Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa obiektów i obszarów odbyła się 20 października 2016 roku w Warszawie już po raz VIII! Temat, tak samo jak w poprzednich latach, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy za wsparcie ekspertom oraz partnerom konferencji

Partnerzy Srebrni
                       

Serdecznie gratulujemy firmie Nedap, która zwyciężyła  w konkursie Produkt Roku 'Master of Security 2016'!
Zapraszamy do podjęcia walki o tytuł Produkt Roku 'Master of Security 2016' już podczas przyszłej edycji wydarzenia!

 

Mieliśmy okazję wysłuchać poniższych wykładów.

 • "Badania i technologie w obszarze bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej"
  Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Figurski - Wojskowa Akademia Techniczna
   
 • "Nowe normy międzynarodowe dotyczące elektronicznych systemów kontroli dostępu - ocena ryzyka i klasyfikacja systemów"
  Andrzej Ryczer - POLALARM
   
 • "Błędy przy realizacji systemów ochrony w przypadku realizacji dużych obiektów"
  Stefan Jerzy SiudalskiSpecjalista w dziedzinie: "systemy alarmowe i systemy ochrony"
   
 • "Kompleksowe instalacje telekomunikacyjne w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym - jako najlepsza baza techniczna dla bezpiecznych i inteligentnych budynków mieszkalnych"
  Jacek Szymczak - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI wieku
   
 • "Błędy w rozporządzeniach"
  Stefan Jerzy Siudalski - Specjalista w dziedzinie: "systemy alarmowe i systemy ochrony
   
 • "Rozwiązania QNAP w systemach monitoringu wizyjnego"
  Bartłomiej Stępień - Business Development Manager, Qnap System
   
 • "Nowoczesne rozwiązania w zabezpieczeniach pasywnych"
  Monika Gliwińska – dyrektor generalny, Promet Safe Sp. z o.o.
   
 • "End-to-End Security – Zabezpieczenie Systemu Kontroli Dostępu przed cyberzagrożeniami"
  Anna Twardowska - Country Manager Poland, Nedap


 

Po wysłuchaniu wszystkich wykładów zostały rozlosowane upominki ufundowane przez naszych partnetów. Firma Promet Safe przekazała w ręce uczestników sejf, natomiast firma Qnap Systems głośnik.

 

Dziękujemy oczywiście uczestnikom za tak liczne przybycie i mam nadzieję, że zobaczymy się również w przyszłym roku!

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem/współpracą partnerską przy tym wydarzeniu to zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program

8.50-9.20

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.20 - 9.30

Powitanie i wprowadzenie
Katarzyna Brejnakowska - SuccessPoint Sp. z o.o.

9.30 - 10.05

"Błędy w rozporządzeniach"
Stefan Jerzy Siudalski - Specjalista w dziedzinie: "systemy alarmowe i systemy ochrony"

10.05 - 10.35

"Rozwiązania QNAP w systemach monitoringu wizyjnego"
Bartłomiej Stępień - Business Development Manager, Qnap System

10.35 - 11.05

"End-to-End Security – Zabezpieczenie Systemu Kontroli Dostępu przed cyberzagrożeniami"
Anna Twardowska - Country Manager Poland, Needap

11.05 - 11.35

"Nowoczesne rozwiązania w zabezpieczeniach pasywnych"
Monika Gliwińska – dyrektor generalny, Promet Safe Sp. z o.o.

11.35 - 11.45

Prezentacja wystawców: Qnap System, Nedap, Promet Safe Sp. z o.o.

11.45- 12.05

Przerwa kawowa

12.05 - 12.35

"Badania i technologie w obszarze bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej"
Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Figurski - Wojskowa Akademia Techniczna

12.35 - 13.05

"Kontrola działalności pracowników w Internecie, ochrona prywatności czy tajemnicy przedsiębiorcy?"
Artur Piechocki - Radca prawny, APLaw

13.05 -13. 15

Przerwa kawowa

13.15 - 13.45

 "Kompleksowe instalacje telekomunikacyjne w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym - jako najlepsza baza techniczna dla bezpiecznych i inteligentnych budynków mieszkalnych"
Jacek Szymczak - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI wieku

13.45 - 14.15

"Błędy przy realizacji systemów ochrony w przypadku realizacji dużych obiektów"
Stefan Jerzy Siudalski - Specjalista w dziedzinie: "systemy alarmowe i systemy ochrony"

14.15 - 14.55

"Nowe normy międzynarodowe dotyczące elektronicznych systemów kontroli dostępu - ocena ryzyka i klasyfikacja systemów"
Andrzej Ryczer - POLALARM

14.55-15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne NIMBUS    

Al. Jerozolimskie 98  
00-807 Warszawa

Sala NIMBUS II

Prelegenci

Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Figurski - Wojskowa Akademia Techniczna

Profesor Wojskowej Akademii Technicznej. Kierownik i założyciel Centrum Geomatyki Stosowanej. Inicjator powstania w WAT Lokalnego Centrum Analiz EUREF, a następnie Centrum Analiz EPN. Inspirator współpracy nauki z biznesem. Pomysłodawca powołania Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej oraz Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej. Współautor opracowania osnowy geodezyjnej II linii metra warszawskiego, wdrożenia nowoczesnego systemu IT i chmury prywatnej do zarządzania badaniami w WAT. Jego działalność naukowa podporządkowana jest głównie zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych do modelowania i wdrażania systemów przetwarzania geodanych w obszarze bezpieczeństwa. Jest autorem i współautorem ponad 140 oryginalnych prac twórczych, kierował lub był wykonawcą ponad 30 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Członek z wyboru Komitetu Geodezji PAN, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Za całokształt działalności naukowo-badawczej odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 

Stefan Jerzy Siudalski - Specjalista w dziedzinie: "systemy alarmowe i systemy ochrony"

Specjalista w dziedzinie: "systemy alarmowe i systemy ochrony" z dwudziestosiedmioletnim stażem jako biegły sądowy w dziedzinie ochrony. Autor ponad 300 artykułów dotyczących problemów ochrony mienia i osób, autor czterech książek z tej dziedziny, ponad 20 ekspertyz dla sądów i ponad 150 ekspertyz dla ubezpieczycieli, agencji ochrony i inwestorów. Przez ponad 18 lat wykładowca na kursach, szkoleniach i wyższych uczelniach szkolących agentów ochrony, projektantów i instalatorów systemów alarmowych oraz inwestorów.
Przez kilka lat był naczelnym redaktorem pisma "Ochrona mienia", jest dziennikarzem. Pierwsze artykuły i katalogi dotyczące systemów alarmowych jakie ukazały się w Polsce po wojnie były autorstwa Stefana Jerzego Siudalskiego. Najnowsza publikacja to poradnik dla studentów - "Ochrona osób i mienia" Ryszard Radziejewski, Stefan Siudalski - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 2013 rok. 
Ma w dorobku - autorską metodę określania zagrożeń i doboru zabezpieczeń obiektów z podziałem na domy, mieszkania oraz sklepy, hurtownie, magazyny opracowanie metody profilowania przestępcy na podstawie metody przełamania zabezpieczeń.

"Błędy w rozporządzeniach"

"Błędy przy realizacji systemów ochrony w przypadku realizacji dużych obiektów"
Duże inwestycje - duże błędy w planowaniu, realizacji i podczas użytkowania systemów ochrony
1. Przyczyny powstawania błędów przy realizacji systemów ochrony w dużych obiektach
a) błędy w SIWZ,
b) wpływ Rozporządzeń na powstawanie błędów,
c) długi czas realizacji,
d) duże pieniądze duże przekręty,
e) poziom wiedzy kadry decyzyjnej
braki w dokumentacji
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia czyli SIWZ
Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ:
a) "Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV",
- ruchome kamery,
- numery samochodów,
b) kompresja zapisu - poklatkowość zapisu,
c) normy, atesty, świadectwa zgodności z normami,
- Pułapka 1 - data wprowadzenia normy,
- Pułapka 2 - data wycofania normy,
- Pułapka 3 - kłopoty z tłumaczeniem normy,
- Pułapka 4 - zgodność z normami,
- Pułapka 5 - aktualność "atestów",
d) przykłady wymagań zapisanych w SIWZ i w Rozporządzeniach a normy wycofane
Wpływ Rozporządzeń na powstawanie błędów
a) Imprezy masowe
b) Magazyny broni
Długi czas realizacji
a) Zmiany w architekturze i w funkcjach poszczególnych części obiektów w trakcie realizacji inwestycji,
b) Zmiany w normach, przepisach, Rozporządzeniach
Duże pieniądze duże przekręty
a) Rotacje w kadrze nadzoru,
b) Wymiar Sprawiedliwości
Poziom wiedzy kadry decyzyjnej
Braki w dokumentacji
3. Jak unikać błędów?
a) Konsultacje z niezależnymi fachowcami
- Biegli sądowi, eksperci, autorzy publikacji i ekspertyz - bank danych osobowych.
b) Opieranie się na normach
- Normy aktualne a normy wycofane
Audyt i działania np. wg normy PN EN 50132-7
Tłumaczenie norm, polskie normy po angielsku
- Atesty, świadectwa zgodności, dane techniczne
Przykłady złych atestów
Świadectwa zgodności i odstępstwa od nich
- Jak czytać dane techniczne, katalogowe?
b) Opieranie się na zapisach Rozporządzeń
- Imprezy masowe
- Magazyny broni
- Muzea
c) Korzystanie z doświadczeń podobnych inwestycji - uczenie się na błędach
d) Śledzenie artykułów w prasie fachowej
e) Wykorzystywanie wszystkich dostępnych środków i mediów dla planowania i kontrolowania ochrony
- Wykorzystywanie zdjęć satelitarnych i map np. Google
- Wykorzystywanie publikacji, artykułów, danych katalogowych
- Wykorzystywanie audytów
Przykład audytu - fragment, z pewnymi zmianami w stosunku do oryginału, opracowania dla dużego obiektu muzealnego
Przykładowe rozwiązania - monitoring podziemnych garaży
Problemy z ustaleniem priorytetów w ochronie
f) Odbiór systemu
- Wg SIWZ
- Wg zaleceń norm czyli także wg "warunków użytkowych"
- Wg audytu
g) Użytkowanie systemu
- Analfabetyzm wtórny
- Zużywanie się systemu
- Konserwacja systemu
Przygotowanie systemu do włamania
- Zmiany w systemie podczas użytkowania

   

Andrzej Ryczer - POLALARM

dr inż. Andrzej Ryczer w ramach pracy na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zajmuje się telematyką transportu i inteligentnymi systemami transportowymi ITS prowadząc wykłady w tym zakresie wydatnie korzystając z normalizacji międzynarodowej ISO, CEN i ETSI. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym jest Członkiem Komitetu Technicznego KT 52 ds. Systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu od daty jego powstania, obecnie Przewodniczącym, jest Wiceprzewodniczącym KT306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.
Jest autorem Polskich Norm Systemy Alarmowe – Centrale alarmowe, Sygnalizatory (obowiązujących w okresie przed przyjęciem Norm Europejskich), tłumaczył również i opracował jako PN liczne normy, w tym dotyczące: elektronicznych systemów kontroli dostępu, systemów transmisji alarmu, systemów alarmowych bezprzewodowych, kompatybilności elektromagnetycznej, badań środowiskowych oraz systemów alarmowych samochodowych. Opracował Specyfikację Techniczną POLALARM ST 01/01 Systemy alarmowe Część 1: Systemy  sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania ogólne i zasady stosowania. Jako Członek Komitetu Zadaniowego KZ 501 PKN brał udział w procesie przygotowania Normy Europejskiej „Usługi w zakresie systemów bezpieczeństwa pożarowego i alarmowych systemów zabezpieczeń”. Jest autorem wielu artykułów i referatów konferencyjnych związanych z tematyką normalizacyjną, szczególnie z problemami oceny ryzyka występującymi w  Normach Systemy Alarmowe. 
dr inż. Andrzej Ryczer jest członkiem założycielem Stowarzyszenia „POLALARM” (1992 r.), od początku swojej przynależności wielokrotnie pełnił  w nim funkcje statutowe, jest przewodniczącym komisji oceniającej urządzenia i systemy w ogólnopolskim Konkursie „Polski Mistrz Techniki Alarmowej”, przewodnicząc również Stowarzyszeniowej Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników, działającej na podstawie przepisów NOT. Jest członkiem Głównej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Był autorem referatów na licznych konferencjach i seminariach branżowych, m.in.: Forum Monitoringu Polskiego, Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji, I Europejskie Forum Normalizacyjne i Normalizacja w szkole – konferencji organizowanej z okazji 90-lecia PKN.
dr inż. Andrzej Ryczer zajmuje się problematyką inteligentnego budynku i miasta (Smart City) od początku jej wprowadzenia w Kraju, czynnie uczestniczył w konferencjach międzynarodowych InBuS, zamieszczając publikacje w monografiach pokongresowych.
Jako rzeczoznawca w zakresie ochrony osób i mienia systemami alarmowymi oraz zarządzania bezpieczeństwem, opracował liczne analizy ryzyka, opinie, ekspertyzy, wymagania przetargowe, wytyczne i projekty w dziedzinie systemów alarmowych sygnalizacji włamanie i napadu, kontroli dostępu i CCTV, dotyczące m. in. banków, korporacji, szkół, terenów miejskich, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów administracji państwowej i samorządowej.

 
   

inż. Jacek Szymczak - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI wieku

Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki - kierunek telekomunikacja. Zawodowo działa w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego i kompleksowych instalacji teletechnicznych. Konsultant/doradca ds. systemów telekomunikacyjnych i audytor Systemu Jakości ISO 9000. W 2006 otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2006 za autorską koncepcję multimedialnej infrastruktury osiedlowej – INTELIGENTNE OSIEDLE. W 2012 wdrożył w ramach współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą proinnowacyjny autorski standard przeprowadzania audytów teletechnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej. Autor opracowań technicznych i artykułów branżowych. W ramach STP XXI podejmuje szereg działań na rzecz popularyzacji i rozwoju branży teletechnicznej; uczestniczy w zmianach przepisów prawa, dotyczących techniki telekomunikacyjnej -  współautor nowelizacji rozporządzenia o wyposażeniu technicznym budynków z dnia 6.11.2012 (ekspertyza techniczna dla MI). Współautor „Kodeksu Dobrych Praktyk dla budynkowych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych”.  Recenzent Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, poświęconych instalacjom elektrycznym i telekomunikacyjnym w budynkach mieszkalnych, wydanych w 2014 roku przez Instytut Techniki Budowlanej. Uczestniczy w licznych szkoleniach i sympozjach.

 
   

Anna Twardowska - Country Manager Poland, Nedap

Związana z branżą IT od 15 lat z 10 letnią specjalizacją w branży systemów zabezpieczeń. Absolwentka studiów MBA Poznań-Atlanta oraz Politechniki Poznańskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania. W firmie Nedap Security Management odpowiedzialna za budowanie długoterminowej pozycji firmy na polskim rynku, rozwijanie sieci partnerskiej oraz aktywną sprzedaż i wsparcie w zakresie rozwiązań z sektora security.

 

"End-to-End Security – Zabezpieczenie Systemu Kontroli Dostępu przed cyber zagrożeniami."

Nowe rozwiązanie firmy Nedap – end-to-end security jest odpowiedzią na ryzyko ataków cyfrowych w systemach kontroli dostępu. Jako pierwsi wprowadziliśmy cyfrowe rozwiązanie chroniące system kontroli dostępu przed cyber przestępczością. Branże IT i Security kierowały się dotychczas różnymi zasadami w zabezpieczaniu systemów, ale nowoczesne systemy kontroli dostępu są w rzeczywistości systemami IT podłączonymi do sieci korporacyjnych i powinny być traktowane w zakresie bezpieczeństwa w ten sam sposób. Dlatego Nedap stworzył cyfrowy system ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rozwiązanie to bazuje na ujednoliconych najlepszych praktykach z branży IT i Security. AEOS end-to-end security spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i jest już używany w celu ochrony infrastruktury krytycznej w kilku krajach europejskich.

 

Bartłomiej Stępień – Business Development Manager, Qnap System

Inżynier Informatyk, absolwent Central Connecticut State University, Institute of Business Studies.

Przez ostatnie 10 lat nabywał doświadczenia jako Product Manager a następnie Doradca Zarządu w największej polskiej firmie zajmującej się dystrybucją sprzętu IT. Obecnie pracownik Qnap System odpowiedzialny za kreowanie biznesu w nowych segmentach rynku. 

 
   
 

Monika Gliwińska – Dyrektor Generalny, Promet-Safe Sp. z o.o.

Związana z branżą elektroniki użytkowej od początku kariery zawodowej , z czego od ponad 10 lat pracuje na stanowiskach zarządczych w branży systemów zabezpieczeń. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W firmie Promet  pełni funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiadając za rozwój grupy kapitałowej na rynku polskim oraz Wschodniej Europy a także prowadząc polski odział: firmę Promet – Safe  Sp. z o. o

 „Nowoczesne rozwiązania w zabezpieczeniach pasywnych”.

Prelekcja będzie dotyczyła zastosowania nowoczesnych sejfów oraz wpłatomatów depozytowych w sektorze handlu i usług. Zaprezentowane zostaną najnowsze produkty marki Valberg służące do deponowania gotówki i zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa przechowywanych środków.

 
http://successpoint.pl/sites/default/files/pictures/claud/images_0.jpg  

Artur Piechocki - Radca prawny, APLaw

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych.

Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.

Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

 

Patroni Medialni

   

 

Master of Security 2016

KONKURS
Produkt Roku 'Master of Security 2016'
http://successpoint.pl/sites/default/files/pictures/LOGO/n/nedapp_300.jpg

Nowe rozwiązanie firmy Nedap – end-to-end security jest odpowiedzią na ryzyko ataków cyfrowych w systemach kontroli dostępu. Jako pierwsi wprowadziliśmy cyfrowe rozwiązanie chroniące system kontroli dostępu przed cyber przestępczością. Branże IT i Security kierowały się dotychczas różnymi zasadami w zabezpieczaniu systemów, ale nowoczesne systemy kontroli dostępu są w rzeczywistości systemami IT podłączonymi do sieci korporacyjnych i powinny być traktowane w zakresie bezpieczeństwa w ten sam sposób. Dlatego Nedap stworzył cyfrowy system ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rozwiązanie to bazuje na ujednoliconych najlepszych praktykach z branży IT i Security. AEOS end-to-end security spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa i jest już używany w celu ochrony infrastruktury krytycznej w kilku krajach europejskich.

 

Surveillance Station 5.1 – to  profesjonalny system zarządzania wideo, dzięki zaawansowanym funkcjom tej aplikacji możemy miedzy innymi przy użyciu monitora ze złączem HDMI bezpośrednio z naszego NAS oglądać obraz z kamer.

Dodatkowo aplikacja wspiera QNAP Qdewarp. Jest to technologia usuwania efektu rybiego oka, która działa bez wpływu na oryginalne nagrania.

Funkcja inteligentnego nagrywania może automatycznie włączać wyższą rozdzielczość nagrania wskutek alarmu. Umożliwia to znaczne zmniejszenie kosztów związanych z dyskami twardymi. Surveillance Station ma innowacyjny układ pulpitu zwiększający efektywność pracy. Układ z wieloma oknami umożliwia wielozadaniowość, a administratorzy mogą łatwo przełączać zadania w celu zwiększenia efektywności.

http://successpoint.pl/sites/default/files/uploads/images/logosy/p/PROMET_150.jpg

Depozytor gotówkowy SMS

Produkty z serii SMS to urządzenia nowej generacji zapewniające inteligentna ochronę, zautomatyzowaną obsługę oraz bezpieczne przechowywanie gotówki. Dodatkowe zalety to przede wszystkim  eliminacja ryzyka zdeponowania fałszywych banknotów oraz ograniczenie możliwości fraudów wewnętrznych, a także oszczędność czasu i ilości operacji związanych z obsługą  gotówki przez pracowników i pełna kontrola wszystkich urządzeń realizowana z dowolnego miejsca. Przy zastosowaniu księgowania on – line urządzenie umożliwia dostęp do środków finansowych w czasie rzeczywistym. Zależnie od wersji wyposażenia banknoty mogą być deponowane pojedynczo lub w plikach ok. 30 szt. Istnieje możliwość wyposażenia SMS w akceptor monet.

Partnerzy

 

 Nedap Security Management to  uznany lider w dziedzinie systemów bezpieczeństwa klasy high-end. Holenderska spółka założona w 1929 roku to organizacja wysoce innowacyjna i przedsiębiorcza.

Systemy firmy Nedap wykorzystywane są na różnych rynkach oferując użytkownikowi końcowemu kompleksowe rozwiązanie w kwestii bezpiecznej i niezawodnej identyfikacji. Możliwość integracji tych technologii zapewnia wysoki stopień elastyczności i wygody dla użytkownika. System zarządzania bezpieczeństwem AEOS Security Management firmy Nedap jest pierwszym systemem wprowadzającym rozwiązania zarządzania bezpieczeństwem opartym na protokole IP i uruchamianym internetowo.

QNAP Systems, Inc., zgodnie ze swoją obietnicą "Dostawcy wysokiej jakości urządzeń sieciowych", ma na celu dostarczenie kompleksowej oferty sieciowych pamięci masowych (NAS) oraz sieciowych rejestratorów wideo (NVR) łatwych w użyciu, solidnych, o dużej pojemności oraz godnej zaufania niezawodności. QNAP integruje technologie i design, aby dostarczyć wysokiej jakości produktów, które efektywnie poprawią pracę biznesu dzięki udostępnianiu plików, wirtualizacji aplikacji, zarządzaniu pamięcią masową oraz monitoringiem oraz wzbogacają życie rozrywkowe dla użytkowników domowych oferując multimedialne centrum rozrywki. QNAP, z siedzibą główną w Tajpej, dostarcza swoich rozwiązań na rynek globalny z nieustanną innowacją i pasją. Firma powstała w 2004 roku i obecnie zatrudnia ok 1000 osób na całym świecie. Posiada 20 oddziałów w 14 krajach. W Polsce jest liderem w sprzedaży pamięci masowych.

 

http://successpoint.pl/sites/default/files/uploads/images/logosy/p/PROMET_150.jpg Firma Promet Safe jest jednym z wiodących producentów oraz dystrybutorów sejfów antywłamaniowych, ognioodpornych, meblowych a także sejfów depozytowych oraz wielu innych rodzajów zabezpieczeń  mechanicznych.
Firma rozpoczęła swoją działalność w 1991 r. Obecnie Promet jest jednym z największych producentów zabezpieczeń mechanicznych w Europie, dysponującym trzema własnymi fabrykami. Fabryki wyposażone są w najbardziej zaawansowane parki maszynowe. Dzięki zaawansowanym technologiom produkcji oraz grupie wyspecjalizowanych inżynierów, firma Promet jest obecna na ponad 30 rynkach świata.

Oferta Partnerska

--- UWAGA KONKURS ---

Produkt Roku 'Master of Security 2016'

Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu produktów uczestnicy spotkania wyłonią najlepszy.
Zwycięzcę konkursu nagrodzimy kryształową statuetką 'Master of Security 2016'

* formularz konkursowy dla Partnerów konferencji      
  (rejestracja produktu konkursowego w cenie wybranego pakietu usług)

* formularz konkursowy dla firm, które chcą wystawić produkt w konkursie      
  (rejestracja produktu konkursowego)


---------------------------

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Poprzednie edycje

Konferencja „Bezpieczeństwo obiektów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń” jest już VIII edycją organizowaną przez naszą firmę. Z dotychczas zrealizowanymi wydarzeniami poświęconymi tematyce BEZPIECZEŃSTWA możecie się Państwo zapoznać w naszym Archiwum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z poprzednich edycji konferencji!

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015

 

Przy tej tematyce konferencji współpracowaliśmy z:

AXIS Communications
UNICARD S.A.

 

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji zachęcamy do kontaktu.


Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl