Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Nieustanny rozwój technologii w dziedzinie diagnostyki obrazowej, konieczność omówienia współczesnej roli tej dziedziny medycyny, jak również wciąż obecnych problemów towarzyszących sektorowi ochrony zdrowia sprawiło, że kolejna edycja konferencji poświęcona tematyce diagnostyki obrazowej cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Patronami Honorowymi wydarzenia zostali Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Polski Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej. Jak co roku mieliśmy okazję gościć wybitne grono ekspertów oraz licznie zgromadzonych uczestników, do których należeli dyrektorzy medyczni, kierownicy Zakładów Diagnostyki Obrazowej, radiolodzy, technicy radiologii i specjaliści. Spotkanie odbyło się również dzięki Partnerowi konferencji, firmie:

Wsparcie merytoryczne


 
Patronat Honorowy

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE

 

 

      ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
MEDYCYNY PRYWATNEJ

Konferencję rozpoczął Pan Jarosław Dobrzyński z portalu Medipment.pl, który zaprezentował jak spośród wielu różnych opcji należy wybierać sprzęt medyczny dopasowując go do konkretnych potrzeb i konkretnych pracowni. Następnie przez Pana Marcina Wierzbickiego, Dyrektora Zarządzającego LUX MED Diagnostyka, reprezentującego Polski Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, poruszony został jakże aktualny temat outsourcingu pracowni radiologicznych – omówione zostały plusy i minusy outsourcingu, możliwe scenariusze dla pracowni wynikające z dominacji firm prywatnych oraz przyszłość radiologów. Kolejny punkt programu stanowiło wystąpienie prof. dr hab. n. med. Leszka Królickiego, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Nuklearnej, reprezentatanta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan Profesor ze swobodą doświadczonego wykładowcy omówił temat roli i znaczenia klinicznego hybrydowych badań obrazowych. Prezentacja, która zawiarała liczne, interesujące przykłady, poruszyła kwestię wielu metod badań stosowanych niegdyś, obecnie oraz przedstawiła nadzieje na przyszłość, niezwykle zaciekawiła uczestników.

Po przerwie kawowej nadszedł czas na wystąpienie prof. dr hab. n. med. Wiesława Jakubowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, który wygłosił prezentację „Współczesna ultrasonografia, miejsce i znaczenie we współczesnym algorytmie obrazowym”. Pan Profesor w trakcie swojej prelekcji zdążył omówić obecną sytuację w diagnostyce obrazowej, scharakteryzować problemy lekarzy i szpitali oraz znaczenie tej dziedziny we współczesnej medycynie, która nie zawsze jest doceniana oraz odpowiedzieć na wiele pytań z sali. Następnie Pan Jan Siwek reprezentujący firmę Alstor Sp. j. opowiedział o niewiarygodnych wręcz możliwościach efektywnego wykorzystania czasu pracy i wiedzy lekarza – przykładowo pokazane zostało, że analiza udaru może być wykonana ponizej 15 sekund lub zaprezentowana była 'podróż po bijącym sercu' czyli rekonstrukcja 5D serca. Pan Siwek udowodnił, jak można zminimalizować czas potrzebny do diagnozy oraz ułatwić obsługę sprzętów specjalistycznych. Zamykając konferencję, swoją prelekcję wygłosił Pan Bartosz Borucki, reprezentant Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Omówił niesamowite możliwości i trendy badań w związku z komputerowym wspomaganiem w radiologii i chirurgii, prezentując ciekawe przykłady i materiały.

Chcemy podziękować wszystkim obecnym na konferencji, ekspertom, Patronom oraz Partnerowi – firmie Alstor. Mamy nadzieję, że niedługo znów będziemy mieli okazję się spotkać przy kolejnej edycji konferencji:

Rozwiązania i technologie dla diagnostyki obrazowej
 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem lub współpracą podczas kolejnej edycji konferencji zapraszamy do kontaktu.
 

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Program konferencji

9.00-9.30

Rejestracja i odbiór materiałów konferencyjnych

9.30-9.40

Powitanie i wprowadzenie

9.40-10.10

Dobór i wyszukiwanie sprzętu medycznego, szacowanie wartości inwestycji

Jarosław Dobrzyński
portal Medipment.pl

W czasie wykładu pokazywany jest przykład rozwiązania konkretnego zadania polegającego na wyposażeniu Działu Diagnostyki Obrazowej. Omówione będą sposoby doboru sprzętu zasadniczego do poszczególnych pracowni jak również sprzętu pomocniczego. Oddzielnie wyszczególniony zostanie sprzęt eksploatacyjny. W czasie wykładu można będzie się dowiedzieć jak szybko namierzyć sprzęt o poszukiwanych parametrach technicznych, jak dobrać różne warianty wyposażenia oraz w jakim trybie można szybko otrzymać alternatywne oferty na poszukiwany sprzęt. Pokazane będzie tabelaryczne zestawienie różnych wariantów wyposażenia pracowni diagnostyki obrazowej wraz z dokumentacją handlową przygotowującą do przeprowadzenia optymalnego procesu zakupowego.

10.10-10.40

Outsourcing pracowni  radiologicznych -  stan obecny  i perspektywy

Marcin Wierzbicki
Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej, Dyrektor Zarządzający LUX MED Diagnostyka

Większość pracowni rezonansu magnetycznego i ponad jedna trzecia pracowni tomografii komputerowej w Polsce jest prowadzonych przez wyspecjalizowane prywatne podmioty. Dlaczego tak się stało? Jakie z tego wynikają korzyści i jakie zagrożenia dla pacjentów, szpitali i płatnika? Jak pogodzić dominację firm prywatnych nastawionych na zysk z edukacją nowych specjalistów przez polskie uczelnie? Czy rozwój technologii nie rodzi zagrożenia rozerwania koniecznego stałego kontaktu radiologów z klinicystami? Nadszedł czas na outsourcing 2.0 i o tym opowie ta prezentacja.

10.40-11.10 Hybrydowe badania obrazowe. Rola i znaczenie kliniczne
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
Krajowy Konsultant w dziedzinie Medycyny Nuklearnej 
Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.10-11.30

Przerwa kawowa | Networking

11.30-12.00

Współczesna ultrasonografia, miejsce i znaczenie we współczesnym algorytmie obrazowym

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Akademii Medycznej w Warszawie

12.00-12.15

Jak efektywnie wykorzystać wiedzę i czas pracy lekarza?

  • Analiza udaru poniżej 15 sekund! – możliwość natychmiastowego przystąpienia lekarza  do działania
  • Efektywna ocena mammografii – wykorzystanie masek Tabara
  • Proste i szybkie planowanie wszczepień protez czy zabiegów traumy w ortopedii
  • Nucleus – obraz na Bloku Operacyjnym i dostęp do archiwum po UTP
  • Rekonstrukcje 5D serca do wirtualnej podróży kardiologa po bijącym sercu
  • Stacje diagnostyczne multimodalne

Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego - Alstor Sp. j.

12.15-12.45

Wspomaganie komputerowe w radiologii i chirurgii

Bartosz Borucki
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego - Uniwersytet Warszawski

12.45-13.00

Sesja pytań i odpowiedzi
Zakończenie konferencji

Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja przebiegła zgodnie z prezentowanym Programem.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Lokalizacja

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

SALA H

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

 

 

 

 

Partnerzy

Alstor jest dystrybutorem wiodących produktów medycznych, w ofercie znajdują się: monitory diagnostyczne, referencyjne, wielkoformatowe EIZO, medyczne stacje lekarskie z oprogramowaniem diagnostycznym lub wspomagającym (dla ortopedii - Orthoview, kardiologii - TomTec i Ziosoft,  neurologii i onkologii - Olea, oceny mammografii - TreePalm oraz eFilm), jak również system Nucleus firmy eSaturnus do zarządzania i archiwizacji obrazów medycznych na Bloku Operacyjnym. Uzupełnieniem oferty są systemy pamięci masowych dedykowane do systemów PACS/RIS/HIS i archiwów szpitalnych.

Więcej informacji na stronie: www.alstor.pl

   
   

 

Prelegenci

mgr Bartosz Borucki

Specjalista w zakresie wizualizacji naukowej i analizy wizualnej, przetwarzania danych obrazowych oraz nauk obliczeniowych, w szczególności w zakresie metod wspomagania komputerowego w obrazowaniu medycznym, radiologii i diagnostyce. Absolwent wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku związany z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie kieruje Laboratorium Analizy Wizualnej.

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki

Konsultant Krajowy d/s Medycyny Nuklearnej
Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Akademia Medyczna w Warszawie, Szpital Bródnowski

Zakres działalności - leczenie schorzeń tarczycy, badania radioizotopowe, badania rezonansu magnetycznego.

 

Marcin Wierzbicki

Pracuje jako dyrektor zarządzający pionu diagnostyki obrazowej w LUX MED. Współtowrzył sieć pracowni diagnostyki obrazowej, która w ciągu czterech lat osiągnęła pozycję lidera w takich segmentach jak USG, RTG, tomografia, mammografia czy teleradiologia. Pracował w firmach medycznych, farmaceutycznych i doradczych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Ross School od Buisness w USA.

Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego - Alstor Sp. j.

Absolwent Wydziału Elektroniki  Politechniki Warszawskiej w 1982. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. Od 1987 roku był właścicielem firmy zajmującej się serwisem komputerów dla placówek dyplomatycznych i LOT. Od 1992 roku, po połączeniu z firmą Alstor (założoną jako Initel Serwis), na prawach współwłaściciela pełnił funkcję Dyrektora Marketingu, a następnie Dyrektora Działu Przetwarzania Dokumentów Papierowych. W tym okresie czynnie uczestniczył w przygotowaniu infrastruktury przetwarzania cyfrowego dokumentacji funduszy emerytalnych. Od 2003 roku objął funkcję Dyrektora Działu Medycznego w Alstor, wprowadzając na rynek polski wiele nowatorskich rozwiązań dla wspomagania pracy lekarzy najnowszymi rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej, ortopedii, kardiologii, neurologii i mammografii. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na Kongresy Medyczne oraz szkolenia. Społecznie pełni rolę Przewodniczącego Sekcji Monitorów w Polskim Towarzystwie Inżynierii Klinicznej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.

Prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie – dyplom lekarza medycyny w 1972 roku. Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Członek i założyciel Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Towarzystwa Radiologicznego i wieloletni jej przewodniczący. Członek i założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i jego przewodniczący przez cztery czteroletnie kadencje. Założyciel kwartalnika ULTRASONOGRAFIA organu naukowego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Redaktor naczelny Kwartalnika Ultrasonografia (oficjalny organ naukowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego) do 2010r. Obecnie członek kolegium Redakcyjnego. Organizator systematycznych szkoleń z zakresu ultrasonografii w ramach kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Organizator i dyrektor Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Pomysłodawca i redaktor naczelny Serii Wydawniczej imienia Profesora Zbigniewa Kaliny Praktyczna Ultrasonografia. Organizator i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego European Congress of Ultrasound Society in Medicine and Biology (EFSUMB) w Warszawie.

Dyrektor MEDIPMENT.PL Jarosław Dobrzyński

Jarosław Dobrzyński z wykształcenia jest inżynierem Technologii Maszyn. Wiedza merytoryczna została wzbogacona przez ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży medycznej. W tym, przez ponad 14 lat Jarosław Dobrzyński prowadził w branży medycznej własne przedsiębiorstwo, w której był współwłaścicielem.

Zdobyte doświadczenie zawodowe, poznanie rynku sektora medycznego, nawiązanie szerokiej sieci kontaktów biznesowym zarówno wśród placówek medycznych, jak i firm producentów, dystrybutorów, serwisantów i innych usługodawców kierujących ofertę do środowiska medycznego pozwoliły Jarosławowi Dobrzyńskiemu na poznanie mechanizmu rynku medycznego, oczekiwań i potrzeb. W parciu o te aspekty Jarosław Dobrzyński podjął się realizacji pionierskiego przedsięwzięcia technologiczno-informatycznego, jakim jest budowa portalu medipment.pl.

 

Patroni medialni

MEDSUKCES
 

 

Oferta Partnerska

Naszym założeniem jest stworzenie biznesowej platformy służącej realizacji Państwa celów marketingowych i sprzedażowych.

Konferencja daje możliwość nie tylko promocji marki i oferowanych produktów, ale także nawiązania długofalowych relacji z potencjalnymi klientami, którymi są uczestnicy wydarzenia. 

Dlatego, przy jednoczesnej dbałości o jakość grupy docelowej, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję pakietów partnerskich, które wesprą Państwa udział w konferencji pod kątem wizerunkowym i sprzedażowym.

W skład pakietów wchodzą poniżej przedstawione usługi. 
Istnieje możliwość skonstruowania pakietu na życzenie - uwzględniającego Państwa potrzeby oraz możliwości.

Usługa Opis usługi
prelekcja możliwość prezentacji firmy i oferty bezpośrednio przed audytorium. Daje możliwość obserwacji reakcji, odpowiedzi na pytania uczestników. Prelekcja jest oceniana przez słuchaczy
stoisko konsultacyjne stolik wyposażony w 2 krzesła, podłączenie do prądu, wi-fi, znajdujący się we foyer, w którym organizowana jest przerwa kawowa (aranżacja dowolna)
lista teledaresowa dostęp do pełnej listy teleadresowej uczestników, do wykorzystania w celach handlowych
insert materiałów reklamowych możliwość dołączenia materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik
artykuł sponsorowany lub reklama w katalogu umieszczenie treści lub kolorowej reklamy przygotowanej przez klienta w katalogu konferencyjnym


Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi oferty, zapraszamy do kontaktu.

Anna Włodarska
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 725 792 691
anna.wlodarska@successpoint.pl

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Współpraca merytoryczna i partnerska:
Anna Włodarska
Kierownik Projektu
tel. +48 725 792 691
anna.wlodarska@successpoint.pl