Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu 

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w zarządzaniu kryzysowym jako element zarządzania ciągłością działania

 | Warszawa
godziny szkolenia: 9:00 - 17:00>>Zarejestruj się<<

Co zyskuje uczestnik szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami obowiązującymi w obszarze komunikacji kryzysowej wewnętrznej, jak również zewnętrznej. Szkolenie ma na celu pomoc organizacji w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i zasad w zakresie opracowania polityki komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o podstawowych zasadach komunikacji kryzysowej ze swoimi pracownikami, jak też z interesariuszami i mediami.

Zakres tematyczny:

  • Kryzys - typy i charakterystyka poszczególnych kryzysów

  • Zarządzanie kryzysowe - pierwsza reakcja na kryzys

  • Komunikacja kryzysowa – podstawowe strategie postępowania

  • Zasady budowy planu zarządzania kryzysowego – podstawowe procedury, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania

  • Wewnętrzna komunikacja kryzysowa (pracownicy, firmy współpracujące)

  • Zewnętrzna komunikacja (rola osób pierwszego kontaktu z mediami, podstawowe komunikaty dla klientów, udziałowców i nadzorców rynku)

 

Odbiorcy szkolenia:

  • Osoby odpowiedzialne za system zarządzania ciągłością działania (BCMS) w organizacji
  • Osoby odpowiedzialne za realizację procedur zarządzania kryzysowego (sztab kryzysowy, zespoły awaryjne), komunikacji kryzysowej oraz systemu zarządzania ciągłością działania
  • Adytorzy Wewnętrzni
  • Rzecznicy prasowi

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

 

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby przewidziany jest RABAT!

 

Trener

Dariusz Romańczuk - Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®)

Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o. Odpowiada za obszar usług zarządzania ciągłością działania (BCM),zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.  Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuję się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. 

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania, skupiającej profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.

Przewodniczył Grupie Roboczej ds. BCM przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Posiada tytuł eksperta Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management). Autor ponad 20 opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. 

Prelegent na międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka operacyjnego. 


Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.

Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

biuro@successpoint.pl