - pośredniczenia w rezerwacji i rozliczeniu zamówionych
    usług płatnych
4. marketingu usług i komunikowania się w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub
    z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
5. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im
    komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług - w formie korespondencji pisemnej,
    elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); 
    * dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich
      stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
6. przesłania zamówionego newslettera, marketingu usług i komunikowania się z korzystającymi
    z newslettera (w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email)
7. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą też być/będą:
    Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora,
    partnerzy handlowi administratora, podmioty księgowe, firmy windykacyjne, a także organy publiczne,
    którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania danych jest:
1. niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora
    lub  stron  trzecich  oraz  niezbędność  do wykonania  umowy  lub do  podjęcia  działań  na  żądanie
    użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. I, IV, V, IX)
2. Prawnie uzasadnione interesy polegające na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności
    eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą,
    dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu
    kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach partnerów i sponsorów,
    zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego
    uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom,
    partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane
    i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
4. w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email 
5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów,
    nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Profilowanie:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników / klientów informujemy, że dane
nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych
w art. 22 RODO

Informacje o przysługujących prawach:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą)
przysługują następujące prawa:
    1. prawo żądania dostępu do danych,
    2. prawo żądania sprostowania danych;
    3. prawo żądania usunięcia danych,
    4. prawo żądania przeniesienia danych,
    5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
    6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
    7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
z administratorami danych pod adresem: wypisz@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego.  Przywłaszczenie sobie  praw autorskich, kopiowanie,  powielanie oraz
wykorzystywanie  całości lub elementów  w celach czerpania  korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.