Dołącz do nas na FB

Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami zapewniania jakości aplikacji mobilnych. Jak wygląda rynek urządzeń i aplikacji mobilnych, jak zaplanować jakość, jak ją skontrolować i czym się posłużyć aby zrobić to szybciej i dokładniej niż do tej pory. Szkolenie porusza bardzo szeroko tematykę jakości aplikacji mobilnych: od zaplanowania i przygotowania założeń na jakość po rodzaje narzędzi i wymagania środowiskowe konieczne do zautomatyzowania czynności związanych z kontrolą jakości. 

Wyzwanie jakości rozwiązań mobilnych
30 stycznia 2018 r. | Warszawa


PROGRAM SZKOLENIA 

1. Co to są rozwiązania mobilne, ich specyfika 
2. W czym aplikacje mobilne różnią się od innych rozwiązań IT 
3. Wyzwania / problemy jakości rozwiązań mobilnych 
  3.1. funkcjonalne 
    3.2. pozafunkcjonalne (wydajność, użyteczność, niezawodność, przenaszalność 
i inne) 
      3.3. monitoring działania aplikacji 
4. Strategie zapewniania jakości 
  4.1. aspekt procesowy 
  4.1.1.planowanie jakości 
  4.1.2.zapewnianie jakości 
  4.1.3.kontrola jakości 
    4.2. aspekt narzędziowy 
    4.2.1.automatyzacja kontroli jakości 
    4.2.2.rodzaje i specyfika narzędzi 
    4.2.3.wymagania środowiskowe


ADRESACI SZKOLENIA: 
1. Szefowie działów rozwoju aplikacji 
2. Kierownicy działów biznesowych odpowiedzialnych za rozwiązania mobilne 
3. Kierownicy projektów

 

PARAMETRY SZKOLENIA 
Czas trwania: 1 DZIEŃ

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim. Szkolenie ma formę wykładu połączonego z przykładami praktycznymi.

 

CENA SZKOLENIA:

      550 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 15 stycznia
      750 zł + 23% VAT - cena obowiązuje po
15 stycznia
 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl