Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

W imieniu Organizatora - firmy AVENHANSEN oraz Partnera Wspierającego - firmy SuccessPoint
serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Biznesu:

Strategiczne zarządzanie firmą - wyzwania XXI w.
14 - 15 marca 2016r. 
(Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój)

Specjalnie dla osób zajmujących się zarządzaniem, przygotowaliśmy wyjątkową formułę eksperckiego szkolenia połączonego z wieczorem integracyjnym  w klimatycznej Restauracji Domek w Dolinie, przy regionalnej muzyce najlepszej w okolicy kapeli góralskiej!

>>Zgłaszam swój udział<<

 

 Szkolenie poprowadzą dwaj wybitni eksperci w dziedzinie zarządzania

Trener AVENHANSEN - Marcin Rzucidło

  Gość Specjalny - Profesor Andrzej Blikle

 

Wysoka konkurencyjność dzisiejszego środowiska biznesowego sprawia, że tylko firmy, które mają jasne i spójne cele realizowane przy pomocy starannie przygotowanej i skutecznie wdrożonej strategii są w stanie odnieść długotrwały sukces. Niezbędnym elementem jest także skuteczne strategiczne zarządzanie firmą, co oznacza, że firma nie tylko jest w stanie wyznaczyć i wdrożyć strategiczne kierunki rozwoju, lecz także na bieżąco monitoruje swoją sytuację oraz, w razie potrzeby, szybko i efektywnie podejmuje odpowiednie działania korygujące.

3 050 zł* +23% VAT / 1 os.
Napisz do nas: promocja@successpoint.pl >>>

UWAGA - Zgłoszenia 2 i więcej osób z tej samej instytucji negocjujemy indywidualnie.

*cena zawiera:
- udział w warsztatach i wykładzie w dniach 14 i 15 marca 2016r.
- autorskie materiały szkoleniowe i materiały piśmiennicze
- przerwy kawowe i obiady
-
kolacja integracyjna i zabawa przy muzyce góralskiej w Regionalnej Restauracji "Domek w Dolinie"
- nocleg w pok. 1 os. UWAGA! Osoba towarzysząca - nocleg GRATIS!
- dostęp do Centrum SPA  (basen, sauny, jacuzzi, siłownia, strefa cardio).
- masaż Firmowy Dr Irena Eris GRATIS!


Przed konferencją, prześlemy do Państwa ankietę z prośbą o wskazanie w programie obszarów dla Państwa priorytetowych, tak żeby nasi Prowadzący maksymalnie dopasowali realizowany program Forum do Państwa indywidualnych oczekiwań.

Warunki udziału: Celem zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - zapytaj Organizatora o szczegóły.
Liczba miejsc ograniczona !

 

Lokalizacja

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój
Ul.Czarny Potok 30,  
33-380 Krynica-Zdrój

 

 

Program Forum

DZIEŃ PIERWSZY - PONIEDZIAŁEK,14 MARCA 2016
Strategiczne zarządzanie firmą
Szkolenie prowadzi: Marcin Rzucidło

10:00 - 11:45

Zajęcia warszatowe

11:45 - 12.00

Przerwa na kawe

12.00 - 13.30

Zajęcia warszatowe

13.30 – 14.30

Obiad

14.30 – 17.00

Zajęcia warszatowe

od 19.00

biesiada w Restauracji Domek w Dolinie.


Strategiczne cele firmy powinny opierać się na dogłębnej analizie środowiska, w którym firma funkcjonuje oraz być nastawione na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań jej interesariuszy, takich, jak: konsumenci, partnerzy biznesowi, pracownicy, czy właściciele.

Kluczowa staje się także umiejętność skutecznej realizacji przygotowanej strategii osiągnięcia tych celów – spowodowanie, że organizacja będzie w stanie funkcjonować (na poziomie kompetencji, procesów, czy komunikacji) tak, że osiągnie wyznaczone cele w sposób najbardziej efektywny. Warsztat „Strategiczne zarządzanie firmą” jest zbudowany wokół kluczowych elementów oraz narzędzi strategicznego zarządzania firmą. Dzięki warsztatowi, uczestnicy będą mogli wyznaczyć, zaplanować, wdrożyć, wspierać, monitorować i modyfikować działania prowadzące do osiągnięcia przez firmę strategicznych celów.

Korzyści dla uczestników:

- Zrozumienie, rozwój oraz umiejętność skutecznego wykorzystania elementów koncepcji zarządzania strategicznego do rozwoju firmy
- Umiejętność skutecznego zarządzania koncepcją zarządzania strategicznego w firmie
- Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań do szukania możliwości rozwoju, jak i monitorowania efektywności działania firmy
- Umiejętność unikania pułapek związanych z realizacją strategii firmy i strategicznym zarządzaniem firmą
- Zwiększenie skuteczności osiągania oczekiwanych rezultatów biznesowych związanych z realizacją strategicznych celów firmy

Szkolenie polecamy dla:

- Właścicieli firm
- Osób zarządzających firmami
- Członków zarządów firm
- Innych osób, które są (lub mogą być) zaangażowane w proces strategicznego zarządzania firmą

Metodologia:

Interaktywny warsztat polegający na praktycznym przedstawieniu, przyswojeniu oraz przećwiczeniu elementów związanych z strategicznym zarządzaniem firmą. Poprzez doświadczenie trenera, warsztat będzie także wzbogacony o elementy doradztwa biznesowego, które pozwolą skutecznie odnieść się do konkretnych sytuacji pojawiających się w pracy.

Metody dydaktyczne stosowane podczas warsztatu:
- Ćwiczenia indywidualne i grupowe
- Dyskusje moderowane
- Analizy przypadków
- Przykłady dobrych praktyk

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA:

 

DZIEŃ DRUGI - WTOREK, 15 MARCA 2016
Firma XXI wieku    
Wykład prowadzi: Profesor Andrzej Blikle

09:00 - 10:45

Zajęcia warszatowe

10:45 - 11.00

Przerwa na kawe

11.00 - 12.30

Zajęcia warszatowe

12.30 – 13.30

Obiad

13.30 – 17.30


Wykład Profesora Andrzeja Blikle - "Firma XXI wieku"

Podstawowe paradygmaty zarządcze w firmach XIX i XX wieku można opisać w sposób następujący:

  1.     Droga do jakości wiedzie przez koncentrowanie się na jakości produktów końcowych, najczęściej z wykorzystaniem statystycznej kontroli jakości do eliminacji wadliwych sztuk na końcu linii produkcyjnej.
  2.     Narzędzia motywacyjne są oparte w głównej mierze na zasadzie kija i marchewki, a więc premie, prowizje i bonusy dla posłusznych oraz kary dla opornych. Stosowanie tych narzędzi jest pochodną przekonania, że człowiek jest z natury leniwy i nieuczciwy, do pracy trzeba go więc zaganiać, a przy pracy nadzorować.
  3.     Zarządzanie finansami przez tworzenie i realizację budżetów będących kontraktami pomiędzy firmą i menedżerem. Realizacja budżetu i wyznaczanych przez niego kamieni milowych jest podstawą do wypłacania premii. Decyzje menedżerskie są podejmowane po kątem realizowania budżetu, co utrudnia podążanie za głosem rynku.
  4.     Struktura zarządcza wywodzi się z armijnej hierarchii władzy: prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy, majstrowie i pracownicy szeregowi. Głównym zadaniem przełożonego jest wydawanie poleceń i egzekwowanie ich wykonania.
  5.     Komunikacja wewnątrz firmy jest oparta na kanałach komunikacyjnych typu nadawca-odbiorca takich jak przesyłanie dokumentów, telefon i (ostatnio) poczta elektroniczna.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA:

Eksperci

Marcin Rzucidło - praktyk sprzedaży i marketingu z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach produkcyjno-handlowych. Zajmował się również zarządzaniem organizacją, zasobami ludzkimi oraz produkcją. Wybitna osobowość i umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie.

Dlaczego szkolę: Szkolenie to przede wszystkim spotkanie różnych osób i osobowości. Trener czerpie z tego poznania nie mniej niż słuchacze. Poza tym sami słuchacze i bagaż doświadczeń, który ze sobą przynoszą, są dla siebie nie mniejszą wartością niż wiedza przekazywana przez trenera.

Doświadczenie: Jestem praktykiem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach produkcyjno-handlowych, takich jak Unilever, L’Oréal oraz British American Tobacco. Zajmowałem się w nich marketingiem i sprzedażą, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Miałem także okazję pracować w zakładzie produkcyjnym, uczestnicząc w jego przekształceniu i restrukturyzacji. Zakres moich kompetencji obejmuje również zagadnienia związane z strategicznym zarządzaniem organizacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Byłem członkiem zespołów odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie strategicznych kierunków rozwoju firmy. Zajmowałem się także kilkukrotnie procesami zmian strukturalnych i organizacyjnych. Co jednak najważniejsze, miałem przez cały czas przyjemność pracować z fantastycznymi ludźmi, od których wiele się nauczyłem i mam nadzieję, że ja również wniosłem wartość dodaną w ich życie zawodowe. Obecnie, od ponad trzech lat, prowadzę działalność szkoleniowo-doradczą skupiającą się na zagadnieniach strategii i organizacji oraz marketingu i sprzedaży.

Obszary specjalizacji: Oprócz wspomnianych już marketingu, sprzedaży, strategii i organizacji, moje ulubione tematy to zarządzanie działalnością biznesową jako całością – osiąganie celów firmy poprzez skuteczne zaplanowanie i wdrożenie sposobów współdziałania kluczowych funkcji i działów firmy. Inne tematy, w których się specjalizuję to: mapowanie i rozwój kompetencji, mapowanie i optymalizacja procesów oraz zarządzanie zmianą.

Moje najciekawsze szkolenie: Każde szkolenie jest ciekawe, ponieważ prowadzi do poznania ciekawych ludzi.

Hobby: Uwielbiam słuchać muzyki. Moim zdaniem to najpiękniejsza ze sztuk, która tak niesamowicie potrafi zawładnąć emocjami słuchacza.

 


Andrzej Blikle - urodzony w roku 1939, żonaty, syn Łukasz. W 1962 roku ukończył Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 roku w PAN uzyskał tytuł doktora, a w 1971 — doktora habilitowanego nauk matematycznych. W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a od roku 1990 jest profesorem zwyczajnym nauk matematycznych.      

Jego specjalność naukowa to matematyczne podstawy informatyki.W trakcie kariery naukowej był m.in. asystentem, adiunktem i docentem w Instytucie Matematyki PAN (w latach 1963 – 1971), docentem i profesorem w Centrum Obliczeniowym PAN oraz — od 1977 roku — profesorem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Wykładał m.in. na uniwersytetach: Warszawskim, w Berkeley (USA), w Kopenhadze i Lyngby (Dania) i w Linköping (Szwecja). Ma też dyplom czeladnika i mistrza w rzemiośle cukierniczym.

Od 1980 roku należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego jest założycielem, byłym prezesem i (obecnie) członkiem honorowym. Ponadto jest członkiem ponad dwudziestu organizacji i ciał w tym Academia Europaea (Europejska Akademia Nauk), Rada Języka Polskiego, Rada Fundacji Centrum im. Adama Smitha (przewodniczący). Od roku 2008 jest prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

W swoim dorobku naukowym ma dwie książki i wiele artykułów. Jest autorem pierwszego w kraju — i dotychczas jedynego — oraz drugiego na świecie monograficznego opracowania matematycznej teorii języków formalnych oraz wprowadzania tej tematyki na grunt krajowy w okresie jej tworzenia się na świecie. Brał też udział w tworzeniu polskiej szkoły matematycznych podstaw informatyki. Patrz: Moje najważniejsze publikacje w dziedzinie informatyki.

W latach 1996 – 2010 wdrażał w swojej rodzinnej firmie A.Blikle Sp. z o.o. zarządzanie kompleksową jakością (TQM). Na ten temat prowadzi też własne konwersatorium, a także wykłady na uczelniach wyższych, w PAN i w innych instytucjach dydaktycznych.

Uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. dwie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Zespołową Nagrodę Państwową Drugiego Stopnia, Złotą Odznakę Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo-Technicznych, Zasłużony dla Warszawy, Srebrny i Złoty Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, „Zasłużony Działacz Kultury”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce, Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej”, „Człowiek Jakości Roku 2010”. Patrz: Moje odznaczenia.

Zainteresowania pozazawodowe to filozofia, etyka i historia Polski, muzyka (barok, klasyka, jazz), teatr i kino, literatura piękna, narciarstwo zjazdowe i ski-alpinizm, windsurfing, wioślarstwo i rower górski.

 

 

Patroni Medialni

 

 

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu

Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl