Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

Zagrożenie epidemiologiczne
- procedury i dobre praktyki


czerwiec 2021 r.


SZKOLENIE ONLINE
Czas trwania szkolenia:
  9:00 - 15:00


UWAGA!
Biorąc pod uwagę sugestie uczestników i sytuację
epidemiologiczną wydarzenie odbędzie się w trybie on-line.

 

 

 

Szkolenie w swej formie zbliżone jest do warsztatów, które łączą w elastyczny sposób formy
podawcze wiedzy (wykład) z elementami praktycznych rozwiązań dążących do zmniejszenia
ryzyka dezorganizacji  funkcjonowania  instytucji w sytuacji zagrożenia  epidemiologicznego.
W trakcie zajęć poznasz od strony  teoretycznej  i praktycznej  narzędzia  i procesy tworzenia
innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych mających na celu ograniczanie ryzyka
zakłócenia w działaniu instytucji w sytuacji  podwyższonego  zagrożenia  epidemiologicznego.

Cele szkolenia:

  ​I. Rozwój umiejętności w zakresie:
     1.  diagnozy obszarów ryzyka dezorganizacji funkcjonowania instytucji w sytuacji zagrożenia 
          epidemiologicznego;
     2.  efektywnego wykorzystania procedur w celu zapewnienia minimalizacji ryzyka dezorganizacji
          funkcjonowania instytucji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
     3.  przyjmowania właściwych postaw na różnych szczeblach organizacyjnych firm i instytucji; 
          w zetknięciu z zagrożeniem pojawieniem się zakażenia w środowisku pracy.
     4.  zarządzania wiedzą w sytuacji ryzyka zagrożenia epidemiologicznego.

 II. Rozwój wiedzy w zakresie:
     1.  procesów transmisji wirusa
     2.  zapanowania nad stresem w sytuacji kryzysowej.
     3.  możliwości wykorzystania procedur w celu zmniejszenia ryzyka pojawienia się zakażenia
          wśród personelu instytucji .


Program szkolenia:

1. Epidemia, pandemia - charakterystyka zagrożenia.
2. SARS-Cov-2, COVID-19 - wirus, choroba, objawy, transmisja i grupy podwyższonego ryzyka zakażenia.
3. Podstawy prawne działań w zakresie zwalczania epidemii.
4. Rola i zadania organów państwa i kierownictwa instytucji w obszarze przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
    się COVID-19
 5. Indywidualne metody i sposoby ochrony i zmniejszania ryzyka zakażenia.
 6. Metody i sposoby zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instytucji w warunkach epidemii COVID-19.

Ponadto opcjonalnie dla przedstawicieli samorządów możliwy temat w zamian za jeden z powyższych:

  7. Zasady organizacji i funkcjonowania obiektów kwarantanny instytucjonalnej.

Po uzgodnieniu możliwe jest również wprowadzenie innych elementów z obszaru zagrożeń
epidemiologicznych i zmniejszania ryzyka ich wystąpienia w instytucji a mających negatywny
wpływ na ich funkcjonowanie.

Główne założenia szkolenia:

1.
rozwój umiejętności w zakresie diagnozy obszarów ryzyka dezorganizacji instytucji w sytuacji zagrożenia
    epidemiologicznego;
2. kształtowanie  przyjmowania  właściwych postaw na różnych  szczeblach w strukturach organizacyjnych
    firm i instytucji w zetknięciu z kryzysem wywołanym epidemią
3. nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania procedur w związku z sytuacją zagrożenia
    epidemiologicznego
4. nabycie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji kryzysowej zagrożenia zakażenia COVID-19;
5. dostarczenie narzędzi i sposobów do zmniejszania ryzyka dezorganizacji funkcjonowania instytucji
    w wyniku wystąpienia zakażeń w środowisku pracy.
6. zapoznanie ze sprawdzonymi metodami i sposobami organizacji i funkcjonowania obiektów kwarantanny
    instytucjonalnej wraz z wypracowanymi procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie
    personelu obsługującego.Kapsuła BIOBAG Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie


Korzyści z uczestnictwa:

 1. ​zdobędziesz praktyczne umiejętności tworzenia bezpiecznego środowiska pracy w sytuacji
  zwiększonego ryzyka epidemiologicznego;
 2. poznasz różne aspekty strategii organizowania funkcjonowania instytucji w sytuacji podwyższonego
  ryzyka zagrożenia epidemiologicznego;
 3. zdobędziesz umiejętności analizy obszarów ryzyka dezorganizacji funkcjonowania instytucji
  w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego;
 4. będziesz potrafił opracować stosowne procedury w zakresie zmniejszania ryzyka dezorganizacji
  funkcjonowania instytucji w sytuacji podwyższonego zagrożenia epidemiologicznego;
 5. poznasz indywidualne metody ograniczania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 możliwe do zastosowania
  również w życiu prywatnym;
 6. dowiesz się jak skutecznie ograniczać negatywne skutki wystąpienia zakażenia wśród pracowników;
 7. zrozumiesz procesy rozwoju epidemii.

Grupa docelowa:

 1. menedżerowie, kierownicy i pracownicy współodpowiedzialni za opracowanie, wdrażanie
  i realizację funkcjonowania firmy/instytucji;
 2. przedstawiciele administracji publicznej, kadra struktur zarządzania kryzysowego;
 3. osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmach / instytucjach /
  placówkach medycznych w zakresie zmniejszania ryzyka dezorganizacji pracy;
 4. osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami w sytuacjach kryzysowych;
 5. studenci studiów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.

Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło ogromną zmianę w funkcjonowaniu wielu instytucji.
W wielu przypadkach okazało się, że większość podmiotów została zaskoczona zagrożeniem
epidemiologicznym na nieznaną do tej pory skalę.

Pomimo upływu czasu tak naprawdę wciąż poszukiwane są rozwiązania
mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia choroby wśród  pracowników
a co za tym idzie dezorganizacji funkcjonowania firmy / instytucji. 
W wielu wypadkach okazywało się, że starty i skutki wystąpienia zarażenia 
jednego pracownika wywoływało reakcje łańcuchową często kończącą się
albo czasowym zamknięciem lub wręcz upadkiem podmiotu.


Brak literatury i rozwiązań, często działanie po omacku bazujące na kreatywności osób
odpowiedzialnych za zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Sytuacja pojawienia się
wśród pracowników osoby zakażonej lecz chorującej bezobjawowo jest obarczona bardzo
wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia.
Przykład polskich kopalń pokazuje, że zazwyczaj jest ona wysoce negatywna w skutkach dla
firmy / instytucji, gdyż wiele z nich po wystąpieniu zakażenia musiało zaprzestać wydobycia
węgla, a swoje funkcjonowanie ograniczyć do tzw. utrzymania ruchu.


Jakie byłyby skutki dla Twojej firmy / instytucji w takim wypadku?
Czy byłaby w stanie przetrwać taki rozwój sytuacji?

Stawka jest tak wysoka więc może warto zorganizować funkcjonowanie swojej instytucji /
firmy tak, by ryzyko wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2 zminimalizować do poziomu
zapewniającego spokojne funkcjonowanie
.

W znacznej liczbie organizacji niestety pokutuje świadomość zawierająca się w sformułowaniach:
„Skoro przez tak długi czas nie mieliśmy do czynienia z zakażeniem
to zapewne nas to nie dotyczy", "Nas to ominie", "Nas to nie spotka”

W efekcie pasywnie czekają na niebezpieczeństwo zakłócenia funkcjonowania
i reagują zależnie od sytuacji kreując swoją strategię na bieżąco.

Można też wybrać inną, aktywną drogę, na której przewidując większość ryzyk jesteśmy 
w  stanie przygotować odpowiednie procedury i reakcje wymagające tylko drobnych
modyfikacji w sytuacji konieczności ich uruchomienia. 

Dobrze stworzone procedury  wewnętrzne oparte na zdiagnozowanych obszarach ryzyka
umożliwią efektywne działanie nawet w sytuacjach gdy w środowisku firmy/instytucji
pojawi się soba zakażona SARS-CoV-2 i chorująca na COVID-19 bezobjawowo.

Podczas szkolenia stawiamy na kreowanie świadomości bezpieczeństwa w celu obniżania poziomu
skutków następstw jakie SARS-CoV-2 może nieść dla Twojej firmy / instytucji czy Ciebie osobiście. 


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Prelegent:  ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik  >>> 
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-17:00)

CENA SZKOLENIA:

990 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do dn. 14 maja
1500 zł + 23% VAT - udział 2 osób z firmy - cena obowiązuje do dn. 14 maja

1290 zł + 23% VAT - cena regularna od 15 maja

 HARMONOGRA:
09:00 - rozpoczęcie szkolenia
11:00 - 11:20 - przerwa
11:20 - 13:00 - szkolenie
13:00 -13:20 - przerwa
13:20- 15:00 - szkolenie
15:00 - zakończenie szkolenia Uwaga!
Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na realizację szkolenia
w trybie stacjonarnym szkolenie odbędzie się w trybie on-line.


 

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Prowadzący

  ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik

Ekspert  w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Absolwent    Wyższej    Szkoły   Oficerskiej    Wojsk   OPL
w    Koszalinie   (1993),    Akademii   Obrony   Narodowej
w   Warszawie  (2001),  Szkoły  NATO  w  Oberammergau
(2013),  Wyższej Szkoły Administracji i Przedsiębiorczości
w  Lublinie (2010).  W 2005 roku  uczestniczył w szkoleniu 
praktycznym   z   zakresu   przeciwdziałania   terroryzmowi 
prowadzonemu przez Dowództwo Centralne Sił  Zbrojnych
USA  w  Katarze.  Weteran  operacji  poza  granicami  kraju. 
Jako Szef Sekcji Operacyjnej 2 Grupy Bojowej uczestniczył
w   działaniach   bojowych   w  Karbali   w  Republice  Iraku.
Na  przełomie 2005  i  2006  roku  pełniąc  obowiązki  Szefa
Wydziału Ochrony Wojsk (Force Protection) Wielonarodowej
ywizji Centrum-Wschód odpowiadał za koordynacje ochrony
fizycznej  baz w  polskiej  strefie  odpowiedzialności.

W  czasie służby  wojskowej  uczestniczył  w  1997  roku  w usuwaniu  skutków powodzi w rejonie 
Wrocławia   oraz   w   2010  roku  w  składzie  Wojskowego   Zespołu   Zadaniowego  w   akcji 
przeciwpowodziowej w Sandomierzu.
Uczestnik   80  akcji   bojowych  na terenach  uznawanych  za   strefy   działań   wojennych. 
Posiada  status  weterana  operacji  poza  granicami  kraju.   
W czasie służby w Iraku  wielokrotnie prowadził  szkolenia dla  przedstawicieli  mediów w zakresie 
bezpieczeństwa w rejonie misji.  Posiada  duże  doświadczenie  w działaniu  w różnych sytuacjach
obarczonych wysokim stresem. 
Po zakończeniu  służby  wojskowej  podjął  pracę w strukturach zarządzania  kryzysowego i spraw
obronnych. Do końca sierpnia 2018 r. kierował Wojewódzkim  Centrum Zarządzania  Kryzysowego
w Lublinie.  W lipcu 2018 r. został zaproszony do udziału w pracach grupy  eksperckiej  oceniającej
użyteczność polsko-greckiego symulatora zarządzania kryzysowego „Neptune - Anticipation of Blue
Economy  Cascading”   realizowanego  w  ramach  Programu  Ramowego  UE - HORYZONT  2020
(największego  w  historii  programu  unijnego  w  zakresie  badań  naukowych i innowacji). Główny
Specjalista   ds.  obronnych  w  Urzędzie   Miasta   Lublin.   Prowadzi   wiele   zajęć   dla  młodzieży
w   obszarze   przeciwdziałania   zagrożeniom  i  zasad   zachowania   się   w  różnych   sytuacjach
niebezpiecznych.
Od lutego 2020 r. realizuje  zadania w składzie  ścisłego sztabu  koordynującego  działania  mające
na celu  przeciwdziałanie  epidemii  na terenie  miasta  Lublin  z  bezpośrednią  odpowiedzialnością
za  organizację  i  funkcjonowanie  obiektów  kwarantanny   instytucjonalnej  (zbiorowej)  na  terenie
miasta. Był odpowiedzialny również za organizację i działanie pierwszego na terenie miasta (jednego
z  pierwszych  w  Polsce)  izolatora   dla  osób  chorych  na  COVID-19  o   łagodnym  przebiegu, nie
wymagających   leczenia  w  szpitalu.   Jest  współautorem   wielu  procedur   bezpieczeństwa
(posiadających akredytację SANEPID) dla obiektów kwarantanny zbiorowej organizowanych przez
samorządy  powiatowe  na  terenie  województwa  lubelskiego.