Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

Partner Srebrny:
Współpraca merytoryczna:

 

W dniu 10.03.2016r. odbyła się w Centrum Konferencyjnym Atrium konferencja pt. "Instytucja Publiczna a wykorzystanie technologii" . Wykład otwierający wygłosił pan Paweł Oracz, który zapoznał uczestników z tematyką zarządzania systemem informacyjnym w administracji publicznej. Kolejna prelekcja dotyczyła praktycznych aspektów tworzenia i wdrażania koncepcji spójnego systemu informatycznego w Urzędzie na podstawie doświadczeń pana Macieja Kobrynia - Kierownika Oddziału Obsługi Informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  Przedstawicielka Partnera konferencji - firmy Axence Sp. z o.o., pani Magdalena Wąsik opowiedziała o monitorowaniu i bezpieczeństwie sieci komputerowej z Axence nVision. Po przewie nastąpiła sesja wykładów dotycząca bezpieczeństwa. Wykładem pt. "Bezpieczeństwo informacji – czy to się opłaca?" rozpoczął ją pan Jarosław Szumer - Główny Analityk, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Systemów Jakości, Dział Bezpieczeństwa Informacji. W ramach wykładu omówione zostały normy, analiza ryzyka i system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001. Rozwinięciem tej tematyki była prelekcja pani dr inż. Elżbiety Andrukiewicz z Polskiego Towarzystwa Informatycznego pt.: "Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem z punktu widzenia potrzeb i możliwości administracji publicznej – aktualny stan i dobre praktyki”.  Kolejny blok tematyczny konferencji rozpoczął po przerwie pan Rafał Kamiński z firmy Innovelty. Jego wykład był odpowiedzią na pytanie: jak można wykorzystać myślenie projektowe - czyli metodę Design Thinking w usługach publicznych. Nie zabrakło również prelekcji prawnej, dotyczyła ona systemów i rozwiązań informatycznych z perspektywy prawa autorskiego . Umowa licencyjna a umowa przeniesienia praw – podstawowe różnice i „pułapki” umów licencyjnych; Inne formy zabezpieczenia praw do wykorzystywanych w instytucjach technologii informatycznych - te zagadnienia omówiła pani Milena Bogdanowicz - Radca Prawny z Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. Na koniec wylosowano nagrody ufundowane przez Partnera Konferencji - firmę Axence Sp. z o.o.

Program konferencji

9.30 - 9.50

Rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych

9.50 - 10.00

Powitanie i wprowadzenie
Joanna Wątor - SuccessPoint Sp. z o.o.

10.00 - 10.30

"Zarządzanie systemem informacyjnym w administracji publicznej"
Paweł Oracz, Ekspert Niezależny

10.30 - 11.00

"Tworzenie i wdrażanie koncepcji spójnego systemu informatycznego w Urzędzie"
Maciej Kobryń - Kierownik Oddziału Obsługi Informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
11.00 - 11.30 „Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowej w liczbach”
Magdalena Wąsik, Inżynier Sprzedaży Axence Sp. z o.o.

11.30 - 11.40

Prezentacja wystawców: Axence Sp. z o.o.

11.40 - 12.10

Przerwa kawowa

12.10 - 12.40

„Bezpieczeństwo informacji – nie tylko technologie”
Jarosław Szumer - Główny Analityk, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Systemów Jakości, Dział Bezpieczeństwa Informacji

12.40 - 13.10

"Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem z punktu widzenia potrzeb i możliwości administracji publicznej – aktualny stan i dobre praktyki"
dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego

13.10 - 13.30

Przerwa kawowa

13.30 - 14.15

"Design Thinking w usługach publicznych. Jak wykorzystać myślenie projektowe w kontekście nowych technologii"
Rafał Kamiński - Innovelty

14.15 - 14.45

„Wykorzystanie technologii w instytucjach publicznych w świetle prawa własności intelektualnej”
Milena Bogdanowicz - Radca Prawny w Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.

14.45-14.55

Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Lokalizacja

 

Centrum Konferencyjne Atrium
Budynek Atrium Tower
Sala A

al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Prelegenci

Paweł Oracz - Ekspert Niezależny

Od ponad piętnastu lat realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją usług publicznych administracji publicznej oraz procesów biznesowych. W Ministerstwie Finansów pracował jako Dyrektor Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego, Dyrektor  Departamentu Informatyki oraz jako Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych. Uczestniczył w strukturach zarządczych m.in. projektów Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, Infrastruktura e-usług resortu finansów, Budowa platformy e-Budżetu, a także programów e-Podatki i e-Cło. Od 10 lat efektywnie realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. Jest jednych z wiodących architektów i projekt menażerem budowy nowatorskiej platformy CloudStore MF, stworzonej na bazie unikatowego w Polsce i Europie, nowatorskiego obiektu data center - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Absolwent informatyki na Politechnice Radomskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW i Wydziale Zarządzania UW. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i programami wg metodyk PRINCE2 oraz MSP oraz architekturą korporacyjną wg TOGAF, a także w modelowaniu usług informatycznych wg ITIL. Jest doświadczonym ekspertem rozwiązań formalno-prawnych i praktycznych w zakresie zamówień publicznych i umów informatycznych.

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Doktor nauk technicznych, absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Telekomunikacja. Wybitny ekspert polski i międzynarodowy z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od wielu lat zajmuje się:
- metodyką oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych 
- opracowywaniem modeli architektury bezpieczeństwa oraz procesów bezpieczeństwa
- opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach 
- metodyką, wdrażaniem oraz integracją systemów zarządzania ryzykiem w organizacjach
- metodyką audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych
Jest autorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie. Wykładowca na studiach podyplomowych dotyczących: bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego i biometrii, zarządzania usługami IT prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, odpowiednio na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych/Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej. Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2006 roku).
Przewodnicząca Rady Sektorowej Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji przy Polskiem Komitecie Normalizacyjnym (od 2012 roku). Ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” (od 1997 roku) oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages” (od 2006 roku). Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, ISO/IEC 27005 (wydanie pierwsze z 2008 roku i drugie z 2011 roku) oraz ISO/IEC 27000:2012 (drugie wydanie). Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego nr 111.

Magdalena Wąsik – Inżynier Sprzedaży w firmie Axence – twórcy zaawansowanych rozwiązań do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz ochrony danych przed wyciekiem. W branży IT od 6 lat gromadząc doświadczenie z obszaru tworzenia prototypów rozwiązań informatycznych oraz analizy biznesowej i systemowej pod kątem dobrego przygotowania organizacji do wdrożeń nowych rozwiązań IT. Ukończyła kierunki związane z informatyką i zarządzaniem, a zdobytą wiedzę i doświadczenie łączy podczas pracy nad doktoratem z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

 

Maciej Kobryń -  Kierownik Oddziału Obsługi Informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Zajmuje się zawodowo  informatyką od 25 lat. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych w przemyśle, branży farmaceutycznej, budowlano-montażowej oraz handlu wykonując zadania programisty, analityka systemowego, wdrożeniowca i kierownika projektu. Obecnie, od 18.01.2011r pracuje na stanowisku Kierownika Oddziału Obsługi Informatycznej – Główny Informatyk, w latach 2009 – 2011 koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Eksploatacji Systemów Informatycznych dla Województwa Świętokrzyskiego w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego, a poprzednio Kierownik Zespołu ds. Wdrożenia i Eksploatacji Portalu Województwa w komórce organizacyjnej Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji Województwa. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.Posiada certyfikat „PRINCE2® Registered Practitioner”.

 

 

Jarosław Szumer - Główny Analityk, Agencja Rynku Rolnego, Biuro Systemów Jakości, Dział Bezpieczeństwa Informacji

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia podyplomowe zarządzania i bankowości). 30 lat doświadczenia w IT, w tym ponad 22 na stanowiskach menadżerskich. Ponad 15 lat pracy w zagranicznych bankach komercyjnych i innych instytucjach sektora finansowego w Polsce. Wieloletni programista, projektant i kierownik projektów IT, także w środowiskach multi-kulturowych. Posiadacz certyfikatów ITIL, PRINCE2. Fan metody SixSigma. Audytor wewnętrzny SZJ, SZBI i SZBiHP. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa informacji postrzeganej w kontekście rodziny norm  ISO serii 27000. 

Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na   podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą.

Rafał Kamiński -  Innovelty

Trener, doświadczony analityk biznesowy i procesowy, menedżer projektów, projektant, innowator i lider. Ekspert metod projektowania innowacji, produktów i usług, m.in Design Thinking, Service Design, User Experience Design, Customer Development. Po 17 latach pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich dla takich firm jak: PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank, gdzie brał udział w blisko 100 projektach w obszarze sprzedaży, obsługi klienta, transformacji operacji, strategii i rozwoju, założył firmę Innovelty.

 

 

Milena Bogdanowicz - radca prawny w Kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sporach z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Rosyjskiego (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego oraz Akademicki Uniwersytet Prawny w Moskwie). W 2013 roku zajęła pierwsze miejsce w konkursie Wschodzących Gwiazd Prawa, organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna i LexisNexis. Publikuje na blogu lswipblog.pl poświęconym prawu własności intelektualnej.
 

Poprzednie edycje

Do tej pory przy konferencjach dla przedstawicieli administracji publicznej współpracę partnerską podjęły z nami m.in. nastepujące firmy:

 

Partnerzy

 

Firma Axence powstała w 2005 r. Tworzy wysokiej jakości, innowacyjne oprogramowanie do kompleksowego monitorowania i zarządzania sieciami, które znacząco ułatwia i usprawnia pracę działów IT oraz podnosi poziom bezpieczeństwa IT organizacji. Axence nVision to wizytówka naszej firmy: bardzo zaawansowana technologicznie i funkcjonalnie aplikacja do monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Wyróżnia się ona intuicyjnym i przyjaznym interfejsem, rozbudowanym systemem alarmów i raportów oraz swoją wydajnością. Program występuje w wersji Free (darmowa wersja zapewniająca podstawowe funkcje w zakresie monitorowania sieci) oraz Pro (pełna wersja zapewniająca dodatkowe funkcjonalności z zakresu zarządzania infrastrukturą IT).

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych. Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
Wykład możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
Stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
Lista teleadresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
Insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
Artykuł lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym

 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zapraszam do kontaktu
 

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

Patroni Medialni