Dołącz do nas na FB

Outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu XXI wieku. 
Pozwala on na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. 
Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę, oraz zadowolenie dostawców
to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i współpracy podczas konferencji:

Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie

14 grudnia 2017 | Warszawa

 

Tematyka wydarzenia:

1. Metody zarządzania - outsourcing
  - wymagania i standaryzacja usług
  - outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego.
2. Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie - założenia, możliwości, ryzyka?
  - cele: strategiczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne, motywacyjne
  - formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing,
    partnering, insourcing
3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności
  - oczekiwania i analiza potrzeb
  - obszary outsourcingu i wybór zakresu,
  - ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług,
  - określenie zasad i opracowania szczegółowe
  - wdrożenie
4. Rynek outsourcingu usług - przegląd możliwości
5. W świetle dotychczasowych doświadczeń
  - jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza?
  - jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu?
  - ryzyka i zagrożenia outsourcingu
6. Stosowna dokumentacja - gwarantem bezpieczeństwa i jakości
  - specyfikacja przetargowa - jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych
    standardów wykonania usługi.
  - umowa - cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi
  - outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwa

Grupa docelowa:

- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla oraz przedstawiciele przedsiębiorstw
- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów,
- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość
  usług oraz zarządzanie ryzykiem
- szefowie działów finansowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za
  optymalizację kosztów,
- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania
- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy
  i optymalne wykorzysta zasobów

Warunki udziału:
Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE
Rejestracja możliwa jest poprzez  formularz zgłoszeniowy >>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT posiadających rozwiązania
z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu
zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione
zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie,
powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych
bez zgody autora jest zabronione.

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl