Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu 

Projektowanie innowacyjnych produktów i usług metodą Design Thinking

26 - 27 października 2016r. | Warszawa
godziny szkolenia: 9:00 - 17:00
Zarejestruj się>>>

Opis szkolenia:

Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają od strony teoretycznej i praktycznej proces i narzędzia projektowania metodą Design Thinking. Obecnie jest to coraz bardziej popularna metoda pracy projektowej, skoncentrowana na realnych problemach i potrzebach użytkowników, współtworzeniu w interdyscyplinarnych zespołach. Łączy kreatywność i innowacyjność, dzięki którym Klienci pokochają Twoje produkty i usługi. Również Ty pokochasz tę metodę, a po powrocie ze szkolenia będziesz mógł zastosować metodę myślenia projektowego w Twojej firmie. Raz spróbujesz i nie będziesz mógł przestać!

Warsztaty prowadzone są w formie interdyscyplinarnych zespołów 4 - 5 osobowych. Każdy zespół pracuje nad innym wyzwaniem projektowym przygotowanym przez prowadzącego lub zgłoszonych przez uczestników na początku warsztatów.

Korzyści z uczestnictwa:

 • zdobycie praktycznych umiejętności projektowania metodą Design Thinking;
 • umiejętność zaplanowania projektu, identyfikacji problemu i definiowania wyzwania projektowego skoncentrowanego na realnych potrzebach użytkowników i celu biznesowego;.
 • rozwinięcie umiejętności holistycznego patrzenia na problem biznesowy i społeczny;
 • nauczenie się odpowiednio definiować grupy docelowe własnego produktu lub usługi;
 • poznanie zastosowania technik kreatywnego generowania pomysłów i ich selekcji;
 • nauczenie się prototypowania i testowania rozwiązań, bez ponoszenia kosztów; co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu własnych rozwiązań;
 • poznanie narzędzi ewaluacji wdrożenia.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma zestaw praktycznych narzędzi i szablonów wykorzystywanych w poszczególnych fazach procesu.
 

Odbiorcy szkolenia:

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów marketingu, R&D, rozwoju produktów i usług obsługi klienta;
 • ​właściciele małych firm;
 • studenci studiów humanistycznych, informatycznych i inżynierskich;
 • wszyscy, którzy słyszeli o metodzie Design Thinking i są zainteresowani innowacyjnymi metodami projektowania, a ich kreatywna dusza woła ciągle o nowe wyzwania.

 

Szkolenie będzie dopasowane do Państwa potrzeb przez wcześniejszy kontakt z prowadzącym i ustalenie potrzeb grupy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni - zapytaj o inny termin szkolenia!

Cena szkolenia:   

1499 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 11 października
1599 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 11 października

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu.

 

Zobacz referencje Trenera>>>

Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby przewidziany jest RABAT!

 

Warsztaty organizujemy w formie otwartej lub zamkniętej. Przy warsztatach wewnętrznych proponujemy w cenie wstępną diagnozę oraz rozpoznanie potrzeb przez naszego trenera. Formularz ankietowy lub wcześniejsze spotkanie diagnostyczne dopasuje szkolenie do Państwa potrzeb oraz oczekiwań.

Trener

Rafał Kamiński - Założyciel firmy szkoleniowej Innovelty

Jestem pasjonatem innowacji i metod projektowania zorientowanego na użytkownika. Tworzone w ten sposób innowacyjne produkty i usługi koncentrują się na rozwiązywaniu realnych problemów społecznych, biznesowych i technologicznych. Takie podejście służy tworzeniu unikalnej wartości i pożądanych doświadczeń, poprzez głębokie zrozumienie potrzeb (empatię) i współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach (ko-kreację).
Po 17 latach pracy na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich dla takich firm jak PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) i Raiffeisen Bank, gdzie brałem udział w blisko 100 projektach w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta, transformacji operacji, strategii i rozwoju, ... nadszedł czas na zmiany! Swoje dorosłe życie zawodowe postanowiłem rozpocząć zakładając INNOVELTY!

 

Referencje szkoleniowca

 

Uniwersytet Kardenała Stefana Wyszyńskiego 

 

Gazeta "Rzeczpospolita"

 

Magazyn "Kretorka Jutra"

 

Concordia Design

 

Szczegółowy program

Dzień pierwszy
Wprowadzenie do Design Thinking - dowiemy się dlaczego design jest skuteczną metodą projektowania

 • Czym są dyscypliny designu zorientowane na użytkownika?
 • Czym jest design thinking?
 • Gdzie powstała ta metoda i jakie jest jej zastosowanie?

I faza procesu - Eksploracja - w trakcie tej fazy pracy projektowej poznasz od strony praktycznej jak definiować problem patrząc z perspektywy doświadczeń użytkownika.

Uczestnik szkolenia pozna odpowiedzi na  zagadnienia:

 • Jak wstępnie zdefiniować i zweryfikować problem/wyzwanie projektowe?
 • Jak określić grupę docelową i zdefiniować hipotezy?
 • Jaką rolę w projekcie pełnią badania i jak się do nich przygotować?
 • Jak podsumować badania i wyciągać wnioski niezbędne do zweryfikowania problemu i wyzwania projektowego?

II faza procesu - Kreacja - w tej fazie skoncentrujemy się na kreatywnych technikach generowania jak największej liczby pomysłów odpowiadających na problem i wybrać te najlepsze

W tym bloku prowadzący omawia zagadnienia związane z:

 • Definicją kreatywności
 • Technikami kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Generowaniem i rozwijaniem pomysłów, selekcją i wyborem najbardziej wartościowych pomysłów

 

Dzień drugi
III faza - Prototypowanie i testowanie - w tej fazie opracujemy prototypy i zakres testów oraz dowiemy się jak przeprowadzić testy rozwiązania skoncentrowanego na propozycji wartości dla użytkownika.
Uczestnik szkolenia pozna odpowiedzi na  zagadnienia:

 • Dlaczego warto prototypować?
 • Narzędzia i techniki prototypowania rozwiązań
 • Dobór metody i przygotowanie prototypu
 • Projektowanie scenariuszy testowych


faza IV - Wdrożenie - w tej fazie skoncentrujemy się na zaplanowaniu skutecznego wdrożenia i procesie uczenia się
przygotowanie do wdrożenia opracowanie rekomendacji wdrożeniowych (czynniki decydujące o sukcesie)

 • Opracowanie wskaźników ewaluacji wdrożenia (kluczowych wskaźników efektywności)
 • Wnioski i nauka po wdrożeniu.

Patroni medialni

Kontakt

 

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl