Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.


Łączymy tradycję z nowoczesnością w nowym, wirtualnym formacie
- konferencja on-line dla przedstawicieli środowisk związanych z bezpieczeństwem.

Dbałość o bezpieczeństwo organizacji i osób prywatnych jest w dzisiejszych czasach kwestią kluczową,
zwłaszcza w obliczu wielu zagrożeń, z którymi można się spotkać na co dzień - od włamań i kradzieży,
aż po cyberataki i wycieki poufnych danych czy nieoczekiwane i trudne sytuacje kryzysowe.
Konferencja SuccessPoint to kolejna już edycja wyjątkowego wydarzenia, na którym poruszone zostaną
wszelkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa. 

Jak co roku, tak i teraz zapraszamy wszystkich Państwa na kolejną 
XV edycję 
 konferencji poświęconej bezpieczeństwu fizycznemu:

Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny,
kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń

28 stycznia 2021 r. 

 

Program konferencji będzie zawierał zarówno wykłady praktyków - ekspertów niezależnych, a także  przedstawicieli firm, którzy  zaprezentują  Państwu najnowsze, a przed wszystkim skuteczne i sprawdzone systemy  zabezpieczeń. To konferencja  dedykowana  wszystkim  odpowiedzialnym  za bezpieczeństwo,  zarówno w prywatnych  przedsiębiorstwach, jak i w instytucjach publicznych.

Patronat Honorowy:

 

Podczas tegorocznego wydarzenia swoją wiedzą 
i doświadczeniem podzielą się z Państwem eksperci:


→ Grzegorz Krzemiński, Instytut Bezpieczeństwa i Informacji
  "Security Awareness - budowanie świadomości bezpieczeństwa przekazem wizualnym".
   Nakazy, zakazy, informacje, ryzyka, zagrożenia. RODO, BHP, PPOŻ czy coś jeszcze?
   Jak uzyskać właściwe zachowania użytkowników obiektów dzięki właściwej kreacji wizualnej?
   Jak zwiększać zaufanie do zarządcy budynku?

→ Sergiusz Parszowski, ekspert bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania
     kryzysowego, ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa informacji
   "NFPA 601 – standard postępowania pracowników ochrony w przeciwdziałaniu pożarom
     i ich skutkom".

    NFPA 601 to standard opisujący jak efektywnie wpisać ochronę fizyczną w system ochrony     
    przeciwpożarowej. Zawiera konkretne wymogi, których spełnienie przez pracowników ochrony
    fizycznej pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu.


 

Zagadnienia tematyczne konferencji:

1. Systemy nadzoru wizyjnego i ochrony
   - telewizja przemysłowa, CCTV
   - IP kamery, IP video serwery
   - kamery termowizyjne
   - systemy detekcji video
   - cyfrowy zapis i archiwizacja obrazu
   - systemy sieciowe i cyfrowe do zarządzania zasobami, archiwami
   - techniki przesyłania obrazu
   - integracja i konwergencja
   - aktualne wyzwania spowodowane stanem epidemiologicznym
2. Systemy kontroli dostępu
   - systemy biometryczne
     (rozpoznawanie twarzy, technologia linii papilarnych, identyfikacja tęczówki, identyfikacja głosu)
   - systemy elektroniczne do drzwi i bram, domofony i wideofony, systemy identyfikacji, karty kodowe
   - elektroniczne systemy alarmowe i zabezpieczające
   - kontrola dostępu do budynków i urządzeń
   - systemy kontroli osobistej i kontroli bagażu
3. Mechaniczne systemy zabezpieczeń
   - zewnętrzne zabezpieczenia dostępu: bramki, szlabany, kołowrotki, ogrodzenia
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków (zabezpieczenia ochronne - czynne i bierne)

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

- Kadrę średniego i wyższego szczebla, osoby odpowiedzialne za wybór i zakup nowych produktów
  i technologii:  właściciele i zarządcy, administratorzy i najemcy powierzchni i budynków
  przemysłowych, handlowych, biurowych, administracyjnych, magazynowych, placówek
  medycznych, mieszkaniowych, instytucji kultury
- reprezentantów firm i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  budynków i przynależnych
  obszarów,
- przedstawicieli sektora usług budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych,
- przedstawicieli administracji i służb odpowiedzialnych za infrastrukturę i zapewnienie bezpieczeństwa
  ludności.

 

Warunki udziału:
Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy >>> 
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji.

Dla przedstawicieli firmy technologicznych / IT i posiadających rozwiązania / usługi z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem / współpracą partnerską przy tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.


Patronat medialny:

 

 

Kontakt w sprawie współpracy partnerskiej i organizacji:
e-mail: biuro@successpoint.pl


***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami  prawa  autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich,  kopiowanie,  powielanie
oraz wykorzystywanie  całości  lub  elementów  w celach  czerpania korzyści  majątkowych bez zgody
autora jest zabronione.

Prelegenci

Podczas tegorocznego wydarzenia swoją wiedzą
  i doświadczeniem podzielą się z Państwem nasi eksperci:

_____________________________________________________________________________________
   
  Grzegorz Krzemiński

_____________________________________________________________

  Sergiusz Parszowski
lider zespołu eksperckiego Instin.pl specjalizującego się w sprawach
bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony
osób  i  mienia  oraz  bezpieczeństwa  informacji.  Jest  ekspertem  Instytutu
Bezpieczeństwa Społecznego,  współpracownikiem Polskiej Izby Systemów
Alarmowych oraz biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Audytor i szkoleniowiec.  Autor  kilkudziesięciu  artykułów  w czasopismach
branżowych:  „Ochrona i Bezpieczeństwo”,  „Security&Alarm Systems”,
„A&S Polska”. 
Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych.
Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe.
Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.  Absolwent Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
_______________________________________________

   

 

Poprzednie edycje

Konferencja „Bezpieczeństwo obiektów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń” jest już VIII edycją organizowaną przez naszą firmę. Z dotychczas zrealizowanymi wydarzeniami poświęconymi tematyce BEZPIECZEŃSTWA możecie się Państwo zapoznać w naszym Archiwum.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przeczytania relacji z poprzednich edycji konferencji!

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019

Podczas kolejnych edycji konferencji współpracowaliśmy z:

AXIS Communications
UNICARD S.A.