Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

19 listopada w Centrum Konferencyjnym PIAP w Warszawie zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję Informatyzacja i ochrona danych placówek administracji państwowej w świetle ustawodawstwa i wymogów KRI.

 

Wsparcie Merytoryczne:


Partner Brązowy:

Wykład otwierający rozpoczęła Pani dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, która wykłosiła prelekcję pod tytułem "Międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w instytucji publicznej". Kolejny wykład zaprezentowała przedstawicielka Partnera konferencji - firmy Axence Sp. z o.o., Pani Magdalena Wąsik opowiedziała o bezpieczeństwie sieci komputerowej z Axence nVision w świetle wymogów KRI.  


Po przerwie rozpoczęła się dalsza część konferencji. Na pytanie "Jak wdrożyć i utrzymać SZBI" odpowiedział Pan Jarosław Szumer - Główny Analityk w Agencji Rynku Rolnego. Po tym wykładzie przyszła pora na kolejną część prelekcji Pani dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników wydarzenia. 

Poczas konferencji nie mogła również zabraknąć wykładu prawnego. Znany i ceniony prawnik - Pan Mariusz Sudoł, przedstawiciel Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. poruszył prawne aspekty bezpieczeństwa danych elektronicznych. Chwilę później swoją prezentacją pt. ”Prezentacja zasobów informacji przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle Krajowych Ram Interoperacyjności. Interpretacja wytycznych WCAG 2.0.”, wygłosił Pan dr inż. Przemysław Jatkiewicz. Na zakończenie, wśród uczestników konferencji została rozlosowana upominki ufundowana przez firmę Axence, oraz książki ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN.


*** Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

9.30 - 09.50

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

09.50 - 10.00

Powitanie i wprowadzenie
Klaudia Moskała - SuccessPoint Sp. z o.o.

10.00 - 10.30

Międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w instytucji publicznej - CZĘŚĆ 1
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

10.30 - 11.00

Bezpieczeństwo sieci komputerowej z Axence nVision w świetle wymogów KRI
Magdalena Wąsik – Inżynier Sprzedaży, Axence Sp. z o. o. Sp. K
11.00 - 11.10

Prezentacja wystawców -  Axence Sp. z o. o. Sp. K

11.10 - 11.40

Przerwa kawowa

11.40 - 12.10

Jak wdrożyć i utrzymać SZBI
Jarosław Szumer - Główny Analityk, Agencja Rynku Rolnego

12.10 - 12.40

Międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji w instytucji publicznej - CZĘŚĆ 2
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

12.40 - 13.00

Przerwa kawowa

13.00- 13.30

Prawne aspekty bezpieczeństwa danych elektronicznych
Mariusz Sudoł - Prawnik, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.

13.30 - 14.00

Prezentacja zasobów informacji przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle Krajowych Ram Interoperacyjności. Interpretacja wytycznych WCAG 2.0.
dr inż. Przemysław Jatkiewicz

14.00-14.10

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne PIAP
al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Sala nr 3

 

Partnerzy

Firma Axence powstała w 2005 r. Tworzy wysokiej jakości, innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego monitorowania i zarządzania sieciami, które znacząco ułatwia i usprawnia pracę działów IT oraz podnosi poziom bezpieczeństwa IT organizacji. Axence nVision to wizytówka naszej firmy: bardzo zaawansowana technologicznie i funkcjonalnie aplikacja do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Wyróżnia się ona intuicyjnym i przyjaznym interfejsem, rozbudowanym systemem alarmów i raportów oraz swoją wydajnością. Program występuje w wersji Free (darmowa wersja zapewniająca podstawowe funkcje w zakresie monitorowania sieci) oraz Pro (pełna wersja zapewniająca dodatkowe funkcjonalności z zakresu zarządzania infrastrukturą IT).
   
   
   

 

Prelegenci

Magdalena Wąsik – Inżynier Sprzedaży w firmie Axence – twórcy zaawansowanych rozwiązań do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz ochrony danych przed wyciekiem. W branży IT od 6 lat gromadząc doświadczenie z obszaru tworzenia prototypów rozwiązań informatycznych oraz analizy biznesowej i systemowej pod kątem dobrego przygotowania organizacji do wdrożeń nowych rozwiązań IT. Ukończyła kierunki związane z informatyką i zarządzaniem, a zdobytą wiedzę i doświadczenie łączy podczas pracy nad doktoratem z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

dr inż. Przemysław Jatkiewicz – jest rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, biegłym
sądowym w zakresie informatyki obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa informacji, wdrażania
technologii informatycznych, zarządzania systemami informatycznymi oraz informatyki śledczej przy
Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a także biegłym skarbowym przy Izbie Skarbowej w Gdańsku. W swojej karierze zawodowej był technikiem, wdrożeniowcem i programistą. Związany jest z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy, gdzie początkowo zatrudniony był na stanowisku kierownika działu informatycznego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika dyrektora do spraw bezpieczeństwa informacji. Bierze również udział w projektach realizowanych przez Gminę Gdańsk jako członek komitetu sterującego oraz członek zespołu zadaniowego. Prowadził badania, za które uzyskał stypendium InnDoktorant, II edycja 2011. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na bezpieczeństwie informacji jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Gdańskim.

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Telekomunikacja. Wybitny ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się:
- metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych 
- opracowywaniem modeli architektury bezpieczeństwa oraz procesów bezpieczeństwa
- opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach 
- metodykami, wdrażaniem oraz integracją systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach
- metodykami audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych
Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i biometrii, zarządzania usługami IT prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych/Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej. Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2006 roku).
Przewodnicząca Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji przy Polskiem Komitecie Normalizacyjnym (od 2012 roku). Ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” (od 1997 roku) oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages” (od 2006 roku). Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 27005 (wydanie pierwsze z 2008 roku i drugie z 2011 roku) oraz ISO/IEC 27000:2012 (drugie wydanie). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego nr 111.
Janusz Żmudziński - Architekt rozwiązań bezpieczeństwa IT w wiodących polskich firmach informatycznych. Od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji.  Posiadane certyfikaty: CISA, CISM, CRISC, CISSP, CEH, Prince2 Practitioner, TOGAF. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek, ISACA, Association of Enterprise Architects.

Jarosław Szumer - Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz SGH (studia podyplomowe). 30 lat doświadczenia w IT, w tym ponad 22 na stanowiskach menadżerskich. Ponad 15 lat pracy w zagranicznych bankach komercyjnych i innych instytucjach sektora finansowego w Polsce. Wieloletni programista, projektant i kierownik projektów IT, także międzynarodowych. Auditor wewnętrzny SZJ i SZBI. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informacji postrzeganej w kontekście norm rodziny ISO/IEC 2700x. 
Mariusz Sudoł - Prawnik, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.
 
Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik z doświadczeniem transakcyjnym oraz regulacyjnym zdobytym w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestnik sfinansowanego przez Rząd Szwajcarii stypendium na Universität Zurich, ekspert współpracujący z bankami i firmami technologicznymi w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, autor publikacji, prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu prawa bankowego/prawa nowych technologii, przygotowujący rozprawę doktorską z zakresu prawnych aspektów biometrii w bankowości. Posiada kilkuletnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń, przygotowywaniu studiów wykonalności, analiz dopuszczalności oraz negocjacjach umów wdrożeniowych, licencyjnych, serwisowo-utrzymaniowych dla systemów biometrycznych w sektorze bankowym w związku ze współpracą z jednym z największych dostawców technologii biometrycznych.

 

Oferta Partnerska

 

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni

 

Kontakt z Organizatorem

 

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu

 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl