Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

29 września 2015r. w Hotelu Lord**** w Warszawie zorganizowaliśmy piątą edycję konferencji Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii, poświęconą sprawnemu zarządzania placówką bankową.

Wykład otwierający rozpoczął pan Xawery Konarski, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, który przybliżył temat outsourcingu bankowego i modeli chmury obliczeniowej. Z wypełnionych ankiet wynika, że wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Kolejny wykład zaprezentował przedstawiciel Partnera konferencji - firmy Boanir S.A., pan Robert Tymiński, dyrektor ds. projektowania rozwiązań. Podczas prelekcji pokazał, jak nowoczesne narzędzie workflow (połączone z algorytmami Silnika Decyzyjnego) wspiera bank w automatyzacji codziennej pracy oraz ułatwia podejmowanie trafnych decyzji.

O elastycznych procesach biznesowych, wspieranych przez nowoczesne technologie, opowiedzieli przedstawiciele naszego Partnera Brązowego - pani Aneta Ościak, Key Account Manager w firmie Ericpol Sp. z o.o. oraz pan Maciej Szleminski, specjalista ds. oprogramowania do zarządzania procesowego (IBM BPM), reprezentujący firmę Arrow ECS.

Podczas przerwy kawowej uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami firm: Orion Instruments Polska, Ericpol Sp. z o.o., Arrow ECS, Verint Systems i Sprint S.A.

Po przerwie rozpoczęła się dalsza część konferencji. Temat nowoczesnych technologii w zarządzaniu placówką bankową poruszyli przedstawiciele Partnera Brązowego: pani Katarzyna Rejak-Szastak, konsultant ds. rozwiązań dla sieci placówek/back office w firmie Verint Systems oraz pan Wojciech Murzyn, konsultant w firmie Sprint S.A. Kolejny wykładowca, Pan Krzysztof Kroczyński, prezes i dyrektor ds. strategii i rozwoju w firmie Orion Instruments Polska, zapoznał uczestników z tematem IBM QRadar – optymalnej podstawy Security Operations Center.

Ostatnia sesja poświęcona była wykładom merytorycznym. Wystąpienie pana Macieja Jeruzala, naczelnika Wydziału Automatyzacji Procesów Departamentu Rozwoju Informatyki z Banku Gospodarstwa Krajowego poświęcone było systemowi workflow. Pan Jeruzal opowiedział, jak workflow wpływa na organizację, daje możliwość szybkiego wdrażania procesów i produktów oraz reagowania na zmiany. Specyfika Banku Gospodarstwa Krajowego wymaga dużej elastyczności i szybkiego dostosowania do zmian, np. w programach rządowych.

Ostatni wykład należał do pana Jakuba Płatka, IT Developera z Nordea IT Polska Sp. z o.o. który przedstawił w ciekawy sposób innowacje w bankowości. Dyskusja, która wywiązała się po prelekcji pana Płatka, świadczy o dużym zainteresowaniu i mnogości zagadnień związanych z tym tematem.

Jesteśmy zaszczyceni, że podczas konferencji mogliśmy gościć tak zacne grono uczestników, prelegentów oraz partnerów.
Serdecznie dziękujemy za udział, wsparcie i współpracę.

Partnerzy Brązowi
   

 

Partner konferencji
   

 

Wsparcie merytoryczne
 

 

Mamy nadzieję, że niedługo znów będziemy mieli okazję się spotkać przy kolejnej edycji konferencji

Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem lub współpracą podczas kolejnej edycji konferencji zapraszamy do kontaktu.

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

8.55-9.30

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.25 - 9.30

Powitanie i wprowadzenie
Agnieszka Zając - SuccessPoint Sp. z o.o.

9.30 - 10.00

Sprawne wdrażanie systemu workflow w instytucjach finansowych
Maciej Jeruzal - Naczelnik Wydziału Automatyzacji Procesów Departament Rozwoju Informatyki
z Banku Gospodarstwa Krajowego

10.00 - 10.20

Jak nowoczesne workflow automatyzuje procesy biznesowe w bankach – doświadczenie z wdrożeń
Robert Tymiński,  Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań w Bonair SA

Nowoczesne narzędzia informatyczne dają dziś możliwość dostosowania rozwiązania do obsługi konkretnego procesu funkcjonującego w organizacji. Dostosowania na poziomie biznesowym, bez programowania. Wbudowana elastyczność  pozwala objąć jednym rozwiązaniem wiele obszarów działalności bankowej. Przykładowymi zastosowaniami worflow są: udzielanie kredytów wraz z oceną wiarygodności kredytowej,  monitorowanie ekspozycji kredytowej i kondycji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców, restrukturyzacja i odzyskiwanie należności,  przeciwdziałanie wyłudzeniom. Podczas prelekcji zaprezentujemy, jak nowoczesne narzędzie workflow (połączone z algorytmami Silnika Decyzyjnego) wspiera bank w automatyzacji codziennej pracy oraz ułatwia podejmowanie trafnych decyzji.

10.20 - 11.00

Elastyczne procesy biznesowe dzięki nowoczesnym technologiom
Aneta Ościak, Key Account Manager w firmie Ericpol Sp. z o.o.
Maciej Szleminski  Specjalista ds. oprogramowania do zarządzania procesowego (IBM BPM), reprezentujący firmę Arrow ECS

11.00 - 11.10

Prezentacja wystawców - Orion Instruments Polska, Ericpol Sp. z o.o.

11.10 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 12.00

Nowoczesne technologie w zarządzaniu placówką bankową
Katarzyna Rejak-Szastak, Konsultant ds Rozwiązań dla Sieci Placówek/Back Office, Verint Systems
Wojciech Murzyn, Konsultant, Sprint S.A.

12.00 - 12.30

IBM QRadar – optymalna podstawa Security Operations Center
Krzysztof Kroczyński -  Prezes i Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Orion Instruments Polska

12.30 - 13.00

Bank SMART Pierwszy europejski dyskont finansowy  - Mobilność bez granic
Piotr Gawron - Senior Project Manager Bank SMART

13.00 - 13.15

Przerwa kawowa

13.15 - 13.45

Innowacje i bankowość
Jakub Płatek - IT Developer z Nordea IT Polska Sp. z o.o.

13.45 - 14.15

Chmura obliczeniowa (CC) w działalności bankowej – problematyka prawna
Xawery Konarski, partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • chmura obliczeniowa – problematyka prawna
  - prawo cywilne (w tym m.in. umowy SLA)
  - prawo własności intelektualnej
  - prawo ochrony informacji (dane osobowe, tajemnice zawodowe)
 • outsourcing bankowy a różne modele chmury obliczeniowej – kwalifikacja prawna
 • główne bariery prawne outsourcingu bankowego i CC
  - świadczenia główne i czynności pomocnicze
  - ograniczenia outsourcingu łańcuchowego
  - brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności przez dostawcę chmury
  - outsourcing zagraniczny

14.15-14.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lokalizacja

Hotel Lord****
Sala - Lustrzana
Aleja Krakowska 218
02-219 Warszawa

parking hotelowy
płatny

nocleg
promocja dla uczestników na hasło "SuccessPoint"

 

 

 

Partnerzy

Bonair SA jest dostawcą usług i rozwiązań informatycznych dla banków, instytucji finansowych i rynku kapitałowego m.in. do udzielania i obsługi kredytów, zarządzania ryzykiem kredytowym, wyceny i zarządzania aktywami. Specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych aplikacji branżowych, a także systemów klasy ERP, CRM, BI.

Firma istnieje na polskim rynku od 1991 roku. W 5 biurach w Polsce firma zatrudnia przeszło 190 osób. Więcej informacji na stronie: www.bonair.com.pl

Sprint S.A. jest wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych w kraju działającym od 1988 roku. Firma łączy kompetencje telekomunikacyjne z informatycznymi, co lokuje ją w segmencie szybko rozwijających się spółek najnowszych technologii. Siedziba główna firmy mieści się w Olsztynie, zaś oddziały w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Szczecinie i Krakowie.

Jesteśmy gotowi realizować usługi na terenie zarówno całego kraju, jak również Europy. Oferowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na obecne i przyszłe potrzeby rynku. Łączymy dzisiejsze potrzeby naszych Klientów z wizją innowacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości oraz z rosnącymi możliwościami technologicznymi.

Więcej infromacji na stronie: www.sprint.pl

Orion Instruments Polska -  jest obecnym od ponad 20 lat na polskim rynku integratorem systemowym w dziedzinie technologii i rozwiązań IT, a specjalnością jest dostawa i zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych, realizujących zadania biznesowe. Kluczowym kierunkiem rozwoju biznesu są rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management) większości wiodących producentów. Firma zapewnia analizę przedwdrożeniową, implementację, utrzymanie i rozwój systemu. Wspiera wykorzystanie SIEM'ów w ramach Security Operations Centers poprzez zaplanowanie i wdrożenie systemu reakcji na incydenty, case management system, tworzenie procedur i szkolenie personelu. Ponadto zajmuje się dostawą sprzętu, oprogramowania i usług w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej, a także usługami i doradztwem związanymi z prawidłowym działaniem systemów informatycznych.

Na terenie całej Polski realizuje skomplikowane wdrożenia, zaawansowane umowy serwisowe z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy i kontrakty outsourcingowe, przeprowadzamy audyty systemowe środowisk IT pod kątem wydajności, optymalizacji, bezpieczeństwa i zgodności z wymaganymi regulacjami. Współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu i oprogramowania, a naszą wartością dodaną jest umożliwienie naszym Klientom osiągania realnych korzyści biznesowych za pomocą dobrze zaprojektowanego, poprawnie zbudowanego i odpowiednio rozwijanego, bezpiecznego systemu informatycznego.

Ericpol Sp. z o.o. jest firmą inżynierską działającą od ponad 20 lat na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi outsourcingu, consultingu i integratorskie, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 4 biura w Polsce i 3 centra produkcyjne na Białorusi, Ukrainie i w Szwecji, które razem tworzą Grupę Ericpol, zatrudniając w sumie ponad 2000 pracowników.

Ericpol powstał w 1991 r. w Łodzi. Firma od początku jest finansowana wyłącznie z kapitału własnego i wykazuje bardzo dobrą płynność finansową. Ugruntowane relacje z klientami i wieloletnia aktywność w obszarze nowoczesnych technologii pozwoliły na jej stały i dynamiczny rozwój.

Specjaliści firmy Ericpol zrealizowali 800 kompleksowych długofalowych projektów w 75 krajach. Konkretnym świadectwem jakości naszych usług są Kluczowe Wskaźniki Osiągnięć (KPI – Key Performance Indicators) oraz wskaźniki time-to-market. Kompetencje i odpowiedzialność firmy Ericpol sprawiają, że jesteśmy postrzegani jako godny zaufania i bezpieczny partner w interesach, wielokrotnie nagradzany w krajowych i międzynarodowych konkursach branżowych.

Więcej informacji na stronie www.ericpol.com

Firma Arrow ECS to wyspecjalizowany dystrybutor produktów informatycznych oferujący rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej.

Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi producentami światowymi mamy możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań wzbogaconych o imponujący zakres usług eksperckich oraz szkoleń informatycznych. Spośród wielu dowodów uznania naszej pracy można wyróżnić fakt, iż nasza firma zależna Arrow ECS Services jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Citrix, EC-Council, NetApp, Symantec, Trend Micro i VMware. Dostarcza licencjonowane przez tych producentów szkolenia spełniające najwyższe standardy. Jest także partnerem edukacyjnym EMC, IBM i Oracle. W Arrow ECS Services zlokalizowane jest Oracle HUB (ISV Migration Center i Partner Academy), służące swoją pomocą partnerom Oracle. Więcej informacji na stronie www.arrowecs.pl

 

Prelegenci

Robert Tymiński,  Dyrektor ds. Projektowania Rozwiązań w Bonair SA

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych, projektowaniu oraz wdrażaniu oprogramowania. Łączy wiedzę biznesową związaną z bankowością i rynkiem kapitałowym ze znajomością technologii oraz najnowszych stosowanych rozwiązań.

Ukończył Instytut Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent programu MBA University of Illinois. Certyfikowany Project Manager.

Maciej Jeruzal - Bank Gospodarstwa Krajowego

Od 15 lat w bankowości. Karierę rozpoczynał w 2000 roku

Od 3 lat w Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie na stanowisku Naczelnika Automatyzacji Procesów. Odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu workflow oraz dalszy jego rozwój oraz automatyzację procesów. Wdrożony system oprócz obsługi pracowników Banku obsługuje również Klientów zewnętrznych z wykorzystaniem portalu komunikacyjnego BGK Zlecenia.

Jakub Płatek - Programista Systemów Transakcyjnych w Nordea IT Polska

Na co dzień odpowiedzialny za rozwój aplikacji bankowych. Realizuje projekty w zakresie raportowania, utrzymania i tworzenia produktów bankowych. Pasjonat nowych technologii cyfrowych i trendów jej rozwoju. Aktywny uczestnik konferencji z obszaru IT. Także certyfikowany AgilePM.

Xawery Konarski Starszy Partner, Adwokat w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.

Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

 

Katarzyna Rejak-Szastak, Konsultant ds Rozwiązań dla Sieci Placówek/Back Office, Verint Systems

Korzystając z 20 letniego doświadczenia w pracy w sektorze usług finansowych, doradza klientom takim jak banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne, jak większyć efektywność funkcjonowania sieci placówek oferujących usługi doradcze, oraz jak optymalizować zarządzanie zespołami i procesami w sieciach placówek oraz obszarze Back Office. Odpowiada za konsulting biznesowy w krajach Europy Środkowej i Zachodniej w zakresie rozwiązań Workforce Optimisation i Customer Engagement oferowanych przez firmę Verint.

 

Wojciech Murzyn, Konsultant, Sprint S.A.

Jest konsultantem doradzającym w zakresie systemów obsługi klienta, w szczególności contact center i CRM. Jest aktywny w branży IT od ponad 20 lat. Zajmuje się analizą potrzeb w zakresie komunikacji korporacyjnej oraz projektowaniem rozwiązań do tego celu. Poszukuje najlepszych sposobów wykorzystania Unified Communications w codzienności biznesowej pracowników i w obsłudze procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Krzysztof Kroczyński -  Prezes i Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Orion Instruments Polska

Od roku 1990 prezes Zarządu Orion Instruments Polska, od 2005 roku także Dyrektor ds. strategii i rozwoju. Twórca metodyki Orion Instruments Trouble Free Computing. Odpowiada za rozwój biznesu, nadzoruje realizację strategicznych z punktu widzenia firmy projektów. Wprowadził na rynek polski rozwiązanie SIEM (Security Information and Event Management) firmy NitroSecurity (obecnie McAfee ESM). Kierował realizacją projektu dostawy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju największego w Polsce systemu SIEM. Prelegent na wielu konferencjach i kongresach poświęconych tematyce bezpieczeństwa i systemom klasy SIEM/SOC.

Aneta Ościak - Key Account Manager w firmie Ericpol Sp. z o.o.

Doradza klientom w zakresie wdrożeń systemów usprawniających procesy wewnętrzne. Odpowiedzialna za współpracę partnerską między Ericpol i Microsoft. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, aktualnie studiuje podyplomowo Cloud computing w modelowaniu biznesowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 10 lat związana z branżą IT i technologiami Microsoft. Przeprowadziła i koordynowała kilkadziesiąt projektów z zakresu wdrożeń systemów workflow. Uczestniczy w pracach nad innowacyjnymi rozwiązaniami na bazie technologii Microsoft

Maciej Szleminski  Specjalista ds. oprogramowania do zarządzania procesowego (IBM BPM), reprezentujący firmę Arrow ECS

W branży IT od 15 lat, zaczynał swoją karierę w ComputerLand (obecnie Sygnity), gdzie od roku 2001 zajmował się zagadnieniami integracji systemów informatycznych oraz zarządzaniem procesami biznesowymi. W IBM od listopada 2007 pełni funkcję specjalisty ds. oprogramowania do zarządzania procesowego (BPM). Pasjonat sportów samochodowych (drifting) oraz kitesurfingu.

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, lecz także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

     

 

Poprzednie edycje

Konferencja Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii jest już V edycją organizowaną przez naszą firmę. Z dotychczas zrealizowanymi wydarzeniami poświęconymi tematyce bezpieczeństwa danych i informacji w bankowości możecie się Państwo zapoznać w naszym Archiwum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z poprzednich edycji konferencji!

2011 2012 2013 2014


Przy poprzednich edycjach współpracowaliśmy z Firmami:

 

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl