Dołącz do nas na FB

Decyzja o organizacji kolejnej edycji konferencji dla sądownictwa, podyktowana była przełomowymi zmianami dla jednostek administracji publicznej, jakie przyniósł rok 2014. Drugą z edycji poświęciliśmy tematyce danych wrażliwych w kontekście ustawodawstwa i wymogów KRI.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło:
Zrzeszenie Prawników Polskich oddział w Warszawie

 

Dzięki naszym Partnerom Strategicznym, firmie Versim S.A. oraz Extreme Networks stworzona została niepowtarzalna możliwość poznania aktualnych technologii i trendów zapewniających skuteczną ochronę danych osobowych oraz efektywną pracę.

 

Podczas II edycji mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli sądów administracyjnych, rejonowych, okręgowych oraz jednostek administracji publicznej , co miało również bezpośredni wpływ na zakres omawianych tematów oraz prowadzonych dyskusji.

Jako pierwszy wykład poprowadził Pan dr Jerzy Waldemar Chłopecki - pełnomocnik Prezesa Sądu Okręgowego ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Warszawie, Kierownik Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych. Doktor wygłosić prelekcję na temat „Danych wrażliwych i szczególnie chronionych w resorcie sprawiedliwości w świetle obowiązującego ustawodawstwa”. Drugą prelekcję wygłosił Pan Dawid Królica, przedstawiciel firmy Extreme Networks. Wystąpienie pt. „Regulacje prawne dla administracji publicznej w świetle KRI (krajowe ramy interoperacyjności) – teorie a praktyka” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli sądów. Po wykładzie naszego partnera nadszedł czas na ponowne wystąpienie Pana dr Jerzego Waldemara Chłopeckiego, którego wykład wywołał burzliwą dyskusję pomiędzy prelegentem a uczestnikami.

Po przerwie podczas, której goście, wymieniali się opiniami oraz odwiedzali stoisko naszych wystawców przyszła pora na kolejne prelekcje. Pan Łukasz Goździaszek – adwokat oraz adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił następujące prezentacje "E-protokół - nagrywanie rozpraw sądowych w świetle problematyki ochrony dóbr osobistych i danych osobowych" oraz „Publikacja orzeczeń sądowych w Internecie a dane wrażliwe ”. Kolejny wykład pt. „Bezpieczeństwo sieci - kontekst użytkowników oraz przepływów aplikacji ” poprowadził Pan Andrzej Oleszek, reprezentant firmy Versim S.A.

Po krótkiej przerwie ostatnią prelekcję wygłosił Pan Artur Ozimek - sędzia oraz rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie. Ekspert wygłosił prelekcje na temat „Ochrony danych osobowych w postępowaniu karnym ”

Serdecznie dziękujemy Partnerom, Prelegentom oraz Uczestnikom za tak liczny udział w konferencji.
Mamy ogromną nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnej edycji konferencji.

Nadchodzące wydarzenia